Byla AS-442-672-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės skundą atsakovui Valstybinei darbo inspekcijai, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriui, dėl reikalavimo ir sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus 2009 m. balandžio 30 d. reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr.R1 0058-0650.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 27 d. nutartimi pareiškėjo skundą priėmė.

6Pareiškėjas padavė papildomą skundą, kuriuo prašė panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus 2009 m. balandžio 30 d. reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr.R1 0058-0650 ir vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m. birželio 18 d. sprendimą Nr.(16)SD-14301.

7Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti skundo dėl vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr.(16)SD-14301 padavimo terminą.

8Pareiškėjas nurodė, kad skundo padavimo terminas buvo praleistas dėl svarbios priežasties, nes dėl techninės klaidos pirminiame skunde nebuvo tiksliai nurodyti visi reikalavimai.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą paduoti skundui dėl vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr.(16)SD-14301 ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu atsisakė priimti pareiškėjo skundo papildymą dėl vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr.(16)SD-14301 panaikinimo.

11Teismas nurodė, kad vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m. birželio 18 d. sprendimas Nr.(16)SD-14301 buvo priimtas ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus 2009 m. balandžio 30 d. reikalavimo pašalinti pažeidimus Nr.R1 0058-0650. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį, skundą dėl vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr.(16)SD-14301 pareiškėjas teismui turėjo paduoti per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo gavimo. Pareiškėjas šį sprendimą gavo 2009 m. birželio 22 d., o tiek pirminį skundą, tiek papildomą skundą teismui padavė praėjus daugiau nei dvidešimt dienų nuo šios datos. Svarbių termino praleidimo priežasčių šiuo atveju nenustatyta, todėl skundo padavimo terminas pareiškėjui negali būti atnaujintas.

12III.

13Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14Pareiškėjas nurodo, kad skundo padavimo terminą jis praleido dėl svarbių priežasčių. Vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, visi jo šioje byloje pareikšti reikalavimai, kaip neatsiejamai tarpusavyje susiję, turi būti priimti ir išnagrinėti iš esmės.

15Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo su atskiruoju skundu nesutinka.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 10 straipsnyje numatyta, kad Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba administraciniam teismui; vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami administraciniam teismui. Šios įstatymo nuostatos reiškia, kad Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių veiksmams ir sprendimams skųsti yra numatyta neprivaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, pagal kurią, prieš kreipiantis į administracinį teismą, skundas gali būti paduotas vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas būtent ir pasinaudojo minėta išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka ir, prieš kreipdamasis į administracinį teismą, Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus 2009 m. balandžio 30 d. reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr.R1 0058-0650 apskundė vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui. Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m. birželio 18 d. sprendimas Nr.(16)SD-14301 buvo priimtas dėl pareiškėjo skundo dėl Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus 2009 m. balandžio 30 d. reikalavimo pašalinti pažeidimus Nr.R1 0058-0650, todėl šis vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimas yra neatsiejamai susijęs su Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus 2009 m. balandžio 30 d. reikalavimu pašalinti pažeidimus Nr.R1 0058-0650 ir pareiškėjo skundo reikalavimo dėl vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr.(16)SD-14301 panaikinimo priėmimo klausimas negali būti sprendžiamas atsietai nuo skundo reikalavimo dėl Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus 2009 m. balandžio 30 d. reikalavimo pašalinti pažeidimus Nr.R1 0058-0650 panaikinimo priėmimo klausimo. Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2008 m. liepos 27 d. nutartimi priėmus pareiškėjo skundo reikalavimą dėl Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus 2009 m. balandžio 30 d. reikalavimo pašalinti pažeidimus Nr.R1 0058-0650 panaikinimo, turi būti besąlygiškai priimamas ir skundo patikslinimas dėl vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr.(16)SD-14301 panaikinimo.

21Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai nepriėmė pareiškėjo papildomo skundo reikalavimo dėl vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr.(16)SD-14301 panaikinimo, todėl ši teismo nutartis panaikinama ir pareiškėjo papildomas skundo reikalavimas dėl vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr.(16)SD-14301 panaikinimo priimamas.

22Pažymėtina, kad, pareiškėjui nagrinėjamu atveju pasinaudojus išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, numatyta Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 10 straipsnyje, visam pareiškėjo skundui (tiek reikalavimui dėl Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus 2009 m. balandžio 30 d. reikalavimo pašalinti pažeidimus Nr.R1 0058-0650 panaikinimo, tiek reikalavimui dėl vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr.(16)SD-14301 panaikinimo) paduoti turi būti taikomas Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje numatytas dvidešimties dienų skundo padavimo terminas. Tai yra nagrinėjamu atveju, vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs skundo padavimo termino, turi būti nustatoma, kada pareiškėjas gavo vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m. birželio 18 d. sprendimą Nr.(16)SD-14301, ir nuo šio sprendimo gavimo datos turi būti skaičiuojama, ar pirminis pareiškėjo šioje byloje paduotas skundas buvo paduotas per dvidešimt dienų. Nustačius, jog pareiškėjo pirminis skundas buvo paduotas praėjus dvidešimt dienų nuo minėto vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimo gavimo, turi būti konstatuojama, jog pareiškėjas praleido viso savo skundo (abiejų jo reikalavimų) padavimo terminą.

23Byloje yra duomenų, leidžiančių teigti, jog pareiškėjas nagrinėjamu atveju galimai yra praleidęs minėtą dvidešimties dienų skundo padavimo terminą, o pirmosios instancijos teismas galimai nepagrįstai priėmė pirminį pareiškėjo skundą. Todėl pirmosios instancijos teismas šioje byloje turėtų papildomai įvertinti, ar nėra pagrindo nutraukti šią bylą Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punkto pagrindu.

24Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti.

27Pareiškėjo viešosios įstaigos Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės papildomą skundo reikalavimą dėl vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr.(16)SD-14301 panaikinimo priimti.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 27 d. nutartimi... 6. Pareiškėjas padavė papildomą skundą, kuriuo prašė panaikinti... 7. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti skundo dėl vyriausiojo valstybinio... 8. Pareiškėjas nurodė, kad skundo padavimo terminas buvo praleistas dėl... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartimi... 11. Teismas nurodė, kad vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m.... 12. III.... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. Pareiškėjas nurodo, kad skundo padavimo terminą jis praleido dėl svarbių... 15. Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovas ir trečiasis suinteresuotas... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 10 straipsnyje numatyta, kad... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas būtent ir pasinaudojo minėta išankstine... 21. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai nepriėmė... 22. Pažymėtina, kad, pareiškėjui nagrinėjamu atveju pasinaudojus išankstine... 23. Byloje yra duomenų, leidžiančių teigti, jog pareiškėjas nagrinėjamu... 24. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3... 25. Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį... 27. Pareiškėjo viešosios įstaigos Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės... 28. Nutartis neskundžiama....