Byla 2-3583-769/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, spręsdama prašymo dėl taikos sutarties patvirtinimo priėmimo ir tvirtinimo klausimą

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „Klatera“ ieškinį atsakovei E. B. IĮ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, spręsdama prašymo dėl taikos sutarties patvirtinimo priėmimo ir tvirtinimo klausimą,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 5000,94 Eur skolą, 6 proc. metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas. 2016-02-12 nutartimi tenkinus ieškovės prašymą ieškinio užtikrinimui areštuotas atsakovės turtas už 5000,94 Eur.

32016-04-06 nutartimi byloje 2016-05-06 9.30 val. paskirtas parengiamasis teismo posėdis. 2016-04-07 teisme gautas šalių vardu pasirašytas prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo. Nustačius, kad pateiktas prašymas su trūkumais, 2016-04-13 nutartimi atsakovei nustatytas terminas trūkumams šalinti.

42016-05-02 teisme gautas prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir šalių sudaryta taikos sutartis. Šalys nurodė, kad susitarė taikiai išspręsti kilusį ginčą, prašo taikos sutartį tvirtinti rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą nutraukti, nurodė, jog joms žinomos CPK 293 str. ir 294 str. numatytos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės. Taip pat prašė p

5Prašymas patvirtinti taikos sutartį priimtinas ir tenkintinas.

6Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (LR CPK 140 str. 3 d.). Šalių pateiktoje taikos sutartyje išspręstas ginčas yra susijęs su ieškinyje atsakovei pareikštais reikalavimais. Taikos sutarties sąlygos atitinka šalių valią, neprieštarauja šalių teisėtiems interesams bei viešajam interesui, įstatyminėms nuostatoms, todėl taikos sutartis tvirtintina (LR CPK 42 str. 1 d.). Civilinė byla nutrauktina (LR CPK 293 str. 5 p.). Šalims išaiškintina, jog vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

7Už ieškinį byloje turėjo būti sumokėtas 150,00 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 80 str. 1d. 1 p.). Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Šalims sutarus baigti bylą taikos sutartimi, grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto (mokėtino) žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.), todėl iš atsakovės valstybei priteistina 37,50 Eur nesumokėto žyminio mokesčio. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje sudaro 5,42 Eur. Šalys susitarė, kad bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu atlygina atsakovė, todėl jos priteistinos iš atsakovės. Kitų bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių duomenų šalys nėra pateikusios.

8Bylą nutraukus, atšauktinas 2016 m. gegužės 6 d. 9.30 val. paskirtas teismo posėdis.

92016-02-12 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paliktina galioti iki šalių sudarytos taikos sutarties įvykdymo (CPK 150 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str., 293 str. 5 p., 294 str. teismas

Nutarė

11patvirtinti tarp ieškovės BUAB „Klatera“, į. k. 300886841, ir atsakovės E. B. individualios įmonės, į. k. 163402522, sudarytą taikos sutartį, kuria šalys susitarė:

  1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši Taikos sutartis yra šalims priimtinas susitarimas, pasiektas nuolaidų būdu, kuriuo užkertamas kelias tolimesniems ginčams, susijusiems su ieškovės ir atsakovės interesų gynimu, kiek tai susiję su ieškinio dalyku.
  2. Atsakovė pripažįsta ir sutinka su ieškovės ieškinio reikalavimu dėl 5000,94 Eur (penkių tūkstančių eurų devyniasdešimt keturių euro centų) skolos apmokėjimo. Ieškovė atsisako kitų reikalavimų dėl palūkanų, pareikštų atsakovei.
  3. Šalys susitaria, kad atsakovė įsipareigoja su ieškove atsiskaityti vykdydama mokėjimus lygiomis dalimis, t.y. po 625,11 Eur (šešis šimtus dvidešimt penkis eurus vienuolika euro centų), periodiškai kas mėnesį - laikotarpyje nuo šios Taikos sutarties pasirašymo dienos iki 2016 m. gruodžio l d. (galutinio atsiskaitymo data), pervesdama pinigų sumas į ieškovės banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DnB banke.
  4. Šalys susitaria, kad atsakovė atlygina ieškovei 105 Eur (vieną šimtą penkis eurus) antstolio vykdymo išlaidų, kurias sumokėjo ieškovei prieš šios Taikos sutarties pasirašymą.
  5. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo momento.
  6. Šalys susitaria, kad pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei atlygina atsakovė.
  7. Šalys supranta, kad teismo patvirtinta Taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos procesinės teisės ir pareigos pagal Civilinio proceso kodekso 42 str., 140 str. bei šių procesinių veiksmų teisinės pasekmės, kad teismui patvirtinus Taikos sutartį, civilinė byla, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 293 str. 5 p., yra nutraukiama ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima.
  8. Šalys konstatuoja, kad sudaryta Taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų. Šalys taip pat konstatuoja, kad tarp jų nėra ginčo nei dėl Taikos sutarties sąlygų, nei dėl jos teisminio patvirtinimo.
  9. Šalys prašo teismo palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas atsakovės turtui 2016 m. vasario 12d. nutartimi, iki atsakovės visiško atsiskaitymo su ieškove.
  10. Šalys šią Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, bei pasirašė kaip atitinkančią jų valią ir ketinimus.

12Civilinę bylą Nr. 2-3583-769/2016 nutraukti.

13Atšaukti 2016 m. gegužės 6 d., 9.30 val. paskirtą teismo posėdį.

142016-02-12 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei E. B. IĮ palikti galioti iki šalių sudarytos sutarties įvykdymo (CPK 150 str.).

15Priteisti iš atsakovės E. B. individualios įmonės, į. k. 163402522, valstybės naudai 42,92 Eur (keturiasdešimt du eurai 92 ct) bylinėjimosi išlaidų, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai