Byla A-502-2115-13
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Romano Klišausko ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. B. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A502-2115/2013 pagal pareiškėjo V. B. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo personalo ir administravimo valdybai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas V. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – ir Krašto apsaugos ministerija) kanclerio 2013 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. VP-17 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo“ ir Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo personalo ir administravimo valdybos 2013 m. sausio 28 d. pranešimą Nr. PAS-86 „Dėl pensijos paskyrimo“ (toliau – ir Pranešimas); 2) įpareigoti atsakovus perskaičiuoti pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydį, vidutinį darbo užmokestį skaičiuojant pagal darbo užmokestį iki mokesčių valstybei sumokėjimo ir įtraukiant gautus priedus, taip pat perskaičiuojant laikotarpį, kai pareiškėjas tarnavo taikos įgyvendinimo misijoje, taikant koeficientą trys; 3) įpareigoti atsakovus išmokėti pareiškėjui susidariusį skirtumą dėl klaidingai apskaičiuotos ir mokėtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 7 d. sprendimu bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Pranešimą nutraukė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 1 punktu, o kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. lapkričio 14 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą tenkino iš dalies, t. y. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 7 d. sprendimą pakeitė ir jo rezoliucinę dalį išdėstė taip: „Pareiškėjo V. B. skundą tenkinti iš dalies. Krašto apsaugos ministerijos kanclerio 2013 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. VP-17 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo“ panaikinti ir įpareigoti Krašto apsaugos ministeriją V. B. iš naujo skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą. Administracinę bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Pranešimą nutraukti. Kitoje dalyje skundą atmesti.“

7II.

8Pareiškėjas V. B. 2013 m. lapkričio 26 d. padavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą dėl 4 764,58 Lt (su PVM) atstovavimo išlaidų atlyginimo, paaiškindamas, kad advokatas dr. Tomas Bagdanskis jam suteikė šias paslaugas: 1) skundo pirmosios instancijos teismui parengimas – 1 239,67 Lt (be PVM); 2) susitikimas su klientu, bylos vedimo aptarimas, išrašo iš SODROS gavimas, pasirengimas ir atstovavimas teismo posėdyje – 750 Lt (be PVM); 3) apeliacinio skundo parengimas – 1 000 Lt (be PVM); 4) apeliacinio skundo koregavimas – 600 Lt (be PVM); 5) prašymo dėl žodinio bylos nagrinėjimo surašymas – 150 Lt (be PVM); 6) rašytinių paaiškinimų į atsakovų atsiliepimus ir prašymo dėl papildomų įrodymų prijungimo parengimas – 198 Lt (be PVM).

9Atsakovas Krašto apsaugos ministerija atsiliepime nesutinka su pareiškėjo prašymu ir prašo jį atmesti.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Prašymas tenkintinas iš dalies.

13ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

14Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jei skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012, 2012 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-342/2012).

15Teisėjų kolegija, įvertinusi aplinkybę, kad įsiteisėjusiu administracinio teismo baigiamuoju procesiniu aktu tenkintas vienas iš dviejų savarankiškų skundo reikalavimų (reikalavimas panaikinti Pranešimą neskaičiuotinas, nes jį turėjo būti atsisakyta priimti bylos iškėlimo stadijoje), konstatuoja, kad V. B. turi teisę iš atsakovo Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi įgaliotos jam skirti ir mokėti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, gauti 50 procentų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

16Pareiškėjo pateikti dokumentai (PVM sąskaitos-faktūros, išrašai iš banko sąskaitos, b. l. 171-182) patvirtina, kad už apeliacinio skundo surašymą pareiškėjas faktiškai sumokėjo 1 936 Lt. Ši suma neviršija Rekomendacijų 8.10 punkte nustatyto maksimalaus 2 000 Lt (2 x 1 000 Lt) dydžio.

17Pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai gali būti priteista ne daugiau nei 500 Lt (0,5 x 1 000 Lt).

18Šiuo atveju nustatyta, kad dėl pareiškėjo atstovo prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka ir papildomų rašytinių paaiškinimų, kurie buvo pateikti atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas netenkino minėto prašymo, t. y. nutarė bylą nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, bei prašymo prijungti papildomus įrodymus surašymo V. B. turėjo 421,08 Lt išlaidų. Taigi pareiškėjo išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, iš viso sudaro 2 357,08 Lt. Jos yra protingos ir objektyviai pagrįstos, todėl pareiškėjo prašymas dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo tenkinamas santykiu ½ ir jam priteisiama 1 178,54 Lt suma.

19Pažymėtina, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, proceso šalių išlaidų, turėtų bylą nagrinėjant pirmąja ir apeliacine instancija, priteisimo klausimą atitinkamai sprendžia apygardos administracinis teismas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Tais atvejais, kai prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui (ir atvirkščiai), šis teismas prašymą turi persiųsti apeliacinės instancijos teismui, o apeliacinės instancijos teismas – pirmosios instancijos teismui (2010 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-421/2010, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012).

20Kadangi kita pareiškėjo prašomų atlyginti išlaidų dalis (1 989,67 Lt be PVM) yra susijusi su procesu pirmosios instancijos teisme, teisėjų kolegija šia apimtimi jo prašymą perduoda nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjo V. B. prašymą tenkinti iš dalies.

23Priteisti pareiškėjui V. B. iš atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 1 178,54 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą septyniasdešimt aštuonis litus ir penkiasdešimt keturis centus) atstovavimo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

24Pareiškėjo V. B. 2013 m. lapkričio 26 d. prašymą dalyje dėl teismo išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme, atlyginimo perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas V. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 7 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. lapkričio 14 d.... 7. II.... 8. Pareiškėjas V. B. 2013 m. lapkričio 26 d. padavė Lietuvos vyriausiajam... 9. Atsakovas Krašto apsaugos ministerija atsiliepime nesutinka su pareiškėjo... 10. Teisėjų kolegija... 11. III.... 12. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 13. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas... 14. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios... 15. Teisėjų kolegija, įvertinusi aplinkybę, kad įsiteisėjusiu administracinio... 16. Pareiškėjo pateikti dokumentai (PVM sąskaitos-faktūros, išrašai iš banko... 17. Pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą,... 18. Šiuo atveju nustatyta, kad dėl pareiškėjo atstovo prašymo nagrinėti bylą... 19. Pažymėtina, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką,... 20. Kadangi kita pareiškėjo prašomų atlyginti išlaidų dalis (1 989,67 Lt be... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 22. Pareiškėjo V. B. prašymą tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti pareiškėjui V. B. iš atsakovo Lietuvos Respublikos krašto... 24. Pareiškėjo V. B. 2013 m. lapkričio 26 d. prašymą dalyje dėl teismo... 25. Nutartis neskundžiama....