Byla AS-261-577-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkės), Anatolijaus Baranovo ir Stasio Gagio (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. skundą dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. K. patikslintu skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. birželio 20 d. sprendimą

5Nr. 20-470; Nacionalinės žemės tarnybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimą Nr. 3B-(9.5)-K-474-900 ir panaikinus sprendimus įpareigoti atsakovus atlikti atitinkamus veiksmus.

6Taip pat prašė atnaujinti 1996 m. gruodžio 29 d. Vilniaus apskrities viršininko Švenčionių rajono atstovo atlikusio žemės sklypo skiriamų privačiam ūkiui steigti ribų parodymo ir jų paženklinimo vietoje akto apskundimo terminą. Paaiškino, kad terminą praleido dėl savo blogos sveikatos būklės ir teisės aktų reikalavimų nežinojimo. Nuo 1997 metų pareiškėjas negalėjo susipažinti su nuosavybės teisių atkūrimo bylos dokumentais, jie buvo gauti tik 2008 m. liepos 2 d.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartimi A. K. skundą atsisakė priimti.

9Teismas nustatė, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka su 2008 m. birželio 20 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 20-470 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 3B-(9.5)-K-474-900. Nesutikdamas su 2008 m. birželio 20 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu, pareiškėjas jį apskundė Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM ir Tarnyba išnagrinėjusi ginčą išankstine ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka 2008 m. liepos 3 d. priimtu sprendimu pareiškėjo skundo netenkino. Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su institucijos sprendimu, per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamą Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2008 m. liepos 3 d. sprendimą gavo 2008 m. liepos 5 d, tą patvirtina pareiškėjo pridėta voko kopija su pašto antspaudu. Sprendime išaiškinta jo apskundimo tvarka (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 ir 28 str. nustatyta tvarka). Taigi paskutinė diena skundui paduoti buvo 2008 m. liepos 25 d., o pareiškėjas skundą teismui išsiuntė tik 2008 m. rugpjūčio 22 d., t. y. praleidęs įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti ir neprašo šio termino atnaujinti.

10Teismas pareiškėjo prašymo atnaujinti apskundimo terminą dėl 1996 m. gruodžio 29 d. Vilniaus apskrities viršininko Švenčionių rajono atstovo atlikusio žemės sklypo skiriamų privačiam ūkiui steigti ribų parodymo ir jų paženklinimo vietoje akto netenkino. Teismas pažymėjo, kad asmens liga gali būti pripažinta svarbia termino paduoti skundą praleidimo priežastimi tik tuo atveju, jei ji objektyviai sukliudė asmeniui paduoti skundą per įstatymų nustatytą terminą. Parengti ir paduoti skundą teismui gali ne tik pats pareiškėjas, bet ir jo įgaliotas asmuo. Pareiškėjas kreipėsi į advokatą ir sudarė atstovavimo sutartį 2008 m. balandžio 28 d. Apie savo teisių pažeidimus pareiškėjas galėjo sužinoti vėliausiai 2008 m. liepos 5 d., kai gavo skundžiamą Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2008 m. liepos 3 d. sprendimą, bet į teismą kreipėsi tik 2008 m. rugpjūčio 22 d., todėl teismas konstatavo, kad termino skundui paduoti praleidimas buvo sąlygotas ne aplinkybių, objektyviai sutrukdžiusių pareiškėjui laiku realizuoti turimą teisę į teisminę gynybą, o nepakankamas pareiškėjo ir jo atstovo operatyvumas, atidumas ir rūpestingumas. Nenustatęs svarbių termino praleidimų priežasčių, teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo atnaujinti pareiškėjui praleistą terminą skundui paduoti.

11III.

12Atskiruoju skundu pareiškėjas A. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. pareiškėjas mano, kad teismas nėra susipažinęs su patikslintu skundu, kadangi teismo nutartyje rašoma, kad gautas pareiškėjo skundas, ir skundą atsisakoma priimti.

152. Pareiškėjas 2008 m. gegužės 15 d. kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracija. 2008 m. birželio 20 d. Vilniaus apskrities viršininko administracija davė neigiamą atsakymą. Šį raštą pareiškėjas apskundė Nacionalinei žemės tarnybai. 2008 m. liepos

165 d. buvo gautas 2008 m. liepos 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos neigiamas atsakymas. Nepraleidęs įstatymo nustatyto termino vadovaudamasis viešojo administravimo įstatymu ir LR baudžiamojo proceso kodekso normomis 2008 m. liepos 28 d. pareiškėjas kreipėsi Vilniaus apygardos prokuratūrą ir prašė atlikti ikiteisminį tyrimą ir pateikti ieškinį ginant valstybės bei A. K. interesus.

173. Nepraleidęs įstatymais numatyto termino 2008 m. liepos 28 d. A. K. kreipėsi su ieškiniu į Švenčionių rajono apylinkės teismą, tačiau teismas skundą atsakė priimti.

184. Nepraleidęs įstatymo numatytų terminų 2008 m. rugpjūčio 22 d. A. K. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

195. Teismas neteisingai nustatė 20 dienų terminą skundui paduoti, nevertino to, kad pareiškėja kreipėsi prokuratūrą ir Švenčionių rajono apylinkės teismą.

206. Iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. liepos 5 d. buvo gauti A. K. nuosavybės teisių atkūrimo bylos dokumentų kopijos, su kuriais nebuvo leidžiama susipažinti.

217. 2008 m. birželio 17 pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos Hidrometeorologinės tarnyba su prašymu, kokia buvo 1996 metais gruodžio mėnesį meteorologinės sąlygos, kad įrodytų, jog atsakovas negalėjo paženklinti tomis dienomis žemės sklypo ribų. 2008 m. liepos 17 d. kreipėsi į Lietuvos centrinį valstybės archyvą, kad gautų įrodymus, kad jis kreipėsi dėl turėtos žemės Parašęs kaime. Iš minėtos institucijos atsakymas buvo gautas tik 2008 m. liepos 18 d. A. K. taip pat kreipėsi į Registrų centrą, Gyventojų registro tarnyba, Vilniaus miesto 517 daugiabučio namo savininkų bendriją „Rūta“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, medicinos įstaigas, kad jos pateiktų reikalingus rašytinius įrodymus teismui.

228. Teismo nutartyje nebuvo paneigta, kad jo esamos ligos yra svarbios priežastys, kad jas būtina laikyti objektyvioms, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, kurios sutrukdė jam laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. A. K. mano, kad teismas nežino jo sergamų ligų.

239. Atstovo samdymas buvo galimas ir duoti jam pavedimus teikti teisines paslaugas tik atskiriems teisinėms paslaugomis, o ne visą laiką.

2410. 1996 m. gruodžio 21 d. A. K. kreipėsi su prašymu į Švenčionių rajono Kaltinėnų apylinkę dėl įsigijimo žemės sklypo privačiam ūkiui steigti. 1996 m. gruodžio 29 d. Švenčionių rajono Kaltinėnų apylinkės agrarinės reformos tarnybos išvadoje ir akte nurodyta, kad Parašės kaime atstatoma 22,68 ha žemės, kad yra vietinės reikšmės kelias ,0,17 ha. 1997 m. vasario 20 d. žemės naudojimo plotų eksplikacijos yra nurodyta, kad pareiškėjo žemėje 2,60 pelkės,0,03 ha vandens, o kelių, namų valdos ir kitos paskirties žemės nėra, nors jo senelis ir proseneliai neturėjo pelkės ir naudojosi vietinės reikšmės keliuku. Minėtais kreipimosi metu pareiškėjui niekas nepaaiškino kas yra namų valda, kam, kokius ir iš kur reikia gauti dokumentus ir juos pateikti jiems dėl skyrimo namų valdos. Tuo metų A. K. jau buvo pensininkas, invalidas, gyveno nuošaliame vienkiemyje, dėl sveikatos problemų A. K. mažai bendravo, todėl žinių iš šalies nesužinojo. Patikslintame skunde yra nurodyta, kad tik 2008 m. liepos 10 d. advokatas ir kiti asmenys perskaitė A. K. paženklinimo akto turinį. A. K. apie šį aktą sužinojo tik 2008 m. liepos 17 d. kai buvo nustatyta, kad per žemės sklypą kadastrinis Nr. 863 0/0001:25 eina neįteisintas elektros linijos servitutas.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Atskirasis skundas atmestinas.

28Skundų, susijusių su nuosavybės teisių atkūrimu, nagrinėjimo tvarka detalizuojama Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkoje. Pagal šios Tvarkos 122 punktą skundai, susiję su nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimu, iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

29A. K. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikto patikslinto skundo matyti, kad pareiškėjas nesutinka ir prašo panaikinti 2008 m. birželio 20 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 20-470 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 3B-(9.5)-K-474-900. Ginčas byloje kilęs iš nuosavybės teisių atkūrimo teisinių santykių.

30Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. 20-470; Nacionalinės žemės tarnybos

312008 m. liepos 3 d. sprendimą Nr. 3B-(9.5)-K-474-900.

32Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis numato, kad sprendimus dėl žemės įsigijimo asmenys gali apskųsti teismui. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šiam ginčui taikoma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka ir kad skundą teismui pareiškėjas turėjo teisę paduoti per 20 dienų nuo Nacionalinės žemės tarnybos sprendimo gavimo dienos. Pažymėtina, kad Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalis numato, kad skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija. Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų prašymų ir skundų. Iš bylos medžiagos matyti, kad 1997 m. lapkričio 26 d. Vilniaus apskrities viršininko sprendimu Nr. 86-1617 A. K. atkurtos nuosavybės teisės, todėl ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka netaikoma ir tiek Vilniaus apskrities viršininko, tiek Nacionalinės žemės tarnybos sprendimus pareiškėjas turėjo teisę per vieną mėnesį skųsti teismui. Pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. birželio 20 d. sprendimą gavo 2008 m. birželio 20 d. ir tuomet kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą. Todėl paskutinė diena skundui dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. birželio 20 d. sprendimo paduoti buvo 2008 m. liepos 20 d. Pareiškėjas nurodo, kad Nacionalinės žemės tarnybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimą gavo 2008 m. liepos

335 d. Byloje esanti pašto voko kopija patvirtina, kad pareiškėjui siųstas sprendimas pašto įstaigoje gautas 2008 m. liepos 4 d., todėl teismas neturi pagrindo abejoti pareiškėjo nurodyta aplinkybe, kad skundžiamą Nacionalinės žemės tarnybos sprendimą gavo 2008 m. liepos 5 d. Nuo šios datos skaičiuojamas terminas Nacionalinės žemės tarnybos sprendimui apskųsti, todėl paskutinė data skundui dėl šio sprendimo paduoti buvo 2008 m. rugpjūčio 5 d. A. K. skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. birželio 20 d. sprendimo ir Nacionalinės žemės tarnybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimo paštu išsiuntė 2008 m. rugpjūčio 22 d., t. y. praleidęs įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą skundui paduoti. Kadangi pareiškėjas teismui pateiktu patikslintu skundu šių terminų atnaujinti neprašė, skundą šioje dalyje atsisakytina priimti. Pirmosios instancijos teismas klaidingai nustatė, kad šiam ginčui taikytina išankstinė ginčo nagrinėjimo tvarka, tačiau iš esmės pagrįstai atsakė priimti skundą šioje dalyje. Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad naikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutarties šioje dalyje nėra pagrindo.

34Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti terminą paduoti skundą dėl 1996 m. gruodžio 29 d. Vilniaus apskrities viršininko Švenčionių rajono atstovo atlikusio žemės sklypo skiriamų privačiam ūkiui steigti ribų parodymo ir jų paženklinimo vietoje akto. Kaip jau buvo minėta, Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1997 m. lapkričio 26 d. sprendimu pareiškėjui A. K. buvo atkurtos nuosavybės teisės. Todėl žemės sklypo ribų parodymo ir jų paženklinimo aktas, priėmus sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, gali būti skundžiamas apskundus patį sprendimą, kuriuo yra atkurtos nuosavybės teisės, kadangi akto turinys yra perkeltas į sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

35Pareiškėjas sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo neginčija, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad nėra pagrindo ginčyti ir žemės sklypo ribų parodymo ir paženklinimo akto. Remiantis išdėstytu, pirmosios instancijos teismas privalėjo atsisakyti priimti A. K. skundą šioje dalyje remiantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Todėl pareiškėjo argumentai dėl praleisto termino skundui šioje dalyje paduoti, nenagrinėtini. Pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai atsisakė priimti skundą šioje dalyje, nors ir ne tuo pagrindu, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36A. K. atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. K. patikslintu skundu kreipėsi į... 5. Nr. 20-470; Nacionalinės žemės tarnybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimą Nr.... 6. Taip pat prašė atnaujinti 1996 m. gruodžio 29 d. Vilniaus apskrities... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartimi 9. Teismas nustatė, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka su 2008 m. birželio... 10. Teismas pareiškėjo prašymo atnaujinti apskundimo terminą dėl 1996 m.... 11. III.... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. K. prašo panaikinti... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1. pareiškėjas mano, kad teismas nėra susipažinęs su patikslintu skundu,... 15. 2. Pareiškėjas 2008 m. gegužės 15 d. kreipėsi į Vilniaus apskrities... 16. 5 d. buvo gautas 2008 m. liepos 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos neigiamas... 17. 3. Nepraleidęs įstatymais numatyto termino 2008 m. liepos 28 d. 18. 4. Nepraleidęs įstatymo numatytų terminų 2008 m. rugpjūčio 22 d. 19. 5. Teismas neteisingai nustatė 20 dienų terminą skundui paduoti, nevertino... 20. 6. Iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. liepos 5 d. buvo... 21. 7. 2008 m. birželio 17 pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos... 22. 8. Teismo nutartyje nebuvo paneigta, kad jo esamos ligos yra svarbios... 23. 9. Atstovo samdymas buvo galimas ir duoti jam pavedimus teikti teisines... 24. 10. 1996 m. gruodžio 21 d. A. K. kreipėsi su prašymu į... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Atskirasis skundas atmestinas.... 28. Skundų, susijusių su nuosavybės teisių atkūrimu, nagrinėjimo tvarka... 29.A. K. Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 30. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities... 31. 2008 m. liepos 3 d. sprendimą Nr. 3B-(9.5)-K-474-900.... 32. Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis numato, kad sprendimus dėl... 33. 5 d. Byloje esanti pašto voko kopija patvirtina, kad pareiškėjui siųstas... 34. Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti terminą paduoti skundą dėl 1996 m.... 35. Pareiškėjas sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo neginčija, todėl... 36. A. K. atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos... 37. Nutartis neskundžiama....