Byla 2-4002-488/2013
Dėl baudos skyrimo, suinteresuotiems asmenims A. Č., UAB „V. M.“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta Baliukaitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio A. B. pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuotiems asmenims A. Č., UAB „V. M.“

Nustatė

2Pareiškėjas antstolis A. B. kreipėsi į teismą dėl 2000 Lt baudos skyrimo A. Č.. Antstolis nurodė, kad jo kontoroje vykdomas skolos išieškojimas iš A. Č. išieškotojo UAB „V. M.“ naudai. 2013-03-13 buvo surašytas antstolio reikalavimas pateikti kasos knygą, duomenis apie turtą, kuris 2013-03-22 įteiktas skolininkui. Antstolio reikalavimai iki pareiškimo pateikimo dienos yra neįvykdyti.

3Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

4Iš vykdomosios bylos Nr. 0025/13/00368 medžiagos nustatyta, kad antstolis A. B. vykdo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-11-23 teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-20275-861/2012 dėl priteistos 15 155,72 Lt sumos išieškojimo iš skolininko A. Č. išieškotojo UAB „V. M.“ naudai (v.b.l. 2). 2013-02-15 antstolis surašė turto arešto aktą, kuriuo areštavo įvairius skolininkui priklausančius kilnojamuosius daiktus (v.b.l. 10-15). Areštuotas turtas buvo perduotas saugoti skolininkui. 2013-03-13 antstolio reikalavimu skolininkas buvo įpareigotas pateikti kasos knygą, duomenis apie turtą, turtą esantį pas trečiuosius asmenis, debitorinius, kreditorinius reikalavimus, lėšas kredito įstaigose, duomenis apie pasėlius, gyvulius, žemės ūkio techniką bei sutartis susijusias su vykdoma veikla, duomenis kur pristatinėjama produkcija (v.b.l. 33). Reikalavimas A. Č. buvo įteiktas 2013-03-22 (v.b.l.34). Skolininkas per antstolio nustatytą terminą raštu nepateikė antstolio nurodytų duomenų.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 645 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, šio straipsnio 3 dalyje numatyta, kad už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki dviejų tūkstančių litų dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų. Skolininkas antstolio reikalavime prašomų duomenų, bei paaiškinimu nustatytu laikotarpiu nepateikė, į antstolio kontorą neatvyko, tokiais savo neteisėtais veiksmais (neveikimu) trukdo antstoliui per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau įvykdyti vykdomąjį dokumentą, pažeidžia išieškotojo vykdomojoje byloje teises bei teisėtus interesus.

6Atsižvelgiant į tai, kad skolininkas be svarbių priežasčių neįvykdė teisėtų antstolio reikalavimų, yra pagrindas skirti jam baudą. Baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes, todėl paskirtos baudos dydis parenkamas atsižvelgiant į ankstesnį skolininko elgesį vykdymo procese, į tai, kad skolininkas šioje vykdomojoje byloje antstolio reikalavimų neįvykdė pirmą kartą ir už tai anksčiau jam nebuvo skirtos teismo nuobaudos. Teismo vertinimu, antstolio prašoma skirti 2000 Lt bauda šiuo atveju yra per didelė, todėl už teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymą skolininkui A. Č. skirtina 400 Lt dydžio bauda (CPK 645 str. 3 d.).

7Skolininkui išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolio reikalavimų ir pareigos pateikti prašomą informaciją vykdymo.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 str., 593, 616, 645 straipsniais, teismas

Nutarė

9Pareiškėjo antstolio A. B. pareiškimą patenkinti iš dalies.

10Skirti A. Č., 400 Lt (keturių šimtų litų) dydžio baudą už antstolio reikalavimų pateikti duomenis apie turimą turtą nevykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0025/13/00368.

11Nutarties patvirtintą kopiją nusiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems asmenims.

12Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0025/13/00368 grąžinti antstoliui A. B..

13Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai