Byla 2-2212-808/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ūkio banko lizingas“ ieškinį atsakovei S. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės S. G. 1843,21 Lt pradelstų periodinių mokėjimų, 1327,11 Lt delspinigių, iš viso 3176,82 Lt skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 48,00 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad ieškovas ir T. L. 2010-12-29 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. C012101922, pagal kurią T. L. buvo suteiktas vartojimo kreditas (b.l. 8-9). Sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti, sutartis nutraukta. T. L. 2012-02-22 mirė, o jos palikimą priėmė S. G. ir A. G.. Kadangi A. G. yra nepilnametis ir neturi civilinio veiksnumo, reikalavimas dėl palikėjos skolos sumokėjimo pareikštas atsakovei S. G..

3Ieškovas prašė ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2012-11-27 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo reikalavimus patenkino visiškai ir priteisė ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ naudai iš atsakovės S. G. 3176,82 Lt skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 48,00 Lt žyminį mokestį (b.l. 13-14).

4Atsakovė S. G. pareiškė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, kuriuose nurodė, kad su preliminariu sprendimu sutinka, neatsisako nuo pareigos sumokėti, tačiau prašo skolos mokėjimą atidėti dėl sunkios finansinės padėties, kol bus parduotas paveldėtas turtas (b.l. 17).

5Ieškovas atsiliepimu su atsakovės pateiktais prieštaravimais nesutinka, prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas nurodo, kad atsakovė nepateikė visų dokumentų, skirtų nustatyti atsakovės finansinę būklę svarstant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo (b.l. 37-38).

6Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

7Iš byloje pateiktos 2010-12-29 vartojimo kredito sutarties Nr. C012101922 (b.l. 8-9) matyti, kad T. L. buvo suteiktas kreditas. Pagal 2012-11-07 UAB Ūkio banko lizingo išduotą įsiskolinimo paskaičiavimą Nr. 5708, T. L. liko ieškovui skolinga 3 176,82 Lt. 2012-02-22 T. L. mirė, jos palikimą priėmė S. G. ir A. G. (b.l. 11). S. G. ieškovas siuntė 2012-06-04 raštą dėl kreditorinio reikalavimo Nr. 8-3157-12 (b.l. 12), tačiau atsakovė skolos nesumokėjo.

8LR CK 5.50 str. 1 d. numato, kad įpėdinis įgytų palikimą, jį turi priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. Iš to seka, kad S. G. priimdama T. L. palikimą, priėmė ne tik kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, bet ir kreditorinius įsipareigojimus.

9Iš atsakovės pateiktų rašytinių įrodymų: 2013-01-09 pažymos apie pajamas Nr. 241 (b.l. 21), 213-01-09 Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriaus pažymos apie nedarbo draudimo išmokos gavimą už nurodytą laikotarpį Nr. W/1-195 (b.l. 22), 2007-07-19 ištuokos liudijimą AA Nr. 243378 (b.l. 23), 2013-01-03 Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rašto dėl išmokų iš vaikų išlaikymo fondo Nr. (1.34-23276)D2-94 (b.l. 24), 2009-10-13 Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus sprendimo dėl išmokos iš vaikų išlaikymo fondo mokėjimo Nr. 1.35-13847 (b.l. 25), 2009-10-13 Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus sprendimo dėl išmokos iš vaikų išlaikymo fondo mokėjimo Nr. 1.35-13848 (b.l. 26), vaikų gimimo liudijimų (b.l. 27-28), 2012-11-28 tarpininkavimo paslaugų sutarties Nr. 2012 11 28-01 (b.l. 29-31), sunku spręsti apie atsakovės S. G. finansinę padėtį. Atsakovė nėra pateikusi turimų sąskaitų išrašų, nekilnojamojo turto registro išrašo apie turimą nekilnojamąjį turtą, VĮ „Regitra“ išrašų apie turimas transporto priemones, dokumentų, kurie patvirtintų atsakovės turimus kitus kilnojamuosius daiktus, vertybinius popierius, sutarčių su turimais kreditoriais, skolų likučių, teismų sprendimų, antstolių patvarkymų, kitų atsakovės turtinę padėtį apibūdinančių dokumentų. Atsakovės pateikta 2012-11-28 tarpininkavimo paslaugų sutartis Nr. 2012 11 28-01 (b.l. 29-31) negali patvirtinti fakto, kad turtas bus parduotas ir kada bus parduotas, atsakovei gali atsirasti prielaidos piktnaudžiauti savo teise, o teismo sprendimas gali likti neįvykdytas.

10Dėl išvardytų priežasčių konstatuotina, kad nesant visų atsakovės turtinę padėtį apibūdinančių dokumentų negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad atsakovės finansinė būklė sunki. Nesant įrodymų, kad ateityje atsakovės finansinė būklė pasikeis, preliminarus teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

11LR CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1 843,21 Lt dydžio skola.

12Pagal 2010-12-29 vartojimo kredito sutarties Nr. C012101922, 6.2 punktą kredito gavėjui praleidus mokėjimo terminus, jis privalo mokėti 0,4 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. O kai sutartis nutraukta, kreditorius turi teisę išieškoti iš kredito gavėjo kreditą, palūkanas, delspinigius, visus nuostolius, susijusius su sutarties nevykdymu ar netinkamu vykdymu. LR CK 6.256 str. numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovė prievolės ieškovui neįvykdė, ieškovas pagrįstai atsakovei priskaičiavo 1 327,11 Lt delspinigių.

13LR CK 6.37 str. 2 d. nustatyta tvarka, atsakovas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis LR CK 6.210 str. 2 d. iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012-11-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (LR CPK 93 str. 1 d.). Iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 48,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 270 str., 279 str., 307 str., 430 str. 6 d. 1 p., 430 str. 8 d., teismas

Nutarė

16Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-11-27 preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“, į. k. 234995490, buveinės adresas – K. Donelaičio g. 60, Kaunas, naudai iš atsakovės S. G., a. k. ( - ), gyv. ( - ), priteista 3 176,82 Lt Lt (trys tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt šeši litai 82 ct) skolos, 5 (penkių) procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos t. y. 2012-11-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 48,00 Lt (keturiasdešimt aštuoni litai 00 ct) sumokėto žyminio mokesčio, palikti nepakeistą.

17Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai