Byla 2-1938-836/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai patikslintą ieškinį atsakovui D. J. – Š. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneriai (ankstesnis pavadinimas Advokatų profesinė bendrija NORDIA BAUBLYS & Partners) prašo priteisti iš atsakovo 5540,77 Lt skolą, 717,19 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2009-10-23 buvo pasirašyta Teisinių paslaugų sutartis Nr. ( - ), kuria ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui visapusiškas teisines paslaugas, o atsakovas įsipareigojo mokėti avansu už kiekvieną ieškovo pavestą atlikti pavedimą, taip pat sumokėti papildomą avansą, jei nebaigus vykdyti pavedimo yra sunaudojamas sumokėtas avansas. 2010-01-29 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytas Papildomas susitarimas Nr. 1 prie Teisinių paslaugų sutarties Nr. ( - ), kuriuo atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti fiksuotą 4200 EUR plius PVM honorarą. 2010-10-06 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytas Papildomas susitarimas Nr. 3 prie Teisinių paslaugų sutarties Nr. ( - ), kuriuo atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti fiksuotą 2000 EUR plius PVM honorarą. Remiantis minėtos sutarties bei papildomų susitarimų prie šios nutarties nuostatomis, už atliktus darbus ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras. Sąskaita faktūra ADV 16218 yra iš dalies padengta. Ieškovas nurodo, kad skola už suteiktas paslaugas yra 5540,77 Lt. Ieškovas, remdamasis CK 6.210 str. 2 d., prašo iš atsakovo taip pat priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas, kurių suma ieškinio pateikimo dienai yra 717,19 Lt. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Advokatų profesinė bendrija NORDIA BAUBLYS & Partners (dabartinis pavadinimas Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneriai) ir atsakovas D. J. 2009-10-23 pasirašė Teisinių paslaugų sutartį Nr. ( - ) (b.l. 12-19), 2010-01-29 Papildomą susitarimą Nr. 1 prie Teisinių paslaugų sutarties Nr. ( - ) (b.l. 10), o 2010-10-06 – Papildomą susitarimą Nr.3 prie Teisinių paslaugų sutarties Nr. ( - ). Remiantis minėtos sutarties bei papildomų susitarimų prie šios nutarties nuostatomis už atliktus darbus ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras: 2010-10-29 PVM sąskaitą - faktūrą serija ADV Nr. 16218 (b.l. 3), 2010-11-30 PVM sąskaitą - faktūrą serija ADV Nr. 16381 (b.l. 5), 2010-11-30 PVM sąskaitą - faktūrą serija ADV Nr. 16382 (b.l. 7), 2011-11-30 PVM sąskaitą - faktūrą serija AVD Nr. 17931 (b.l. 8). Pagal Teisinių paslaugų sutarties Nr. ( - ) 9 punktą atsakovas įsipareigojo apmokėti kiekvieną pateiktą sąskaitą per 15 dienų nuo jos išrašymo (b.l. 9). Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad PVM sąskaita - faktūra serija ADV Nr. 16218 yra iš dalies padengta, todėl atsakovo skola ieškovui sudaro 5540,77 Lt pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras ir remiantis CK 6.210 str. ieškovo atsakovui paskaičiuotos 717,19 Lt palūkanos už termino apmokėti PVM sąskaitas-faktūras praleidimą (b.l. 20). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas susidariusį įsiskolinimą ieškovui sumokėjo, nėra, ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 176 – 179 str.).

5CPK 6.256 str. numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Atsakovas, žinodamas apie savo pareigą atsiskaityti už jam suteiktas teisines paslaugas, šios pareigos nevykdė. Pagal CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į nurodytas materialinės teisės normas ir į šalių sutartimi sutartas sąlygas bei ieškovo pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas neįvykdė, todėl iš jo ieškovo naudai priteistina 5540,77 Lt skola ir 717,19 Lt palūkanų.

6CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2013-07-18 iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

7Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas pateiktą ieškinį apmokėjo iš viso 123,87 Lt dydžio žyminiu mokesčiu, tačiau pagal CPK 80 str. 1 d. 7 p. nuostatas ieškinys turėjo būti apmokėtas 93,87 Lt žyminiu mokesčiu. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 93,87 Lt žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 7 p., 93 str. 1 d.).

8Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 1 d., 424 str., 428 str., teismas

Nutarė

9ieškinį tenkinti visiškai.

10Priteisti iš atsakovo D. J. – Š., a. k. ( - ) 5540,77 Lt (penkių tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimties litų 77 ct) skolą, 717,19 Lt (septynių šimtų septyniolikos litų 19 ct) palūkanų, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-07-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 93,87 Lt (devyniasdešimt trijų litų 87 ct) žyminį mokestį ieškovui Advokatų profesinei bendrijai Magnusson ir partneriai, į. k. 300044462.

11Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt (20) dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), prieštaravimai turi būti motyvuoti ir pagrįsti šio CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

12Informuoti atsakovą:

13- jeigu per dvidešimt (20) dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas,

14- jeigu prievolė bus neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai, atsakovas pagal CK privalės mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

16Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai