Byla e2-3551-400/2018
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rima Šimbelytė, rašytinio dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lipeikio įmonės „Egzotika“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas Lipeikio įmonė „Egzotika“ prašo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „( - )“ 1 753,96 Eur skolą, 318,16 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė nevykdo savo prievolių ir su ieškovu už pateiktas prekes, PVM sąskaitoje - faktūroje nustatytu terminu, neatsiskaito. Reikalavimą grindžia prie ieškinio pridėtais įrodymais. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, atsirandantys iš sutarties, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka. Ieškovas piniginius reikalavimus atsakovei grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, todėl šalių ginčas gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka.

5Pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti. Priimtinas preliminarus sprendimas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas Lipeikio įmonė „Egzotika“ pagal 2015 m. spalio 27 d. prekių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis) tiekė atsakovei UAB „( - )“ prekes – automobilių padangas. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas 2016 m. lapkričio mėnesio 2, 3, 7, 17 dienomis ir 2016 m. gruodžio 5 dieną pardavė atsakovei prekes, o atsakovė už gautas prekes turėjo atsiskaityti ne vėliau kaip per 30 dienų po jų atsiėmimo arba per terminą, nurodytą PVM sąskaitoje – faktūroje (Sutarties 5.4 punktas). Už pateiktas prekes ieškovas atsakovei išrašė PVM sąskaitas – faktūras: EGZ Nr. ( - ) už 880,36 Eur (likusi neapmokėta suma 538,08 Eur); EGZ Nr. ( - ) už 151,56 Eur; EGZ Nr. ( - ) už 242,40 Eur; EGZ Nr. ( - ) už 357,52 Eur; EGZ Nr. ( - ) už 464,40 Eur. Atsakovė priėmė sąskaitose nurodytas prekes, tai patvirtina atsakovės atstovo parašai ant kiekvienos PVM sąskaitos - faktūros, tačiau už jas pilnai neatsiskaitė ir liko skolinga 1 753,96 Eur. Atsakovė privalėjo atsiskaityti su ieškovu per PVM sąskaitose - faktūrose nurodytus terminus, tačiau savo prievolės neįvykdė. Ieškovo reikalavimai įrodyti prie ieškinio esamais dokumentais.

7Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymo ar sutarties nustatytas palūkanas (CK 6.314 straipsnio 5 dalis). Vadovaujantis Sutarties 6.1 punktu, ieškovas skaičiavo atsakovei 15 procentų metines palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos, kurios iš viso sudaro 318,16 Eur.

8Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovė pretenzijų nereiškė ir su ieškovu tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovė prievolės neįvykdė. Duomenų apie tai, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi už įsigytas prekes, pareiškusi pretenzijas ieškovui dėl prekių kokybės ar skolos, byloje nėra.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

10Ieškinys tenkintinas (CK 6.37, 6.71, 6.210, 6.305, 6.314 straipsniai). Iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 1 753,96 Eur skola, 318,16 Eur palūkanos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos – ieškovo sumokėtas 23,00 Eur žyminis mokestis ir 250,00 Eur advokato pagalbos išlaidos (CPK 79, 80, 93 straipsniai).

11Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą sumokėjo 31,08 Eur žyminį mokestį, o byloje mokėtinas 23,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 7 dalis), ieškovui grąžintina 8,08 Eur žyminio mokesčio permoka (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428, 430 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš UAB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), 1 753,96 Eur (vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt trijų eurų 96 ct) skolą, 318,16 Eur (trijų šimtų aštuoniolikos eurų 16 ct) palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. kovo 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 23,00 Eur (dvidešimt trijų eurų 00 ct) žyminį mokestį ir 250,00 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt eurų 00 ct) advokato pagalbos išlaidas – Lipeikio įmonės „Egzotika“, juridinio asmens kodas 168409136, naudai.

16Grąžinti ieškovui Lipeikio įmonei „Egzotika“, juridinio asmens kodas 168409136, 8,08 Eur (aštuonių eurų 08 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2018 m. kovo 2 d., permoką. Mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

17Atsakovė privalo per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas. Atsakovės prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

18Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

19Preliminarus teismo sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai