Byla 1-300-610/2012
Dėl išlaikymo nemokėjimo 2010-09-18 susidarė 23082,19 Lt įsiskolinimas

1Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

2G. M. vengė išlaikyti vaiką, tai yra laikotarpiais nuo 2001-04-09 iki 2002-07-31, nuo 2002-10-31 iki 2007-10-01, nuo 2008-04-15 iki 2008-04-27, nuo 2008-06-14 iki 2009-07-01, nuo 2009-12-15 iki 2010-07-19 vengė mokėti lėšas ar teikti kitą būtiną materialią paramą savo nepilnametei dukrai E. M., gim. 1992-09-18. Išlaikymas priteitas Marijampolės rajono apylinkės teismo 1998-07-27 nutartimi, šia nutartimi nustatytas išlaikymo dydis – ¼ dalis G. M. gaunamų pajamų, bet nemažiau kaip 1 MGL kas mėnesį, iki E. M. pilnametystės, Alytaus rajono apylinkės teismo 2008-05-26 sprendimu ši nutartis pakeista, padidintas išlaikymo dydis – priteista 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2008-05-26 iki E. M. pilnametystės. Dėl išlaikymo nemokėjimo 2010-09-18 susidarė 23082,19 Lt įsiskolinimas

3Perskaičius kaltinimą G. M. nurodė, kad pripažįsta padaręs nusikalstamą veiką. Paaiškino, kad išlaikymo neteikė, kadangi neturėjo lėšų. Pats savo noru nėra niekada teikęs paramos dukros išlaikymui. Buvo atskaitoma iš oficialiai gaunamo užmokesčio dirbant viešuosius darbus ir įkalinimo įstaigoje. Pragyvena iš atsitiktinių darbų, pašalpų už vaikus. Įsiskolinimo nedengė, kadangi nežinojo kur mokėti.

4Be paties kaltinamojo parodymų kaltė įrodyta visuma įrodymų tyrimo metu ištirtų įrodymų, o būtent:

5Nukentėjusi V. M. parodė, kad kaltinamasis neteikia ir neteikė jokio išlaikymo vaikui, iniciatyvos nerodė, kitokios paramos neteikė taip pat.

6Garantinio ir vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011-10-11 skundu, iš kurio seka, kad 2008-02-04 į Fondo administraciją kreipėsi V. M. dėl išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo E. M., gim. 1992-09-18. Fondo administracija 2008-06-13 priėmė sprendimą dėl išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo mokėjimo, kuriuo nusprendė nuo 2008-02-04 E. M. kiekvieną mėnesį mokėti po 130 Lt dydžio išmoką iš Vaikų išlaikymo fondo, kol atsiras LR Vaikų išlaikymo fondo įstatyme nustatyti pagrindai sustabdyti arba nutraukti išmokų mokėjimą. G. M., kuris pagal teismo sprendimą privalo išlaikyti savo nepilnametį vaiką, įsiskolinimas Vaikų išlaikymo fondui yra 6018,81 Lt (b.l. 2-12).

7Marijampolės rajono apylinkės teismo 1998-07-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. AV-252/1998, nustatyta, kad nuo 1998-07-13 V. M. priteista iš G. M. alimentų po ¼ dalį jo gaunamų pajamų, bet ne mažiau kaip 1 MGL iki jo dukros Erikos pilnametystės (b.l. 37-38).

8Alytaus rajono apylinkės teismo 2008-05-26 sprendimu nustatyta, kad pakeistas Marijampolės rajono apylinkė teismo civilinėje byloje Nr. AV-252/1998 priteisto išlaikymo dydis E. M., gim. 1992-09-18, ir priteista iš G. M. po 400 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo 2008-05-26 iki Erikos pilnametystės (b.l. 104-105).

9Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2008-08-04 išrašu iš duomenų bazės, iš kurio matyti, kad G. M. turi nepilnametę dukrą – E. M., gim. 1992-09-18 (b.l. 21).

10Sodros 2011-11-21 pažyma, nustatyta, kad G. M. dirbo šiais laikotarpiais: 1998-08-13 – 1998-09-30, 2000-03-03 – 2000-04-05, 2004-06-29 – 2004-08-03, 2006-04-12 – 2006-04-19, 2007-10-01 – 2007-12-31, 2010-02-08 – 2010-04-09, 2011-08-01 – 2011-09-30 (b.l. 61).

11Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011-12-08 raštu, nustatyta, jog G. M. Lietuvos darbo biržoje buvo registruotas laikotarpiais 2008-04-28 – 2008-06-13, nuo 2010-07-20 iki atsakymo pateikimo dienos. G. M. 2011-09-13 dalyvavo viešuosiuose darbuose, už tai jam buvo išmokėta 1416,71 litų (b.l. 77).

12Kaltinamasis aiškino, kad lėšų išlaikymui nemokėjo, kadangi neturėjo pajamų, tačiau kaip matyti iš jo paties paaiškinimo, kaltinamasis vertėsi atsitiktiniais uždarbiais, be to per visus darbo laikotarpius niekada vienoje darbovietėje neišdirbo ilgiau kaip tris mėnesius, nei iš gautų pajamų nei kitokios materialinės paramos neteikė, todėl teismas neabejoja, kad vengė vykdyti prievolę išlaikyti vaiką.

13Byloje surinkti bei teisiamojo posėdžio metu ištirti duomenys gauti įstatymo nustatyta tvarka yra įrodymai , jie įtikinami, jų visuma patvirtina nustatytas faktines aplinkybes, G. M. kaltę , jų pakanka nustatyti visas į įrodinėjimo dalyką įeinančias aplinkybes, abejoti jais teismas neturi pagrindo.

14Išdėstytų įrodymų visuma, paties kaltinamojo parodymais nustatyta, jog kaltinamasis žinodamas savo pareigą, tai, kad priimtas teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikams bei jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas ir galėdamas tą pareigą bent iš dalies vykdyti, jos nevykdė.

15Kaltinamojo veika pagal BK 164 str. kvalifikuota teisingai, kadangi nustatyta, jog G. M. suvokdamas savo neteisėto neveikimo pobūdį bei pavojingumą, bei vaikų interesams daromą žalą, vengė pagal teismo sprendimą teikti išlaikymą nepilnamečiui vaikui.

16Atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad prisipažįsta ir gailisi nusikaltęs, sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

17G. M. charakterizuotinas patenkinamai, įvertinus, kad nustatyta tik jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nors ir neišnykęs teistumas už ankstesnę veiką, atsižvelgus į tai, kad G. M. šiuo metu yra įsidarbinęs, kas rodo, jog bando gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais, kaip matyti po laisvės atėmimo bausmės atlikimo 2011 metais už socialinės pašalpos gavimą nuolat dirbo visuomenei naudingus darbus, kuriuos atliko gerai(b.l. 94), augina tris mažamečius vaikus, sprendžia, kad tam, jog visumoje būtų įgyvendinta bausmės paskirtis (BK 41 str.), teisingumo principo užtikrinimas, jam skirtina laisvės apribojimo bausmė artima vidurkiui.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 304 str. 305 str. 307 str., teismas,

Nutarė

19G. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą BK 164 str. ir nuteisti jį laisvės apribojimu 11(vienuolikai) mėnesių, įpareigojant jį per 5 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 60(šešiasdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

20Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

21Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo dienos, skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

1. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 2. G. M. vengė išlaikyti vaiką, tai yra laikotarpiais nuo 2001-04-09 iki... 3. Perskaičius kaltinimą G. M. nurodė, kad pripažįsta padaręs nusikalstamą... 4. Be paties kaltinamojo parodymų kaltė įrodyta visuma įrodymų tyrimo metu... 5. Nukentėjusi V. M. parodė, kad kaltinamasis neteikia ir neteikė jokio... 6. Garantinio ir vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos... 7. Marijampolės rajono apylinkės teismo 1998-07-27 nutartimi civilinėje byloje... 8. Alytaus rajono apylinkės teismo 2008-05-26 sprendimu nustatyta, kad pakeistas... 9. Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 10. Sodros 2011-11-21 pažyma, nustatyta, kad G. M. dirbo šiais laikotarpiais:... 11. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos... 12. Kaltinamasis aiškino, kad lėšų išlaikymui nemokėjo, kadangi neturėjo... 13. Byloje surinkti bei teisiamojo posėdžio metu ištirti duomenys gauti... 14. Išdėstytų įrodymų visuma, paties kaltinamojo parodymais nustatyta, jog... 15. Kaltinamojo veika pagal BK 164 str. kvalifikuota teisingai, kadangi nustatyta,... 16. Atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad prisipažįsta ir gailisi nusikaltęs,... 17. G. M. charakterizuotinas patenkinamai, įvertinus, kad nustatyta tik jo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 304 str. 305 str. 307 str., teismas,... 19. G. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą BK 164 str. ir nuteisti... 20. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti... 21. Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo dienos, skundžiamas apeliaciniu skundu...