Byla 2-550-945/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas, sekretoriaujant Ivetai Bartkevičienei, dalyvaujant pareiškėjai F. J., pareiškėjos atstovei advokatei A. V., nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui E. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos F. J. pareiškimą suinteresuotam asmeniui E. J. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėja pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Z. A., a.k. ( - ) yra A. R. ir M. R. duktė, o pareiškėjos F. J., a.k. ( - ) sesuo.

3Pareiškėja nurodo, kad 2012-12-24 mirė Z. A., gyvenusi ( - ), kuri yra pareiškėjos sesuo, tačiau pareiškėja negali priimti palikimo, nes nėra išlikę civilinės būklės aktų liudijimai, patvirtinantys giminystės ryšį. Suinteresuotasis asmuo E. J. taip pat yra Z. A. sesuo. Paveldėjimo teisės įgyvendinimui teismo keliu turi būti nustatytas juridinis faktas, kad Z. A. yra A. R. ir M. R. duktė, o pareiškėjos F. J. sesuo. Kitokia tvarka gauti šiuos faktus paliudijančius dokumentus nėra galimybės. Lietuvos valstybės istorijos archyvas Z. R. gimimo duomenų nerado, todėl nėra galimybės atkurti Z. R. (( - )) gimimo liudijimą.

4Pareiškėja F. J. ir jos atstovė teismo posėdžio metu palaikė pareiškimą, prašė jį tenkinti.

5Suinteresuotas asmuo E. J. atsiliepime į pareiškimą patvirtino, kad ji su F. J. ir Z. A. yra seserys (b.l. 54).

6L. S. paaiškino, kad ji yra suinteresuoto asmens E. J. duktė. Pareiškėją pažįsta. Teigė, jog jos motina suinteresuotas asmuo E. J. yra F. J. ir Z. A. sesuo. Teismui pateiktose fotonuotraukose identifikavo F. J., E. J., Z. A..

7Pareiškimas tenkinimas.

8Byloje nustatyta, jog 1939-04-05 gimė F. J. (( - )), tėvai A. R. ir M. R. (b.l. 8); 1942-05-18 susituokė S. A. ir Z. R. (b.l. 13); 1962-06-16 susituokė F. J. (( - )) (b.l. 7); 1966-09-29 mirė S. A. (b.l. 24); Z. A. prašyme išduoti pasą nurodyta motina M. R., tėvas A. R., keičiant pasą Z. A. prašyme nurodyta motina M. R., tėvas A. R. (b.l. 10); 2012-12-24 mirė Z. A. (b.l. 6); 2013-07-11 duomenimis Ukmergės rajono 2-ame notaro biure nėra užvestos paveldėjimo bylos po Z. A. mirties (b.l. 15).

9Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006).

10Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėja fakto, jog Z. A. yra A. R. ir M. R. duktė, o pareiškėjos F. J. sesuo, kitaip, kaip teismo keliu nustatant juridinę reikšmę turintį faktą, įrodyti negali. CK 5.11 str. 1 d. 4 p. nustatyta, kad paveldint pagal įstatymą įpėdiniai lygiomis dalimis yra ketvirtos eilės – palikėjo broliai ir seserys, proseneliai ir prosenelės tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės. Įvertinus šį teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad prašymo tenkinimas pareiškėjai sukeltų juridines pasekmes, tai yra galimybę priimti palikimą, likusį po Z. A. mirties.

11Z. A., teikdama prašymus išduoti ir pakeisti pasus, nurodė motina M. R. (M. R.), tėvu A. R., kurių asmens duomenys sutampa su F. J. gimimo liudijime tėvais nurodytus asmenis: A. R. ir M. R. (b.l. 8, 10). Visų aukščiau išvardintų ir teismo ištirtų įrodymų, bei liudytojos S. M. nurodytų aplinkybių, kurios sutapo su pareiškėjos paaiškinimais, visuma patvirtina pareiškėjos nurodomas aplinkybes, todėl pareiškimas tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad Z. A. yra A. R. ir M. R. duktė, o pareiškėjos F. J. sesuo. Suinteresuotam asmeniui E. J. neprieštaraujant dėl prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto, pareiškėjos prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas yra laikytinas pagrįstu, įrodytu ir prašymas tenkintinas – CPK 444 str. 2 d. 9 p., 445 str., 446 str.

12Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo tikslais.

13Valstybė šioje byloje patyrė 17,79 Lt pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš pareiškėjos (CPK 96 str., 443 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 444 str. 2 d. 4 p. ir 9 p., 448 str., teismas

Nutarė

15pareiškimą tenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Z. A., a.k. ( - ) yra A. R. ir M. R. duktė, ir pareiškėjos F. J., a.k. ( - ) sesuo.

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo tikslais.

18Priteisti iš pareiškėjos F. J., a.k. ( - ) 17,79 Lt (septyniolikos litų 79 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimą valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ) „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai