Byla eB2-2114-390/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Švaresta“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau – VSDFV) pateikė pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą UAB „Švaresta“. Ieškinyje nurodoma, kad bendrovės skola ieškovei susidarė nuo 2010 m. sausio mėnesio ir 2015-06-01 įsiskolinimas Fondo biudžetui sudarė 4 629,29 Eur, iš jų valstybinio socialinio draudimo įmokų 4 385,30 Eur ir 243,99 Eur delspinigių. Atsakovė privalo socialinio draudimo įmokas sumokėti į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, tačiau atsakovė šio įsipareigojimo nevykdo nuo 2010 m. sausio mėnesio. UAB „Švaresta“ dirbo 3 darbuotojai. Nuo 2010-07-12, atleidus visus darbuotojus, UAB „Švaresta“ veiklos nevykdo. Fondo valdybos Marijampolės skyrius nuo 2010-01-22 iki 2014-02-27 į draudėjo sąskaitas bankuose teikė debeto mokėjimo nurodymus. Piniginės lėšos iš UAB „Švaresta“ sąskaitų bankuose nebuvo pravestos. Paskutinį kartą draudėjas VSD įmokas už apdraustuosius mokėjo 2009-12-16. Fondo valdybos Marijampolės skyrius 2010-02-05 rašte Nr. (4.1) DR1-77 kvietė UAB „Švaresta“ vadovą atvykti į skyrių 2010-02-12 ir pateikti raštišką paaiškinimą dėl skolos sumokėjimo Fondo biudžetui. 2010-02-12 UAB „Švaresta“ vadovas pateikė pranešimą raštu, kad įmonė veiklos nevykdo, vyksta teisminiai ginčai ir visi sprendimai bus priimti iki 2010-03-10. Iki nurodytos datos (2010-03-10) jokie sprendimai nebuvo priimti, todėl Fondo valdybos Marijampolės skyrius 2010-04-14 rašte Nr. (4.1) DR1-192 vėl kvietė UAB „Švaresta“ vadovą atvykti į skyrių 2010-04-20 dėl VSD įmokų įsiskolinimo padengimo. Vadovas neatvyko, paaiškinimo raštu nepateikė. Juridinių asmenų registro duomenimis nuo 2010-08-31 UAB „Švaresta“ suteiktas statusas „Likviduojamas“, nuo 2010-08-31 iki 2011-09-06 UAB „Švaresta“ likvidatoriumi buvo G. B., todėl Fondo valdybos Marijampolės skyrius 2010-11-05 rašte Nr. (4.1) DR1-424 kvietė UAB „Švaresta“ likvidatorių G. B. atvykti į skyrių 2010-11-16 dėl įsiskolinimo padengimo. 2011-02-22 iš G. B. gautas atsakymas, jog jis nėra UAB „Švaresta“ likvidatorius ir nedisponuoja jokiais duomenimis, susijusiais su likviduojama UAB „Švaresta“.

3Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Švaresta“ keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo

5Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p. įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6Nustatyta, jog ieškovė VSDFV pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Švaresta“. Iš teismui ieškovės pateiktų ir teismo surinktų duomenų nustatyta, kad atsakovės balansas paskutinį kartą Juridinių asmenų registrui teiktas už 2006 metus, kurio duomenimis įmonės turtas sudarė 190 605 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus 199 030 Lt. Atsakovė dirbo nuostolingai, t. y. 2006 m. patyrė 239 058 Lt nuostolių. VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, kad atsakovė registruoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi. Kaip matyti iš Turto areštų aktų registro duomenų, Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2003-07-21 nutartimi areštuotos UAB „Švaresta“ piniginės lėšos 11 283,63 Lt sumai bei Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2004-04-05 nutartimi areštuotos UAB „Švaresta“ piniginės lėšos 16 336,00 Lt sumai. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešaisiais duomenimis atsakovės skola valstybės biudžetui sudaro 528,94 Eur. VSDFV duomenimis UAB „Švaresta“ darbuotojai atleisti nuo 2010-07-12, atsakovė veiklos nevykdo. Įvertinus surinktus duomenis, kad registruoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto atsakovė neturi, Juridinių asmenų registro duomenimis nuo 2010-08-31 UAB „Švaresta“ suteiktas statusas „likviduojama“, nuo 2010-08-31 iki 2011-09-06 UAB „Švaresta“ likvidatoriumi buvo G. B., o nuo 2010-09-12 likvidatoriumi paskirtas A. D., darytina išvada, kad tokia UAB „Švaresta“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Taigi, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovės įmonė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad įmonė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

7Dėl administratoriaus kandidatūros

8Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko MB „Indvita“, sąrašo eilės Nr. B-JA258, kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

10Iškelti bankroto bylą UAB „Švaresta“, juridinio asmens kodas 185480420, buveinės adresas: Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio m. vysk. A. Karoso g. 13.

11Paskirti UAB „Švaresta“ bankroto administratoriumi MB „Indvita“, juridinio asmens kodas 304072313, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 7 (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA258).

12Uždėti UAB „Švaresta“, juridinio asmens kodas 185480420, buveinės adresas: Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio m. vysk. A. Karoso g. 13, nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti, kad UAB „Švaresta“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

14Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį UAB „Švaresta“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

15Išaiškinti UAB „Švaresta“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

16Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, pareiškėjui, atsakovei ir administratoriui.

17Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

19Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius... 3. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Švaresta“ keltina bankroto byla.... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo... 5. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p. įmonei... 6. Nustatyta, jog ieškovė VSDFV pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo... 7. Dėl administratoriaus kandidatūros... 8. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija,... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 10. Iškelti bankroto bylą UAB „Švaresta“, juridinio asmens kodas 185480420,... 11. Paskirti UAB „Švaresta“ bankroto administratoriumi MB „Indvita“,... 12. Uždėti UAB „Švaresta“, juridinio asmens kodas 185480420, buveinės... 13. Nustatyti, kad UAB „Švaresta“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo... 14. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį... 15. Išaiškinti UAB „Švaresta“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą... 16. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 17. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 18. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu... 19. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl...