Byla e2-2243-776/2015
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovei O. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 245,64 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklapyje – www.teismai.lt. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, esant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse numatytiems pagrindams. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Šiaulių būstas“, veikdamas Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2002 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 99 „Dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo“ pagrindu, teikia daugiabučio namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovei minėtame name nuosavybės teise priklauso butas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), taip pat jai bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovė privalo išlaikyti – mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Atsakovė už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. už ieškovo suteiktas paslaugas neatsiskaitė. Ieškovas reikalavimą grindžia skolų valdymo ataskaita, iš kurios matyti, kad atsakovės skola yra 245,64 Eur.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnį, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas (unikalus Nr. 2997-5010-8010:0030), esantis Vilniaus g. 237-30, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. Todėl atsakovei kilo prievolė apmokėti už ieškovo teikiamas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir suteiktas komunalines paslaugas, kurios ji nevykdo iki šiol.

9CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Be to, CK 6.59 straipsnyje nustatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma (CK 6.123 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat atsakovė savo prievolės mokėti mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir suteiktas komunalines paslaugas neginčija (CPK 12 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 245,64 Eur skola.

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškinys teisme priimtas 2015 m. vasario 17 d., todėl nuo šios dienos ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną 245,64 Eur sumą iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

11Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovės ieškovui priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašą ir 52,57 Eur už teisines paslaugas (CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš bylą pralaimėjusios šalies nepriteisiamos(CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259, 285, 286 straipsniais ir 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės O. S., a. k. ( - ), ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, kodas 144619514, 245,64 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt penkių eurų 64 ct) skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 245,64 Eur sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2015 m. vasario 17 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį, 0,87 Eur (nulį eurų 87 ct) už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 Eur (nulį eurų 84 ct) už Gyventojų registro tarnybos išrašą apie atsakovę, 52,57 Eur (penkiasdešimt du eurus 57 ct) už suteiktas teisines paslaugas.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai