Byla e2-571-210/2018
Dėl skolos priteisimo. Teismas

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vermeer Baltic OU (įmonės kodas 12299837, adresas Tuha g. 3, Talinas Estija) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Betech“ (įmonės kodas 302690752, adresas Kęstučio g. 1, Akmenė) dėl skolos priteisimo. Teismas

Nustatė

2Ieškinio reikalavimai

  1. Ieškovas Vermeer Baltic OU pateikė teismui ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau ir UAB) „Betech“ 98000 Eur negrąžintos paskolos, 13 135,02 Eur palūkanų, bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro teikiant ieškinį sumokėtas žyminis mokestis, dokumentų vertimo paslaugos, išlaidos teisinėms advokato paslaugoms.
  2. Atsakovei UAB „Betech“ procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo) įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, įteikimo data 2018 m. kovo 15 d., tačiau atsakovė per nustatytą 20 dienų terminą, iki 2018 m. balandžio 4 d., nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovų atsiliepimo į ieškinį, ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 230 straipsnio 2 dalis, 286 straipsnis).

3Ieškinys tenkintinas.

4Teismo nustatytos aplinkybės bei teisiniai argumentai

  1. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).
  2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai, bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Skolininkas yra laikomais pažeidusiu prievolę, kai (i) nevykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos; (ii) skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą; (iii) kreditorius pareikalavo įvykdyti prievolę ir nustatė protingą jos įvykdymo terminą, o skolininkas prievolės per šį terminą neįvykdė (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1-4 punktai). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).
  3. Lietuvos Respublikos CK 6.870 straipsnis numato, jog paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas, jei sutartis nenustato ko kita. Vadovaujantis LR CK 6.873 str. 1 d., paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.
  4. Byloje nustatyta, kad 2014 m. rugpjūčio 18 d. tarp Vermeer Baltic OU ir atsakovės UAB „Betech“ buvo sudaryta Paskolos sutartis, kurios pagrindu atsakovei suteikta 98 000,00 Eur dydžio paskola, kuri bus panaudota statybinei technikai pirkti, su 4 procentų palūkanų norma terminui iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. (Paskolos sutarties 1.2 punktas). Paskolos sutarties 5.1 punkte numatyta, kad skolininkas įsipareigoja mokėti Skolintojui 0,05 procentų delspinigius už kiekvieną dieną, pavėluotą grąžinti Paskolą ar jos dalį ar sumokėti palūkanas ar jų dalį, skaičiuojant nuo atitinkamos nesumokėtos sumos. Ieškovė Vermeer Baltic OU pateikė 2014 m. rugpjūčio 18 d. tarptautinio mokėjimo nurodymą Nr. 797, kuriuo pervedė atsakovei UAB „Betech“ 98 000,00 Eur. Taip pat ieškovė pateikė 2018 m. sausio 26 d. palūkanų paskaičiavimo aktą, pagal kurį atsakovei paskaičiavo mokėtiną palūkanų sumą – 13 135,02 Eur.
  5. Pagal ieškovo pateiktus duomenis, atsakovės UAB „Betech“ direktorius A. J. 2016 m. kovo 21 d. kreipėsi į ieškovą, prašydamas leisti atsiskaityti pagal pateiktą grafiką iki 2017 m. sausio 31 d. Ieškovo teigimu, atsakovė paskolos negrąžino. Darytina išvada, kad atsakovė Paskolos sutartimi prisiimtų pareigų grąžinti paskolą ir mokėti nustatyto dydžio palūkas tinkamai nevykdė. Todėl atsakovė UAB „Betech“ yra laikoma pažeidusia savo prievoles pagal 2014 m. rugpjūčio 18 d Paskolos sutartį. Kadangi atsakovė susidariusio įsiskolinimo nepadengė, tokių įrodymų atsakovė į bylą nepateikė, jie taip pat nepateikė ir atsiliepimo į ieškinį, teismas daro išvadą, kad ieškovas įrodė visas sąlygas atsakovės civilinei atsakomybei kilti, dėl to ieškovo reikalavimas dalyje dėl skolos tenkintinas, iš atsakovės UAB „Betech“ priteistina 98000 Eur skola.
  6. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Kaip jau buvo minėta šio sprendimo 6 punkte, paskolos sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti skolintojui 4 procentų palūkanas. Kadangi atsakovė UAB „Betech“ įsipareigojimų pagal 2014 m. rugpjūčio 18 d. Paskolos sutartį nevykdė, be pareigos grąžinti paskolintą pinigų sumą, atsakovė taip pat turi pareigą sumokėti priskaičiuotas palūkanas.
  7. Ieškinyje ieškovas prašo priteisti iš atsakovės pelno palūkanas ir prideda Palūkanų paskaičiavimo 2018 m. sausio 26 d. aktą. Šiame dokumente nurodytas palūkanų paskaičiavimo laikotarpis nuo 2014 m. rugpjūčio 21 d. iki 2018 m. sausio 26 d., praleistų įvykdyti įsipareigojimus pagal paskolos sutartį dienų skaičius – 1223, nurodytas palūkanų dydis už vieną dieną – 10,74 ir pateikta galutinė paskaičiuota palūkanų suma 13135,02 Eur. Teismo skaičiavimais ir vertinimu, palūkanos už naudojimąsi piniginėmis lėšomis paskaičiuotos teisingai, todėl priteistinos iš atsakovės.

5Dėl bylinėjimosi išlaidų

610.

7Ieškovė Vermeer Baltic OU pateikdama ieškinį sumokėjo 1809,00 Eur žyminio mokesčio, turėjo 1600 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 122,10 Eur išlaidų už dokumentų vertimą į lietuvių kalbą, teismui pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Visiškai patenkinus ieškinį, 3531,10 Eur bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnis).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.63 straipsnio 1 dalimi, 6.870 straipsnio 1 dalimi, 6.872 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

9Ieškinį tenkinti.

10Priteisti ieškovui Vermeer Baltic OU (įmonės kodas 12299837, adresas Tuha g. 3, Talinas Estija) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Betech“ (įmonės kodas 302690752, adresas Kęstučio g. 1, Akmenė) 98000,00 Eur (devyniasdešimt aštuonis tūkstančius eurų) skolos, 13135,02 Eur (trylika tūkstančių šimtą trisdešimt penkis eurus 2 euro centus) palūkanų.

11Priteisti ieškovui Vermeer Baltic OU (įmonės kodas 12299837, adresas Tuha g. 3, Talinas Estija), iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Betech“ (įmonės kodas 302690752, adresas Kęstučio g. 1, Akmenė) 3531,10 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus trisdešimt vieną eurą 10 euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

12Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

13Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai