Byla 2S-189-567/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės N. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-17794-101/2008 pagal ieškovo UAB „Perspektyvūs namai“ ieškinį atsakovams A. A. ir N. K. dėl nepagrįsto praturtėjimo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Perspektyvūs namai“ 2008-10-13 pateikė ieškinį, prašydamas solidariai iš atsakovų priteisti 37000 Lt negrąžintos sumos, 22426,99 Lt žalos atlyginimo, 5600,70 Lt metinių palūkanų už laikotarpį nuo 2005-08-09 iki 2008-08-19, paskaičiuotų nuo negrąžintos 37000 Lt sumos, 4216,77 Lt metinių palūkanų už laikotarpį nuo 2005-10-01 iki 2008-08-19, paskaičiuotų nuo 22426,99 Lt žalos, bei 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepranešant atsakovams - areštuoti atsakovams priklausantį turtą, turtines teises, pinigines lėšas reikalaujamai sumai. Ieškinio suma yra pakankamai didelė, atsakovai nereagavo į raginimus geranoriškai grąžinti neteisėtai priimtą mokėjimą pagal sutartį. Tai reiškia, kad atsakovai gali imtis veiksmų, kuriais apsunkintų galimo teismo sprendimo įvykdymą (LR CK 6.279 str. 1 d.).

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-10-14 nutartimi areštavo abiejų atsakovų turtą 69244,46 Lt sumai, pavedant ieškovo pasirinktam antstoliui turtą surasti ir aprašyti. Teismas konstatavo, jog ieškinio suma yra didelė, o atsakovai nereagavo į raginimus geranoriškai grąžinti priimtą mokėjimą pagal sutartį. Teismas padarė išvadą, kad atsakovai gali imtis veiksmų, kurie apsunkintų galimo teismo sprendimo vykdymą. Teismas pažymėjo, kad nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovai, todėl taikė laikinąsias apsaugos priemones viso atsakovų turto atžvilgiu. Teismas padarė išvadą, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas pažymėjo, kad nutartis priimama, nepranešus atsakovams, kadangi ieškinio suma yra žymi ir yra reali grėsmė, kad toks pranešimas gali sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padaryti jų taikymą nebeįmanomą (LR CPK 144 str., 145 str. 2 d., 148 str.).

5Atsakovė N. K. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-10-14 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo N. K. visam turto mastui. Teismo nutartis nepagrįsta. Ieškovas atsakovei nebuvo pareiškęs jokių reikalavimų dėl piniginių lėšų grąžinimo. Ieškovas nenurodė jokių motyvų ir nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių grėsmę ieškovo turtiniams interesams, jei laikinosios apsaugos priemonės nebus pritaikytos. Ieškovas nesiėmė jokių priemonių nustatyti ir pateikti teismui duomenis apie abiejų atsakovų turto kiekį ir rūšį. Skundžiamoje teismo nutartyje teismo nurodyti motyvai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams turto arešto masto yra nepagrįsti ir prieštarauja teisingumo, protingumo ir šalių proporcingumo principams. Atsakovės areštuoto turto vertė yra ženkliai didesnė negu ieškinio suma, todėl laikinųjų apsaugos priemonių mastas turėjo būti parinktas, kad jų suma nebūtų didesnė už ieškinio sumą. Teismas atsižvelgė tik į ieškovo interesus ir visiškai neatsižvelgė į pagrįstus atsakovės interesus, į atsakovės turtinę padėtį, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmes atsakovei bei kitiems, su atsakove susijusiems asmenims, šiuo atveju atsakovės mažamečiam sūnui. Atsakovės pagrindinės pajamos yra darbo užmokestis, kuris pervedamas į banko sąskaitą. Areštavus banko sąskaitas, atsakovė negali vykdyti ir kitų prievolių, dėl ko patiria nuostolius.

6Ieškovas UAB „Perspektyvūs namai“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-10-14 nutartį palikti nepakeistą ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą.

7Atskirasis skundas atmestinas. Apeliantės argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįsti tuo požiūriu, kad pagal susiformavusią Lietuvos teismų praktiką jau vien didelė ieškinio suma yra reali grėsmė, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju ieškinio suma yra didelė, sudaranti CPK 144 str. 1 d. numatytą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užtikrinti teismo procesinio sprendimo įvykdymą.

8Tai, kokia yra atsakovės turtinė padėtis ir kad ji turi nepilnametį sūnų, kad atsakovė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali patirti neigiamų pasekmių, nesudaro teisinio pagrindo tenkinti atskirąjį skundą, nes tai nesuteikia atsakovei jokių teisinių privilegijų, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Aplinkybė, kad skundžiamoje nutartyje nenurodytas, koks konkretus atsakovės turtas yra areštuojamas, nėra teisinė kliūtis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes įstatymų leidėjas numatė galimybę areštuoti atsakovo turtą, pavedant jį surasti ir aprašyti ieškovo pasirinktam antstoliui (LR CPK 148 str. 4 d.).

9Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nereiškia bylos išsprendimo iš esmės, nes reikalavimų pagrįstumą įvertins pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą CPK nustatyta tvarka. Skundžiama nutartimi areštuotas atsakovės turtas 69244,46 Lt sumai neviršija byloje pareikšto ieškinio reikalavimų sumos. Kolegija daro išvadą, kad atsakovės turto areštas pagal ieškinio sumą atitinka proporcingumo ir ekonomiškumo principą ir siekiamą tikslą užtikrinti ieškinį, nes byloje pareikštas ieškinys solidarios atsakomybės pagrindu. Tai, kad apeliantei nepatinka nutarties surašymo stilius, nereiškia, kad nutartis yra be motyvų. Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pakankamai motyvuota ir iš esmės atitinka CPK 291 str. reikalavimus.

10Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra duomenų, įrodančių, kad atsakovė patiria žalą dėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl šis atsakovės argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Byloje nėra duomenų dėl atsakovės galimų nuostolių dydžio. Kolegija pažymi, kad pati atsakovė nepateikė įrodymų dėl galimų nuostolių dydžio nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui.

11Pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nepranešęs atsakovams, nes šiuo atveju dėl didelės ieškinio sumos buvo reali grėsmė, jog toks pranešimas galėjo sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padaryti jų taikymą nebeįmanomą. Tai neužkirto kelio atsakovei pasinaudoti apeliacijos teise ir apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teisėjų kolegija nevertina kitų atskirojo skundo argumentų, susijusių su ginčo šalių tarpusavio santykiais, kaip teisiškai nereikšmingų, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 144 str. –148 str., 314 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.).

12Teisėjų kolegija nenagrinėja ieškovo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas 500 Lt sumai už atsiliepimo į atskirą jį skundą surašymą, kadangi bylinėjimosi išlaidų klausimą išspręs pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, paskirstydamas visas bylinėjimosi išlaidas CPK nustatyta tvarka. Tai, kad apeliantės skundžiama nutartis paliekama nepakeista, nereiškia bylos išsprendimo iš esmės ieškovo naudai, todėl tik išsprendus byloje pareikštą ieškinį, pirmosios instancijos teismas pritaikys proporcingumo principą (CPK 93 str.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

14Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai