Byla e2FB-13243-775/2016
Dėl bankroto bylos pareiškėjai iškėlimo priėmimo klausimą

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,

2rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjos R. Š. pareiškimo dėl bankroto bylos pareiškėjai iškėlimo priėmimo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėja R. Š. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Lexuna“. Pareiškime pareiškėja savo kreditoriais nurodo: VMI prie LR Finansų ministerijos, UAB „Medicinos bankas“, UAB „SB lizingas“, AB „Swedbank“, UAB „Ratakis“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, LR Transporto priemonių draudikų biuras, Kauno r. PK KP, AB LESTO, BUAB „RRV“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Renovika“, antstolė A. A., antstolis R. S., antstolis R. B., antstolė N. B., antstolė G. A., antstolis V. Z. antstolė G. K., antstolis V. K., antstolė S. V., antstolis S. U., R. M., V. S., V. S., V. K., E. V., S. S., V. Š..

4Pareiškimą atsisakytina priimti.

5Pareiškimai dėl bankroto bylos fiziniams asmenims iškėlimo yra paduodami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 4 str. 1 d.). CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas atsisako priimti pareiškimą, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

6FABĮ 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad fizinis asmuo, ketindamas pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienos apie tai raštu praneša visiems kreditoriams. Pažymėtina, kad FABĮ 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta kiekvieno pareiškėjo kreditoriaus teisė yra itin svarbi ir itin reikšminga jau sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui priėmimo klausimą, kadangi teismui tokį pareiškimą nusprendus priimti, yra privalomai sustabdomas visas skolininko turto realizavimas, taip pat yra privalomai sustabdomi visi išieškojimai iš skolininko turto, įskaitant išieškojimus ne ginčo tvarka (FABĮ 5 str. 6 d.). Skolininkui nesilaikant FABĮ 4 straipsnio 2 dalies ir 4 dalies 1 punkto reikalavimų, be jokio teisinio pagrindo būtų pažeidžiama įstatyme įtvirtinta kiekvieno kreditoriaus teisė ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo padavimo būti informuotam apie būsimą viso skolininko turto realizavimo sustabdymą ir visų išieškojimų iš skolininko turto, įskaitant išieškojimus ne ginčo tvarka, sustabdymą, o tais atvejais, kai kreditorius yra valstybė, ir išieškojimai, vykdomi į valstybės biudžetą, taigi šiuo aspektu būtų pažeidžiamas ir viešasis interesas.

7Pareiškėja R. Š. pareiškime nurodo, kad FABĮ 4 straipsnio 2 dalies reikalavimus įvykdė ir nustatytu terminu pranešė visiems kreditoriams apie ketinimą pateikti teismui pareiškimą iškelti bankroto bylą.

8Peržiūrėjus pareiškimo priedus nustatyta, kad pareiškėja R. Š. nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad ji įvykdė FABĮ 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą imperatyvų reikalavimą ir ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo teismui dienos apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo informavo visus pareiškime išvardytus kreditorius. Prie pareiškimo pridėtos pranešimų kreditoriams kopijos bei AB „Lietuvos paštas“ kvitas, kuris patvirtina, jog pareiškėja registruotu paštu minėtus pranešimus kreditoriams išsiuntė. Tačiau atlikus V. S. siųstos pašto siuntos Nr. ( - ) paiešką AB „Lietuvos paštas“ internetiniame puslapyje www.post.lt, nustatyta, kad pareiškėjos išsiųsta pašto siunta gavėjai nebuvo įteikta ir 2015-08-14 grąžinta siuntėjai. Be to, pridėtame AB „Lietuvos paštas“ mokėjimo kvite, iš kurio matyti, kuriems kreditoriams buvo siųsti pranešimai registruotu paštu, nustatyta, kad kreditoriui UAB „SB lizingas“, buvęs pavadinimas UAB „Ūkio banko lizingas“, pranešimas paštu nebuvo išsiųstas, byloje nėra ir kitų duomenų, patvirtinančių, kad šis juridinis asmuo buvo tinkamai informuotas apie pareiškėjos ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo.

9Pažymėtina, jog pareiškėja jau kartą kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl tų pačių priežasčių, nes nebuvo pateikti įrodymai apie tinkamą kreditorių informavimą.

10Teismas taip pat pažymi, jog pareiškėjos nurodytos kreditorės AB „LESTO“ nebeliko, šis juridinis asmuo išregistruotas 2015-12-31, todėl pareiškėja turėtų patikslinti asmenį, kuris perėmė reikalavimo teisę jos atžvilgiu iš minėto juridinio asmens.

11Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėja prie suinteresuotų asmenų nurodo Kauno rajono PK KP, tačiau šis asmuo nėra nurodytas pareiškėjos kreditorių sąraše, todėl nėra aišku, kaip šis asmuo yra susijęs su pareiškėjos prašymu iškelti jai bankroto bylą. Taip pat svarbu pažymėti, kad pareiškėja pareiškime nurodė trečiojo asmens V. S. asmens duomenis, kurie nesutampa su Gyventojų registro tarnybos turima informacija, pagal pareiškėjos pateiktą trečiojo asmens kodą ( - ) todėl pareiškėja, pakartotinai kreipdamasi į teismą su pareiškimu, turėtų patikslinti nurodytus duomenimis.

12Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas faktines aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškėja R. Š. nesilaikė fizinių asmenų bylų kategorijai FABĮ 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos išankstinio pranešimo apie ketinimą kelti bankroto bylą tvarkos, todėl jos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

13Pareiškėjai išaiškintina, kad teismo atsisakymas priimti pareiškimą nekliudo vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu reikalavimu, jeigu yra pašalintos ar išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti pareiškimą (CPK 137 str. 4 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 290 – 291 straipsniais, Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 straipsnio 1 – 2 dalimis, teismas

Nutarė

15Pareiškėjos R. Š. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo atsisakyti priimti.

16Išaiškinti pareiškėjai, kad ši nutartis neužkerta kelio bendra tvarka kreiptis į teismą su tuo pačiu pareiškimu, pašalinus aplinkybes, kliudžiusias priimti pareiškimą.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai