Byla II-1211-602/2008
Dėl SĮ ,,Susisiekimo paslaugos” nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan, sekretoriaujant Alicijai Ščerbaitei, dalyvaujant institucijos, priėmusios nutarimą, SĮ ,,Susisiekimo paslaugos” atstovui Arvydui Zaščiurinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. B. skundą dėl SĮ ,,Susisiekimo paslaugos” nutarimo panaikinimo, ir

Nustatė

2SĮ ,,Susisiekimo paslaugos” kontrolierės 2008-05-12 nutarimu Nr. 1163643-9 V. B. pagal ATPK 142 str. 1 d., 32 str. 1 d. 2 p. paskirta 20 Lt bauda už tai, kad ji 2008-05-12 apie 11 val. važiavo troleibusu Nr. 694, maršrutu Nr. 9, tarp stotelių ,,Žvėrynas” - ,,Lvovo” su negaliojančiu terminuotu elektroniniu bilietu Nr. 005016 ir tuo pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkto reikalavimus.

3V. B. prašo nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti (b.l. 2-3). Paaiškino, kad 2008-05-12 įsėdo į troleibusą, nes turėjo elektroninį bilietą, kurį buvo papildžiusi apytikriai prieš mėnesį tokiu būdu, kuris buvo nurodytas pirkimo metu kartu su juo gautoje instrukcijoje. V. B. nurodo, kad instrukcijoje rašoma, jog norint naudotis elektroniniu bilietu gruodžio mėnesį, pasipildyti kortelę galima nuo lapkričio 15 iki gruodžio 14 d., todėl ji, manydama, kad turi dar vieną dieną elektroninio bilieto papildymui, ramiai važiavo troleibusu. Pažymėjo, kad buvo įsitikinusi, kad pildo bilietą tinkamai ir laiku. Tačiau pažeidimo padarymo dieną bilietus tikrinę kontrolieriai, V. B. teigimu, parodė jai naujai išleistą instrukcijos variantą, kuriame buvo pažymėta, kad įmoka einamajam mėnesiui galioja tik tuomet, jei ji sumokama iki 31-os prieš tai buvusio mėnesio dienos. V. B. nurodė, kad pirmajame instrukcijos variante tokio įrašo nėra. Apie tai, kad pasikeitė elektroninio bilieto pildymo taisyklės V. B. , jos teigimu, nežinojo, nurodė, kad nebuvo skelbimų troleibusuose, o ir spaudos kioskuose dirbančios pardavėjos apie tai neinformavo. Įmonės darbuotojai nurodė, kad patikslinta elektroninio pildymo instrukcija yra pateikta jų internetiniame tinklapyje. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens nuomone, tai nėra pakankamas pagrindas teigti, jog informacija apie elektroninio bilieto pildymo instrukcijos pasikeitimus, laikytina tinkamai pateikta.

4Į teismo posėdį administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo neatvyko.

5Per teismo posėdį administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusios ir nutarimą priėmusios institucijos atstovas prašė skundo netenkinti.

6Skundas tenkintinas.

7V. B. neprisipažįsta dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo ir savo kaltę neigia. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veika kvalifikuota pagal ATPK 142 str. 1 d., kurioje numatyta atsakomybė už keleivių važiavimą be bilieto arba vaikų nuo septynerių iki šešiolikos metų vežimą be bilieto troleibusu, vietinio susisiekimo (miesto) autobusu ir maršrutiniu taksi. Taigi tam, kad pažeidimas galėtų būti kvalifikuojamas pagal šį straipsnį, būtina nustatyti padarytą pažeidimą, kuris apimtų vieną iš normos dispozicijoje nurodytų aplinkybių, pažeidimą padariusį asmenį, priežastinį ryšį tarp jo veiksmų ir atsiradusių pasekmių bei administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltę.

8Remiantis byloje pateiktu administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l. 18), nustatyta, kad V. B. administracinėn atsakomybėn buvo patraukta dėl to, kad 2008-05-12 važiavo troleibusu su negaliojančiu terminuotu elektroniniu bilietu. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo mano, kad elektroninį bilietą pildė pagal turimą instrukciją ir administracinio teisės pažeidimo nepadarė.

9Byloje nustatyta, kad SĮ ,,Susisiekimo paslaugos” kontrolieriai pareiškėjos elektroninio bilieto galiojimą tikrino 2008-05-12 ir nustatė, kad bilietas nėra tinkamai papildytas (b.l. 18). Byloje yra pateikta Elektroninio bilieto naudojimosi instrukcija, kurios skyrelyje ,,Tai svarbu žinoti” 1 punkte numatyta, kad elektroninius terminuotus bilietus galima įsigyti nuo einamojo mėnesio 15 iki kito mėnesio 14 dienos, pvz., norint naudotis elektroniniu bilietu gruodžio mėnesį, pasipildyti kortelę galima nuo lapkričio 15 iki gruodžio 14 d. Daugiau jokių paaiškinimų arba papildymų minėtoje instrukcijoje nėra. Interneto svetainėje www.vilniusticket.lt, skirtoje patalpinti informaciją apie elektroninį bilietą, yra nurodytas papildytas elektroninio bilieto instrukcijos variantas, kuriame nurodyta, kad elektroninių bilietų kortelę galima papildyti kitam mėnesiui nuo einamojo mėnesio 15 d. iki kito mėnesio 14 d. pvz., norint naudotis elektroniniu bilietu rugsėjo mėnesį, pasipildyti kortelę galima nuo rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 14 d., bet bilietas galios kalendorinį mėnesį (t.y. nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.). Taip pat nurodyta, kad papildžius kortelę, tarkim, rugsėjo 10 d. (pvz. išvykus), iki 10 dienos bilietas nėra galiojantis. Lyginant abu instrukcijos variantus, matyti, kad pirmasis instrukcijos variantas klaidinantis, nėra išsamus, trūksta dalies svarbios informacijos apie elektrinio bilieto papildymo terminus ir jų galiojimą. Minėtoje interneto svetainėje skyrelyje ,,Kaip naudotis” 2 p. numatyta, kad elektroninio bilieto įsigijimo vietoje asmuo gauna naudojimosi instrukciją ir pirkimo kvitą. Minėtame skyrelyje nėra nurodyta, kad asmuo instrukciją, kaip naudotis elektroniniu bilietu gauna kiekvieną kartą, kai pildo elektroninį bilietą. Taigi administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, įsigydamas elektroninį bilietą ir kartu su bilietu gavęs naudojimosi juo instrukciją, pagrįstai tikėjosi, kad bilietas pildomas ir galioja jame nustatyta tvarka, t.y. tam, kad bilietas būtų laikomas galiojančiu einamąjį mėnesį, jį reikia papildyti iki einamojo mėnesio 14 d. Atkreiptinas dėmesys, kad nėra aišku, kas ir kokiu aktu patvirtino minėto Elektroninio bilieto naudojimosi instrukciją ir kur ji, išskyrus minėtą interneto svetainę, buvo paskelbta. Pažymėtina, kad tik oficialiai paskelbti dokumentai asmenims yra privalomi ir jie turi žinoti tokių teisės aktų nuostatus ir laikytis jų reikalavimų. Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje nėra jokių duomenų, jog V. B. galėjo ar turėjo žinoti apie elektroninio bilieto naudojimosi instrukcijos pasikeitimus.

10Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad nors administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo 2008-05-12 važiavo troleibusu, tinkamai nepapildęs elektroninio bilieto, ir dėl to buvo pažeisti Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkto reikalavimai, jo veiksmuose nėra kaltės, t.y. administracinėn atsakomybėn pagrįstai tikėjosi, kad teise naudotis miesto transporto paslaugomis naudojasi tinkamai ir jokių teisės aktų reikalavimų nepažeidžia. Kadangi nustatyta, kad V. B. veiksmuose nėra kaltės, konstatuotina, kad šiuo atveju nėra ir administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Tokiu atveju skundžiamas nutarimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, todėl jis naikintinas ir administracinio teisės pažeidimo bylos teisena dėl LR ATPK 142 str. 1 d., 32 str. 1 d. 2 p. numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo V. B. atžvilgiu nutrauktina Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 str. 1 p. pagrindu, kuris numato, kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

11Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 str., 124 str. 1 d. 2 ., 3 ir 4 d., 128 str.,

Nutarė

12SĮ ,,Susisiekimo paslaugos” kontrolierės 2008-05-12 nutarimą Nr. 1163643-9, kuriuo V. B. paskirta administracinė nuobauda - 20 Lt (dvidešimties litų) bauda, panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

13Dėl nutarties per 10 dienų gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai