Byla 2-239-213/2013
Dėl praleisto įstatymo numatyto termino atnaujinimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant pareiškėjams V. U. ir I. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų V. U. ir I. G. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl praleisto įstatymo numatyto termino atnaujinimo, ir

Nustatė

3pareiškėjai prašo atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą G. U., mirusios ( - ), palikimui priimti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

4Pareiškėjai pareiškime dėl termino palikimui priimti atnaujinimo nurodė, kad jų mama G. U. a/k ( - ) iki mirties gyveno ( - ) Mama G. U. a/k ( - ), mirė ( - ). Mamos sutuoktinis, pareiškėjų tėvas V. U. a/k ( - ) yra miręs ( - ). Kitos šeimos mama neturėjo. Po mamos mirties paveldėtojai pagal LR CK 5.11 str. yra jos vaikai, pareiškėjai V. U. a/k ( - ) bei I. G. (prigimtinė pavardė Urbanavičiūtė) a/k ( - ). Mama testamentu paliko tokį turtą: jai nuosavybės teise priklausančią dalį nuo 1,5585 ha žemės sklypo, kurio kadastro Nr.7980/0002;455, esančią Vievio m. Elektrėnų sav. savo dukrai I. G. (prigimtinė pavardė U.) a/k ( - ) gyv. ( - ); jai nuosavybės teise priklausančią dalį nuo 3,94 ha žemės sklypo, kurio kadastro Nr.7980/00005:84, esančią Krivašiūnų kaime Elektrėnų sav., skyrė lygiomis dalimis savo vaikams I. G. a/k ( - ) gyv. ( - ) ir V. U. a/k ( - ) gyv. ( - ). Nurodė, kad mirus mamai, per vėlai pradėjo domėtis teisiniais klausimais, trūkstant teisinio išprusimo, tinkamai neįgyvendino savo teisės - priimti likusį palikimą įprastu būdu, tai yra laiku nesikreipė į notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, todėl prašė mirus mamai G. U., a/k ( - ) atnaujinti terminą palikimui priimti ir dėl likusio turto, kuris jai priklauso pagal Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002 m. gegužės 22 d. sprendimą Nr.42-443, atkuriant nuosavybės teises G. U. į 0,79 ha žemės, esančios Krivašiūnų kaime Vievio sen. Elektrėnų sav. Vilniaus apskr.; kuris G. U. taip pat priklauso pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 2011 m. sausio 20d. Nr. 46.3 sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, atkuriant nuosavybės teises G. U. į 0,0559 ha žemės (bendras plotas 0,0986 ha), esančios Vievio m. Elektrėnų sav., Vilniaus apskr.; kuris G. U. priklauso pagal Vilniaus apskrities viršininko sprendimą 2005 m. lapkričio 23 d.Nr.2.11-42404-368, atkuriant nuosavybės teises į 0,3117 ha žemės, esančios Vievio m. Elektrėnų sav. Vilniaus apskr.; į G. U. pagal 1997m. vasario 18 d. 0,0979 ha ploto žemės sklypo, esančio Pilypiškių kaime, Vievio sen., Elektrėnų sav., pirkimo – pardavimo sutartį; taip pat ir į Swedbank AB banke G. U. sąskaitos likutį - 163, 15 LTL.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjas V. U. prašė atnaujinti terminą palikimui priimti. Nurodė, kad ( - ). mirė jo mama, ji gyveno ( - ), mama gyveno viena. Tėvas mirė prieš penkis metus, ( - ). Nurodė, kad mirties dienai mama turėjo žemės sklypus: 30 arų mieste, 89 arus kaimo vietovėje ir Pilypiškėse 9 arus žemės. Nurodė, kad mama turėjo ne tik žemės, bet ir kažkiek pinigų. Nurodė, kad apie mamos sudarytą testamentą žinojo, galvojo, kad į notarą reikia kreiptis per šešis mėnesius, tačiau tos aplinkybės, kad pas notarą reikia kreiptis per trys mėnesius, nežinojo. 2010 metais spalio mėnesį nuėjo pas notarą, tačiau notaras paaiškino, kad jis su seserimi kreipėsi į notarą pavėluotai ir kad jam ir jo seseriai reikia kreiptis į teismą. Nurodė, kad ne iš karto kreipėsi į teismą dėl to, jog sužinojo, kad jų mama turi dar žemės, advokatas patarė jiems susitvarkyti likusią žemę ir tada kreiptis į teismą, taip jie abu su seserimi ir padarė.

6Teismo posėdžio metu pareiškėja I. G. palaikė pateiktą pareiškimą, nurodė, kad visus klausimus, susijusius su paveldėjimu tvarkė brolis. Nurodė, kad pas notarą buvo kartu su broliu, tačiau nuėjo jau pasibaigus trijų mėnesių terminui. Nurodė, kad nuo senų laikų „iš lūpų" žinojo, kad reikia pas notarą kreiptis 6 mėnesių bėgyje. Nurodė, kad notaras jai ir jos broliui pasakė, kad jie praleido trijų mėnesių terminą palikimui priimti, todėl reikės kreiptis į teismą. Be to, notaras patarė pareiškėjams kreiptis į advokatą, kuris jiems nurodė, kokius veiksmus reikia atlikti. Notaras jiems pasakė, kad reikia kreiptis į Registrų centrą dėl viso mamos turto, todėl taip ir padarė, po ko gavo turto pažymą. Nurodė, kad nutarė kreiptis į teismą tuomet, kai surinks visus reikiamus dokumentus. Taip pat nurodė, kad apie mamos testamentą žinojo. Nurodė, kad nori susigrąžinti mamos turtą.

7Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. 2012-12-13 atsiliepime nurodė, kad teismo posėdžio metu pareiškėjams patikslinus termino palikimui priimti praleidimo priežastis bei pateikus papildomus rašytinius dokumentus, suinteresuoto asmens nuomone, būtų galima spręsti klausimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo.

8Pareiškimas tenkintinas visiškai.

9Palikimas turėjo būti priimtas per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str. 3 d.). Sutinkamai su CK 5.57 str., palikimui priimti terminą teismas gali pratęsti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

10G. U. mirė ( - ).

11Mirusioji G. U. yra pareiškėjų V. U. ir I. G. motina.

12G. U. jos mirties dieną gyveno ( - ) viena, jos sutuoktinis V. U. mirė ( - ).

13Po G. U. mirties, t.y. po ( - ). paveldėjimo byla nepradėta, byloje yra mirusiosios G. U. testamentas, kuriuo ji jai mirties dieną priklausantį turtą – 3117/15585 dalis nuo 1,5585 ha žemės sklypo, esančio Vievio mieste, Elektrėnų sav., palieka savo dukrai I. G., o jai priklausančią 79/394 dalį nuo 3,94 ha žemės sklypo, esančio Krivašiūnų kaime, Elektrėnų sav, lygiomis dalimis palieka savo vaikams I. G. ir V. U..

14Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad mirusiajai G. U. buvo atkurtos nuosavybės teisės Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002 m. gegužės 22 d. sprendimu į 0,79 ha žemės, esančios Krivašiūnų kaime Vievio sen. Elektrėnų sav. Vilniaus apskr.; Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 2011 m. sausio 20d. Nr. 46.3 sprendimu į 0,0559 ha žemės (bendras plotas 0,0986 ha), esančios Vievio m. Elektrėnų sav., Vilniaus apskr.; Vilniaus apskrities viršininko sprendimu 2005 m. lapkričio 23 d.Nr.2.11-42404-368, į 0,3117 ha žemės, esančios Vievio m. Elektrėnų sav. Vilniaus apskr.; taip pat Valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos 1997 m. vasario 18d., pagrindu G. U. įgijo nuosavybės teises į 0,0979 ha ploto žemės sklypą, esantį Pilypiškių kaime, Vievio sen., Elektrėnų sav, SB „Šaltupis“; taip pat Swedbank AB banke G. U. sąskaitos likutį yra 163, 15 LTL.

15Teismas, įvertinęs pareiškėjų paaiškinimus ir byloje esančius rašytinius įrodymus bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str., CPK 3 str. 1 d.), pareiškėjų nurodytas įstatymo nustatyto termino palikimui priimti praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis, todėl terminą palikimui priimti atnaujina.

16Iš pareiškėjų lygiomis dalimis valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 15,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 5.50 str., 5.57 str., CPK 88, 96 str. str., 442 str. 13 p., 576-578 str. str., teismas

Nutarė

18pareiškimą patenkinti visiškai.

19Atnaujinti V. U., a.k. ( - ), I. G., a.k. ( - ), terminą G. U., a.k. ( - ), mirusios 2010 m. birželio 12 d., palikimui priimti.

20Priteisti iš V. U. ir I. G. po 7,63 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

21Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų V.... 3. pareiškėjai prašo atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą G.... 4. Pareiškėjai pareiškime dėl termino palikimui priimti atnaujinimo nurodė,... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjas V. U. prašė atnaujinti terminą... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėja I. G. palaikė pateiktą pareiškimą,... 7. Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos... 8. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 9. Palikimas turėjo būti priimtas per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo... 10. G. U. mirė ( - ).... 11. Mirusioji G. U. yra pareiškėjų V. U. ir I. G. motina.... 12. G. U. jos mirties dieną gyveno ( - ) viena, jos sutuoktinis V. U. mirė ( - ).... 13. Po G. U. mirties, t.y. po ( - ). paveldėjimo byla nepradėta, byloje yra... 14. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad mirusiajai G. U. buvo atkurtos... 15. Teismas, įvertinęs pareiškėjų paaiškinimus ir byloje esančius... 16. Iš pareiškėjų lygiomis dalimis valstybei priteistinos bylinėjimosi... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 5.50 str., 5.57 str., CPK 88, 96 str.... 18. pareiškimą patenkinti visiškai.... 19. Atnaujinti V. U., a.k. ( - ), I. G., a.k. ( - ), terminą G. U., a.k. ( - ),... 20. Priteisti iš V. U. ir I. G. po 7,63 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 21. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...