Byla A2.6.-162-913/2013
Dėl tai galėjo suklaidinti policijos pareigūnus

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Gasparavičienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui D. A., viešame posėdyje išnagrinėjo D. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą, ir

Nustatė

2D. A., pažeisdamas Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių 135 punkto reikalavimus, 2012 m. lapkričio 25 d., 15:25 val., Anykščių rajone, Zaviesiškio km., kelyje Radiškis-Anykščiai-Rokiškis, 16,76 kilometre, vairuodamas automobilį Audi A8, valst. Nr. ( - ) viršijo leistiną 50 km/h greitį, važiuodamas 134 km/h greičiu. Tokiais veiksmais D. A. padarė pažeidimą, numatytą ATPK 124 straipsnio 6 dalyje.

3D. A. į teismo posėdį neatvyko. Jam apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Esant šioms aplinkybėms administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėtina nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui (ATPK 272 str.).

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo D. A. pateikė į bylą rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad su kelių eismo taisyklių pažeidimo inkriminuojama veika jis nesutinka, nes minėtą dieną nurodytoje vietoje jis automobilio nevairavo ir Kelių eismo taisyklių nepažeidė. Jo turimomis žiniomis 2012 m. lapkričio 25 d. 15 val. 25 min. Anykščių rajone kelyje Radiškis-Anykščiai-Rokiškis 16,76 km automobilį vairavo Ukrainos pilietis M. L. gyvenantis ( - ), kuris išoriškai yra labai panašus į jį, todėl tai galėjo suklaidinti policijos pareigūnus.

5Teismas atmeta administracinėn atsakomybėn patraukto asmens rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytus argumentus, jog minėtą dieną nurodytoje vietoje jis automobilio nevairavo ir Kelių eismo taisyklių nepažeidė, o jo turimomis žiniomis 2012 m. lapkričio 25 d. 15 val. 25 min. Anykščių rajone kelyje Radiškis-Anykščiai-Rokiškis 16,76 km automobilį vairavo Ukrainos pilietis M. L. gyvenantis ( - ), kuris išoriškai yra labai panašus į jį, kadangi 2013 m. vasario 6 d. surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 10P-2310947-13 pats administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo savo ranka parašė rašytinį pasiaiškinimą, kuriame nurodė, jog „nepastebėjau, kad įvažiavau į gyvenvietę, dėl to grubiai viršinau greitį“ (1 b.l.). Iš byloje esančio Kelių eismo taisyklių pažeidimo duomenų protokolo Nr. 39U-2156784-12, kuriame yra užfiksuotas pažeidėjo atvaizdas ir automobilio valstybiniai numeriai matyti, kad automobilį vairavusio asmens veido bruožai ir D. A. veido bruožai, kuriuos galima palyginti su vairuotojo pažymėjime esančio D. A. fotonuotrauka, yra visiškai tokie patys (3, 4 b.l.). Minėta transporto priemonė, kurią vairuojant buvo padarytas administracinės teisės pažeidimas, priklauso UAB „( - )“, kurios direktoriumi dirba D. A.. Todėl jei nurodytą dieną D. A. nevairavo šios transporto priemonės ir minėto administracinio teisės pažeidimo nepadarė, jis per ATPK 2602 straipsnyje nustatytus terminus privalėjo administracinį teisės pažeidimą užfiksavusiam pareigūnui pranešti duomenis apie asmenį, kuris administracinio teisės pažeidimo padarymo metu valdė ir naudojosi transporto priemonės savininkui priklausančia transporto priemone. Tačiau UAB „( - )“ direktorius D. A. to nepadarė. Tik bylą perdavus nagrinėti į teismą buvo gautas pranešimas, jog D. A. turimomis žiniomis automobilį vairavo Ukrainos pilietis M. L.. Tačiau ši rašytiniuose paaiškinimuose administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens nurodyta aplinkybė vertintina tik kaip siekis išvengti administracinės atsakomybės, nes surašant administracinės teisės pažeidimo protokolą D. A. pripažino padaręs pažeidimą, be to, įvertinant, jog D. A. yra UAB „( - )“ direktorius, jis privalo ne tik nurodyti kas galimai tikėtinai vairavo jo vadovaujamos įmonės automobilį, bet ir šią aplinkybę pagrįsti atitinkamais įrodymais.

6D. A. kaltę padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 124 straipsnio 6 dalyje įrodo byloje esanti medžiaga: Vilniaus AVPK kelių policijos valdybos kelių patrulių rinktinės 1-osios kuopos 1-ojo būrio specialisto D. B. surašytas 2013-02-06 administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 10P-2310947-13, Vilniaus AVPK specialisto D. B. 2013-02-06 tarnybinis pranešimas, kelių eismo taisyklių pažeidimo duomenų protokolas, vairuotojo pažymėjimo kopija.

7Išdėstyti įrodymai patvirtina, kad D. A. 2012 m. lapkričio 25 d., 15:25 val., Anykščių rajone, Zaviesiškio km., kelyje Radiškis-Anykščiai-Rokiškis, 16,76 kilometre, vairuodamas automobilį Audi A8, valst. Nr. ( - ) viršijo leistiną 50 km/h greitį, važiuodamas 134 km/h greičiu. Tokie jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal ATPK 124 str. 6 d.

8Teismas, skirdamas D. A. nuobaudą, atsižvelgia į padaryto pažeidimo pobūdį, jo asmenybę. D. A. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkina tai, kad pakartotinai per metus padarė tokios pačios rūšies pažeidimą, buvo baustas už greičio viršijimą pagal ATPK 124 str. 6 d. bei kitas šio straipsnio dalis (ATPK 31 str. 1 d. 5 p.). Įvertinus nurodytas aplinkybes, D. A. skirtina piniginė bauda numatyta sankcijos vidurkyje su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu (ATPK 302 str. 1 d.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 286 str. ir 287 str. 1 p., teisėja

Nutarė

10D. A. pripažinti padarius pažeidimą, numatytą ATPK 124 straipsnio 6 dalyje ir paskirti 1250 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimtis litų) baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dviems (2) mėnesiams.

11Baudą sumokėti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo paskirti baudą įteikimo dienos, o apskundus tokį nutarimą - ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Baudą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6010. Nesumokėjus baudos, ji išieškoma priverstinai (ATPK 314 str. 1 d.).

12Išaiškinti D. A., kad atsižvelgdamas į jo turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, jo rašytiniu prašymu teismas, priimdamas nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje arba ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų, atsižvelgdamas į paskirtos baudos dydį. (ATPK 313 str. 3 d.)

13Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai