Byla 1-206-1060/2017
Dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei baudžiamosios bylos medžiagą, kurioje A. M., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyv. (duomenys neskelbtini), neteistas

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Agnė Vyliaudaitė,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės Rūtos Šipkauskienės pareiškimą dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei baudžiamosios bylos medžiagą, kurioje A. M., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyv. ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

4A. M., mušdamas asmenį padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, o būtent: jis 2017 m. liepos 20 d., apie 18.00 val., ( - ) gatvėje prie pastato Nr. ( - ), apsvaigęs nuo alkoholio, žodinio konflikto metu L. B. ranka sudavė vieną smūgį į veidą, po ko jai nukritus, spardė kojomis nenustatytą skaičių smūgių į įvairias kūno vietas, tokiu būdu mušdamas, L. B. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį dešinės pusės IX šonkaulio lūžimu.

5Šiais veiksmais A. M. padarė BK 138 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką.

6Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis A. M. visiškai pripažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką bei parodė, kad nusikaltimo padarymo metu buvo neblaivus. 2017 m. liepos 20 d. apie pietus, tikslios valandos neprisimena, susitiko pažįstamą L. B., ir jos draugę A. C., visi trys nusipirko alaus ir sidro ir nuėjo į parką, esantį Prienuose, Kęstučio gatvėje. Ant suoliuko sėdėdami gėrė minėtus alkoholinius gėrimus. Išgėrę alkoholį, apie 18 val. susiruošė eiti link namų. Gerai neatsimena, ar L. B. jam ką pasakė, kad jis ant jos supyko, ir jai nestipriai rankos delnu sudavė vieną smūgį per veidą, po ko ji nukrito. L. B. nukritus jai du kartus įspyrė į dešinį šoną. Po to jis L. B. pakėlė nuo žemės ir ruošėsi nuo jos nueiti. Iš įvykio vietos nebėgo, o po konflikto nuėjo pas savo pažįstamą. Gailisi sužalojęs L. B., tai įvyko dėl girtumo, niekada taip nesielgia, su niekuo nekonfliktuoja. Dėl ko taip pasielgė negali paaiškinti, L. B. dėl tokio savo poelgio atsiprašys (b.l. 56-58).

7Nukentėjusioji L. B. apklausta ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad A. M. pažįsta iš matymo. 2017 m. liepos 20 d. apie 14 val. ji su drauge A. C. ir A. M. susitiko Prienų mieste ir nuėjo į parkelį, esantį Kęstučio gatvėje. Visi trys vartojo alkoholinius gėrimus, jokių konfliktų tarp jų nebuvo. Apie 18.00 val. visi ėjo link namų ir ji A. M. pasakė, kad jis pas ją į namus neis. Tada A. M. supyko ir stovint lauke prie parduotuvės nieko nesakęs ranka sudavė vieną smūgį į kairę veido pusę, po ko ji nukrito ant žemės. Nukritusią A. M. ją spardė kojomis į įvairias kūno vietas, kiek tiksliai kartų ir į kur spyrė, pasakyti negali. Baigęs spardyti pastatė ją ant kojų ir suėmęs už pečių papurtė, o tuo metu draugė iškvietė policiją. Kol atvažiavo policijos pareigūnai, A. M. iš įvykio vietos pabėgo. Prašo A. M. nubausti įstatymo nustatyta tvarka (b.l. 11-13). Papildomos apklausos metu L. B. parodė, kad 2017 m. liepos 21 d. duotų parodymų nekeičia, prašo jais vadovautis ir papildo, kad 2017 m. liepos 20 d. konflikto metu A. M. suduodamas vieną smūgį į veidą ir keletą spyrių į dešinį šoną ją sužalojo ir tokiais veiksmais jai padarė nesunkų sužalojimą. Ji civilinio ieškinio dėl turtinės žalos nereikš (b.l. 16-17).

8Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką be jo visiško prisipažinimo, nukentėjusiosios parodymų, įrodyta ir kita rašytine bylos medžiaga:

9liudytoja A. C. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017 m. liepos 20 d. apie 14 val. su drauge L. B. ir A. M. susitiko Prienų mieste ir nuėjo į parkelį, esantį Kęstučio gatvėje. Ant suoliuko trise gėrė sidrą, vėliau alų, tarp jų jokių konfliktų nebuvo. Apie 18.00 val. visi ėjo link namų, beeinant pro parduotuvės pastatą, tarp A. M. ir L. B. kilo žodinis konfliktas, A. M. supyko, pastūmęs ją į šoną ir nieko nesakęs L. B. ranka sudavė vieną smūgį į veidą, po ko ji nukrito ant žemės, tada du kartus batu spyrė jai į dešinį šoną. A. M. pasakė, kad baigtų mušti L. B., tada jis pastatė ją ant žemės ir vieną kartą papurtė. Ji išsigandusi surinko pagalbos telefoną 112 ir iškvietė policiją. A. M. išgirdęs, kad iškvietė policiją, pabėgo. Kai ją A. M. pastūmė, jokio fizinio skausmo nejautė, pretenzijų neturi (b.l. 32-34).

102017-07-20 Įvykio vietos apžiūros protokolu nustatyta, kad įvykio vieta yra ( - ), prie pastato, esančio ( - ) (b.l. 4-6);

11Valstybės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvadoje Nr. ( - ) konstatuota, kad L. B. padaryta dešinės pusės IX šonkaulio lūžimas. Sužalojimas padarytas veikiant krūtinės ląstos dešinę pusę kietu buku žalojančiu daiktu, smogiant juo arba atsitrenkiant į jį. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl dešinės pusės IX šonkaulio lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui (b.l. 28);

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio reikalavimais, išnagrinėjęs ir įvertinęs baudžiamosios bylos medžiagą, konstatuoja, kad kaltinamojo A. M. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje, visiškai įrodyta.

13Pagal BK 138 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla, be kita ko, ir tam, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo BK 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių.

14Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis A. M. visiškai pripažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką ir parodė, kad 2017-07-25 žodinio konflikto metu L. B. ranka sudavė vieną smūgį į veidą, po ko jai nukritus, spardė kojomis nenustatytą skaičių smūgių į įvairias kūno vietas. Valstybės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvadoje užfiksuota, kad L. B. padaryta dešinės pusės IX šonkaulio lūžimas. Sužalojimas padarytas veikiant krūtinės ląstos dešinę pusę kietu buku žalojančiu daiktu, smogiant juo arba atsitrenkiant į jį. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl dešinės pusės IX šonkaulio lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui.

15Prokurorė siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo priėmimu. Teismas konstatuoja, kad yra BPK 418 straipsnyje nustatytų sąlygų visuma ir baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas yra galimas: už kaltinamajam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymą baudžiamajame įstatyme gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvi bet kuri bausmė, bylos aplinkybės yra aiškios, teismas konstatuoja, kad A. M. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, ir proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu kaltinamasis neprieštaravo, sutiko su siūloma bausmės rūšimi ir jos dydžiu (b. l. 61-63, 65-66). Civilinio ieškinio nukentėjusioji nereiškia, prieštaravimų prokuroro sprendimui užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu negauta.

16Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir šios aplinkybės turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

17Skirdamas bausmę teismas taip pat atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą – padarytas vienas tyčinis nesunkus nusikaltimas. Teismas atsižvelgia ir į byloje esančius duomenis, apibūdinančius kaltinamąjį A. M. – neteistas (b.l. 41), baustas administracine tvarka, turi vieną galiojančią administracinę nuobaudą (b.l. 42), psichiatrinio ar narkologinio gydymo įskaitoje neįregistruotas (b.l. 47), nedirba (b.l. 44), darbo biržoje neregistruotas (b.l. 45). Šių aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus įstatymo sankcijoje numatytą ir prokurorės siūlomą bausmės rūšį – laisvės apribojimą bei įpareigojimus – per bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio), per 8 mėnesius neatlygintinai išdirbti 160 valandų globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

18Byla užbaigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis A. M. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, todėl taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos ir kaltinamajam A. M. paskirta bausmė mažinama vienu trečdaliu.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

20A. M. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 18 (aštuoniolikos) mėnesių laisvės apribojimo.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi, sumažinti paskirtą bausmę vienu trečdaliu ir A. M. skirti galutinę bausmę – 12 (dvylikos) mėnesius laisvės apribojimo, paskiriant įpareigojimus:

22šiuo laikotarpiu būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu,

23pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje,

24nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio),

25per 8 mėnesius neatlygintinai išdirbti 160 valandų globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis

26per 4 (keturis) mėnesius sudalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

27Įteikti kaltinamajam A. M. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą, išsiunčiant jį registruotu laišku.

28Išaiškinti kaltinamajam A. M., kad asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo:

29be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;

30vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų;

31nustatyta tvarka atsiskaityti kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 9 ir 10 dalimis nuteistajam A. M. išaiškinti, kad jeigu nuteistasis dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti nustatytų įpareigojimų, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali atleisti jį nuo bausmės vietoj jos paskirdamas šio kodekso IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę. Jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal šio kodekso 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

33Išaiškinti A. M., kad:

34Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Prienų rajono apylinkės teismui prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

35Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios.

36Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, t. y. išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

37Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

38Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Agnė Vyliaudaitė,... 2. išnagrinėjusi Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138... 4. A. M., mušdamas asmenį padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, o būtent: jis... 5. Šiais veiksmais A. M. padarė BK 138 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką.... 6. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis A. M. visiškai pripažino... 7. Nukentėjusioji L. B. apklausta ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad A. M.... 8. Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką be jo... 9. liudytoja A. C. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017 m. liepos 20 d. apie... 10. 2017-07-20 Įvykio vietos apžiūros protokolu nustatyta, kad įvykio vieta yra... 11. Valstybės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvadoje Nr.... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 13. Pagal BK 138 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla, be kita ko, ir... 14. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis A. M. visiškai pripažino... 15. Prokurorė siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo... 16. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis... 17. Skirdamas bausmę teismas taip pat atsižvelgia į padarytos nusikalstamos... 18. Byla užbaigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis A. M. prisipažino... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 20. A. M. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1... 22. šiuo laikotarpiu būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai... 23. pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje,... 24. nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio),... 25. per 8 mėnesius neatlygintinai išdirbti 160 valandų globos ir rūpybos... 26. per 4 (keturis) mėnesius sudalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose... 27. Įteikti kaltinamajam A. M. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą,... 28. Išaiškinti kaltinamajam A. M., kad asmenys, nuteisti laisvės apribojimo... 29. be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios... 30. vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų... 31. nustatyta tvarka atsiskaityti kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 9 ir 10... 33. Išaiškinti A. M., kad:... 34. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi... 35. Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo... 36. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą... 37. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo... 38. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....