Byla 2YT-15283-793/2018
Dėl antstolio Giedriaus Jonausko veiksmų, suinteresuotas asmuo A. S. (A. S.)

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ( - ) skundą dėl antstolio Giedriaus Jonausko veiksmų, suinteresuotas asmuo A. S. (A. S.).

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose gautas pareiškėjo skundas dėl antstolio Giedriaus Jonausko veiksmų, kuriuo prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti antstolio Giedriaus Jonausko veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0091/18/01366, apribojant pareiškėjo teisę disponuoti 1 766,25 Eur lėšomis, esančiomis atsiskaitomoje sąskaitoje Nr. ( - ), AB „SEB“ bankas. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 590 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo šio skolininko buveinės arba jo turto buvimo vietoje. Šiuo atveju UAB ( - ) registruota buveinė yra ( - ), nekilnojamojo turto ar vertingo kilnojamojo turto įmonė neturi. Atsižvelgiant į tai, teigia, jog vykdomasis dokumentas Klaipėdoje veikiančio antstolio Giedriaus Jonausko buvo priimtas vykdyti bei vykdomoji byla užvesta pažeidžiant CPK 590 straipsnio 2 dalį, t. y. neteisėtai (b. l. 5-6).

5Antstolis išnagrinėjęs pareiškėjo skundą 2018 m. lapkričio 19 d. patvarkymu Nr. S-18-91-11550, jo netenkino. Nurodė, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 punktas nustato, jog vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti antstoliui, kurio aptarnaujamojoje teritorijoje yra vykdymo vieta. Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką arba pagal išieškotojo pateiktus duomenis. Antstoliui vykdyti pateiktame Klaipėdos apygardos teismo išduotame vykdomajame rašte skolininko UAB ( - ) adresas nurodytas ( - ), kuris patenka į antstolio aptarnaujamą teritoriją (b. l. 4).

6Suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į skundą nepateikė.

7Teismas konstatuoja:

8skundas tenkintinas.

9Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Giedriaus Jonausko žinioje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0091/18/01366, pradėta vykdyti pagal Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-515-777/2017 dėl 1 678,75 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 87,50 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš UAB ( - ) išieškotojo A. S. naudai (v. b. l. 4). 2018 m. spalio 8 d. patvarkymu Nr. S-18-91-10100 antstolis vykdomąjį dokumentą priėmė vykdyti (v. b. l. 4). 2018 m. spalio 9 d. surašytas raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-18-91-10156, ir apskaičiuotos vykdymo išlaidos Nr. S-18-91-10154 (v. b. l. 5, 6). Pastarieji dokumentai išsiųsti skolininkui šiais adresais: ( - ), ( - ), ir ( - ). 2018 m. lapkričio 7 d. nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-18-91-11252 antstolis nurodė piniginių lėšų apribojimo informacinei sistemai nurašyti 1 766,25 Eur sumą, esančią UAB ( - ) banko sąskaitose (v. b. l. 8).

10Nagrinėjamu atveju ginčas šioje civilinėje byloje kilo dėl to, ar antstolis teisėtai ir pagrįstai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą skolininko buveinės adresui esant ne antstolio aptarnaujamoje teritorijoje.

11Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus. Viena iš antstolio pareigų yra atlikti vykdymo veiksmus tik savo aptarnaujamoje teritorijoje, kuri yra nustatyta CPK 590 straipsnio 3 dalyje. Ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio, antstolis patikrina gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą (CPK 651 straipsnio 2 dalies 2 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2011). CPK 590 straipsnio 1-2 dalys skirtos nustatyti antstolio veiksmų atlikimo vietą pagal antstolio veiklos teritoriją. Kadangi šiuo atveju skolininkas yra juridinis asmuo, todėl aktuali CPK 590 straipsnio 2 dalis, kurioje numatyta, jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo šio skolininko buveinės arba jo turto buvimo vietoje. Vadinasi, įstatymas nustato dvi alternatyvias vykdomųjų dokumentų vykdymo vietos nustatymo taisykles.

12Pareiškėjo teigimu, antstolis pažeidė CPK 590 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą taisyklę teigdamas, kad antstolis priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą, kurio vykdymas pagal jo aptarnaujamą teritoriją jam nepriklauso.

13Pagal CPK 651 straipsnio 1 dalį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. To paties straipsnio 2 dalis detalizuoja, kas konkrečiai patenka į privalomų patikrinti akivaizdžių kliūčių sąvoką – patikrinama, ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo; ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio; ar vykdomojo dokumento turinys atitinka šio Kodekso 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai; ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino; jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; ar Valstybinė mokesčių inspekcija administracinių nusižengimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Pažymėtina, jog dėl kiekvieno pateikto vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti antstolis privalo įsitikinti, ar nėra objektyvių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti.

14Vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta. Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką arba pagal išieškotojo pateiktus duomenis (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 punktas).

15Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolio Giedriaus Jonausko kontora yra registruota Tiltų g. 24, Klaipėdoje. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. išduotame vykdomajame rašte Nr. e2-515-777/2017 UAB ( - ) adresas nurodytas ( - ). Išieškotojo A. S. antstoliui pateiktame prašyme dėl vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti UAB ( - ) adresas taip pat nurodytas ( - ) (v. b. l. 1). Tuo tarpu Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „( - ) buveinė yra ( - ) (b. l. 10). Viešame registre jokie kiti skolininko filialai ar atstovybės, ar kiti adresai, negu nurodytas buveinės registracijos adresas, nėra nurodyti. Pažymėtina, jog į viešą registrą pateikti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.262 straipsnis).

16Įvertinus šias teismo nustatytas aplinkybes bei vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu teismas negali sutikti su antstolio skundo netenkinimo argumentais, kuriuose nurodoma, kadangi pateiktame vykdyti vykdomajame dokumente UAB ( - ) adresas buvo nurodytas ( - ), todėl antstolis vykdyti vykdomąją dokumentą priėmė pagrįstai. Minėta, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalėjo įsitikinti, ar nėra objektyvių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Nors tiek pateiktame vykdyti vykdomajame dokumente, tiek išieškotojo pateiktame prašyme UAB ( - )adresas nurodytas ( - ), nepaisant to, antstolis turėjo elgtis aktyviai – patikrinti gautos informacijos teisingumą – ir tik nesant abejonių, kad UAB ( - ) buveinė patenka į antstolio aptarnaujamos veiklos teritoriją ir jis yra kompetentingas vykdyti vykdomąjį dokumentą, jį priimti.

17Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų. Dėl to teismas, nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų, turi patikrinti teismo antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams.

18Nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalėjo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų ir nustatęs, kad yra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui (skolininko UAB „( - ) buveinei esant ( - )), atskiru patvarkymu atsisakyti priimti jį vykdyti ir grąžinti vykdomąjį dokumentą pateikusiam asmeniui, nurodant grąžinimo priežastis (CPK 651 straipsnio 1 dalis). Vertinant antstolio veiksmų teisėtumą atsižvelgtina į aplinkybę, jog vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad visus priimtus procesinius dokumentus, skirtus skolininkui, antstolis UAB ( - ) išsiuntė ne tik adresu ( - ), bet ir kitais adresais, įskaitant ir į buveinę ( - ). Nepaisant to, 2018 m. spalio 8 d. patvarkymu Nr. S-18-91-10100, kuriuo antstolis priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą nurodyta, kad vykdomasis dokumentas priimamas vykdyti pagal skolininko buveinės vietą ( - ). Duomenų, kad UAB ( - ) turėtų turto antstolio aptarnaujamoje veiklos teritorijoje (Klaipėdoje), byloje nėra.

19Esant nurodytoms aplinkybėms teismas konstatuoja, jog antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, nesilaikė CPK 590 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto reglamentavimo ir vykdomąją bylą užvedė ne pagal skolininko buveinės vietą ar jo turto buvimo vietą. Nagrinėjamu atveju antstolis turėjo atsisakyti priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą ir grąžinti vykdomąjį dokumentą pateikusiam asmeniui, nurodant grąžinimo priežastis (CPK 651 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, jog vykdymo procesą įstatymas reglamentuoja imperatyviai, todėl antstolio atlikti vykdymo veiksmai nesilaikant įstatymo nuostatų laikytini atlikti viršijant savo įgaliojimus, todėl neteisėti (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. liepos mėn. 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-273/2012).

20Nustačius, kad antstolis neturėjo teisinio pagrindo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, pripažintina kad vykdomoji byla užvesta neteistai, todėl naikintini visi joje priimti procesiniai dokumentai – 2018 m. spalio 8 d. patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-18-91-10100, 2018 m. spalio 9 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimas Nr. S-18-91-10154, 2018 m. spalio 9 d. raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-18-91-10156 ir 2018 m. lapkričio 7 d. nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-18-91-11252.

21Pareiškėjas prašo priteisti iš antstolio Giedriaus Jonausko 266,20 Eur bylinėjimosi išlaidas.

22Pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

23Sprendžiant UAB ( - ) prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pagrįstumą įvertintina aplinkybė, jog suinteresuotas asmuo antstolis Giedrius Jonauskas su pareiškėjo skundu nesutiko, todėl perdavė jį nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams. Tuo tarpu teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, jį patenkino, pripažindamas, kad antstolis nepagrįstai priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti. Šios nustatytos aplinkybės patvirtina priešingų interesų buvimą tarp pareiškėjo UAB ( - ) ir antstolio Giedriaus Jonausko. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog yra pagrindas priteisti iš antstolio pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidos. Tačiau susipažinus su pateiktu bylinėjimosi išlaidų detalizavimu matyti, jog skundo dėl antstolio veiksmų parengimo kaina – 60,00 Eur, paaiškinimų ginčuose su antstoliu rengimas – 40,00 Eur, o aktualios teismų praktikos paieška ir analizė – 120,00 Eur, iš viso 220,00 Eur + PVM (266,20 Eur). Teismo vertinimu, pareiškėjas nepagrįstai prašo priteisti 40,00 Eur už rašytinių paaiškinimų parengimą bei 120,00 Eur už teismų praktikos paiešką. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju teismui priėmus UAB „( - ) skundą, suinteresuotiems asmenims buvo nustatytas terminas, įskaitant antstolį Giedrių Jonauską, pateikti atsiliepimus į skundą, tačiau per teismo nustatytą terminą atsiliepimų negauta. Nepaisant to, 2018 m. gruodžio 12 d. gauti pareiškėjo rašytiniai paaiškinimai, kuriuose nurodyta ir aktuali teismų praktika. Pažymėtina, jog aptariami rašytiniai paaiškinimai dalyvaujantiems byloje asmenims išsiųsti nebuvo, todėl atsikirtimų į juos taip pat negauta. Teismo vertinimu, negavus dalyvaujančių byloje asmenų atsiliepimų į skundą, nebuvo jokio pagrindo pareiškėjui papildomai analizuoti teismų praktiką, teikti rašytinius paaiškinimus ir tokiu būdu didinti bylinėjimosi išlaidas.

24Esant nustatytoms aplinkybėms pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies – iš suinteresuoto asmens antstolio Giedriaus Jonausko priteistina 60,00 Eur + PVM 12,60 Eur, iš viso 72,60 Eur bylinėjimosi išlaidų pareiškėjo UAB ( - ) naudai.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, 510 straipsniu, teismas

Nutarė

26pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ( - ) skundą dėl antstolio Giedriaus Jonausko veiksmų tenkinti.

27Panaikinti antstolio 2018 m. spalio 8 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-18-91-10100, 2018 m. spalio 9 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S-18-91-10154, 2018 m. spalio 9 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-18-91-10156 ir 2018 m. lapkričio 7 d. nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-18-91-11252.

28Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ( - ) prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš suinteresuoto asmens antstolio Giedriaus Jonausko 72,60 Eur (septyniasdešimt du Eur 60 ct) bylinėjimosi išlaidų pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ( - ) naudai.

30Kitoje dalyje prašymo netenkinti.

31Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0091/18/01366 grąžinti antstoliui Giedriui Jonauskui.

32Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose gautas pareiškėjo... 5. Antstolis išnagrinėjęs pareiškėjo skundą 2018 m. lapkričio 19 d.... 6. Suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į skundą... 7. Teismas konstatuoja:... 8. skundas tenkintinas.... 9. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Giedriaus Jonausko... 10. Nagrinėjamu atveju ginčas šioje civilinėje byloje kilo dėl to, ar... 11. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 12. Pareiškėjo teigimu, antstolis pažeidė CPK 590 straipsnio 2 dalyje... 13. Pagal CPK 651 straipsnio 1 dalį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį... 14. Vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti antstoliui, kurio aptarnaujamoje... 15. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolio Giedriaus Jonausko kontora yra... 16. Įvertinus šias teismo nustatytas aplinkybes bei vadovaujantis nurodytu... 17. Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų... 18. Nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad antstolis, priimdamas vykdyti... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas konstatuoja, jog antstolis, priimdamas... 20. Nustačius, kad antstolis neturėjo teisinio pagrindo priimti vykdomąjį... 21. Pareiškėjas prašo priteisti iš antstolio Giedriaus Jonausko 266,20 Eur... 22. Pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi... 23. Sprendžiant UAB ( - ) prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 24. Esant nustatytoms aplinkybėms pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 26. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ( - ) skundą dėl antstolio... 27. Panaikinti antstolio 2018 m. spalio 8 d. patvarkymą priimti vykdomąjį... 28. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ( - ) prašymą dėl bylinėjimosi... 29. Priteisti iš suinteresuoto asmens antstolio Giedriaus Jonausko 72,60 Eur... 30. Kitoje dalyje prašymo netenkinti.... 31. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0091/18/01366 grąžinti... 32. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...