Byla e2-16739-600/2020
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė dokumentinio proceso tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ ieškinį atsakovui G. I. dėl skolos išieškojimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Baltic Agro“ prašo priteisti iš atsakovo G. I. 2 401,64 Eur skolą, 83,31 Eur delspinigių, 8 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad tarp šalių buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, kurios pagrindu ieškovė teikė atsakovui prekes. Už parduotas prekes ieškovė išrašė atsakovui pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitas faktūras. Atsakovas netinkamai vykdė savo sutartines pareigas ir neatsiskaitė su ieškove, dėl ko susidarė skola.

4Ieškinys tenkinamas.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai (atsirandantys iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kiti), kilnojamojo daikto, vertybinių popierių priteisimas ar reikalavimai iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarčių dėl nuomininko iškeldinimo, ieškovo prašymu gali būti išspręstas šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Nagrinėjamu atveju, teismas iš ieškinio reikalavimų pobūdžio ir juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų viseto nustatęs, jog yra pagrindas pagal pateiktus įrodymus ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2018 m. birželio 8 d. ieškovė UAB „Baltic Agro“ ir atsakovas G. I. sudarė Pirkimo–pardavimo sutartį Nr. GK/2018-06-08/Nr. 33/ZK (toliau – sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovui prekes ir atlikti užsakytas paslaugas, o atsakovas įsipareigojo priimti prekes ir sumokėti už parduodamas prekes. Už parduotas prekes ieškovė išrašė atsakovui 2019 m. vasario 26 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. SS359524 ir 2019 m. kovo 26 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. SS362533. Mokėtina suma pagal ieškovės išrašytas sąskaitas sudaro 4 303,97 Eur. Ieškovė nurodo, kad atsakovas tik iš dalies apmokėjo nurodytas sąskaitas ir liko skolingas ieškovei 2 401,64 Eur.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalį, pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Nesant duomenų, kad atsakovas visiškai atsiskaitė su ieškove, yra pagrindas ieškovės reikalavimą patenkinti – priteisti iš atsakovo 2 401,64 Eur skolą.

8Sutarties 3.3 punkte šalys susitarė, kad pirkėjui neatsiskaičius su pardavėju per sutartyje nurodytą terminą ir sutartyje nustatyta tvarka, pirkėjas moka pardavėjui 0,08 procentų delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo neapmokėtos prekių ar atliktų paslaugų vertės. Vadovaujantis tarp šalių sudarytos sutarties 3.3 punktu, CK 6.71 straipsniu, ieškovei iš atsakovo ieškovės priteistina 83,31 Eur delspinigių suma.

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 8 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Reikalavimą priteisti nurodyto dydžio palūkanas ieškovė reiškia besivadovaujanti Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu (toliau – MAPKSVPĮ). Pažymėtina, kad pagal MAPKSVPĮ 3 dalies 5 punktą, šio įstatymo nuostatos netaikomos žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartims, kurių vykdymą nustato Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas. Vis dėlto, kreditoriaus teisę į 8 procentų metines procesines palūkanas įtvirtina Lietuvos Respublikos 1 straipsnio Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 2 straipsnio 5 dalis ir 11 straipsnis. Esant nurodytoms aplinkybėms ir atsižvelgiant į tai, kad teisinį ieškinio pagrindą nustato teismas, ieškovei iš atsakovo priteistinos 8 procentų metinės procesinės palūkanos nuo priteistos 2 484,95 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. balandžio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir 7 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistina 168,17 Eur bylinėjimosi išlaidų (28,00 Eur žyminio mokesčio ir 140,17 Eur už advokato teisinę pagalbą).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428-429 straipsniais,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovei UAB „Baltic Agro“, j. a. k. 111547089, iš atsakovo G. I., a. k. ( - ) 2 401,64 Eur (du tūkstančius keturis šimtus vieną Eur 64 ct) skolos, 83,31 Eur (aštuoniasdešimt tris Eur 31 ct) delspinigių, 8 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos (2 484,95 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme – 2020 m. balandžio 27 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 168,17 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis Eur 17 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

15Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Preliminarus sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai