Byla 2-425-228/2009
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant S. P. , pareiškėjai D. B. nedalyvaujant, dalyvaujant jos atstovei advokatei V. Č. – G., suinteresuotiems asmenims M. D. ir Utenos apskrities viršininko administracijai nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos D. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. B. ir Utenos apskrities viršininko administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja D. B. nuosavybės teisių atkūrimo tikslu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. S., a.k. ( - ) miręs ( - ), iki nacionalizacijos Utenos valsčiuje Antalgės kaime valdė nuosavybės teise žemės sklypus, kurių bendras plotas 1,61 ha.

3Pareiškėja nurodė, kad 2007m. liepos mėnesį iš tėvo sesers O. S. sužinojo, kad jos tėvas A. S. iki nacionalizacijos valdė du žemės sklypus Antalgės kaime, Utenos rajone. Šiuos žemės sklypus jam dovanojo jo sesuo O. S. ir brolis P. S. Sutartis buvo sudaryta Utenos miesto notaro kontoroje Molėtų g., tačiau patys aktai neišliko. Siekdama atkurti nuosavybės teises į šiuos žemės sklypus, pareiškėja kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydama atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą paduoti prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008-07-31 sprendimu patenkino prašymą ir atnaujino pareiškėjai terminą paduoti prašymą Utenos apskrities viršininko administracijai dėl nuosavybės teisių atkūrimo bei nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir giminystės ryšį patvirtinantiems dokumentams pateikti. 2008-09-08 pareiškėja kreipėsi į Utenos apskrities viršininko administraciją, tačiau 2008-09-19 raštu buvo atsakyta, kad Leliūnų seniūnijoje nepilnai išlikusiuose archyviniuose dokumentuose duomenų, kad pareiškėjos tėvas A. S. Antalgės kaime valdė dar du žemės sklypus, kurių bendras plotas 1,61ha, nėra.

4Pareiškėja nurodė, kad jos nurodytas aplinkybes patvirtina pati O. S., apklausta 2008-02-11, liudytojai, 1931-10-26 šeimos pasidalinimo aktas, liudytojų parodymai administracinėje byloje, Antalgės kaimo žiniaraščio duomenys.

5Suinteresuotas asmuo M. D. posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo nepateikė.

6Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija posėdyje nedalyvavo, pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog pagal A. S. prašymą 2006-09-05 Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 13-17188 jam buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,90ha žemės Antalgės kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone, grąžinant žemę natūra. Duomenų apie tai, kad A. S. iki 1940 metų liepos 22d. nuosavybės teise Antalgės kaime valdė du žemės sklypus, kurių plotas 1,61ha, nėra, todėl negali nei patvirtinti, nei paneigti prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą.

7Pareiškėjos prašymas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pareiškėja D. B. yra A. S. dukra (25, 62 b.l.). 1931m. spalio 26d. pas Žemės tvarkymo departamento matininką buvo pasidalintas S. šeimos turtas – 7 ha ploto žemės sklypas, iš kurių: 0,78ha ploto žemės sklypas Nr. 58 atiteko S. A., 0,78 ha ploto žemės sklypas Nr. 56 atiteko S. P., 0,78 ha ploto žemės sklypas Nr. 57 atiteko S. O., likusi žemės sklypo dalis S. J., S. D. ir S. D. (10-11 b.l.). 1933-02-17 Utenos apskrities Utenos valsčiaus Antalgės kaimo ir Podborkos vienkiemio eksplikacijos, 1936m. spalio 1d. mokesniais apdėjimo reikalu rūšimis paskirstytų žemių sąrašo duomenimis O. S. Antalgės kaime priklausė 0,81 ha ploto žemės sklypas Nr. 57, P. S. priklausė 0,80ha ploto žemės sklypas Nr.56 (18-24 b.l.), Utenos apskrities Utenos valsčiaus Avižienių apylinkės kaimų 1947-1948 metų žemės apskaitos žiniaraščių byloje, Antalgės kaimo žemės apskaitos 1947m. rugsėjo 4d. žiniaraštyje įrašytos žinios apie žemės naudotojo A. S. žemės sklypų valdą, iš kurio matyti, kad A. S. yra 0,90ha ploto žemės sklypo Nr.58 naudotojas, 0,81ha ploto žemės sklypo Nr.57 naudotojas ir 0,80ha ploto žemės sklypo Nr.56 naudotojas (14 b.l.).

9Pareiškėja prašymo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą aplinkybes įrodinėjo rašytiniais įrodymais ir Panevėžio apygardos administracinio teismo byloje esančiais liudytojų B. M., G. G., A. L., J. G., V. B., L. K., E. B., I. G. parodymais ir suinteresuoto asmens O. S. paaiškinimais.

10Suinteresuotas asmuo O. S. - pareiškėjos tėvo A. S. sesuo byloje nurodė, kad šeimoje buvo septyni vaikai ir visiems buvo padalinta žemė. Kadangi žemės teko mažai, ūkio vesti turint tiek žemės negalėjo, todėl, būdama 25m. amžiaus, pareiškėja, ir jos brolis P. padovanojo broliui A. savo žemę. O. S. taip pat nurodė, kad dėl to, kad savo žemę jie buvo padovanoję broliui A., nesikreipė dėl nuosavybės teisių atkūrimo, nes taip visi sutarė (29-30 b.l.).

11Liudytoja B. M. – pareiškėjos tėvo brolio P. S. dukra, parodė, kad žinojo, kad jos tėvas savo žemę atidavė broliui A. (30, 34 b.l.).

12Liudytoja L. K. – pareiškėjos tėvo D. dukra, liudytoja I. G. – suinteresuoto asmens O. S. dukra, parodė, kad sesuo O. S. ir brolis tėvų paliktą žemę padovanojo savo broliui A., todėl jie žemės ten nebeturėjo, o P. žemės turėjo daugiau nei brolis D. Liudytojos parodė, kad broliai vienas kitam padėdavo dirbti žemę, pykčių dėl žemės šeimoje niekada nebuvo (32, 33, 34 b.l.).

13Liudytojai G. G., A. L., J. G., V. B., E. B. – pareiškėjos tėvo pažįstami ir kaimynai, parodė, kad žinojo, jog pareiškėjo tėvas žemės turi daugiau nei vieną hektarą, taip pat žinojo, kad pareiškėjos tėvui A. S. žemę padovanojo brolis P. ir sesuo O., kurie iš savo kaimo išvyko, o A. šią žemę dirbo (30, 31, 32, 33 b.l.).

14Byloje esančių įrodymų visuma: aukščiau nurodyti rašytiniai įrodymai, kurie patvirtina, jog 1931-1936m. O. S. Antalgės kaime priklausė 0,81 ha ploto žemės sklypas Nr. 57, P. S. priklausė 0,80ha ploto žemės sklypas Nr.56, kad pokario metais A. S. yra 0,90ha ploto žemės sklypo Nr.58 naudotojas, 0,81ha ploto žemės sklypo Nr.57 naudotojas ir 0,80ha ploto žemės sklypo Nr.56 naudotojas, suinteresuoto asmens O. S. paaiškinimai, kuri pati patvirtino, kad ji padovanojo broliui A. jai tekusią žemės sklypo dalį, taip pat jos dukters liudytojos I. G. parodymai, kad jai motina sakė, jog žemę padovanojo broliui A., P. S. dukters liudytojos B. M. parodymai, kad jos tėvas žemę atidavė broliui A., taip pat šių asmenų nurodyti duomenys apie tai, kad dėl to, kad O. S. ir P. S. savo žemę padovanojo broliui A., todėl niekas nesikreipė dėl nuosavybės teisių atkūrimo į šią žemę, suinteresuoto asmens Utenos apskrities viršininko administracijos 2007-08-23 atsiliepime nurodyta informacija apie tai, kad dėl nuosavybės teisių atkūrimo į šiuos du sklypus niekas nesikreipė (63-65 b.l.), liudytojų G. G., A. L., J. G., V. B., E. B., L. K. , kurie visi pažinojo pareiškėjos tėvą A. S., ir patvirtino aplinkybes, kad A. S. Antalgės kaime turėjo žemės daugiau nei 3ha, kad šią žemę dirbo Antanas, bei kad sesuo O. ir brolis P. padovanojo savo žemę A., parodymai, kurie neprieštarauja tarpusavyje, neprieštarauja pareiškėjos ir suinteresuoto asmens O. S. paaiškinimams bei byloje esantiems rašytiniams įrodymams, todėl leidžia teismui daryti išvadą, kad pareiškėja įrodė pareiškime nurodytas aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimą, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad A. S., a.k. ( - ) miręs ( - ), iki nacionalizacijos Utenos apskrities Utenos valsčiuje Antalgės kaime nuosavybės teise valdė žemės sklypus, kurių bendras plotas 1,61ha.

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas nuosavybės teisių į žemę atkūrimo tikslu.

16Patenkinus pareiškėjos pareiškimą, iš pareiškėjos D. B. valstybės biudžeto naudai priteistinos teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurios šioje byloje sudaro 19,63Lt (LR CPK 79str., 88str., 92str., 443str. 6d.).

17Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 185, 268, 270, 448 straipsniais, teismas

Nutarė

18Pareiškėjos pareiškimą patenkinti.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. S., a.k. ( - ) miręs ( - ), iki nacionalizacijos Utenos apskrities Utenos valsčiuje Antalgės kaime nuosavybės teise valdė žemės sklypus, kurių bendras plotas 1,61ha.

20Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti nuosavybės teisių į žemę atkūrimo tikslu.

21Iš pareiškėjos D. B. valstybės biudžeto naudai priteisti 19,63Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

22Įsiteisėjus teismo sprendimui, grąžinti Panevėžio apygardos administraciniam teismui administracinę bylą Nr.I-246-552/2008.

23Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėja D. B. nuosavybės teisių atkūrimo tikslu prašė nustatyti... 3. Pareiškėja nurodė, kad 2007m. liepos mėnesį iš tėvo sesers O. S.... 4. Pareiškėja nurodė, kad jos nurodytas aplinkybes patvirtina pati O. S.,... 5. Suinteresuotas asmuo M. D. posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo nepateikė.... 6. Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija posėdyje... 7. Pareiškėjos prašymas tenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pareiškėja D. B. yra A. S. dukra (25,... 9. Pareiškėja prašymo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą aplinkybes... 10. Suinteresuotas asmuo O. S. - pareiškėjos tėvo A. S. sesuo byloje nurodė,... 11. Liudytoja B. M. – pareiškėjos tėvo brolio P. S. dukra, parodė, kad... 12. Liudytoja L. K. – pareiškėjos tėvo D. dukra, liudytoja I. G. –... 13. Liudytojai G. G., A. L., J. G., V. B., E. B. – pareiškėjos tėvo... 14. Byloje esančių įrodymų visuma: aukščiau nurodyti rašytiniai įrodymai,... 15. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas nuosavybės teisių į žemę... 16. Patenkinus pareiškėjos pareiškimą, iš pareiškėjos D. B. valstybės... 17. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 185, 268, 270, 448... 18. Pareiškėjos pareiškimą patenkinti.... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. S., a.k. ( - ) miręs ( -... 20. Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti nuosavybės teisių į žemę... 21. Iš pareiškėjos D. B. valstybės biudžeto naudai priteisti 19,63Lt teismo... 22. Įsiteisėjus teismo sprendimui, grąžinti Panevėžio apygardos... 23. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio...