Byla 2-1427-613/2011
Dėl sandorio pripažinimo negaliojanciu, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi bankrutuojancios UAB „Savasta“ administratores Virginijos Lukošienes prašyma del civilines bylos perdavimo Klaipedos apygardos teismui, nustate:

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Giedre Seselskyte, civilineje byloje pagal ieškovo UAB „Betono mozaika“ ieškini atsakovams UAB „Rudvilita“ ir UAB „Savasta“ del sandorio pripažinimo negaliojanciu, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi bankrutuojancios UAB „Savasta“ administratores Virginijos Lukošienes prašyma del civilines bylos perdavimo Klaipedos apygardos teismui, nustate:

2ieškove UAB „Betono mozaika“ kreipesi i teisma su ieškiniu atsakovems UAB „Savasta“ ir UAB „Rudvilita“, prašydama pripažinti 2009-12-15 Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarti Nr. 1 negaliojancia nuo jos sudarymo momento, taikyti restitucija, ipareigojant atsakove UAB „Rudvilita“ pervesti iš UAB „Palangos kempingas“ gauta 35676,71 Lt pinigu suma ieškovei, taip priteisti iš atsakoviu ieškoves patirtas bylinejimosi išlaidas.

3Teisme gautas atsakovo pranešimas, kad 2011-01-24 Klaipedos apygardos teismas nutartimi civilineje byloje Nr. B2-1236-479/2011 ieškovei iškele bankroto byla atsakovei UAB Savasta“, todel prašo byla perduoti Klaipedos apygardos teismui.

4Civilines bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esancias istatymo nurodytas kliutis, nepriklausancias nei nuo dalyvaujanciu byloje asmenu, nei nuo teismo valios, del kuriu buvimo teismas negali tinkamai išnagrineti civilines bylos. Civilines bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesiniu veiksmu, kuriais siekiama išspresti byla iš esmes, atlikimo sustabdyma neapibrežtam terminui del aplinkybiu, nepriklausanciu nuo byloje dalyvaujanciu asmenu ar teismo valios. Byla gali buti sustabdoma tiek paties teismo, tiek ir dalyvaujanciu byloje asmenu iniciatyva.

5Iš teismui pateiktu dokumentu matyti, jog atsakovei UAB „Savasta“ 2011-01-24 nutartimi iškelta bankroto byla Klaipedos miesto apygardos teisme. Pagal Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 10 str. 4 d. 4 p., bylos, kuriose pareikšti reikalavimai bankrutuojanciai imonei, perduodamos bankroto byla nagrinejanciam teismui. Esant nurodytoms aplinkybems, konstatuotina, kad yra istatyminis ir faktinis pagrindas civiline byla sustabdyti ir perduoti ja Klaipedos apygardos teismui.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 34 str. 2 d. 5 p., 165 str., teismas

Nutarė

7civiline byla Nr. 2-1427-613/2011 pagal ieškovo UAB „Betono mozaika“ ieškini atsakovams UAB „Rudvilita“ ir UAB „Savasta“ del sandorio pripažinimo negaliojanciu, sustabdyti ir perduoti Klaipedos apygardos teismui.

8Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo iteikimo gali buti skundžiama Klaipedos apygardos teismui per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai