Byla 2-788-802/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio giminystės fakto nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant pareiškėjai B. S., jos atstovui adv. padėjėjui V.Ražukui, nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui Marijampolės AVMI, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos B. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Marijampolės AVMI, dėl juridinę reikšmę turinčio giminystės fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja, patikslinusi reikalavimą, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. B. ir M. R. (( - )) yra brolis ir sesuo (b.l.30-31).

3Pareiškėjos atstovas prašo pareiškimą tenkinti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. B. ir M. R. buvo brolis ir sesuo. Šį faktą patvirtino byloje apklausti liudytojai bei į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, kuriuose nurodytas bendras protėvio vardas ,,Andrius“. Nurodo, kad šis faktas sukels pareiškėjai teisines pasekmes, nes ji galės įgyvendinti paveldėjimo teisę. Pareiškėja išnaudojo galimybes šį faktą nustatyti ne teismo tvarka,- kreipėsi į archyvus ir kitas institucijas, tačiau jokių duomenų negavo. Todėl reikiamas faktas gali būti nustatomas tik teisme.

4Pareiškėja reikalavimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Teismui paaiškino, kad jos mama gimė ( - ), dėdė A. - ( - ), nors tiksliai dėdės gimimo datos nepamena. Viso buvo 7 vaikai, tačiau vienas, jaunesnysis iš vaikų - Petras, mirė iš karto po karo. Liko 6 vaikai, 4 broliai (J., J., B. ir A.) ir dvi seserys (E. ir pareiškėjos mama M.). Visi šiuo metu jau yra mirę. Visi pareiškėjos mamos broliai ir sesuo yra gimę ( - ). Visi ir buvo krikštyti ten buvusioje bažnyčioje, kuri karo metais buvo subombarduota, todėl jokie dokumentai neišlikę, jų atkurti nėra jokios galimybės.

5Suinteresuotas asmuo Marijampolės AVMI į teismo posėdį neatvyko, nors šaukimas įteiktas tinkamai (b.l.34). Teismui pateiktame atsiliepime suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškimo tenkinimo klausimas spręstinas teismo nuožiūra. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l.29).

6Pareiškėjai dėl to sutinkant byla nagrinėjama nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui Marijampolės AVMI (LR CPK 443 str. 5 d.).

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Nustatyta, kad M. R. mirė 1998-02-03 (b.l.6). A. B. mirė 2010-05-29 (b.l.7). Pareiškėja, mirus A. B. kreipėsi pas notarę ir padavė pareiškimą dėl palikimo priėmimo (b.l.3). Remiantis LR CK 5.11 str. 1 d. 5 p. pareiškėja, nustačius faktą, kad mirusieji buvo brolis ir sesuo, būtų 5 eilės įpėdinė ir įgytų teisę pavedėti mirusio dėdės turtą. Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2010-07-12 ir 2010-11-30 išduotose pažymose nurodoma, kad Bartninkų Romos katalikų bažnyčios metrikų knygos archyvo fondui saugoti perduotos nebuvo, todėl išduoti pažymų apie M. B., A. dukters ir A. B., A. sūnaus, archyvas negali (b.l.4,5). Bartininkų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios parapijos klebono išduotoje pažymoje nurodoma, kad šios bažnyčios archyve jokie dokumentai iki 1940 metų neišlikę, todėl jokių žinių apie M. B. ir A. B. gimimą suteikti negali (b.l.23). Į bylą pateiktame Sutuoktuvių akto įraše Nr. 32 (sudarymo data neaiški), nurodoma, kad susituokė M. B., A. duktė ir P. Ž., K. sūnus (b.l.9). M. B. pavardė po santuokos ( - ). 1952-11-23 M. Ž., Andriaus duktė ištekėjo už V. R.. Pavardė po santuokos ( - ) (b.l.10). Kiti į bylą pateikti asmens dokumentų nuorašai rodo, kad pareiškėja yra M. R. duktė (b.l.11,12). Liudytojai V. B., G. V. ir V. B. patvirtino pareiškėjos ir palikėjo A. B. giminystės faktą, neklystamai nurodė jų bendrus protėvius. Liudytojų parodymais teismas neturi pagrindo netikėti, kadangi juos nors ir netiesiogiai, tačiau taip pat patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai (b.l.9,37-47), bendra pareiškėjos ir palikėjo pavardė bei bendras protėvis, fotonuotrauka, kuri liudytojų, visų be išimties, buvo identifikuota (b.l.36). Įvertinus įrodymų visetą, darytina išvada, kad pareiškėjos mama M. R. ir palikėjas A. B. buvo brolis ir sesuo. Pareiškėja yra penktos eilės įpėdinė, todėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas sukels jai teisines pasekmes. Visumos išdėstytų aplinkybių pagrindu, paveldėjimo tikslu, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad 1998 m. vasario 3 d. mirusi M. R. (a.k( - )) ir 2010-05-29 miręs A. B. (a.k( - ) buvo brolis ir sesuo (LR CK 5.11 str. 1d. 5 p., 2 d., 5.67 str., CK 3.133 str., 3.134 str., CPK 444 str. 2 d. 1 p., 448 str., 185str., 3 str. 7 d.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 443 str. 5d., 448str., 260 str., 270 str., 275 str. 1 d.,

Nutarė

10Pareiškimą tenkinti visiškai.

11Nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, 1998 m. vasario 3 d. mirusi M. R. (merg. pavardė ( - )), a.k( - ) ir 2010-05-29 miręs A. B., a.k( - ) buvo brolis ir sesuo.

12Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.

13Sprendimo nuorašą per 5 dienas išsiųsti suinteresuotam asmeniui.

14Sprendimas, per 30 d. nuo jo priėmimo dienos, apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai