Byla 2A-44-392/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Virginijaus Kairevičiaus, kolegijos teisėjų Antano Rudzinsko ir Tatjanos Žukauskienės, sekretoriaujant L.Jasiulionienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Laurynui Biekšai, atsakovo atstovui adv. Edvardui Sinkevičiui, trečiojo asmens UAB ,,Libra Vitalis“ atstovui adv. Daliui Poviliui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB ,,SP sistemos“ (buvusi UAB „Libra Vitalis paslaugų sistemos“) atstovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007m. vasario 14 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-1138-55/2007 pagal ieškovo UAB „SP sistemos“ ieškinį atsakovui UAB „Transekspedicija“ dėl žalos atlyginimo už krovinio sužalojimą bei atsakovo priešieškinį dėl užmokesčio už pervežimą, byloje dalyvaujantys tretieji asmenys: UAB „Libra Vitalis“, UAB „VB Lizingas“, Didžiosios Britanijos draudimo bendrovė TT Club (Thour Britanijos Mutual Services (ŪK) Ltd.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „SP sistemos“ (buvęs pavadinimas – UAB „Libra Vitalis paslaugų sistemos“) 2004 m. kovo 2 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo 16 855 Didžiosios Britanijos svarus sterlingų žalos, atsiradusios sužalojus popieriaus pjaustymo ir vyniojimo mašiną „ASHE“ 1830 mm, SAPHIRE. Ieškovas nurodė, kad šalys 2003 m. birželio 24 d. sudarė tarptautinio krovinio vežimo sutartį, pagal kurią atsakovas privalėjo 2003 m. liepos 3-4 dienomis nuvykti į pakrovimo vietą – „ASHE Converting Equipment Ltd“ įmonės buveinę Didžiojoje Britanijoje, Ipsvyče, ir, pakrovus krovinį, nuvežti jį į ieškovo gamybines patalpas Vilniuje. Anot ieškovo, 2003 m. liepos 4 d. Ipsvyče, į atsakovo automobilį ir priekabą buvo pakrauta popieriaus pjaustymo ir vyniojimo mašina. Tai patvirtina 2003 m. liepos 4 d. tarptautinis krovinių vežimo keliais važtaraštis (toliau – CMR važtaraštis), pagal kurį krovinio siuntėjas yra „ASHE Converting Equipment Ltd“, o vežėjas – atsakovas. 2003 m. liepos 10 d. kroviniui atvykus į Lietuvą paaiškėjo, kad įrenginys yra sužalotas. Atlikus ekspertizę, nustatyta, kad įrenginio būklės atkūrimo vertė yra 78 893 Lt (neįskaičiuojant transportavimo išlaidų bei PVM). Ieškovas taip pat nurodė, kad jį gamintojas informavo, jog sugadintų dalių grąžinimas gamintojui ir naujų dalių atvežimas į Lietuvą bei jų draudimas ieškovui kainuos 1040 svarų sterlingų. Ieškovo teigimu, kadangi naujos mašinos detalės bus įsigyjamos iš gamintojo Didžiojoje Britanijoje, mašinos remonto darbus taip pat atliks gamintojo atstovai, tai atsiskaitymai vyks Didžiosios Britanijos svarais sterlingų. Kadangi oficialus svaro sterlingų ir lito santykis nuolat svyruoja ir dėl to yra grėsmė tinkamam patirtų nuostolių atlyginimui, tai ieškovas žalos atlyginimą prašė priteisti ne litais, bet Didžiosios Britanijos svarais sterlingų.

4Atsakovas UAB „Transekspedicija“ 2004 m. kovo 25 d. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo 5300 Lt už krovinio pervežimą. Priešieškinyje nurodyta, kad pagal krovinio pervežimo tarptautiniais maršrutais sutartį už krovinio pervežimą ieškovas įsipareigojo sumokėti 5300 Lt. Atsakovo teigimu, tarp šalių kilęs ginčas neatleidžia ieškovo nuo pareigos sumokėti už pervežimą.

5Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2007 m. vasario 14 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo ieškovui 7314 Lt žalą; priteisė iš ieškovo atsakovui 4505 Lt už krovinio pervežimą; kitą ieškinio ir priešieškinio dalį atmetė. Teismas nustatė, kad ginčo šalys sudarė tarptautinio krovinio vežimo iš Didžiosios Britanijos į Lietuvą už atlyginimą sutartį (toliau – krovinio vežimo sutartis). Krovinį 2003 m. liepos 10 d. atvežus į vietą, pirminės apžiūrėtos metu paaiškėjo, jog atvežta popieriaus pjaustymo ir vyniojimo mašina yra sužalota. Teismas pažymėjo, kad pagal AB „Lietuvos draudimas“ užsakymu atliktos ekspertizės išvadą krovinio mechaniniai pažeidimai atsirado transportavimo metu dėl nepakankamos pakuotės bei nepakankamo jos sutvirtinimo transporto priemonėje, dėl to įrenginys transportavimo metu galėjo judėti ir slidinėti grindų paviršiumi. Teismas nurodė, kad pagal teismo ekspertizės išvadas mašina patyrė sužalojimų dėl nepakankamo krovinio sutvirtinimo puspriekabėje ir vairuotojo vairavimo būdo ypatumų – vairuotojas panaudojo staigų stabdymą, kurio metu krovinys, veikiamas inercinės jėgos, pasislinko į priekį, galinėje dalyje pakrautos popieriaus pjaustymo vyniojimo staklės savo svoriu prispaudė priekyje stovėjusios popieriaus padavimo stakles, o šios atsirėmė į valdymo pultą. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad teismo ekspertizės raporte nurodoma, jog susitarimas, kad krovinys bus paruoštas pakrauti į 40 colių priekabą, tinkamą pakrovimui ir iškrovimui šakiniu krautuvu, nebuvo įvykdytas, nes automobilyje tik popieriaus padavimo staklės buvo pastatytos ant medinių tašų ir jas gavėjas galėjo iškrauti šakiniu krautuvu, tuo tarpu, kaip nurodoma raporte, ir kitos įrengimo dalys turėjo būti pastatytos ant tašų ir atitinkamai pritvirtintos fundamento varžtais. Dėl to teismas darė išvadą, kad transportavimo priemonėje krovinys nebuvo tinkamai pakrautas. Atsižvelgęs į tai, kad krovinio pakrovimą vykdė siuntėjas, teismas sprendė, kad dėl krovinio apgadinimo, įpakavimo nėra vežėjo kaltės. Teismas atsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 31 „Dėl Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR)“ 30 punkto ketvirtąją pastraipą ir konstatavo, kad vien tik faktas, jog krovinį pakrovė siuntėjas, nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad buvo rizikos faktorių, visiškai atleidžiančių vežėją nuo atsakomybės. Teismas nurodė, kad iš vairuotojo paaiškinimo matyti, jog jis norėjo papildomai sutvirtinti krovinį nuo pasislinkimo, tačiau, siuntėjui uždraudus tai daryti, jis savo pastabos į važtaraštį neįrašė, krovinio vežti neatsisakė, todėl, teismo vertinimu, pagal CMR konvenciją dėl krovinio sugadinimo yra ir dalinė vežėjo kaltė, kuri reiškėsi netinkamu krovinio pakrovimu, nepasirūpinimu tinkamu krovinio sutvirtinimu. Teismas pripažino, kad vežėjo kaltė yra 15 procentų. Dėl žalos dydžio teismas nurodė, kad pagal CMR konvencijos 25 straipsnio 1 punktą sugadinimo atveju vežėjas turi sumokėti sumą, lygią krovinio nuvertėjimo sumai, kuri šiuo atveju yra 48 760 Lt. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad iš atsakovo ieškovui priteistina 7314 Lt žalos. Nustatęs, kad už pervežimą buvo sutartas 5300 Lt atlyginimas, teismas sprendė, kad, atsižvelgiant į atsakovo kaltę, ieškovas už krovinio pristatymą turi sumokėti 4505 Lt (5300 Lt X 85 proc. / 100).

6Ieškovo UAB ,,SP sistemos“ atstovas apeliaciniame skunde prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl 76908,33 Lt. ieškinio reikalavimo nepatenkinimo ir dėl 4505 Lt priešieškinio reikalavimo patenkinimo ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį pilnai patenkinti, o atsakovo priešieškinį atmesti. Taip pat prašė priteisti iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidas, kurios pirmosios instancijos teisme sudaro - 2526,67 Lt žyminio mokesčio, 125,00 Lt vertimo išlaidų, 6000 Lt advokato, advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti, 1590 Lt ekspertizės išlaidų; apeliacinės instancijos teisme sudaro - 2442,4 Lt žyminio mokesčio, 4000 Lt. advokato teisinei pagalbai apmokėti.

7Nurodė, kad teismo sprendimas yra be motyvų ir tai, vadovaujantis CPK 329 str. 2 d. 4 p. yra absoliutus sprendimo panaikinimo pagrindas. Teismas nepagrindė savo išvados, kodėl vežėjo kaltė sudaro tik 15 procentų. Teismo nurodyti faktai ir Aukščiausiojo teismo išaiškinimai rodo, kad atsakovo kaltė pagal minėtas aplinkybes turi būti 100 procentinė, tačiau jokiu būdu ne dalinė. Be to, teismas nenurodė, kam tenka likę 85 procentai kaltės dėl sugadinto krovinio.

8Teismas nepateikė motyvų dėl CMR konvencijos 17 str. 4 p. b ir c papunkčių nuostatų taikymo, kuriomis atsakovas bandė išvengti atsakomybės. Nėra pagrindo atleisti vežėją nuo atsakomybės CMR konvencijos 17 str. 4 p. b. papunkčio pagrindu, nes teismas nepasisakė dėl krovinio pakuotės jos tinkamumo ar netinkamumo. UAB ,,Klaipėdos netas“ ekspertizės akte konstatuota, kad pakuotė buvo tinkama ir krovinys neturėjo patirti pažeidimų, todėl atsakovas negali būti atleistas nuo atsakomybės dėl neva krovinio netinkamos pakuotės.

9CMR konvencijos 17 str. 4 p. c papunktis taip pat neatleidžia atsakovo nuo atsakomybės, nes ekspertai, atsižvelgę į krovinio gabaritus, treilerio keliamą galią, padarė pagrįstą išvadą, kad krovinys buvo išdėstytas teisingai, ir saugiai transportuojant krovinys dėl to negalėjo būti pažeistas.

10Tik vežėjas yra atsakingas už krovinio sužalojimą, nes jis buvo atsakingas už krovinio sutvirtinimą. UAB ,,Klaipėdos netas“ eksperto išvadoje nurodė, kad viena iš krovinio sugadinimo priežasčių yra netinkamas jo pritvirtinimas. Vairuotojo paaiškinimas, kad jam tariamai ,,draudė tvirtinti krovinį“ CMR požiūriu yra nereikšmingas. Be to, vadovaujantis 2001-06-15 LAT teisėjų senato nutarimą Nr. 31 ,,Dėl Lietuvos teismų praktikos taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija“ bei jo 30 p., vežėjas žinodamas, kad krovinys nepaknakamai sutvirtintas apsiėmė tokį krovinį vežti, todėl jam kyla atsakomybė už transportavimo metu kroviniui padarytą žalą.

11Teismas netinkamai apskaičiavo žalos dydį, nepagrįstai žalą nustatinėjo pagal apytikrę pirminę ekspertizę. Tuo tarpu pakartotinėje ekspertizėje yra nustatyta, kad, jeigu pervežimo metu sugadintos detalės būtų keičiamos naujomis detalėmis, naujai popieriaus pjaustymo mašinai padaryta žala arba būklės atstatymo vertė sudaro 15815 GBP. Į šią sumą nėra įskaičiuotos keistinų detalių transportavimo išlaidos, kurios sudaro 1040 GBP ir tai pat turi būti priteistos.

12Teismas nepagrįstai priteisiamą žyminio mokesčio sumą skaičiavo nuo 2366,79 Lt, nes ieškovas sumokėjo ir prašė priteisti 2526,67 Lt žyminio mokesčio.

13Atsakovo UAB ,,Transekspedicija“ atstovas prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Taip pat prašė priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas.

14Nurodė, kad UAB ,,Impeksservis“ ekspertizės akte Nr. 325 ir UAB ,,Klaipėdos netas“ raporte V058.04 pateikiamos viena kitai prieštaraujančios išvados, susijusios su gabentos popieriaus pjaustymo mašinos įpakavimo tinkamumu. Šias eksperto išvadas pirmosios instancijos teismas atmetė, todėl jas turėtų atmesti ir apeliacinės instancijos teismas. Be to, siurvejerio išvada turi būti paremta specialiomis mokslo, technikos ar amato žiniomis, tuo tarpu siurvejeris apie krovinio pakavimo tinkamumą sprendė ne pagal įrenginio pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, bei įpakavimo tinkamumą pažymėjo su sąlyga, kad jis priimtinas tik saugiai transportuojant bei saugiai pakraunant/ iškraunant.

15Apeliantas netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą šalims, nes vadovaujantis CMR 17 str. b p.ir 18 str. 2 d. apeliantas turėjo paneigti jam nepalankią prezumpciją, įrodydamas, kad krovinys buvo sugadintas ne dėl ypatingų rizikos faktorių poveikio, tačiau to nepadarė.

16Krovinio sudėjimas ir pakrovimas nebuvo tinkami krovinio gabenimui iš Didžiosios Britanijos į Lietuvą jūros ir automobilių keliais. Žala gabenamam įrenginiui buvo padaryta ne dėl krovinio pasislinkimo į šonus, nes tokių pasislinkimų negalimumą užtikrino vairuotojo panaudoti diržai, o kaip nustatė ekspertai, žala kroviniui buvo padaryta dėl pasislinkimo į priekį, o už krovinio pasislinkimą į priekį turi būti atsakingas krovinio siuntėjas, nes jis nepanaudojo medinių tašų ir uždraudė vairuotojui papildomai išilgai krovinį suveržti diržais.

17Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, 2007 m. gegužės 24 d. nutartimi Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. vasario 14 d. sprendimą pakeitė, ieškinį tenkino visiškai ir ieškovui iš atsakovo priteisė 84 222,33 Lt žalos atlyginimą, sprendimo dalį dėl priešieškinio tenkinimo paliko nepakeistą.

18Kasaciniu skundu atsakovas UAB „Transekspedicija“ prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 24 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. vasario 14 d. sprendimą.

19Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. lapkričio 19 d. nutartimi nutarė Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 24 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė šiuos argumentus ir išaiškinimus:

20CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto b ir c papunkčiuose nurodyti ypatingos rizikos faktoriai, šalinantys vežėjo atsakomybę už krovinio praradimą arba sugadinimą: kai krovinys, kuris pagal savo savybes netinkamas vežti jo neįpakavus ar blogai įpakavus, vežamas jo neįpakavus arba įpakavus netinkamai (b papunktis); jei krovinį pakrovė, perkrovė, sudėjo ar iškrovė krovinio siuntėjas, gavėjas ar trečiasis asmuo, veikiantis siuntėjo ar gavėjo vardu (c papunktis). Kai vežėjas remiasi šiais ypatingos rizikos faktoriais, jis nuo atsakomybės gali būti atleidžiamas pagal CMR konvencijos 18 straipsnio 2 punkto nuostatas. Vežėjas turi pagrįstai nurodyti, kad kuri nors iš aplinkybių, esanti ypatingos rizikos faktoriumi, egzistavo vežant krovinį, bei įrodyti galimybę (tikėtiną priežastinį ryšį), kad krovinio praradimas arba sugadinimas galėjo atsirasti dėl CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkte nurodytų ypatingos rizikos faktorių. CMR konvencijos 18 straipsnio 2 punkte įtvirtinta prezumpcija, kad jei vežėjas įrodo, jog susidarius aplinkybėms krovinys prarastas ar sugadintas dėl vieno ar kelių 17 straipsnio 4 punkte nurodytų rizikos faktorių, tai manoma, kad nuostoliai dėl to ir buvo patirti. CMR konvencijos 18 straipsnio 2 punkto autentiškame tekste yra ir antrasis sakinys, kuris oficialiame konvencijos vertime į lietuvių kalbą nėra išverstas. Jame nustatyta, kad „reikalavimą reiškiantis asmuo gali įrodinėti, kad žala nesusijusi nė su vienu rizikos veiksniu“. Tai reiškia, kad minėta CMR konvencijos 18 straipsnio 2 punkto pirmame sakinyje įtvirtinta prezumpcija gali būti paneigta bendraisiais pagrindais, reikalavimą reiškiančiam asmeniui įrodžius, kad žala visiškai arba iš dalies nesusijusi nė su vienu ypatingos rizikos faktoriumi. Tokiu atveju įrodinėjimo našta tenka reikalavimą reiškiančiam asmeniui. Jam įrodžius, kad žala visiškai arba iš dalies nesusijusi nė su vienu iš ypatingos rizikos faktorių, vežėjui taikoma CMR konvencijoje nustatyta atitinkama atsakomybė, visiška arba dalinė.

21Pažymėjo, kad krovinio sudėjimas CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto c papunkčio prasme yra krovinio sutvirtinimas ar jo saugus sudėjimas taip, kad būtų užtikrintas saugumas ir stabilumas vežimo metu. Krovinio pakrovimas ir ypač sudėjimas turi apsaugoti krovinį vežimo metu. Asmuo, atliekantis krovinio pakrovimą ir sudėjimą, turi atsižvelgti į kelių transporto rizikas, tokias kaip staigus stabdymas, kelio nelygumai ir pan. Staigus stabdymas, jei nepažeidžiamos viešosios teisės normos, laikytinas normalia rizika, dažnai neišvengiama šiandieniniame eisme. Pažymėjo ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 31 „Dėl Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR)“ 30 punkto ketvirtosios pastraipos antrasis sakinys, aiškinantis vežėjo neatleidimo nuo atsakomybės atvejį, negali būti interpretuojamas kaip paneigiantis CMR konvencijos 17 straipsnio 5 punkto taikymo galimybę.

22Nagrinėjamoje byloje atsakovas, siekdamas būti atleistas nuo atsakomybės už krovinio sugadinimą, rėmėsi CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto b ir c papunkčiuose nurodytais ypatingos rizikos faktoriais. Todėl teismas laikė, kad apskųstos apeliacinės instancijos teismo nutarties turinys įgalina padaryti išvadą, kad apeliacinės instancijos teismas nesivadovavo pirmiau nurodytomis nuostatomis dėl CMR konvencijos taikymo, neatsižvelgė į faktinius bylos duomenis apie atsakovo nurodytų ypatingos rizikos faktorių egzistavimą, nepaisė CMR konvencijos 18 straipsnio 2 punkte įtvirtintos prezumpcijos, netinkamai paskirstė tarp šalių įrodinėjimo pareigą. Dėl to, teisėjų kolegija pripažino pagrįstais kasacinio skundo argumentus, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punktą, 18 straipsnio 2 punktą ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2000 m. gegužės 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Bos“ v. V. Baukštaus firma „Renesansas“, bylos Nr. 3K-7-467/2000, suformuotos CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto c papunkčio aiškinimo ir taikymo praktikos.

23CMR konvencijos 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad krovinio sugadinimo atveju vežėjas turi sumokėti sumą, lygią krovinio nuvertėjimo sumai, apskaičiuotai pagal 23 straipsnio 1, 2, 4 punktų nuostatas. Taigi krovinio sugadinimo atveju vežėjas turi kompensuoti krovinio vertės sumažėjimo sumą. Kartu vežėjas turi kompensuoti ir su krovinio vertės sumažėjimu susijusias kitas išlaidas (pavyzdžiui, mokestį ekspertams už vertės sumažėjimo nustatymą ir kt.). Nustatant krovinio vertės sumažėjimą vienu iš įrodymų gali būti eksperto išvada (CPK 177 straipsnio 2 dalis, 185, 212, 218 straipsniai). Nagrinėjamos bylos duomenys įgalina konstatuoti, kad apgadinto krovinio – popieriaus pjaustymo ir vyniojimo mašinos – vertės sumažėjimo suma byloje nėra nustatyta. Nors jos nustatymo tikslu byloje buvo paskirta papildoma teismo ekspertizė, tačiau klausimas, kokia yra krovinio nuvertėjimo suma (krovinio vertės sumažėjimo suma), ekspertams užduotas nebuvo (T. 2, b. l. 48, 49). Žala, įvertinta krovinio būklės atstatymo vertės pagrindu, gali neatitikti krovinio vertės sumažėjimo. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad ekspertų išvadoje (T. 2, b. l. 90-93), kuria rėmėsi teismas, nurodyta 15 815 svarų sterlingų žala yra apskaičiuota kaip būklės atstatymo vertė, tuo tarpu krovinio vertės sumažėjimo suma nėra įvardinta. Aptariamoje ekspertų išvadoje, kitaip nei nurodo apeliacinės instancijos teismas, nėra nustatyta, kad popieriaus pjaustymo ir vyniojimo mašinai padaryta žala arba būklės atstatymo vertė su detalių pristatymo išlaidomis yra 16 855 svarai sterlingų. Dėl to teisėjų kolegija pripažino pagrįstu kasacinio skundo argumentą, kad apeliacinės instancijos teismas tinkamai nenustatė kompensuotinos žalos dydžio ir pažeidė CMR konvencijos 25 straipsnio 1 punktą.

24Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

25Teismas nustatė, kad šalys buvo sudariusios tarptautinio krovinio vežimo už atlyginimą sutartį dėl popieriaus pjaustymo ir pervyniojimo mašinos „ASHE“ 1830 mm, SPAHIRE pervežimo iš Didžiosios Britanijos į Lietuvą. Krovinį 2003 m. liepos 4 d. pakrovė siuntėjas – bendrovė „ASHE Converting Equipment Ltd“, krovinį tvirtino vežėjo vairuotojas pagal siuntėjo nurodymus. Vežėjo vairuotojas norėjo krovinį papildomai sutvirtinti diržais, tačiau siuntėjui neleidus to daryti, vairuotojas nepadarė apie tai žymos važtaraštyje ir neatsisakė vežti krovinio. Į paskirties vietą krovinys buvo atvežtas mechaniškai apgadintas. Pirmos instancijos teismo paskirtos ekspertizės išvadoje konstatuota, kad krovinys patyrė sužalojimų dėl nepakankamo jo sutvirtinimo ir vairuotojo vairavimo būdo ypatumų; pagrindinė krovinio apgadinimo priežastis yra tai, kad transportuodamas krovinį vairuotojas panaudojo staigų stabdymą, kurio metu krovinys, veikiamas inercinės jėgos, pasislinko į priekį; dvi įrenginio dalys buvo pastatytos tiesiai ant treilerio grindų, o viena – ant medinių tašų, tačiau nepritvirtinta fundamento varžtais, o sutvirtintos tvirtinamaisiais diržais, toks krovinio sutvirtinimas galėjo turėti įtakos krovinio apgadinimui staigiai stabdant automobilį. Apeliacinės instancijos teismo paskirtos 2008-05-16 ekspertizės aktu Nr. 39 nustatyta, kad popieriaus pjaustymo ir pervyniojimo mašinos nuvertėjimo suma yra 81274 litai.

26Dėl apeliacinio skundo argumentų, kad teismas nepateikė motyvų dėl CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto „b“ papunkčio ir 18 straipsnio 2 punkto taikymo, dėl krovinio pakuotės tinkamumo, ar netinkamumo.

27Kasacinis teismas šioje byloje išaiškino CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto „b“ papunkčio ir 18 straipsnio 2 punkto taikymo taisykles, todėl byloje tirtinos tik faktines bylos aplinkybes, kurios reikšmingos taikant minėtas normas.

28Byloje nustatyta, kad popieriaus pjaustymo ir vyniojimo staklės „ASHE“ transportavimo metu įpakavimas buvo sekantis: a) valdymo pultas aptrauktas plėvele su burbuliukais (t. 1 b. l. 22, 26); b) bazinio rulono padavimo dalis nesupakuota (t. 1 b.l. 22, 26); c) pervyniojimo dalis nesupakuota (t. 1 b. l. 22, 26). Pirmos instancijos teismo paskirtas ekspertas, kuris nematė ir nedalyvavo krovinio iškrovime nurodė, kad visos staklių dalys aptrauktos plėvele su burbuliukais (raporto Nr. V058.04 – 4.1 p.). Atkreiptinas dėmesys, kad aiškinant krovinio pakuotės tinkamumą, priešingai nei tai darė ekspertas raporto 6 p. negali būti vadovaujamasi staklių pirkimo – pardavimo sutarties nuostatomis, nes paprasčiausiai vežėjas nėra pirkimo – pardavimo sutartinių santykių šalimi, todėl turi būti atsižvelgiama į tai, ar krovinio įpakavimas, įvertinus pavojus kylančius krovinio transportavimo automobilių keliais metu (stabdymas, posūkiai, kelio nelygumai ir pan.) galėjo apsaugoti krovinį nuo sugadinimo ir ar krovinio netinkamas įpakavimas buvo krovinio sugadinimo priežastimi.

29Staklių sužalojimo priežastys nustatytos ekspertizės akte yra šios: a) vairuotojas panaudojo staigų stabdymą, kurio metu krovinys, veikiamas inercinės jėgos, pasislinko į priekį; b) veikiant inercinei jėgai staigaus stabdymo metu, galinėje dalyje pakrautos popieriaus pjaustymo/vyniojimo staklės savo svoriu prispaudė priekyje stovėjusias popieriaus padavimo stakles, o šios savo ruožtu atsirėmė į valdymo pultą.

30Kasacinis teismas apie vairuotojo staigų stabdymą ir vairavimo ypatumus pasisakė labai aiškiai, tai yra, kad staigus stabdymas, jei nepažeidžiamos viešosios teisės normos, laikytinas normalia rizika, dažnai neišvengiama šiandieniniame eisme. Apžiūrint krovinį UAB „Impekservis“ ekspertei kartu su ieškovo ir atsakovo atstovais buvo surašytas aktas, kuriame skiltyje „Pastabos“ aiškiai parašyta Carnet TIR YX 40003359 knygelės paskutiniame lape nėra įrašų apie autoįvykį. Tai reiškia, jog viešoji teisė gabenant krovinį nebuvo pažeista.

31Iš to seka išvada, kad staklių įpakavimas buvo netinkamas, nes:

  • staklės buvo įpakuotos tokiu būdu, kad kroviniui susistūmus, pakuotė neapsaugojo nuo žalos;
  • jei susistūmus kroviniui pakuotė neapsaugojo krovinio nuo žalos, tai šis pakuotės trūkumas buvo viena iš krovinio sugadinimo priežasčių;
  • vežėjas patikrinęs pakuotę, nenustatė jos išorinių trūkumų (CMR konvencijos 8 straipsnio 1 punkto „b“ papunktis), o pakuotės išorės pažeidimų nebuvo.

32Šios aplinkybės parodo, kad krovinys, kuris pagal savo savybes netinkamas vežti jo neįpakavus ar blogai įpakavus, vežamas jo neįpakavus arba įpakavus netinkamai, o šios aplinkybės visiškai patenka į CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto „b“ papunktyje numatytą rizikos faktorių, o tai iš karto sąlygoja CMR konvencijos 18 straipsnyje 2 punkte įtvirtintos prezumpcijos taikymą. Tuomet jei vežėjas įrodo, jog susidarius aplinkybėms krovinys prarastas ar sugadintas dėl vieno ar kelių 17 straipsnio 4 punkte nurodytų rizikos faktorių, tai manoma, kad nuostoliai dėl to buvo ir patirti.

33Paneigti šią prezumpciją yra ieškovo pareiga, bet ieškovas nieko neįrodinėjo, o nepaneigus šios prezumpcijos, remiantis CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto „b“ papunkčio nuostatomis ir 18 straipsnio 2 punktu, vežėjas turi būti atleidžiamas nuo atsakomybės, nes krovinys buvo sugadintas dėl ypatingos rizikos faktoriaus poveikio.

34Dėl apeliacinio skundo argumentų liečiančių CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto „c“ papunkčio ir 18 straipsnio 2 punkto taikymą.

35Kasacinis teismas šioje byloje taip pat išaiškino ir CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto „c“ papunkčio ir 18 straipsnio 2 punkto taikymo taisykles, todėl šioje byloje tirtinos tik faktinės bylos aplinkybes, kurios reikšmingos taikant minėtas normas.

36Byloje neginčijamai nustatyta, kad krovinį pakrovė, perkrovė, sudėjo krovinio siuntėjas.

37Krovinio pakrovimas buvo netinkamas, nes apie tai byloja rašytinis įrodymas UAB „Impekservis“ ekspertizės aktas Nr. 325, kurio išvadose parašyta, kad apžiūrėjus popieriaus pjaustymo ir vyniojimo mašiną, neiškraunant jos iš transporto priemonės, nustatyti mechaniniai pažeidimai, kurie atsirado transportavimo metu dėl nepakankamos pakuotės bei nepakankamo jos sutvirtinimo transporto priemonėje, ko pasekoje įrengimas transportavimo metu galėjo judėti ir slidinėti grindų paviršiumi.

38Teismo paskirto eksperto raporte, taip pat kalbama apie netinkamą krovinio sudėjimą, nes krovinio sugadinimo priežastimi nurodomas vairuotojo staigus stabdymas, kurio metu krovinys veikiamas inercinės jėgos pasislinko į priekį, o toliau tame pačiame raporte rašoma, kad po pakrovimo į treilerį, atskirų įrenginio dalių mediniai tašai turi būti papildomai sutvirtinti tarp savęs išilgai treilerio, kad eliminuoti išilginį įrenginio dalių pasislinkimą. Po to įrenginio dalys sutvirtinamos tvirtinamaisiais diržais, kurie eliminuoja jų šoninį pasislinkimą transportavimo metu. Šiuo konkrečiu atveju dvi įrenginio dalys buvo pastatytos tiesiai ant treilerio grindų, o viena ant medinių tašų, tačiau nepritvirtinta fundamento varžtais, o sutvirtintos tvirtinamaisiais diržais. Toks krovinio sutvirtinimas galėjo turėti įtakos krovinio apgadinimui staigiai stabdant automobilį.

39Kasacinis teismas šioje byloje pasisakė, kad asmuo atliekantis krovinio pakrovimą ir sudėjimą, turi atsižvelgti į transporto rizikas, tokias kaip staigus stabdymas, kelio nelygumai ir pan., o staigus stabdymas jo manymu yra laikomas normalia rizika, kuri savaime jokios vežėjo atsakomybės nesąlygoja. Krovinio sudėjimas CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto c papunkčio prasme yra krovinio sutvirtinimas ar jo saugus sudėjimas taip, kad būtų užtikrintas saugumas ir stabilumas vežimo metu. Krovinio pakrovimas ir ypač sudėjimas turi apsaugoti krovinį vežimo metu.

40Šios aplinkybės aiškiai parodo, kad netinkamas krovinio sudėjimas buvo viena iš krovinio sugadinimo priežasčių, jam išilgai susistūmus transportavimo metu. Pagal kasacinio teismo išaiškinimą, vežėjui užtenka pagrįstai nurodyti, kad kuri nors iš aplinkybių, esanti ypatingos rizikos faktoriumi, egzistavo vežant krovinį, bei įrodyti galimybę (tikėtiną priežastinį ryšį), kad krovinio praradimas arba sugadinimas galėjo atsirasti dėl ypatingos rizikos faktorių, tada iš karto pradeda galioti CMR konvencijos 18 straipsnio 2 punkte įtvirtinta prezumpcija, kad žala dėl to ir buvo patirta, o tuo pagrindu vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės.

41Byloje įrodyta, kad krovinį sudėjo krovinio siuntėjas, taip pat, kad krovinio sudėjimas buvo netinkamas, kuris galiausiai taip pat buvo krovinio sugadinimo priežastimi, todėl remiantis CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto ir CMR konvencijos 18 straipsnio 2 punkto nuostatomis, vežėjas turi būti atleisti nuo atsakomybės už krovinio sugadinimą.

42Dėl atsakomybės paskirstymo

43Pirmos instancijos teismas savo sprendimu pripažino vežėją atsakingu už krovinio sugadinimą 15 procentų, o atsakovas šio sprendimo neskundė.

44Pagrindinis priekaištas vežėjui buvo tas, kad vairuotojas pabandė papildomai sutvirtinti krovinį diržais nuo išilginio pasislinkimo, bet siuntėjas uždraudė tai daryti, o pagal Senato 2001 m. birželio 15 d. nutarimo „Dėl Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR) 30 punkto ketvirtosios pastraipos sakinį, kad jei nustatyta, kad vežėjas matė, jog kuri nors iš minėtų operacijų kelia grėsmę krovinio saugumui, bet neatsisakė vežti prekių ir/ar nepadarė apie tai žymos važtaraštyje, vežėjas nėra atleidžiamas nuo nuostolių atlyginimo. Šiuo aspektu šią bylą nagrinėjęs Kasacinis teismas aiškiai pasisakė, kad minėtas Senato punktas negali būti interpretuojamas kaip paneigiantis CMR konvencijos 17 straipsnio 5 punkto taikymo galimybę. Taip yra todėl, kad šią Senato nuostatą būtina susieti su CMR konvencijos nuostatomis.

45CMR konvencijoje tik dvejose vietose kalbama apie pastabas važtaraštyje. Pirma jų 8 straipsnio 2 punktas, kur reikia rašyti pastabas apie krovinio vietų skaičių, jo ženklinimą, numeraciją važtaraštyje ir paties krovinio ir jo pakuotės išorinę būklę. CMR konvencijos 10 straipsnyje taip pat kalbama apie pastabą važtaraštyje, bet ji susijusi su krovinio pakuotės pažeidimu, kuris vežėjui buvo akivaizdus ir žinomas. Šioje byloje, nieko panašaus nėra, todėl Kasacinis teismas ir išaiškino, kad Senato nutarimo 30 punktas nepaneigia galimybės taikyti 17 straipsnio 5 punktą.

46Atsisakyti vežti krovinį iš esmės reiškia nutraukti krovinio vežimo sutartį, o tai padaryti galima tik esant esminiams sutarties sąlygų pažeidimams, kolegijos nuomone, netinkamas krovinio įpakavimas ir netinkamas sudėjimas, kuomet dėl šių veiksmų žalos atsiradimo rizika tenka krovinio siuntėjui ar gavėjui, nėra ir negali būti laikomi esminiais krovinio vežimo sutarties pažeidimais, todėl atsisakyti vežti krovinį vairuotojas neturėjo teisinio pagrindo.

47Dėl krovinio nuvertėjimo sumos

48Kasacinis teismas nagrinėdamas šią bylą nurodė, kad byloje nėra nustatyta krovinio nuvertėjimo suma, kuri turi būti apskaičiuojama pagal CMR konvencijos 25 straipsnio taisykles. Siekiant nustatyti sugadinto krovinio nuvertėjimo sumą, apeliacinės instancijos teisme buvo paskirta ekspertizė, o ekspertinė įstaiga 2008 m. gegužės 16 d. ekspertizės aktu Nr. 39 nustatė, kad naujos transportavimo metu apgadintos popieriaus pjaustymo ir vyniojimo mašinos ASHE 1830 mm. „Sapphire“ serija 447-03 nuvertėjimo suma (vertės sumažėjimo suma) 2003 m. liepos 10 dieną ją pristačius į iškrovimo vietą yra 81274,00 Lt. (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt keturi litai).

49Apeliantas skunde nurodė reikalavimą prie pirmos instancijos teismo iš atsakovo priteistos 7314 Lt. nuostolių atlyginimo sumos dar papildomai priteisti 76908,33 Lt. nuostolių atlyginimą, tai yra viso apeliantas reikalavo 84222, 33 Lt. nuostolių atlyginimo. Ekspertizės aktu nustatyta sugadinto krovinio nuvertėjimo suma yra 81274,00 Lt. Kadangi atsakovas pirmos instancijos teismo sprendimo neskundė, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo nustatytu atsakomybės paskirstymu, kuomet už krovinio sugadinimą vežėjui teko ne daugiau nei 15 procentų kaltės, todėl atsižvelgiant į ekspertizės aktu nustatytą krovinio nuvertėjimo sumą, ieškovo naudai priteistų nuostolių suma turi būti padidinta iki 12191,10 Lt. (81274/ 100 * 15). Pirmos instancijos teismas apelianto naudai iš atsakovo buvo priteisęs 7314 Lt. nuostolių atlyginimo, tačiau šie nuostoliai teismo buvo apskaičiuoti ne nuo krovinio nuvertėjimo sumos. Dėl šių priežasčių, pirmos instancijos teismo sprendimas turi būti pakeistas iš atsakovo UAB „Transekspedicija“ apelianto naudai priteistiną nuostolių atlyginimo sumą padidinant iki 12191,10 Lt. (dvylikos tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt vieno lito 10 centų).

50Apibendrinant kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo sprendimas dalyje dėl CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto „b“ ir „c“ papunkčių ir 18 straipsnio 2 punkto taikymo, bei atsakomybės paskirstymo yra pagrįstas ir teisėtas, atsakovas jam nepalankios sprendimo dalies neskundė, tačiau atsižvelgus į ekspertizės aktu nustatytą krovinio nuvertėjimo sumą, iki 12191,10 Lt. turi būti padidinta apeliantui priteistina nuostolių už krovinio sugadinimą suma ir todėl pirmos instancijos teismo sprendimas turi būti pakeistas.

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

52Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

53Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007m. vasario 14 d. sprendimą pakeisti. Padidinti iš atsakovo UAB „Transekspedicija“ ieškovo UAB „SP sistemos“ naudai priteistinų nuostolių dydį iki 12191,10 Lt. (dvylika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt vieno lito 10 centų), likusioje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „SP sistemos“ (buvęs pavadinimas – UAB „Libra Vitalis... 4. Atsakovas UAB „Transekspedicija“ 2004 m. kovo 25 d. pateikė... 5. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2007 m. vasario 14 d. sprendimu... 6. Ieškovo UAB ,,SP sistemos“ atstovas apeliaciniame skunde prašė panaikinti... 7. Nurodė, kad teismo sprendimas yra be motyvų ir tai, vadovaujantis CPK 329... 8. Teismas nepateikė motyvų dėl CMR konvencijos 17 str. 4 p. b ir c papunkčių... 9. CMR konvencijos 17 str. 4 p. c papunktis taip pat neatleidžia atsakovo nuo... 10. Tik vežėjas yra atsakingas už krovinio sužalojimą, nes jis buvo atsakingas... 11. Teismas netinkamai apskaičiavo žalos dydį, nepagrįstai žalą nustatinėjo... 12. Teismas nepagrįstai priteisiamą žyminio mokesčio sumą skaičiavo nuo... 13. Atsakovo UAB ,,Transekspedicija“ atstovas prašė pirmosios instancijos... 14. Nurodė, kad UAB ,,Impeksservis“ ekspertizės akte Nr. 325 ir UAB... 15. Apeliantas netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą šalims, nes... 16. Krovinio sudėjimas ir pakrovimas nebuvo tinkami krovinio gabenimui iš... 17. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 18. Kasaciniu skundu atsakovas UAB „Transekspedicija“ prašė panaikinti... 19. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. lapkričio 19 d. nutartimi nutarė... 20. CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto b ir c papunkčiuose nurodyti ypatingos... 21. Pažymėjo, kad krovinio sudėjimas CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto c... 22. Nagrinėjamoje byloje atsakovas, siekdamas būti atleistas nuo atsakomybės už... 23. CMR konvencijos 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad krovinio sugadinimo... 24. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 25. Teismas nustatė, kad šalys buvo sudariusios tarptautinio krovinio vežimo už... 26. Dėl apeliacinio skundo argumentų, kad teismas nepateikė motyvų dėl CMR... 27. Kasacinis teismas šioje byloje išaiškino CMR konvencijos 17 straipsnio 4... 28. Byloje nustatyta, kad popieriaus pjaustymo ir vyniojimo staklės „ASHE“... 29. Staklių sužalojimo priežastys nustatytos ekspertizės akte yra šios: a)... 30. Kasacinis teismas apie vairuotojo staigų stabdymą ir vairavimo ypatumus... 31. Iš to seka išvada, kad staklių įpakavimas buvo netinkamas, nes: 32. Šios aplinkybės parodo, kad krovinys, kuris pagal savo savybes netinkamas... 33. Paneigti šią prezumpciją yra ieškovo pareiga, bet ieškovas nieko... 34. Dėl apeliacinio skundo argumentų liečiančių CMR konvencijos 17 straipsnio... 35. Kasacinis teismas šioje byloje taip pat išaiškino ir CMR konvencijos 17... 36. Byloje neginčijamai nustatyta, kad krovinį pakrovė, perkrovė, sudėjo... 37. Krovinio pakrovimas buvo netinkamas, nes apie tai byloja rašytinis įrodymas... 38. Teismo paskirto eksperto raporte, taip pat kalbama apie netinkamą krovinio... 39. Kasacinis teismas šioje byloje pasisakė, kad asmuo atliekantis krovinio... 40. Šios aplinkybės aiškiai parodo, kad netinkamas krovinio sudėjimas buvo... 41. Byloje įrodyta, kad krovinį sudėjo krovinio siuntėjas, taip pat, kad... 42. Dėl atsakomybės paskirstymo... 43. Pirmos instancijos teismas savo sprendimu pripažino vežėją atsakingu už... 44. Pagrindinis priekaištas vežėjui buvo tas, kad vairuotojas pabandė... 45. CMR konvencijoje tik dvejose vietose kalbama apie pastabas važtaraštyje.... 46. Atsisakyti vežti krovinį iš esmės reiškia nutraukti krovinio vežimo... 47. Dėl krovinio nuvertėjimo sumos... 48. Kasacinis teismas nagrinėdamas šią bylą nurodė, kad byloje nėra nustatyta... 49. Apeliantas skunde nurodė reikalavimą prie pirmos instancijos teismo iš... 50. Apibendrinant kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo sprendimas... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3... 52. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 53. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007m. vasario 14 d. sprendimą pakeisti....