Byla B2-198-773/2018
Dėl atsakovo bankrutavusio Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl atsakovo bankrutavusio Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo pabaigos,

Nustatė

2Atsakovo Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

4Prašymas tenkinamas

5Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 9 d. nutartimi iškėlė atsakovui Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvui bankroto bylą, 2015 m. spalio 2 d. nutartimi patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kuris 2016 m. kovo 16 d., 2016 m. birželio 16 d., 2017 m. kovo 29 d., 2017 m. balandžio 5 d., 2017 m. rugsėjo 4 d., 2017 m. gruodžio 12 d. ir 2018 m. vasario 13 d. buvo patikslintas, 2016 m. sausio 7 d. nutartimi pripažino Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvą bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Teismas nustatė, kad bankroto proceso metu Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, baigus bankroto procedūrą liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Bylos duomenys patvirtina, kad įmonė jokio nekilnojamojo ar kilnojamojo turto neturi. 2018 m. vasario 9 d. Kelių transporto priemonių registro duomenimis, atsakovės vardu yra įregistruota transporto priemonė SUBARU Foster, valst. Nr. ( - ) kuri buvo areštuota 2015 m. rugpjūčio 7 d., tačiau remiantis bylos medžiaga, ši transporto priemonė 2012 m. lapkričio 15 d. buvo parduota UAB „Ekolita“ (t. 5, b. l. 114). Atsakovo Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo bankroto administratorius pateikė teismui prašymą dėl įmonės pabaigos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. spalio 24 d. pažymą Nr. MRPŽ-74 dėl atsiskaitymo. Remiantis Centrinės hipotekos įstaigos duomenimis galiojančių areštų Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo atžvilgiu nėra. Įvertinus tai, kad galimybių tęsti įstatuose numatytą bankrutavusio Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo veiklą nėra, o bankroto administratorius įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant įmonę, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovo bankrutavusio Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvui veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

9Pripažinti bankrutavusį Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvą, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas: ( - ), pasibaigusiu likvidavus dėl bankroto.

10Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos įsiteisėjimo dienos pateikti prašymą juridinių asmenų registrui išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę (ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalis).

11Įpareigoti bankroto administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

12Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai