Byla 2VP-3357-239/2016
Dėl turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo ( - ) pareiškimą suinteresuotiems asmenims V. K., A. K., S. T., V. M., antstolei T. G. dėl turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjas prašo nustatyti skolininko V. K. ½ dalį turto bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, esančioje su A. K..

3Suinteresuoti asmenys antstolė T. G. ir S. T. atsiliepimuose prašo prašymą tenkinti.

4V. K., A. K., V. M., atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta.

5Prašymas tenkintinas.

6LR CK 3.88 str.1 d. 5 p. nustato, kad pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui, ir kita), pripažįstamos bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. CK 3.112 str. numato, kad išieškoti pagal vieno sutuoktinio prievoles, atsiradusias iš sandorių, sudarytų po santuokos įregistravimo be kito sutuoktinio sutikimo, galima iš bendro turto sutuoktinio dalies, jeigu kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė.

7Nustatyta, kad vykdomojoje byloje Nr.( - ) antstolė T. G. vykdo išieškojimą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo ( - ) nutarimą Nr. ( - ) dėl 579 Eur baudos, vykdomojoje byloje Nr. ( - ) vykdo išieškojimą pagal Vilniaus miesto ( - ) notaro biuro ( - ) vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl 3796,93 Eur skolos išieškojimo iš V. K. ( - ) naudai, vykdomojoje byloje Nr. ( - ) antstolė T. G. vykdo išieškojimą pagal Šalčininkų rajono apylinkės teismo ( - ) vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl 3604 Eur skolos išieškojimo iš V. K. S. T. naudai ir vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ta pati antstolė vykdo išieškojimą pagal Šalčininkų rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą dėl 621 Eur baudos išieškojimo iš V. K..

8Priverstinio išieškojimo metu vykdomosiose bylose nustatyta, kad šiuo metu skolininkas V. K. dirba ( - ), tačiau darbovietė pagal antstolės patvarkymus pavedimų neatlieka. Skolininko vardu registruotų automobilių nėra, nekilnojamojo turto registruoto skolininko vardu nėra. Jokių asmeninių pajamų ar turto į kurį galima nukreipti skolų išieškojimą, skolininkas neturi. Gyventojų registro tarnybos duomenimis skolininkas V. K. yra vedęs sutuoktinę A. K. (santuoka sudaryta ( - )). Skolininkės sutuoktinė A. K. dirba ( - ). Vykdymo metu areštuotas skolininko sutuoktinės turtas: darbo užmokestis gaunamas ( - ) banko sąskaitos esančios Lietuvos bankuose, 100 vnt. ( - ) įm.kodas ( - ) paprastųjų vardinių akcijų. Vedybų sutarčių registro duomenimis, skolininkė nėra sudariusi vedybų sutarties.

9Išieškotojas ( - ), nepraleisdamas antstolio nustatyto termino kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti skolininko V. K. turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, esančioje su A. K..

10Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes ir nurodytas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Civilinio kodekso 3.87 straipsnį, 3.88 straipsnio 2 dalį preziumuojama, jog turtas ir pajamos, gautos po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta kitaip. CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nustatyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, ir pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos. Darytina išvada, kad suinteresuoto asmens A. K. gaunamas darbo užmokestis, banko sąskaitose esančios lėšos ir 100 vnt. ( - ) įm.kodas ( - ) paprastųjų vardinių akcijų, laikytini bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktai). CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpcija. Pagal šio straipsnio 2 dalį, nuo sutuoktinių lygių dalių principo galima nukrypti tik šio kodekso numatytais atvejais. Byloje nenustatyta aplinkybių, kurios paneigtų CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpciją, todėl laikytina, kad suinteresuoto asmens A. K. gaunamas darbo užmokestis, banko sąskaitose esančios lėšos ir 100 vnt. ( - ) įm.kodas ( - ) paprastųjų vardinių akcijų abiems sutuoktiniams nuosavybės teisėmis priklauso lygiomis dalimis.

11Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjo prašymas tenkintinas ir nustatytina, jog skolininkui V. K. priklauso ½ dalis areštuotų sutuoktinės A. K. gaunamo darbo užmokesčio, banko sąskaitose esančios lėšos ir 100 vnt. ( - ), įm.kodas ( - ), paprastųjų vardinių akcijų.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 593 str., 667 str., teismas

Nutarė

13prašymą tenkinti.

14Nustatyti, kad skolininkui V. K., a.k. ( - ) priklauso ½ dalis areštuotų jos sutuoktinės A. K., a.k. ( - ) darbo užmokesčio gaunamo ( - ), banko sąskaitose esančių lėšų ir 100 vnt. ( - ), įm.kodas ( - ), paprastųjų vardinių akcijų.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai