Byla 2S-1852-619/2014
Dėl notarės J. Š. veiksmų, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims notarei J. Š., Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialui, UAB „Fima“, Lietuvos-Islandijos UAB „HNIT-Baltic“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo BUAB „Urbico“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje dėl notarės J. Š. veiksmų, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims notarei J. Š., Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialui, UAB „Fima“, Lietuvos-Islandijos UAB „HNIT-Baltic“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas BUAB „Urbico“ pateikė teismui skundą dėl notarės veiksmų, kuriuo prašo įpareigoti Vilniaus rajono 7 Notarų biuro notarę J. Š. atlikti notarinį veiksmą – pateikti pranešimą Hipotekos registro tvarkytojui apie sutartinio įkeitimo, identifikavimo kodas 01220070014863 (pakeistas sutartiniais įkeitimais Nr. 01220070026344, Nr. 01220080019622, Nr. 01220090000942) pasibaigimą LR CK 4.224 str. 1 d. 3 p. pagrindu, taip pat prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjas nurodė, kad jis yra Nordea Bank Finland Plc (toliau – Nordea) skolininkas pagal 2007-01-17 Ilgalaikio kredito sutartį (toliau Kredito sutartis). Jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusio konsorciumo partneriams pareiškėjui, Siemens, Fima ir Hnit (toliau – Konsorciumas) nuosavybės teise priklausė visos reikalavimo teisės į SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pagal 2006-10-27 Rangos sutartį ir 2006-10-27 Paslaugų teikimo sutartį (toliau – Reikalavimo teisės). 2007-06-11 užtikrinant 2007-01-17 ilgalaikio Kredito sutarties įvykdymą, Hipotekos registre buvo įregistruotas Reikalavimo teisių įkeitimas Nordea naudai. 2007-07-23 užtikrinant Kredito sutarties įvykdymą, reikalavimo perleidimo sutartimi tarp Konsorciumo ir Nordea visos Reikalavimo teisės buvo perleistos Nordea naudai (toliau – Reikalavimo perleidimo sutartis). 2009-03-27 įsigaliojo Reikalavimo perleidimo sutartis, kai pareiškėjas Nordea ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ sudarė susitarimą. Pagal CK 4.224 str. 1 d. 3 p. įkeitimo teisė baigiasi įkeistoms teisėms perėjus įkaito turėtojui. Todėl pareiškėjas pagrįstai pateikė prašymą notarei pateikti pranešimą Hipotekos registro tvarkytojui apie reikalavimo teisių įkeitimo pasibaigimą. Tačiau 2014-03-24 notarė atsisakė atlikti prašomą notarinį veiksmą, motyvuodama, kad dėl Reikalavimo teisių perleidimo sutarties yra kilęs ginčas. Nurodė, kad nei pareiškėjas nei Nordea neginčija, kad šiuo metu Reikalavimo perleidimo sutartis galioja. Be to, Nordea įgyvendina iš Reikalavimo perleidimo sutarties kylančias teises – priima mokėjimus. 2009-03-27 susitarimu pareiškėjas, veikęs viso Konsorciumo vardu, Nordea ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ susitarė ir patvirtino, kad susitarimo pasirašymo dieną įsigaliojo Reikalavimo perleidimo sutartis. Nuo to laiko Nordea reguliariai gauna mokėjimus, nuo 2011-11-05 Nordea naudai buvo išmokėta daugiau nei 22 milijonai litų. 2012-02-20 Vilniaus apygardos teismas patvirtino įkaito davėjo RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo planą, kuriame nurodyta, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ mokėjimai pagal Paslaugų sutartį ir Rangos sutartį nepriskiriami pareiškėjo gautinoms sumoms, vadovaujantis įsigaliojusia Reikalavimo perleidimo sutartimi. 2013-12-12 pareiškėjas Vilniaus apygardos teismui pareiškė ieškinį dėl Reikalavimo perleidimo sutarties, Trišalio susitarimo ir Įkeitimo pripažinimo negaliojančiais. Nordea nurodė, kad nesutinka su ieškiniu. Nordea ir po bylos iškėlimo priėmė apie 1,5 milijono litų mokėjimus iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Nordea niekada neatsisakė naudotis iš Reikalavimo perleidimo sutarties kylančiomis teisėmis dėl galimo sutarties neteisėtumo. Notarės atsisakymas atlikti prašomą notarinį veiksmą neteisėtas. Pagal CK 6.224 str. 1 d. 3 p. po 2009-03-27 susitarimo pasirašymo įkaito turėtojui perėjo teisės į įkeitimo objektą – Reikalavimo teises. Atsisakymas pažeidžia ir Notariato įstatymo 1 str. – pats Nordea pripažįsta, kad Reikalavimo perleidimo sutartis galioja. Nėra įrodymų apie kilusį ginčą, kad notarei būtų pagrindas atsisakyti atlikti prašomą notarinį veiksmą. Atsisakymas pažeidžia CK 1.78 str. – notarė neteisėtai sprendė, kad sandorių negaliojimo instituto tikslas yra užtikrinti galimai neteisėtais veiksmais įgytų interesų apsaugą. Įkeitimo išregistravimas nepažeis kreditoriaus Nordea teisių. Įkeista turtinė teisė pereina įkaito turėtojui – Nordea. Atsisakymas grindžiamas tikrovėje neegzistuojančiomis aplinkybėmis – pareiškėjas sutinka apmokėti notarės prašomus atlikti notarinius veiksmus. Atsisakymas pažeidžia Notariato įstatymo 32 str. – 2014-02-14 prašymas buvo patvirtintas pareiškėjo generalinio direktoriaus. 2014-02-14 prašymo pasirašymo faktą patvirtino atvykdamas generalinis direktorius pats į Notarės biurą asmeniškai.

4Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius atsiliepime į skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, prašė skundo netenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog pareiškėjui suteikto kredito pagrindinė grąžinimo užtikrinimo priemonė buvo reikalavimo teisių, kylančių iš Rangos ir Paslaugų teikimo sutarčių, įkeitimas ir perleidimas Nordea. Todėl buvo sudarytas įkeitimo sandoris ir Reikalavimo teisių perleidimo sutartis, kuri įsigaliojo 2009-03-27 pasirašius Trišalį susitarimą. Šis ir kiti teisminiai ginčai yra pareiškėjo siekis išvengti savo prievolių Nordea vykdymo. Pareiškėjas šiuo metu yra pateikęs Vilniaus apygardos teismui ieškinį dėl Trišalio susitarimo, Reikalavimo perleidimo sutarties ir Sutartinio įkeitimo sandorio pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais (civilinė byla Nr. 2-2287-803/2014). Notarė pagrįstai atsisakė atlikti notarinį veiksmą, nes teisme šiuo metu nagrinėjami ginčai dėl Reikalavimo perleidimo sutarties ir sutartinio įkeitimo galiojimo. Savarankišką ieškinį dėl inter alia Reikalavimo perleidimo sutarties, Trišalio susitarimo ir Sutartinio įkeitimo yra pateikęs ir kitas Konsorciumo narys Siemens (civilinė byla Nr. 2-95-258/2014). Pareiškėjo pozicija neva Reikalavimo perleidimo sutartis jo manymu galioja nepaisant jo pareikšto ieškinio dėl šios sutarties teisėtumo, pagrindžia pareiškėjo nesąžiningumą. Pareiškėjas ginčija Reikalavimo perleidimo sutartį, prašo pripažinti niekine dėl jos prieštaravimo imperatyvioms normoms, t.y. LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. Taigi, pareiškėjas negali tuo pačiu teigti, kad nėra ginčo dėl to, ar šiuo metu sutartis galioja. Notarė pagrįstai nurodo, kad pripažinus Reikalavimo perleidimo sutartį negaliojančia, būtų realiai pažeistos kreditoriaus teisės. Pareiškėjas apskritai nepagrįstai prašo pateikti Hipotekos registro tvarkytojui pranešimą apie sutartinio įkeitimo pabaigą, remdamasis Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo aplinkybe.

5Suinteresuotas asmuo Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas atsiliepime į skundą nurodė, kad negalima nagrinėti šio skundo, kol neišspręstas ginčas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2287-803/2014 ir civilinėje byloje Nr. 2-95-258/2014, kuriose yra ginčijamas Trišalio susitarimo, Reikalavimo perleidimo sutarties ir Sutartinio įkeitimo teisėtumas. Tik tuomet taps aišku, ar bankui priklauso Reikalavimo teisės ir kokia apimtimi. Prašo šią civilinę bylą stabdyti, priteisti iš pareiškėjo jo naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Notarė J. Š. atsiliepime į skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad su skundu nesutinka, kadangi 2014-02-14 prašymą pateikti Hipotekos registrui pranešimą apie sutartinio įkeitimo pasibaigimą pateikė ne BUAB „Urbico“ generalinis direktorius T. S., o advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ darbuotojas. Atliekant prašymo teisinį tyrimą buvo nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjamas pareiškėjo ieškinys dėl Reikalavimo perleidimo sutarties, Trišalio susitarimo ir Įkeitimo sandorio pripažinimo negaliojančiais. Šioje byloje ji dalyvauja trečiuoju asmeniu. Advokatų kontoros „M. ir A.“ darbuotojo pateikta atstovavimo sutartis, sudaryta tarp advokatų kontoros „M. ir A.“ advokato R. A. ir UAB „Urbico“, nesuteikia teisės atstovauti pareiškėjui notaro kontoroje. Generalinis direktorius asmeniškai neatvyko notaro akivaizdoje pasirašyti prašymo, nepatvirtino, kad prašymą pasirašė jis. Be to, pareiškėjas nesumokėjo nustatyto dydžio atlyginimo už prašomą atlikti notarinį veiksmą. Nurodė, kad notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ir faktus. 2007-07-23 Reikalavimo perleidimo sutartis ir įkeitimo sandoris yra šiuo metu ginčo objektas. Tai pripažįsta ir pats pareiškėjas. Tenkinus teismui šį skundą ir Vilniaus apygardos teismui vėliau tenkinus pareiškėjo ieškinį, būtų pažeisti kreditoriaus interesai, t.y. Nordea teisės patenkinti savo reikalavimą iš įkeitimo objektų. Dėl to gali kilti notaro atsakomybės ir žalos atlyginimo klausimas. Prašymas dėl hipotekos pabaigos (išregistravimo) yra vienašalis sandoris, todėl vadovaujantis LR Notariato įstatymo 32 str. prašymą pareiškėjo generalinis direktorius turėjo pasirašyti dalyvaujant notarui arba pasirašęs prašymą, turėjo asmeniškai patvirtinti, kad sandorį (prašymą) pasirašė jis. Tokio patvirtinimo nepateikta.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 26 d. nutartimi pareiškėjo BUAB „Urbico“ skundą dėl notarės J. Š. veiksmų atmetė. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad netenkina Nordea Bank Finland Plc prašymo stabdyti šią civilinę bylą iki kol bus išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-2287-803/2014 ir Nr. 2-95-258/2014 Vilniaus apygardos teisme, kadangi šios civilinės bylos dalykas yra nesusijęs su nurodytose civilinėse bylose pareikštais reikalavimais (CPK 162 str.). Pareiškėjas skundė notarės J. Š. notarinį veiksmą – atsisakymą patvirtinti vienašalį sandorį - UAB „Urbico“ direktoriaus 2014-02-14 pasirašytą prašymą pateikti Hipotekos registro tvarkytojui pranešimą apie sutartinio įkeitimo pasibaigimą ir išregistruoti iš Hipotekos registro sutartinį įkeitimą, identifikavimo kodas 01220070014863 (pakeitimų kodai 01220070026344, 01220080019622, 01220090000942), perduoti Hipotekos registrui duomenis apie įkeitimo sandorio, identifikavimo kodas 01220070014863, pabaigą (notarės J. Š. 2014-03-24 surašytas atsisakymas atlikti notarinį veiksmą). Teismas nustatė, kad iš bylos medžiagos, šalių paaiškinimų, taip pat informacinės teismų sistemos Liteko duomenų yra nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme šiuo metu vyksta du teisminiai ginčai dėl Trišalio susitarimo, Reikalavimo perleidimo sutarties ir Sutartinio įkeitimo sandorio pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais, nuostolių atlyginimo (civilinės bylos Nr. 2-2287-803/2014, Nr. 2-95-258/2014). Šiose civilinėse bylose dar nėra priimti teismų procesiniai galutiniai sprendimai, todėl teismas pripažino, kad notarė pagrįstai atsisakė atlikti pareiškėjo skundžiamą notarinį veiksmą. Kitus pareiškėjo skunde nurodytus argumentus teismas laikė nereikšmingais, todėl jų nevertino. Teismas netenkino suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc prašymo priteisti jam bylinėjimosi išlaidas, kadangi pagal CPK 443 str. 6 d. ypatingojoje teisenoje dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

9II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Pareiškėjo BUAB „Urbico“ administratoriaus UAB „Toplit“ įgaliotas asmuo R. G. pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-26 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – įpareigoti Vilniaus rajono 7-ojo notarų biuro notarę J. Š. atlikti notarinį veiksmą – pateikti pranešimą Hipotekos registro tvarkytojui apie sutartinio įkeitimo, identifikavimo kodas 01220070014863 (pakeistas sutartiniais įkeitimais Nr. 01220070026344, Nr. 01220080019622, Nr. 01220090000942) pasibaigimą CPK 4.224 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Pareiškėjas nurodo, kad skundžiama nutartimi yra pažeistas Notariato įstatymo 1 straipsnis ir CK 4.224 straipsnio 1 dalies 3 punktas, nes nėra ginčo dėl reikalavimo perleidimo sutarties galiojimo Notariato įstatymo 1 straipsnio prasme. Reikalavimo teisių įkaito turėtojas ir Reikalavimo teisių savininkas sutampa, todėl notarė turėjo įstatyme įtvirtintą teisinį pagrindą pateikti Hipotekos registrui pranešimą apie Reikalavimo teisių įkeitimo pasibaigimą. Notarai privalo atsisakyti registruoti sandorius, tik kai dėl aplinkybių, kuriomis yra grindžiamas prašymas atlikti notarinį veiksmą, kyla ginčas. Pareiškėjas pripažįsta, kad Reikalavimo perleidimo sutartis šiuo metu galioja ir sukelia teisines pasekmes. Nordea taip pat neginčija ir pripažįsta, kad Reikalavimo perleidimo sutartis yra galiojanti. Todėl pareiškėjas mano, jog tiek jis, tiek ir Nordea pripažįsta Reikalavimo perleidimo sutarties galiojimą ir ginčo dėl šios aplinkybės nėra (CPK 182 str. 5 p.). Kadangi nėra ginčo, notarė nepagrįstai atsisakė atlikti notarinį veiksmą. Pareiškėjas nurodo, kad išregistravus Reikalavimo teisių įkeitimą, Reikalavimo perleidimo sutartis toliau galios ir bus vykdoma, o tai reiškia, jog Nordea teisės dėl Reikalavimo teisių įkeitimo išregistravimo nebus pažeistos ar apribotos. Tuo atveju, jeigu Reikalavimo perleidimo sutartis po Reikalavimo teisių išregistravimo būtų pripažinta negaliojančia, Nordea turės teisę kreiptis dėl Reikalavimo teisių įkeitimo atnaujinimo (CK 4.197 str. 3, 6 d., 4.224 str. 4 d., 6.126 str. 8 d.). Reikalavimo teisių įkeitimo išregistravimas nepažeistų sąžiningų asmenų interesų, nes sąžiningų asmenų atžvilgiu įkeitimas atsinaujintų (CK 6.126 str. 8 d.). Todėl pareiškėjas mano, kad pirmos instancijos teismas neatsižvelgdamas į įstatyme numatytą sąžiningo privilegijuoto kreditoriaus teisių gynimo mechanizmą, pažeidė CK 4.197 str. 3, 6 d., 4.224 str. 4 d., 6.126 str. 8 d.).

11Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland Plc atsiliepimu į BUAB „Urbico“ atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir priteisti 12 036,91 Lt bylinėjimosi išlaidų iš BUAB „Urbico“. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad egzistuoja ginčas dėl Reikalavimo perleidimo sutarties, todėl notarė pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą. Taip pat pažymi, kad pareiškėjas netinkamai interpretuoja Notariato įstatymo 1 str. nuostatą. Pareiškėjo siūlomas Notariato įstatymo aiškinimas reikštų tai, kad bylą dėl notarinių veiksmų ginčijimo nagrinėjantys teismai turėtų pasisakyti dėl teisinių santykių, kurie nėra šio ginčo dalyku. Bylose dėl notarinių veiksmų ginčijimo yra sprendžiami tik notaro atlikto veiksmo teisėtumo klausimai. Todėl Notariato įstatymo nuostata konkrečioje situacijoje turi būti aiškinama taip, kad nagrinėjamoje byloje teismas privalėtų vertinti tik tai, ar apskritai egzistavo atitinkamas ginčas, bet ne tirti ir vertinti šio ginčo turinį. Atskirojo skundo argumentai, susiję su sąžiningų kreditorių interesų gynybos mechanizmais, taip pat yra nepagrįsti. Pareiškėjo nurodomos teisės aktų nuostatos, įtvirtinančios bendro pobūdžio galimybę atnaujinti sąžiningų kreditorių naudai nustatytą įkeitimą, negali būti laikomos pakankamu pagrindu tenkinti pareiškėjo reikalavimus, nes nepašalina notarės atsisakymo atlikti prašomą notarinį veiksmą priežasties, t. y. egzistuojančių ginčų dėl Reikalavimo perleidimo sutarties, Trišalio susitarimo bei Sutartinio įkeitimo sandorio galiojimo. Be to, tokie veiksmai prieštarautų teisiniam tikrumui ir pažeistų Nordea teises bei sukeltų jai nuostolių. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjas teikė prašymą notarei siekdamas ne apginti kokius nors teisėtus interesus ar įgyvendinti savo sudarytus sandorius, bet priešingai - siekdamas juos paneigti ir sutrukdyti Nordea įgyvendinti iš jų kylančias teises. Taigi, pareiškėjo argumentai, kad teisės aktuose numatyta galimybė atnaujinti įkeitimą yra pagrindas tenkinti jo reikalavimus, yra visiškai nepagrįsti.

12Suinteresuotas asmuo Siemens Osakeyhtio atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti BUAB „Urbico“ atskirąjį skundą ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, kad šiuo metu Vilniaus apygardos teisme vyksta ginčai ir tik išnagrinėjus minėtas bylas bus aišku, ar Nordea priklauso Reikalavimo teisės ir kokia apimtimi, kadangi šiose bylose yra ginčijami banko nuosavybės į Reikalavimo teises įgijimo pagrindai.

13Notarė J. Š. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad notaras negali tvirtinti įkeitimo sandorio, kadangi dėl jo šiuo metu vyksta teisminis ginčas.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

172014 m. gruodžio 15 d. Vilniaus apygardos teisme gauti BUAB „Urbico“ paaiškinimai dėl paaiškėjusių svarbių aplinkybių ir Nordea 2014-07-15 pateiktų paaiškinimų.

182014 m. gruodžio 18 d. gauti suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc prieštaravimai dėl pareiškėjo BUAB 2014-12-15 paaiškinimų prijungimo prie civilinės bylos.

19Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas nenumato proceso dalyviams galimybės apeliacinės instancijos teismui pateikti nei rašytinius paaiškinimus dėl atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktų argumentų, nei prieštaravimų. Todėl esant nurodytoms aplinkybėms, rašytiniai paaiškinimai bei prieštaravimai nepriimtini ir grąžintini juos pateikusiems asmenims.

20Šioje byloje keliamas klausimas dėl notarės atsisakymo atlikti notarinį veiksmą teisėtumo, kai notarė atsisakė patvirtinti vienašalį sandorį – UAB „Urbico“ direktoriaus 2014-12-14 pasirašytą prašymą pateikti Hipotekos registro tvarkytojui pranešimą apie sutartinio įkeitimo pasibaigimą ir išregistruoti iš Hipotekos registro sutartinį įkeitimą bei perduoti Hipotekos registrui duomenis apie įkeitimo sandorio pabaigą.

21Pagal Notariato įstatymo 1 ir 2 straipsnių nuostatas notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymu nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų dokumentų. Notarui suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus bei užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaro veiklos ypatybes, nustatytas minėtame įstatyme, lemia jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai ir įpareigoja jį griežtai laikytis įstatymų reikalavimų bei atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų. Tokia notaro funkcijos samprata suponuoja išvadą, kad notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-03 civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2011). Notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių. Tiek bylos medžiaga, tiek teismų sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad šiuo metu Vilniaus apygardos teisme vyksta du teisminiai ginčai dėl Trišalio susitarimo, Reikalavimo perleidimo sutarties ir Sutartinio įkeitimo sandorio pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais, nuostolių atlyginimo (c. b. Nr. 2-2287-803/2014, Nr. 2-95-258/2014). Šiose civilinėse bylose dar nėra priimti teismų procesiniai galutiniai sprendimai. Jeigu notarė patvirtintų pareiškėjo pateiktą prašymą ir perduotų Hipotekos registrui duomenis apie sutartinio įkeitimo pabaigą, o vėliau teismui patenkinus pareiškėjo reikalavimą civilinėje byloje Nr. 2-2287-803/2014 ir pripažinus 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24 ir/ar trišalį susitarimą ir/ar sutartinį įkeitimą negaliojančiais, tuomet būtų pažeistos kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc teisės patenkinti savo reikalavimą iš įkeitimo objektų, įkeistų pagal įkeitimo sandorį. Tokius atveju gali kilti ir notaro atsakomybės ir žalos atlyginimo klausimas. Pareiškėjo 2013-12-11 ieškinyje, kuriuo inicijuota c. b. Nr. 2-2287-803/2014, prašoma tiek ir Reikalavimo perleidimo sutartį pripažinti negaliojančia, tiek ir konstatuoti Reikalavimo perleidimo sutartį esant niekine. Jeigu teismai kitose minėtose bylose konstatuotų Reikalavimo perleidimo sutartį esant niekine, būtų laikoma, kad tokio sandorio apskritai nebuvo, jis neegzistavo ab initio (nuo sudarymo momento) ir, atitinkamai, kad toks sandoris niekada nesukėlė teisinių pasekmių. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas Sutartinio įkeitimo pabaigą sieja su Reikalavimo perleidimo sutarties galiojimu, minėti teisminiai ginčai dėl šios sutarties galiojimo vienareikšmiškai patvirtina ginčo esminę reikšmę susiklosčiusiems teisiniams santykiams ir ribojimą notarei pateikti Hipotekos registro tvarkytojui pranešimą apie Sutartinio įkeitimo pabaigą. Be to, nagrinėjamoje byloje patenkinus pareiškėjo reikalavimą atsirastų prieštaringų teismo sprendimų rizika dėl Reikalavimo perleidimo sutarties teisinių pasekmių ir kitų susijusių klausimų, kurie nagrinėjami Vilniaus apygardos teismo civilinėse bylose Nr. 2-95-258/2014 ir Nr. 2-2287-803/2014). Todėl į atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog notarė pagrįstai atsisakė atlikti notarinį veiksmą, o pirmos instancijos teismas teisingai kvalifikavo ginčo teisinius santykius ir priėmė pagrįstą nutartį. Pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, kad Nordea teisės dėl Reikalavimo teisių įkeitimo išregistravimo nebus pažeistos ar apribotos, ir, kad šiuo metu nėra ginčo, kurio pagrindu būtų pagrindas atsisakyti atlikti notarinį veiksmą Notariato įstatymo 1 straipsnio prasme, laikytini nepagrįstais ir nėra tenkintini.

22Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimtos nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai taikė galiojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios nėra pagrindo naikinti ar keisti atskirajame skunde išdėstytais argumentais. Todėl atskirasis skundas atmetamas paliekant galioti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1p.).

23Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland Plc už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą prašė priteisti 12 036,91 Lt bylinėjimosi išlaidų iš BUAB „Urbico“. Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus lemia šios teisenos specifika. Paprastai tai yra vienašalė teisena, kai nėra priešingų interesų turinčių šalių. Dėl to pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Ypatingosios teisenos bylose šiuo atžvilgiu galioja kitokia nei ginčo teisenos atveju taisyklė – kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo pats atsako už savo išlaidas ir jos nėra atlyginamos. Įstatyme nurodyta išimtis, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Nagrinėjamoje byloje suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš pareiškėjo, kurio interesas bylos baigtimi yra priešingas suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc interesams. Suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai kasaciniame teisme apmokėti atlyginimo suma (12 036,91 Lt ) viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85, 8.15 punkte nustatytą dydį, todėl šis suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc prašymas tenkintinas iš dalies, priteisiant jam 500 Lt.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Priteisti suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc Lietuvoje veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių (kodas 112025592) naudai iš pareiškėjo BUAB „Urbico“ (kodas 120094467) 500 Lt (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, apeliacine... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas BUAB „Urbico“ pateikė teismui skundą dėl notarės... 4. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius atsiliepime į... 5. Suinteresuotas asmuo Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas atsiliepime į... 6. Notarė J. Š. atsiliepime į skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad su... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 26 d. nutartimi... 9. II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Pareiškėjo BUAB „Urbico“ administratoriaus UAB „Toplit“ įgaliotas... 11. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland Plc atsiliepimu į BUAB „Urbico“... 12. Suinteresuotas asmuo Siemens Osakeyhtio atsiliepimu į atskirąjį skundą... 13. Notarė J. Š. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o pirmos... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 17. 2014 m. gruodžio 15 d. Vilniaus apygardos teisme gauti BUAB „Urbico“... 18. 2014 m. gruodžio 18 d. gauti suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc... 19. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos civilinio... 20. Šioje byloje keliamas klausimas dėl notarės atsisakymo atlikti notarinį... 21. Pagal Notariato įstatymo 1 ir 2 straipsnių nuostatas notaras yra valstybės... 22. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 23. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland Plc už atsiliepimo į atskirąjį... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutartį palikti... 26. Priteisti suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc Lietuvoje veikiančiam...