Byla 2YT-87-329/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo P. Ž. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Svajonei Žukaitienei, J. Ž., Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kt. dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašo atšaukti pirmąsias varžytines Nr. 122009 ir Nr. 122007, išsiaiškinti apie visą pareiškėjui priklausantį turtą bei pinigines lėšas ir išieškojimą vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 664 str. įtvirtintos išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilės. Nurodo, kad antstolė pažeidė imperatyvias vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas, kadangi dėl pareiškėjui priklausančio žemės sklypo, esančio adresu Kalvarijos sav., Rūdninkų k., turėjo skelbti ne pirmąsias, o pirmąsias pakartotines varžytines, o tai prieštarauja CPK nustatytai varžytinių tvarkai. Be to, antstolė yra nepagrįstai nukreipusi išieškojimą į žemės sklypą, esantį adresu Kalvarijos sav., Rūdninkų k., ir žemės sklypą, esantį adresu Kalvarijos sav., Trakėnų k., kadangi pareiškėjas turi kito turto, į kurį išieškojimas privalėjo būti nukreiptas pirmiau. Kadangi pareiškėjas yra ūkininkas, todėl žemės sklypai jam reikalingi žemės ūkio verslui vykdyti. Nurodo, kad antstolė privalėjo pasidomėti apie visą pareiškėjo turimą turtą bei pinigines lėšas ir tik tada nustatyti iš varžytinių parduodamo turto eilę, tačiau to nepadarė.

52016-06-13 patvarkymu antstolė atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir persiuntė nagrinėti Marijampolės rajono apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolės kontoros buveinė. Nurodė, kad skundas yra nepagrįstas, nes, visų pirma, CPK 721 str. 2 d. numatyta, kad jeigu išieškotojas atsisako paimti CPK 719 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia pakartotines varžytynes. Vykdomojoje byloje varžytinės buvo atšauktos, kadangi buvo vykdoma Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o ne varžytinės paskelbtos neįvykusiomis. Nurodo, kad 2016-03-25 pareiškėjui adresuotame pranešime buvo padaryta klaida ir nurodyta, kad buvo skelbiamos ne pirmosios, o pirmosios pakartotinės varžytinės, tačiau tai teisinės reikšmės neturi, kadangi pakartotinės varžytinės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnės varžytinės. Dėl antrojo skundo argumento, nurodė, kad vykdymo veiksmai iš pareiškėjo yra atliekami nuo 2007 metų, o atliekant vykdymo veiksmus ne vieną kartą buvo tikrinta skolininko turtinė padėtis (paskutinį kartą buvo tikrinta 2016-06-10). Nustatyta, kad pareiškėjas niekur nedirbo ir nedirba, skolų gera valia nemoka, turto, išskyrus žemės sklypus, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, neturi, jo vardu esančiose areštuotose sąskaitose bankuose ilgus metus nėra piniginių lėšų judėjimo. Eilę metų pareiškėjas jam priklausančiuose areštuotuose žemės sklypuose nedeklaruoja jokių pasėlių, niekur nepriduoda užaugintos produkcijos, jam nėra skiriamos išmokos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos, todėl nepagrįstas skundo motyvas, kad vykdant išieškojimą, buvo privaloma taikyti CPK 664 str. numatytą nuostatą, kadangi ji taikoma, kai skolininkas turi pirmesnės eilės turto, o vykdomosiose bylose tokių duomenų nėra, pareiškėjas tokių duomenų taip pat nepateikia. Antrą kartą prašydamas atšaukti paskelbtas varžytines dėl to paties turto realizavimo, tik dėl skirtingų priežasčių, pareiškėjas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, vilkina įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Agro“ teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, mano, kad skundas turi būti atmestas, nes vykdomojoje byloje varžytinės buvo atšauktos, kadangi buvo vykdoma teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o ne paskelbtos neįvykusiomis. Be to, 2016-03-25 pareiškėjui adresuotame pranešime buvo padaryta rašymo klaida ir klaidingai nurodyta, kad buvo skelbiamos ne pirmosios, o pirmosios pakartotinės varžytinės. Nurodo, kad pareiškėjas niekur nedirbo ir nedirba, jam priklausančiuose areštuotuose žemės sklypuose nedeklaruoja jokių pasėlių, niekur nepriduoda užaugintos produkcijos, jam nėra skiriamos išmokos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos, todėl nepagrįstas skundo motyvas, kad vykdant išieškojimą neva antstolė nesidomėjo apie pareiškėjui priklausantį turtą. Pareiškėjas nesiekia gera valia, savo noru vykdyti skolinių įsipareigojimų kreditoriui, pareiškėjas teikdamas nepagrįstus skundus didina šalių bylinėjimosi išlaidas, piktnaudžiauja jam suteiktomis procesinėmis teisėmis.

7Marijampolės rajono apylinkės teismas 2016 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi netenkino pareiškėjo P. Ž. skundo dėl antstolės Svajonės Žukaitienės veiksmų. Dėl minėtos Marijampolės rajono apylinkės teismo nutarties pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kurį Kauno apygardos teismas 2016 m. lapkričio 24 d. nutartimi tenkino – Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 19 d. nutartį panaikino ir perdavė skundą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

8Kauno apygardos teismui perdavus pareiškėjo skundą nagrinėti Marijampolės rajono apylinkės teismui, teisme gautas antstolės Svajonės Žukaitienės atsiliepimas, kuriame nurodoma, kad su pareiškėjo skundu nesutinka. Nurodo, kad jos žinioje esančiose vykdomosiose bylose vykdymo veiksmai atliekami nuo 2007 metų, pareiškėjo turtinė padėtis tikrinta periodiškai (paskutinį kartą tikrinta 2016-12-22), tačiau nenustatyta, kad pareiškėjas dirba, jis skolų gera valia nemoka, kito turto, išskyrus žemės sklypus, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, neturi, piniginių lėšų judėjimo pareiškėjo banko sąskaitose nėra. Pareiškėjas nuo 2011 metų jam priklausančiuose areštuotuose žemės sklypuose nedeklaruoja jokių pasėlių, niekur nepriduoda užaugintos produkcijos, jam nėra skiriamos išmokos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos. Pažymi, kad pareiškėjo vardu yra registruota žemės ūkio technika: traktoriaus puspriekabė, kurios identifikavimo kodas Nr. 5000088316; traktoriaus puspriekabė, kurios identifikavimo kodas Nr. 5000499254; ratinis traktorius, kurio identifikavimo kodas Nr. 5000011450; traktoriaus priekaba, kurios identifikavimo kodas Nr. 5000089626; traktoriaus priekaba, kurios identifikavimo kodas Nr. 5000282342; ratinis traktorius, kurio identifikavimo kodas Nr. 5000284867, tačiau pareiškėjas nėra nurodęs ar išvardinta technika egzistuoja natūroje ir kur ji saugoma. Nurodo, kad minėta technika yra įkeista, įkeitimas nėra išregistruotas, todėl šio turto realizacija ieškinių dengimui negalima. Pareiškėjo sutuoktinė niekur nedirba, kito turto, išskyrus žemės sklypus, neturi. Mano, kad pareiškėjas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis nepateikdamas įrodymų, kad skolininkas turi pirmesnės eilės turto pagal CPK 644 straipsnį.

9Suinteresuotas asmuo „Baltic Agro“ papildomai nurodė, kad apeliacinės instancijos teismo nurodyto laisvo (neįkeisto) turto vertė yra ženkliai mažesnė nei pareiškėjo įsipareigojimo kreditoriams, todėl vienintelė galimybė kreditoriams atgauti skolas iš pareiškėjo yra žemės sklypų pardavimas iš varžytinių. Pažymi, kad pareiškėjas neatliko jokių veiksmų, kad išieškojimas būtų vykdomas ne iš žemės sklypų, tačiau iš kito turto.

10Skundas tenkinamas iš dalies.

11Apeliacinės instancijos teismas 2016 m. lapkričio 24 d. nutartyje konstatavo, kad vykdymo procese yra surastas pareiškėjui (skolininkui) P. Ž. priklausantis kilnojamasis turtas, dėl kurio pirmosios instancijos teismas savo nutartyje nepasisakė ir visiškai nenagrinėjo tokių aptartų aplinkybių, taip pat nesiaiškino ar vykdymo procese iš kilnojamojo turto gali būti vykdomas, o jei gali būti, tai ar buvo vykdomas, išieškojimas (CPK 664 str. 2 d.). Nustačius, kad iš esmės skolininkas turi tam tikro kilnojamojo turto, esminis aspektas yra nustatyti, ar skolininkui priklausantis turtas (žemės ūkio technika), kuris yra aukštesnėje eilėje nei skolininko iš varžytinių pardavinėti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, patenka į pirmąja eile ar antrąja eile išieškomo turto apimtį (ar turtas įkeistas ir į jį gali nukreipti išieškojimą tik hipotekos kreditorius ar įkaito turėtojas; ar neįkeistas ir į jį, kaip į skolininko kilnojamąjį turtą antrąja eile, galima nukreipti išieškojimą kitų kreditorių naudai).

12Apeliacinės instancijos teismas iš teismui prieinamų VĮ Registrų centro duomenų bazių gavo duomenis apie P. Ž. turtui taikytą hipoteką/įkeitimą. Įvertinęs 2016-11-14 Lietuvos Respublikos Hipotekos registro išrašo išsamius informacijos duomenis nustatė, kad iš skolininkui P. Ž. šiai dienai priklausančios žemės ūkio technikos tik traktoriaus puspriekabei valst. Nr. LK7402, identifikavimo kodas Nr. 5000088316, įregistruota hipoteka/įkeitimas. Hipotekos registro duomenimis matyti, kad įkeitimas žemės ūkio technikai: traktorių puspriekabėms valst. Nr. LO1931, valst. Nr. LP0916 ir valst. Nr. LP5882, bei dviem ratiniam traktoriams valst. Nr. 6349LH ir valst. Nr. 3020LT šiai dienai nėra įregistruotas. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė ir įvertino visas bylos aplinkybes, dėl ko galėjo būti pažeistas išieškojimo iš fizinio asmens turto eiliškumas ir dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla, todėl panaikino Marijampols rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 19 d. nutartį ir pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo

13Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str. nustato, kad antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam suteikta vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcija. Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymo nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 586 str. 1 d.). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų įpareigoja antstolį savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad jam pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus, imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

14Byloje nagrinėjamas klausimas dėl antstolio veiksmų teisėtumo skelbiant pirmąsias turto varžytines bei išieškojimo vykdymo laikantis CPK 664 str. įtvirtintos išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilės. Pareiškėjas skundžia atstolės Svajonės Žukaitienės veiksmus ir prašo atšaukti pirmąsias varžytines Nr. 122009 ir Nr. 122007; išsiaiškinti apie visą pareiškėjui priklausantį turtą bei pinigines lėšas ir išieškojimą vykdyti laikantis CPK 664 str. įtvirtintos išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilės.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė Svajonė Žukaitienė 2015-11-20 – 2015-12-21 laikotarpiui paskelbė P. Ž. ir J. Ž. priklausančio žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0007-0085 (varžytinių Nr. 112438) ir žemės sklypo, unikalus Nr. 5172-0002-0015 (varžytinių Nr. 112439) pirmąsias varžytines. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015-11-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6081-570/2012 taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0076/09/02429 dėl skolos išieškojimo iš skolininkui P. Ž. priklausančio turto, t. y. žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0007-0085, esančio adresu: Trakėnų k., Kalvarijos sav., ir žemės sklypo unikalus Nr. 5172-0002-0015, esančio adresu: Rūdninkų k., Kalvarijos sav., iki bus išnagrinėtas skolininko P. Ž. 2015-11-24 skundas dėl antstolio veiksmų. 2015-12-02 patvarkymais Nr. 0076/09/02429/S-41697 ir Nr. 0076/09/02429/S-41696 antstolė atšaukė nuo 2015-11-20 iki 2015-12-21 numatytas vykdyti P. Ž. ir J. Ž. priklausančių žemės ūkio paskirties žemės sklypų unikalus Nr. 5138-0007-0085 ir unikalus Nr. 5172-0002-0015 pirmąsias varžytines. Marijampolės rajono apylinkės teismui atmetus P. Ž. skundą, 2016-03-25 raštu, prieš paskelbiant pirmąsias pakartotines varžytines, antstolė informavo pareiškėją apie CPK 704 straipsnyje numatytą galimybę pačiam pasiūlyti parduodavo turto pirkėją. 2016-05-18 antstolė priėmė patvarkymus dėl varžytinių paskelbimo, t. y. patvarkė informuoti šalis, kad varžytinės vyks elektroniniu būdu; informuoti šalis, kad žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio bendras plotas 5,8700 ha, unikalus Nr. 5172-0002-0015, esančio Rūdininkų k., Kalvarijos sav., pirmųjų varžytinių Nr. 122009 ir žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio bendras plotas 6,7800 ha, unikalus Nr. 5138-0007-0085, esančio Trakėnų k., Kalvarijos sav., pirmųjų varžytinių Nr. 122007; informuoti šalis, kad varžytinių pradžia atitinkamai numatyta 2016-05-17 11:15:39 ir 11:15:03. Varžytinių pabaiga numatyta 2016-06-16; ir kt.

16CPK 721 str. 2 d. numatyta, kad jeigu išieškotojas atsisako paimti CPK 719 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia pakartotines varžytynes. Teismas pažymi, kad vykdomojoje byloje Nr. 0076/09/02429 2015-12-02 antstolės patvarkymu varžytinės buvo atšauktos, kadangi buvo vykdoma teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pagal CPK 719 str. 2 d., pakartotinės varžytinės gali būti skelbiamos tik tada, kai varžytinės paskelbiamos neįvykusiomis, o kadangi šiuo atveju varžytinės buvo atšauktos pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, todėl vadovaudamasi įstatymu, antstolė negalėjo skelbti pakartotinių varžytinių. Teismas konstatuoja, kad nors antstolė 2016-03-25 pareiškėjui adresuotame pranešime nurodė, kad bus skelbiamos ne pirmosios, o pirmosios pakartotinės varžytinės, tačiau šis pranešimo turinio trūkumas yra tik formalaus pobūdžio ir nedaro esminės įtakos dokumento ar varžytinių procedūros galiojimui, todėl ši pareiškėjo nurodyta aplinkybė negali būti pagrindu tenkinti pareiškėjo reikalavimą.

17Pasisakydamas dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių, kad antstolė yra nepagrįstai nukreipusi išieškojimą į žemės sklypą, esantį adresu Kalvarijos sav., Rūdninkų k., unikalus Nr. 5172-0002-0015, ir žemės sklypą, esantį adresu Kalvarijos sav., Trakėnų k., unikalus Nr. 5138-0007-0085, kadangi pareiškėjas turi kito turto, į kurį išieškojimas privalėjo būti nukreiptas pirmiau, teismas konstatuoja, kad pareiškėjo skundas šioje dalyje yra pagrįstas. Įvertinus bylos duomenis nustatyta, kad antstolė Svajonė Žukaitienė atlieka vykdymo veiksmus vykdomose bylose dėl skolų išieškojimo iš pareiškėjo, pareiškėjo turtinė padėtis tikrinama periodiškai, tačiau pareiškėjas skolų gera valia nemoka, jo vardu esančiose areštuotose sąskaitose bankuose ilgus metus nėra piniginių lėšų judėjimo. Eilę metų pareiškėjas jam priklausančiuose areštuotuose žemės sklypuose nedeklaruoja jokių pasėlių, niekur nepriduoda užaugintos produkcijos, jam nėra skiriamos išmokos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos.

18CPK 664 straipsnyje reglamentuojama išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilė. Šioje teisės normoje numatoma, kad pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai, antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto, trečiąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto, išskyrus nurodytą šio straipsnio 4 ir 5 dalyse, ketvirtąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančios žemės ūkio paskirties žemės, jeigu skolininko pagrindinis verslas yra žemės ūkis, penktąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančio gyvenamojo būsto, kuriame jis gyvena. CPK 662 straipsnio 4 dalis numato, kad iš paskesnės eilės turto gali būti išieškoma tik tuo atveju, jeigu nėra antstoliui žinomo pirmesnės eilės turto, šio turto gali neužtekti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, šis turtas yra nelikvidus arba jeigu to raštu prašo skolininkas. Minėtu teisiniu reglamentavimu nustatyta, kad iš kilnojamojo turto išieškoma antrąja eile, o iš skolininkui priklausančios žemės ūkio paskirties žemės, jeigu skolininko pagrindinis verslas yra žemės ūkis – ketvirtąja eile.

19Kauno apygardos teismas 2016 m. lapkričio 24 d. nutartyje konstatavo, kad vykdomojoje byloje Nr. 0076/09/02429 išieškojimas vykdomas kreditorių Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos, Alytaus r. ŽŪB ,,Atžalynas“ ir UAB ,,Agroservisas LT“, UAB ,,Baltic Agro“ naudai, kurie nėra hipotekos kreditoriai (įkaito turėtojai), todėl, šiuo atveju, nurodytų kreditorių naudai išieškojimas iš hipotekos ir įkeisto turto (tiek kilnojamojo, tiek nekilnojamojo) iš esmės negalimas (CPK 664 str. 1 d.).

20Iš vykdomosios bylos matyti, jog išieškojimas buvo nukreiptas į pareiškėjui priklausančias pinigines lėšas, tai yra buvo ieškomos, surastos ir areštuotos pareiškėjo piniginės lėšos, esančios bankų atsiskaitomose sąskaitose, priimti patvarkymai dėl pas trečiuosius asmenis esančių skolininko piniginių lėšų arešto, areštuotos priklausančios išmokėti esamos ir būsimos piniginės lėšos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos skirtos pareiškėjui. Tik įsitikinus, kad šių piniginių lėšų nepakanka išieškomoms sumoms ir vykdymo išlaidoms padengti, antstolė išieškojimą nukreipė į skolininkui priklausančios žemės ūkio paskirties žemės sklypus. Antstolė atliko visus būtinus veiksmus, kad būtų surastos pareiškėjo piniginės lėšos esančios bankų atsiskaitomose sąskaitose ir iš jų būtų išieškoma, ar areštuotos pareiškėjui skirtos esamos ir būsimos piniginės lėšos priklausančios išmokėti Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos, ar surastos ir areštuotos piniginės lėšos esamos ir būsimos pas trečiuosius asmenis. Tik įsitikinus, kad šių piniginių lėšų nepakanka išieškomoms sumoms ir vykdymo išlaidoms padengti, antstolė išieškojimą nukreipė į paskesnės eilės turtą, t.y. į pareiškėjui nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus.

21Pagal vykdomojoje byloje esančius dokumentus nustatyta, kad 2011-10-06 turto arešto aktu vykdomojoje byloje Nr. 0076/10/00407 (v.b. 1 tomas), anstolė Svajonė Žukaitienė yra areštavusi pareiškėjo vardu registruotą šią žemės ūkio techniką, t. y. keturias traktorių puspriekabes, valst. Nr. LK7402, valst. Nr. LO1931, valst. Nr. LP0916 ir valst. Nr. LP5882, bei du ratinius traktorius valst. Nr. 6349LH ir valst. Nr. 3020LT, dėl ko yra pagrindas daryti išvadą, kad antstolė žinojo apie pareiškėjo (skolininko) turimą kilnojamąjį turtą ir jo duomenis, tačiau nukreipė išieškojimą ne į šį skolininko antros eilės turtą, o į ketvirtos eilės turtą. Kadangi vykdomojoje byloje nėra duomenų, jog buvo konstatuota, kad minėtas pareiškėjo turtas atitinka CPK 662 str. 4 d. nustatytas sąlygas, t. y. turtas yra nelikvidus ar jo gali neužtekti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, todėl antstolė pažeidė CPK 664 straipsnyje nustatytą išieškojimo iš skolininko turto eiliškumą.

22Pažymėtina, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. CPK 645 str. 1 d. numatyta, kad skolininkas turi pareigą antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Be to, CPK 585 straipsnis reglamentuoja antstolio reikalavimų privalomumą. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis).

23Nagrinėjamu atveju, pareiškėjui priklausanti žemės ūkio technika buvo areštuota turto arešto aktu, tačiau vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų, kad antstolė prieš paskelbdama varžytines atliko kokius nors veiksmus šių daiktų faktinei buvimo vietai nustatyti, t. y., pareikalavo skolininko per antstolės nustatytą terminą leisti minėtą žemės ūkio techniką apžiūrėti, raštu pateikti duomenis apie jos būklę ar buvimo vietą. Teismui savo iniciatyva patikrinus teismų informacinę sistemą „Liteko“ nustatyta, kad antstolė nėra kreipusis į teismą įstatymų nustatyta tvarka dėl pareiškėjo nubaudimo jam nevykdant anstolio įpareigojimų vykdymo procese. Patikrinus vykdomosios bylos medžiagą, nustatyta, kad antstolė tik 2012-11-06 yra pareikalavusi iš pareiškėjo pateikti informaciją apie pareiškėjui priklausantį turtą ir jo duomenis. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad anstolė nesiėmė visų galimų veiksmų, jog būtų galima vykdyti išieškojimą pirma realizuojant šį pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį turtą. Esant duomenims, jog buvo antstolei žinomo pirmesnės eilės turto ir nenustačius, kad antstolė dėjo visas pastangas, jog pirmiausia būtų išieškoma iš pirmesnės eilės turto, tai sudaro pagrindą išvadai, kad paskelbus P. Ž. ir J. Ž. priklausančio žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0007-0085 (varžytinių Nr. 112438) ir žemės sklypo, unikalus Nr. 5172-0002-0015 (varžytinių Nr. 112439) pirmąsias varžytines, nesilaikyta CPK 664 straipsnyje numatytos išieškojimo iš skolininko turto tvarkos.

24Tokiu būdu, remiantis aptartais motyvais teismas konstatuoja, kad antstolės veiksmai, paskelbiant pirmąsias varžytines žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0007-0085 (varžytinių Nr. 112438) ir žemės sklypo, unikalus Nr. 5172-0002-0015 (varžytinių Nr. 112439, yra neteisėti, nes juos atliekant buvo pažeisti CPK 662 str. 4 d., 664 str. reikalavimai, todėl pareiškėjo skundas šioje dalyje tenkintinas, o skundo dalis, jog antstolė pažeisdama CPK reikalavimus paskelbė pirmąsias varžytines, nors turėjo skelbti pirmąsias pakartotines varžytines, atmestina kaip nepagrįsta.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 str., 290-291 str., teismas

Nutarė

26pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies.

27Pripažinti neteisėtais antstolės Svajonės Žukaitienės veiksmus, paskelbiant pirmąsias varžytines žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0007-0085 (varžytinių Nr. 112438) ir žemės sklypo, unikalus Nr. 5172-0002-0015 (varžytinių Nr. 112439).

28Kitoje dalyje skundą atmesti.

29Nutarties patvirtintą kopiją siųsti šalims.

30Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą grąžinti antstolei Svajonei Žukaitienei.

31Nutartis per 7 d. nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo P.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašo... 5. 2016-06-13 patvarkymu antstolė atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Agro“ teismui pateikė atsiliepimą,... 7. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2016 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi... 8. Kauno apygardos teismui perdavus pareiškėjo skundą nagrinėti Marijampolės... 9. Suinteresuotas asmuo „Baltic Agro“ papildomai nurodė, kad apeliacinės... 10. Skundas tenkinamas iš dalies.... 11. Apeliacinės instancijos teismas 2016 m. lapkričio 24 d. nutartyje konstatavo,... 12. Apeliacinės instancijos teismas iš teismui prieinamų VĮ Registrų centro... 13. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str. nustato, kad antstolis yra... 14. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl antstolio veiksmų teisėtumo skelbiant... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė Svajonė Žukaitienė 2015-11-20 –... 16. CPK 721 str. 2 d. numatyta, kad jeigu išieškotojas atsisako paimti CPK 719... 17. Pasisakydamas dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių, kad antstolė yra... 18. CPK 664 straipsnyje reglamentuojama išieškojimo iš skolininko fizinio asmens... 19. Kauno apygardos teismas 2016 m. lapkričio 24 d. nutartyje konstatavo, kad... 20. Iš vykdomosios bylos matyti, jog išieškojimas buvo nukreiptas į... 21. Pagal vykdomojoje byloje esančius dokumentus nustatyta, kad 2011-10-06 turto... 22. Pažymėtina, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis... 23. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjui priklausanti žemės ūkio technika buvo... 24. Tokiu būdu, remiantis aptartais motyvais teismas konstatuoja, kad antstolės... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 str., 290-291... 26. pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies.... 27. Pripažinti neteisėtais antstolės Svajonės Žukaitienės veiksmus,... 28. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 29. Nutarties patvirtintą kopiją siųsti šalims.... 30. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą grąžinti antstolei Svajonei... 31. Nutartis per 7 d. nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti...