Byla N-575-5882-09
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutarties J. K. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto, Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo J. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutarties J. K. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus rajono agentūros pareigūnas 2009 m. sausio 12 d. J. K. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad jis 2009 m. sausio 9 d., Alytaus rajone, Punios seniūnijoje, Palėpių kaime, savavališkai, neturėdamas jokio leidimo medžiams genėti, nugenėjo sidabrinių eglių šakas iki 2 metrų aukščio, tuo gerokai pažeisdamas jų gyvybines funkcijas. Šiais savo veiksmais J. K. pažeidė Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių nuo juos sunaikinimo ar sužalojimo atlyginimo tvarkos 14 p. reikalavimus.

5Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus rajono agentūra (toliau – ir Institucija) 2009 m. sausio 15 d. nutarimu J. K. pripažino kaltu padarius pažeidimą numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 78 straipsnio 1 dalyje ir už šio pažeidimo padarymą, pritaikęs ATPK 32 straipsnio 1 dalies 2 punktą, skyrė jam 300 Lt baudą.

6II.

7J. K. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas Institucijos 2009 m. sausio 15 d. nutarimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti.

8Skunde nurodė, kad sidabrinės eglės auga privačioje valdoje, todėl jų priežiūros nereglamentuoja jokie aplinkos apsaugos norminiai aktai, be to, jos neturi saugotinų želdinių statuso. Pažymėjo, kad Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių nuo juos sunaikinimo ar sužalojimo atlyginimo tvarka buvo panaikinta Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 ir administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo metu negaliojo.

9III.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 30 d. nutartimi Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus rajono agentūros 2009 m. sausio 15 d. nutarimą panaikino ir grąžino bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus.

11Teismas nustatė, kad administracinio teisės pažeidimo protokole, surašytam asmeniui patrauktam administracinėn atsakomybėn pažymėta, kad pareiškėjas pažeidė Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių nuo juos sunaikinimo ar sužalojimo atlyginimo tvarkos 14 punkto, kuriame nurodyta, jog draudžiamas želdinių kirtimas ar pertvarkymas be savivaldybės institucijos leidimo, reikalavimus. Tačiau minėta Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių nuo juos sunaikinimo ar sužalojimo atlyginimo tvarka buvo panaikinta Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 ir administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo metu negaliojo. Be to, teismas nustatė, kad administracinio teisės pažeidimo protokole pareiškėjui buvo suformuluotas kaltinimas už sidabrinių eglių šakų išgenėjimą be savivaldybės institucijos leidimo, nors ginčijamame nutarime pareiškėjas jau buvo kaltinamas už sidabrinių eglių šakų išgenėjimą be šių medžių savininkų leidimo.

12Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes teismas konstatavo, kad Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus rajono agentūra išnagrinėjo administracinę bylą neapibrėžto kaltinimo ribose, todėl toks sprendimas pažeidžia asmens traukiamo administracinėn atsakomybėn teises, o būtent teisę į gynybą. Teismas vertino, kad padaryti procesiniai pažeidimai yra esminiai ir pat teismas jų pašalinti negali, todėl grąžino bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus.

13IV.

14Apeliaciniu skundu J. K. prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartį ir priimti naują sprendimą, kuriuo administracinio teisės pažeidimo byla būtų nutraukta.

15Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus rajono agentūros pareigūnas M. Z. peržengė žinybinės kompetencijos ribas, padarė procedūrinius pažeidimus, nesilaikė Aplinkos ministerijos įsakymų ir kitų teisinių aktų. Pažymėjo, kad minėtas pareigūnas tirdamas įvykį savęs neidentifikavo, surašydamas protokolą buvo šališkas, nes rėmėsi tik klaidinančiais liudytojų S. K. ir Z. B. K. parodymais, priimto nutarimo nuorašo per tris dienas, kaip to reikalauja ATPK 288 straipsnio 2 dalis, neišsiuntė administracinėn atsakomybėn traukiama asmeniui, neteisingai konstatavo, jog pažeidimas buvo padarytas iš chuliganiškų paskatų. Pažymėjo, kad nors administracinio teisės pažeidimo protokole buvo nurodyta, jog jis savo veiksmais pažeidė Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių nuo juos sunaikinimo ar sužalojimo atlyginimo tvarkos 14 punkto reikalavimus, tačiau minėta Tvarka Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 buvo panaikinta ir administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo metu negaliojo. Teigė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos specialistai išnagrinėję Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. K-134 bei taisykles nustatė, kad sidabrinės eglės augančios Alytaus rajone nepriskirtinos saugotinų medžių kategorijai, be to, minėtos sidabrinės eglės tamsina langus, todėl jos, jeigu ir būtų saugotinos, galėtų būti nukirstos neatlygintinai.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17V.

18Apeliacinis skundas netenkintinas.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ATPK 256 straipsnio 3 dalį, 259 straipsnio l dalį, 260 straipsnį, 284 straipsnio 2 dalį yra nurodęs, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas turi dvejopą reikšmę: jis yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu, taip pat yra dokumentas, kuriame fiksuojami nustatyti įrodymai, kitos aplinkybės ir žinios, reikšmingos nagrinėjant bylą. Administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos. Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašomas, kai: 1) nustatytas administracinio teisės pažeidimo padarymo faktas (vieta, laikas, esmė); 2) žinomas pažeidimą padaręs asmuo; 3) galima konstatuoti būtinus administracinio teisės pažeidimo sudėties elementus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad ATPK 260 straipsnio 1 dalyje yra nurodyti būtini administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio elementai. Teisės mokslo ir teismų praktikos pripažįstama, kad nuo teisingo protokolo surašymo priklauso ir administracinio teisės pažeidimo bylos baigtis, administracinio teisės pažeidimo protokolas turi lemiamą reikšmę asmens kaltės nustatymui. (Administracinių teismų praktika Nr. 1, 328-329 p.; Administracinių teismų praktika Nr. 7, 251-252 p.).

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad grąžinti administracinio teisės pažeidimo bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo trūkumų galima, kai jo trūkumai yra esminiai ir teismas savo iniciatyva negali jų ištaisyti (nutartis administracinėje byloje Nr. N3-802/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 3 (13) psl. 329).

21Nagrinėjamu atveju administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo J. K. kaltinimas pažeidimo už kurį atsakomybė numatyta ATPK 78 straipsnio 1 dalyje. Ši teisės norma yra blanketinė, todėl siekiant patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn pagal šį straipsnį, administracinio teisės pažeidimo protokole būtina nurodyti kokius konkrečiai teisės aktus pažeidė administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nors J. K. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole buvo nurodyta, kad jis savo veiksmais pažeidė Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių nuo juos sunaikinimo ar sužalojimo atlyginimo tvarkos 14 punkto reikalavimus, tačiau minėta Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių nuo juos sunaikinimo ar sužalojimo atlyginimo tvarka buvo panaikinta Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 ir administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo metu negaliojo.

22Taigi, teisėjų kolegija konstatuoja, kad J. K. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas yra nekonkretus, kadangi jame nėra nurodyta, kokias pažeidimo padarymo metu galiojusias teisės normas J. K. pažeidė. Toks administracinio teisės pažeidimo protokolas yra laikytinas protokolu su esminiais trūkumais, kurių teismas savo iniciatyva ištaisyti negali, todėl byla teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartimi buvo grąžintina institucijai surašiusiai administracinio teisės pažeidimo protokolą (ATPK 280 str.)

23Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl ji paliekama nepakeista, o apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25J. K. apeliacinio skundo netenkinti.

26Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus rajono agentūros... 5. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus rajono agentūra (toliau... 6. II.... 7. J. K. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas Institucijos 2009 m. sausio 15... 8. Skunde nurodė, kad sidabrinės eglės auga privačioje valdoje, todėl jų... 9. III.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 30 d. nutartimi... 11. Teismas nustatė, kad administracinio teisės pažeidimo protokole, surašytam... 12. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes teismas konstatavo, kad Alytaus regiono... 13. IV.... 14. Apeliaciniu skundu J. K. prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio... 15. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino faktines bylos... 16. Teisėjų kolegija... 17. V.... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ATPK 256 straipsnio... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad... 21. Nagrinėjamu atveju administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo J. K.... 22. Taigi, teisėjų kolegija konstatuoja, kad J. K. surašytas administracinio... 23. Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. J. K. apeliacinio skundo netenkinti.... 26. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartį... 27. Nutartis neskundžiama....