Byla 2KT-138/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo apeliacine tvarka teismingumo klausimą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-889-102/2012, kurioje prašoma išspręsti Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-827-568/2012 priimtos nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo apeliacine tvarka teismingumo klausimą,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Panevėžio apygardos teismo civilinė byla Nr. 2S-889-102/2012. Ši byla pagal ieškovo V. K. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 24 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-827-568/2012 pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovams Z. M. ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriui, tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybės administracijai, D. K., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl nuosavybės teisių gynimo Panevėžio apygardos teismui persiųsta iš Kauno apygardos teismo (civilinė byla Nr. 2S-2430-413/2012).

3Panevėžio apygardos teismas nurodo, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2012 m. spalio 10 d. nutartimi buvo patenkintas ieškovo V. K. prašymas dėl Kauno miesto apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo visų teisėjų nušalinimo ir civilinė byla Nr. 2-827-568/2012 bei kitos bylos iš Kauno miesto apylinkės teismo perduotos nagrinėti pirmąja instancija Panevėžio miesto apylinkės teismui. Dėl perduotų bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka pagal paduotus atskiruosius skundus dėl jose priimtų procesinių sprendimų, tame tarpe ir civilinėje byloje Nr. 2-827-568/2012, Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. spalio 10 d. nutartyje nepasisakė. Todėl civilinė byla Nr. 2S-2430-413/2012 perduota Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui spręsti klausimą dėl šios bylos teismingumo.

4Prašymą atsisakytina priimti.

5Byla perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme arba apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.). Bylos perdavimo kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje klausimus išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1 d.).

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2012 m. spalio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-109/2012 yra nutarta patenkinti V. K. ir I. K. pareiškimą dėl Kauno miesto apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo visų teisėjų nušalinimo ir civilines bylas Nr. 2-827-568/2012, Nr. 2-9284-584/2012, Nr. 2-405-717/2012 bei Nr. 2-325-773/2012 iš Kauno miesto apylinkės teismo perduoti nagrinėti Panevėžio miesto apylinkės teismui.

7Šiuo procesiniu teismo sprendimu yra išspręstas ne tik pirmosios instancijos (Kauno miesto apylinkės teismo), bet ir apeliacinės instancijos (Kauno apygardos teismo) teismo visų teisėjų nušalinimo klausimas nuo civilinių bylų Nr. 2-827-568/2012, Nr. 2-9284-584/2012, Nr. 2-405-717/2012 bei Nr. 2-325-773/2012 nagrinėjimo. Tai reiškia, kad šiose civilinėse bylose priimtų procesinių sprendimų (tiek tarpinių, tiek galutinių) teisėtumas ir pagrįstumas negali būti vertinamas Kauno apygardos teisme, kadangi šio teismo visi teisėjai yra nušalinti nuo šių civilinių bylų nagrinėjimo. Kauno miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-827-568/2012, Nr. 2-9284-584/2012, Nr. 2-405-717/2012 bei Nr. 2-325-773/2012 pirmąja instancija perduotos nagrinėti Panevėžio miesto apylinkės teismui, o šio teismo priimtiems procesiniams sprendimams apeliacinė instancija yra Panevėžio apygardos teismas, vadinasi, visų procesinių teismo sprendimų šiose civilinėse bylose teisėtumas ir pagrįstumas po to, kai nuo šių bylų buvo nušalinti visi Kauno miesto apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo teisėjai, apeliacine tvarka turi būti nagrinėjamas Panevėžio apygardos teisme.

8Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad civilinės bylos Nr. 2-827-568/2012 nagrinėjimo apeliacine tvarka teismingumo klausimas, dėl kurio išsprendimo Panevėžio apygardos teismas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, yra išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2012 m. spalio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-109/2012. Ši nutartis yra įsiteisėjusi ir galioja. Galiojant dėl to paties dalyko priimtam teismo procesiniam sprendimui, yra pagrindas atsisakyti priimti Lietuvos apeliaciniam teismui perduotą spręsti civilinėje byloje Nr. 2-827-568/2012 priimtos nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo apeliacine tvarka teismingumo klausimą (CPK 3 str. 6 d., 137 str. 2 d. 4 p.).

9Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 3 straipsnio 6 dalimi, 137 straipsnio 2 dalies 4 punktu Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas,

Nutarė

10atsisakyti priimti prašymą dėl Kauno miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-827-568/2012 nagrinėjimo apeliacine tvarka teismingumo klausimo sprendimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai