Byla 2-3688-589/2014
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo pagal ieškovo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui A. A., trečiajam asmeniui - J. J., institucijai teikiančiai išvadą - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė, Sekretoriaujant Vilmai Bučaitei, Dalyvaujant ieškovo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei R. K., Atsakovui A. A., Trečiajam asmeniui - J. J., Institucijos teikiančios išvadą - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei I. M., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo pagal ieškovo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui A. A., trečiajam asmeniui - J. J., institucijai teikiančiai išvadą - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui, ir

Nustatė

2Ieškovė prašo neterminuotai apriboti tėvo valdžią A. A. jo nepilnametės dukros J. A., asmens kodas ( - ) atžvilgiu. Ieškovo atstovė paaiškino, kad atsakovui A. A. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu buvo laikinai apribota tėvų valdžia jo nepilnametės dukros J. A. atžvilgiu. J. A. buvo nustatyta globa, o globėja paskirta J. J.. Iš atsakovo buvo priteistas išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 200 Lt. Ieškovo atstovė nurodė, jog teismo sprendimo priėmimo dienos praėjo beveik du metai, tačiau situacija yra nepasikeitusi. Atsakovas nerodo iniciatyvos susigrąžinti dukrą. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus 2014-01-17 sprendimu, atsakovas įrašytas į socialinės rizikos šeimų apskaitą. 2014-01-28, 2014-03-27 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnijos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktuose nurodoma, jog atsakovas gyvena ( - ) kaime prisiglaudęs savo motinos namuose. Namuose trūksta tvarkos ir švaros. Nėra patogumų, buities sąlygos - patenkinamos. Namuose trūksta tvarkos ir švaros. Nėra kambario, kuriame galėtų gyventi J. A.. Atsakovas niekur nedirba. A. A. teigia, kad jo dukra nenori gyventi kaime. Patikrinimo akte teigiama, kad A. A. gyvenimo būdas nesikeičia: yra bedarbis. Dažnai matomas stoviniuojantys išgėręs prie Naujamiesčio miestelyje esančio alaus baro. J. A. mokosi J. M. gimnazijoje. Mergaitė turi sveikatos sutrikimų, nepilnametei yra atliktos kelios širdies operacijos, ji reguliariai turi lankytis ir konsultuotis Vilniaus Santariškių gydymo įstaigoje, artimiausiu metu planuojama atlikti dar vieną širdies operaciją. Tėvas A. A. nevengia vartoti alkoholio, nesugeba suteikti mergaitei tinkamos priežiūros, saugių ir tinkamų gyvenimo bei mokymosi sąlygų. Jovita teigia, jog ji nori gyventi pas globėją. Jų santykiai yra geri, globėja ja rūpinasi, prižiūri, mergaitė ir toliau nori pas ją gyventi. Su tėčiu mergaitė bendrauja rečiau, tik kai atvyksta pas močiutę į kaimą. Ieškovo atstovės nuomone, A. A. vengia rūpintis, auginti, prižiūrėti bei išlaikyti savo nepilnametę dukrą J. A.. Nors atsakovui buvo laikinai tėvo valdžia apribota beveik prieš du metus, tačiau nedėjo jokių pastangų, nerodė iniciatyvos susigrąžinti dukrą į šeimą, piktnaudžiauja alkoholiu. Laikinas tėvų valdžios apribojimas nepadarė teigiamos įtakos atsakovo elgesiui, neprivertė jo keisti gyvenimo būdo, spręsti problemas. Mano, jog ateityje atsakovo požiūris į dukrą nepasikeis.

3Atsakovas nesutinka, jog jam neterminuotai būtų apribota tėvo valdžia. Mano, jog jis gali įsidarbinti, susirasti gyvenamąją vietą Panevėžio mieste ir tada dukra galėtų persikelti pas jį. Šiuo metu jis yra bedarbis, registruotas darbi biržoje. Gyvena jis pas motiną ( - ) kaime Panevėžio rajone. Namuose yra du kambariai. Dukra, jeigu gyventų pas jį, kambario neturėtų, be to jai būtų sudėtinga eiti į mokyklą. Dukra kaime gyventi nenori. Su dukra susitinka, kai ji atvyksta į kaimą, arba kai jis atvažiuoja į miestą.

4Trečiasis asmuo, J. J. su pareikštu ieškiniu sutinka. J. A. yra jos sesuo. Nors tėvas bendrauja su ( - ), tačiau ji nenori gyventi pas tėvą. A. A. gyvena ( - ) kaime Panevėžio rajone kartu su savo motina. Namuose yra tik du kambariai, todėl J. visiškai neturėtų kur gyventi. Be to, J. lanko Panevėžyje mokyklą. Ji ir toliau nori gyventi jos šeimoje, mokytis Panevėžyje. J. A. turi sveikatos sutrikimų. Jai buvo atliktos kelios širdies operacijos. Jai tenka lankytis ir konsultuotis Vilniuje Santariškių klinikoje.

5Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, jog jų skyrius neprieštarauja, kad būtų neterminuotai apribota tėvo valdžia. Nuo to laiko kai buvo tėvo valdžia apribota laikinai, situacija nepasikeitė.

6Ieškinys tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tinkamas tėvų valdžios įgyvendinimas reiškia tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų vaikui garantuojamų teisių - žinoti, kas jo tėvai bei su jais gyventi ir būti auklėjamam bei aprūpinam, turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi ir kt., užtikrinimą. Tėvai, naudodamiesi tėvų valdžios turinį sudarančiomis teisėmis ir vykdydami pareigas savo vaikams, turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis ( CK 3.165 straipsnis), tačiau valstybės konstitucinė pareiga saugoti ir globoti vaikystę ( Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalis) suteikia valstybei pagrindą įstatyme nustatytais atvejais, kai tėvai dėl objektyvių aplinkybių negali įgyvendinti tėvų valdžios savo vaikams arba įgyvendina ją priešingai vaiko interesams ir šie pažeidžiami, peržengti tėvų valdžios įgyvendinimo autonomiškumo ribas bei taikyti jos ribojimo priemones ( CK 3.160 straipsnio 2 dalis). Griežčiausia tėvų teisių ir pareigų savo vaikams įgyvendinimą suvaržančių priemonių yra motinos valdžios apribojimas ( CK 3.180 straipsnis). Jos taikymo padarinys – tėvų asmeninių ir turtinių teisių, pagrįstų giminyste ir nustatytų įstatyme, sustabdymas. Tėvų valdžios apribojimas reiškia esminį vaiko teisės į šeimos ryšius, į jo gyvenimo biologinėje šeimoje suvaržymą, todėl ši priemonė gali būti taikoma tik teismo ir tik tada, kai nustatoma, kad jai taikyti egzistuoja įstatyme nustatytos sąlygos.

8Iš byloje esančių duomenų matyti, kad J. A., asmens kodas ( - ) gimė ( - ) ( 5 b.l.). Jos tėvai A. A. ir A. A.. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu, A. A. apribotai laikinai tėvų valdžia jo nepilnametės dukros J. A. atžvilgiu. J. A. nustatyta nuolatinė globa, o jos globėja ir turto administratore paskirta J. J.. J. A. gyvenamoji vieta nustatyta su jos globėja J. J.. Iš atsakovo A. A. priteistas išlaikymas nepilnametei dukrai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 200 Lt nuo ieškinio padavimo dienos iki dukros pilnametystės. Iš byloje esančio Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnijos apsilankymo šeimoje akto ( 25 b.l.) matyti, kad A. A. gyvena ( - ) kaime Panevėžio rajone pas savo motiną. Patogumų namuose nėra, įrengti du kambariai ir virtuvė. A. A. padeda motinai. Bendrauja su dukra J. A.. Iš byloje esančių globojamo vaiko aplankymo aktų ( 12- 23 ) matyti, jog J. A. užtikrinama saugi aplinka pas globėją. Jai yra sudarytos tinkamos sąlygos poilsiui, ugdymui, laisvalaikiui. J. yra atlikta širdies defekto pertvaros operacija, netaisyklinga laikysena. Jovita kartu su globėja lankosi pas gydytojus, turi nustatytą neįgalumo laipsnį. Mergaitė mokosi J. M. gimnazijoje. Pas globėją, kuris yra jos sesuo mergaitė gyvena nuo motinos mirties. Po to, kai atsakovui buvo laikinai apribota tėvų valdžia, situacija nepasikeitė. Mergaitė išreiškė norą gyventi su globėja, toliau mokytis. Įvertinus šalių paaiškinimus civilinės bylos nagrinėjimo metu, byloje esančius rašytinius įrodymus darytina išvada, jog po to, kai atsakovui A. A. buvo apribota laikinai tėvų valdžia, situacijai nepasikeitė. Nors santykiai tarp atsakovo ir jo dukros nėra nutrūkę, tačiau atsakovas neaugina savo dukros, šiuo metu niekur nedirba, nepakankamai dėmesio skiria jos auklėjimui ir gyvenimo sąlygoms. Atsižvelgiant į tai, kad tėvai privalo rūpintis savo nepilnamečiu vaiku sveikata, išlaikyti jį, atsižvelgiant į jo fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, darytina išvada, jog atsakovas šios pareigos nevykdo tinkamai. Atsakovui A. A. tėvo valdžia jo nepilnametės dukros J. A. atžvilgiu apribotina neterminuotai, kadangi, kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, situacija po laikino tėvų valdžios apribojimo nepasikeitė ( Civilinio kodekso 3.180 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas, pasikeitus gyvenimo sąlygoms ir turint galimybę užtikrinti dukrai tinkamas gyvenimo ir mokymosi sąlygas, turi teisę kreiptis dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo. Kadangi J. A. yra nustatyta globa, paskirta globėja ir turto administratore J. J., šis klausimas nesprendžiamas. Taip pat nesprendžiamas J. A. gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo klausimai.

9Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ( CPK 88,92,93 straipsniai). Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 269, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

10Ieškinį tenkinti.

11Apriboti neterminuotai tėvo valdžią atsakovui A. A., asmens kodas ( - ) jo nepilnametės dukros J. A., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ) atžvilgiu.

12Priteisti iš atsakovo A. A., asmens kodas ( - ) 144 ( vieną šimtą keturiasdešimt keturis ) litus žyminio mokesčio, valstybei.

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai