Byla 2A-802-232/2015
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Liudos Uckienės, teisėjų Loretos Bujokaitės (Lipnickienės), Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) UAB „Psyops Constructions“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Arantėja“ ieškinį atsakovui UAB „Psyops Constructions“ dėl skolos išieškojimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.GINČO ESMĖ.

4Ieškovas UAB „Arantėja“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas išieškoti iš atsakovo 25 331,34 Lt skolą, 7,48 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-05-21 su atsakovu sudarytos Statybos subrangos sutarties dėl statybos – remonto darbų rekonstruojant Burbiškio dvarą, esantį Anykščių rajone, pagrindu įsipareigojo kokybiškai atlikti sutartyje nurodytus darbus, o atsakovas įsipareigojo priimti iš subrangovo atliktus darbus ir už juos sumokėti per 15 dienų po darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Atsakovas priėmė visus atliktus statybos rangos darbus, pasirašydamas atliktų darbų aktus bei PVM sąskaitas – faktūras, nenurodė jokių atliktų darbų ir atliktų darbų aktų surašymo trūkumų, todėl ieškovo atlikti darbai yra laikytini priimtais ir atsakovas privalėjo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir laiku.

5Atsakovas UAB „Psyops Constructions“ pateiktu atsiliepimu su ieškovo ieškininiais reikalavimais iš dalies nesutiko ir nurodė, kad papildomi darbai pagal šalių sudarytą 2013-05-21 d. Statybos subrangos sutartį dėl statybos – remonto darbų rekonstruojant Burbiškio dvarą, esantį Anykščių rajone, nebuvo numatyti Sutartyje, papildomi darbai pagal minėtos sutarties 5.1. p. nuostatas turėjo būti apmokami pagal atskirą šalių susitarimą, tačiau šalys jokio atskiro susitarimo dėl papildomų darbų ar medžiagų nesudarė, todėl ieškovo ieškininiai reikalavimai dalyje, kuri viršija 9 350,41 Lt dydžio sumą, yra nepagrįsti. Kadangi papildomi darbai nurodyti atliktų darbų aktuose yra atlikti be atsakovo žinios ir patvirtinimo, todėl atsakovas atsisako apmokėti šias sumas. Atsakovas paaiškino, kad ieškovo pateiktus atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas - faktūras pasirašė per neapdairumą, be to, ieškovas privalėjo pranešti atsakovui apie sutarties kainos padidinimą ar papildomus darbus ir gauti atsakovo sutikimą. Ieškovas apie tai nepranešė ir atsakovo sutikimo negavo, todėl atsakovas neturi pareigos už ieškovo papildomai atliktus darbus sumokėti, be to, ieškovas nepateikė teismui jokių rašytinių įrodymų patvirtinančių, jog atsakovas konkliudentiniais veiksmais pritarė ieškovo papildomų darbų atlikimui.

6II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškovo UAB „Arantėja“ ieškinį tenkino visiškai, priteisė iš atsakovo UAB „Psyops Constructions“ ieškovo UAB „Arantėja“ naudai 25 331,34 Lt skolą, 7,48 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (t.y. nuo 25331,34 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 760 Lt žyminį mokestį bei 1 700 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas įvertinęs bylos medžiagą konstatavo, kad atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas yra dvišalis sandoris, kuriuo patvirtinamas prievolės atlikti darbus tinkamas įvykdymas. Teismas padarė išvadą, kad šiuo atveju atsakovas pasirašė atliktų darbų aktus bei PVM sąskaitas – faktūras ir šie dokumentai atsakovo yra nenuginčyti, šalių nepakeisti bei nepanaikinti, todėl jie yra galiojantys, be to, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, tokiais savo veiksmais atsakovas patvirtino ir pripažino tą aplinkybę, jog dėl papildomų darbų šalys visgi buvo susitarusios, jeigu ne rašytine forma, tai konkliudentiniais veiksmais, ir darbai ieškovo buvo atlikti ir perduoti atsakovui tinkamai bei pretenzijų atsakovas ieškovui dėl minėtų darbų kokybės ir apimties nereiškė. Todėl vadovaujantis LR CK 6.720 str. 3 d. nuostatomis, atsakovui nuo atliktų darbų aktų pasirašymo dienos atsirado prievolė galutinai atsiskaityti su ieškovu, atsakovo argumentus šioje dalyje atmetė kaip nepagrįstus bei neįrodytus. III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI

8Apeliantas (atsakovas) UAB „Psyops Constructions“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-19 sprendimą, sumažinant ieškovui UAB „Arantėja“ priteisiamą sumą iš apelianto iki 9 350,41 Lt. Nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad apeliantui reikia atsiskaityti už darbus, kuriems nebuvo duotas sutikimas. LR CK 6.653 str. 4 dalis numato, kad jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. Šalys sutarties 5.1. punkte buvo numatę, kad papildomi darbai ir medžiagos apmokami pagal atskirą šalių susitarimą. CK 6.183 str.1 d. numato, kad jeigu rašytinėje sutartyje yra išlyga, kad sutartį pakeisti, papildyti ar nutraukti galima tik raštu, tai ji negali būti keičiama kitu būdu. Pažymėjo, kad nebuvo nei susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, nei papildomo komercinio pasiūlymo dėl papildomų darbų užsakymo. Taigi apeliantas neturi pareigos apmokėti ieškovui už papildomus darbus ir medžiagas dėl kurių atlikimo nebuvo gautas apelianto sutikimas ir tarp šalių sudarytas atskiras susitarimas.

9Ieškovas UAB „Arantėja“ atsiliepimu prašė atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šiuo dokumentu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Akte fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad darbų atlikimo aktas yra įstatyme įtvirtintas dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie svarbias bylai aplinkybes; šis aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai. Taigi, atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų. Šiuo atveju, ieškovas tinkamai atliko sutartus darbus ir perdavė juos atsakovui, surašant atliktų darbų aktus. Atsakovas priėmė visus atliktus darbus, pasirašė atliktų darbų aktus bei PVM sąskaitas - faktūras, nenurodant jokių atliktų darbų bei atliktų darbų aktų surašymo trūkumų. Tokiu būdu, vadovaujantis LR CK 6.720 str. 3d., atsakovui nuo pasirašymo datos atsirado prievolė galutinai atsiskaityti su ieškovu. Pažymėjo, jog ieškovas buvo aktyvioji rangos sutartinių santykių šalis, kuri nuolat informavo apie susidariusią situaciją, tad atsakovo neigimas prievolės apmokėti už ieškovo atliktus bei priimtus sutartinius bei papildomus darbus, pažeidžia sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės praktikos sutartiniuose santykiuose imperatyvus. Ieškovas prieš atlikdamas darbus apie jų reikalingumą iš anksto atsakovui pranešė, atsakovo atstovai konkliudentiniais veiksmais (gamybiniuose pasitarimuose) tam pritarė, nors susitarimų dėl papildomų darbų atlikimo sutartyje nustatyta tvarka ir forma nesudaryta. Ieškovas papildomus darbus lėmusius pakeitimus priėmė vykdyti ir juos vykdė, todėl atsakovui, konkliudentinių veiksmų pagrindu tarp šalių susiformavus rangos teisiniams santykiams papildomiems darbams atlikti kyla prievolė už juos sumokėti. Atsakovas visus darbus priėmė, pasirašydamas atliktų darbų aktus bei PVM sąskaitas - faktūras bei nepareiškė jokių pretenzijų, vadovaujantis LR CK 6.720 str. 3 d. nuostatomis. Atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų ar paaiškinimų kad buvo priešingai.

10IV. APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

12Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t.y. priimtas byloje surinktais ir įvertintais įrodymais tiksliai nustačius faktines aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.). Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias kilusio ginčo išsprendimui, surinktus įrodymus ištyrė ir įvertino, laikydamasis CPK 176-185 straipsniuose numatytų taisyklių, tinkamai pritaikė procesinės teisės normas ir nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

13Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl atsiskaitymo už ieškovo atliktus ir atsakovo priimtus darbus. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013-05-21 šalys sudarė Statybos subrangos sutartį dėl statybos – remonto darbų rekonstruojant Burbiškio dvarą, esantį Anykščių rajone, pagal kurią ieškovas įsipareigojo kokybiškai atlikti sutartyje nurodytus darbus bei atliktus darbus priduoti rangovui ir gauti iš jo raštišką patvirtinimą apie kokybišką darbų atlikimą, o atsakovas įsipareigojo priimti iš subrangovo atliktus darbus ir už juos sumokėti per 15 dienų po darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Ieškovas įsipareigojo darbus pradėti 2013-05-22, darbus baigti 2013-05-31. Tačiau darbai pagal Sutartį buvo tęsiami. 2013-06-03 tarp šalių pasirašytas komercinis pasiūlymas, Priedas Nr.2 prie Sutarties. Ieškovas atliko statybos – remonto darbus ir išrašė PVM sąskaitas-faktūras: pagal 2013-06-01 – 2013-06-25 atliktų darbų aktą 2013-06-25 išrašyta PVM sąskaita-faktūra PRA Nr.340 bendrai 4 015,39 Lt sumai; pagal 2013-08-01 – 2013-08-23 atliktų darbų aktą 2013-08-23 išrašyta PVM sąskaita – faktūra PRA Nr.349 bendrai 10 032,11 Lt sumai; pagal 2013-09-02 – 2013-09-27 atliktų darbų aktą, 2013-09-27 išrašyta PVM sąskaita-faktūra PRANr.352 bendrai 13 299,23 Lt sumai. Atsakovas apmokėjo tik dalį 2013-06-25 PVM sąskaitoje - faktūroje PRA Nr. 340 nurodytos sumos, t.y. tik 2 012,39 Lt sumą, ir liko ieškovui skolingas pagal šią sąskaitą 2 000 Lt sumą, o pagal likusias PVM sąskaitas - faktūras atsakovas visiškai neatsiskaitė su ieškovu likdamas skolingas 25 331,34 Lt sumą. Atsakovas atliktus darbus priėmė, atliktų darbų aktus pasirašė atsakovo projektų vadovas A. J., PVM sąskaitas - faktūras pagal atliktų darbų aktuose nurodytas sumas pasirašė atsakovo direktorius L. J..

14Apeliantas apeliacinį skundą iš esmės grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog apeliantui tenka pareiga atsiskaityti už atliktus papildomus darbus, kadangi dėl tokių darbų atlikimo nebuvo gautas apelianto sutikimas ir tarp šalių nebuvo sudarytas atskiras susitarimas.

15Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, jog ieškovas atsakovui realiai atliko statybos – remonto darbus, nors ir neaptartus raštu Sutartyje, šalys savo elgesiu bei konkliudentiniais veiksmais buvo sutarusios dėl papildomų darbų atlikimo, atsakovas minėtus darbus iš ieškovo priėmė, pasirašydamas atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas – faktūras, jokių pretenzijų nereiškė, todėl atsakovui nuo atliktų darbų aktų pasirašymo dienos atsirado prievolė galutinai atsiskaityti su ieškovu.

16LR CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą terminą atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Statybos rangos sutartis sudaroma įmonių, pastatų, gyvenamųjų namų ir kitokių statinių statybai ir rekonstrukcijai, montavimo, paleidimo ar kitokiems darbams atlikti bei kapitalinio remonto darbams atlikti (CK 6.681 straipsnio 2 dalis). Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą (CK 6.694 str. 1 d.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 str. 4 d.). Atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame turi būti fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Tokiame akte yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Pagrindas rangovui reikalauti iš užsakovo vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už atliktus darbus – yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymo – sutarto darbo atlikimo – faktas, o darbų perdavimo - priėmimo aktas yra šį faktą patvirtinantis dokumentas. Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose teisės normose, tiek specialiosiose, reglamentuojančiose statybos rangos teisinius santykius (CK 6.662, 6.694 straipsniai). Pagal abiejų CK straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi vieningos nuostatos, kad užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007).

17Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo skolą, teigdamas, kad šis nesumokėjo už tinkamai atliktus ir priimtus statybos darbus. Apeliantas teigia, jog jam nekyla prievolė atsiskaityti už atliktus papildomus darbus dėl kurių atlikimo nebuvo gautas apelianto sutikimas ir tarp šalių sudarytas atskiras susitarimas. Byloje nustatyta, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2013-06-01 iki 2013-06-25 pagal atliktų darbų aktą atliko tokius statybos – remonto darbus: grindjuosčių montavimą, palangės montavimą 12x2 lentynos, parketo skydų klijavimą ir išrašė 2013-06-25 d. PVM sąskaitą - faktūrą PRA Nr. 340 bendrai 4015,39 Lt sumai, nuo 2013-08-01 iki 2013-08-23 pagal atliktų darbų aktą ieškovas atliko parketo skydų klijavimą, OSB plokštės šlifavimą, OSB plokštės iki 3 m montavimą, parketo skydų šlifavimą, dalyvavimą 2 kartus, šlifavimo ir naudojo poliravimo medžiagas ir išrašė 2013-08-23 d. PVM sąskaitą - faktūrą PRA Nr. 349 bendrai 10032,11 Lt sumai, nuo 2013-09-02 iki 2013-09-27 pagal atliktų darbų aktą ieškovas atliko parketlenčių ir pakloto klojimą, parketlenčių alyvavimą 2x2 kartus, angos perdangoje užtaisymą, pagrindo parketlentėms remontą, tvirtinimą varžtais, masyvo lentų montavimą, grindjuosčių dalyvavimą 2 kartus, grindjuosčių montavimą ir naudojo paklotą parketlentėms, alyvą Saicos3200, alyvą 3458 ir išrašė 2013-09-27 d. PVM sąskaitą - faktūrą PRA Nr. 352 bendrai 13299,23 Lt sumai. Atsakovas priėmė subrangovo atliktus darbus, pasirašė atliktų darbų priėmimo - perdavimo dokumentus, juose nekonstatavo jokių darbų trūkumų. Mokėjimams pagal šiuos aktus ieškovas išrašė PVM sąskaitas-faktūras, kurias atsakovas taip pat priėmė ir pasirašė. Atliktų darbų aktai pasirašyti atsakovo projektų vadovo A. J.. Ši aplinkybė patvirtina, kad darbai buvo priimami kompetentingo asmens. Atliktų darbų aktuose ieškovo darbų trūkumai ar kiti sutartų reikalavimų neatitikimai dėl darbų kiekio (apimties), kainų nekonstatuoti. Apeliantas tiek atsiliepimu, tiek apeliaciniu skundu nepaneigė šių darbų atlikimo fakto bei jų poreikio, be to ieškovas realiai atliko darbus susijusius su parketo klojimu, šlifavimu ir aliejavimu bei įsigijo medžiagas, susijusias su šiais darbais.

18Teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002). Šalių 2013-05-21 sudarytos sutarties 5.1 p. šalys susitarė, jog papildomi darbai ir medžiagos, nenumatyti šioje sutartyje apmokami papildomai pagal atskirą šalių susitarimą. Sutartyje tiesiogiai nėra numatyta tokio susitarimo sudarymo forma. Sutartimi taip pat nėra numatyta, jog sutartis gali būti keičiama ar papildyta tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu. Ieškovo teigimu, ieškovas prieš atlikdamas darbus apie jų reikalingumą iš anksto pranešė atsakovui, atsakovo atstovai konkliudentiniais veiksmais (gamybiniuose susitarimuose) tam pritarė, nors raštiškas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo ir nebuvo pasirašytas. Gi apeliantas su minėtais ieškovo argumentais nesutinka, jokių šiuos teiginius pagrindžiančių objektyvių įrodymų byloje nesama. Tačiau byloje pirmiau nustatytos ir įrodymais patvirtintos aplinkybės leidžia teisėjų kolegijai daryti išvadą bei pritarti pirmosios instancijos teismo argumentams, jog konkliudentinių veiksmų pagrindu šalys buvo susitarusios dėl papildomų darbų atlikimo. Be to atsakovas priimdamas atliktus darbus, pasirašydamas ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras pripažino ieškovo teisę į atitinkamų sumų sumokėjimą už tokių darbų atlikimą. Darbų atlikimo fakto bei jų poreikio apeliantas iš esmės neginčijo. Taigi šių aplinkybių kontekste pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė buvus tarp šalių susitarimui dėl papildomų darbų atlikimo, ieškovas realiai tokius darbus atliko, atsakovas šiuos darbus iš ieškovo priėmė, pasirašydamas atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras, pretenzijų nereiškė, todėl atsakovui kyla prievolė galutinai atsiskaityti su ieškovu. Apelianto apeliacinio skundo argumentai nepaneigia byloje esančiais įrodymais nustatytų aplinkybių, todėl atmestini, kaip nepagrįsti.

19Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais dėl ieškinio patenkinimo.

20Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus ir juos įvertinęs (CPK 185 str.), konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialines bei procesines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o skundžiamas teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22Pagal CPK 93 straipsnį bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas konkrečioje teismo instancijoje. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 173,77 Eur (600 Lt) patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Teismas vadovaujantis CPK 98 str. 2d., 2004 m. balandžio 2 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, atsižvelgiant į ieškovo į bylą teiktus procesinius dokumentus (atsiliepimas į apeliacinį skundą), kartu atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, apimtį bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijumi sprendžia, jog 173,77 Eur (600 Lt) suma už teisines paslaugas yra pagrįsta. Kadangi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-06-20 nutartimi apeliantui atidėtas 86,89 Eur (300 Lt) žyminio mokesčio sumokėjimas už paduotą apeliacinį skundą iki Vilniaus apygardos teismo nutarties priėmimo, todėl išnagrinėjus bylą žyminio mokesčio suma priteistina iš atsakovo valstybės naudai.

23Vilniaus apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti iš apelianto UAB „Psyops Constructions“ 173,77 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt tris eurus ir 77 euro centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Arantėja“ naudai.

26Priteisti iš apelianto UAB „Psyops Constructions“ 86,89 Eur (aštuoniasdešimt šešis eurus ir 89 euro centus) žyminio mokesčio valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.GINČO ESMĖ.... 4. Ieškovas UAB „Arantėja“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 5. Atsakovas UAB „Psyops Constructions“ pateiktu atsiliepimu su ieškovo... 6. II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškovo... 8. Apeliantas (atsakovas) UAB „Psyops Constructions“ apeliaciniu skundu prašo... 9. Ieškovas UAB „Arantėja“ atsiliepimu prašė atsakovo apeliacinį skundą... 10. IV. APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t.y. priimtas byloje... 13. Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl atsiskaitymo už ieškovo atliktus ir... 14. Apeliantas apeliacinį skundą iš esmės grindžia argumentais, kad pirmosios... 15. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, jog ieškovas... 16. LR CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal statybos rangos sutartį... 17. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 18. Teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo... 19. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 20. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, apeliacinio... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 22. Pagal CPK 93 straipsnį bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios... 23. Vilniaus apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 19 d. sprendimą palikti... 25. Priteisti iš apelianto UAB „Psyops Constructions“ 173,77 Eur (vieną... 26. Priteisti iš apelianto UAB „Psyops Constructions“ 86,89 Eur...