Byla 2S-587-260/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., S. S. ir L. K. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovų A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., S. S., L. K. ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Rangesta“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Elektros zona“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovai A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., S. S. ir L. K. 2012 12 10 pateikė Kauno miesto apylinkės teismui ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Rangesta“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Elektros zona“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu. Jie ieškiniu prašė: 1) pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2011-08-11 susitarimo dėl įsiskolinimo padengimo, sudaryto tarp UAB „Rangesta“ ir UAB „Elektros zona“, 2-ą punktą, kuriuo UAB „Rangesta“ numatyta prievolė UAB „Elektros zona“ naudai įkeisti UAB „Rangesta“ priklausantį nekilnojamąjį turtą - negyvenamąsias prekybos patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ), Kaune; 2) pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento atsakovų UAB „Rangesta" ir UAB „Elektros zona" sudarytą 2011-08-16 hipotekos lakštą Nr. ( - ), kuriuo UAB „Elektros zona" naudai įkeistas UAB „Rangesta" priklausantis nekilnojamasis turtas – negyvenamosios prekybos patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), Kaune.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 12 d. nutartimi (b.l. 13-14) atsisakė priimti ieškovų A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., S. S., L. K. ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Rangesta“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Elektros zona“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Teismas pripažino, kad ieškovų ieškinys yra turtinis, ieškinio suma 150000 Lt, todėl toks ieškinys yra neteismingas Kauno miesto apylinkės teismui.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą motyvai

7Atskiruoju skundu (b.l. 17-20) ieškovai A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., S. S. ir L. K. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartį ir klausimą dėl pateikto ieškinio teismingumo išspręsti iš esmės, nusprendžiant, kad ieškinys teismingas Kauno miesto apylinkės teismui. Apeliantai nurodo, kad, jų nuomone, teismo išvada, jog ieškinys teismingas Kauno apygardos teismui, yra nepagrįsta. Vertindamas ieškinio reikalavimus kaip turtinius, pirmosios instancijos teismas vadovavosi išimtinai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012 priimta 2012-11-06 nutartimi, kurioje, vienodinant teismų praktiką, nurodyta, kad actio Pauliana pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytinas turtiniu, kurio suma nustatoma ir šis ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę. Ieškovų nuomone, nagrinėjamu atveju Kauno miesto apylinkės teismas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi rėmėsi neįvertinęs visų esminių kasacinio teismo poziciją lėmusių bylos aplinkybių bei neatsižvelgęs, kad kasacinio teismo išnagrinėtos bylos faktinės aplinkybės skiriasi nuo ieškovų teiktame ieškinyje nurodytos faktinės situacijos. Minėtos kasacinio teismo bylos atveju buvo ginčijamas dovanojimo sandoris (kuriuo turtas perleistas trečiajam asmeniui) bei prašoma taikyti restituciją, tuo tarpu ieškovai Kauno miesto apylinkės teismui pateiktame ieškinyje negaliojančiu prašo pripažinti hipotekos lakštą bei atsakovų sudaryto susitarimo punktą, kuriame nustatyta prievolė dėl turto įkeitimo (turto perleidimo fakto nesama) ir reikalavimo dėl restitucijos nekelia. Ieškovai ginčija hipotekos sandorį, kuriuo turtas nėra perleidžiamas, taigi, ir sandorio pripažinimo negaliojančiu atveju restitucija nėra objektyviai įmanoma. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis kasacinio teismo civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012 pateiktu išaiškinimu ir, sistemiškai, - CPK 85 str. 1 d. 11 punktu, seka, kad ieškovų pirmosios instancijos teismui pateiktas ieškinys dėl hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu laikytinas neturtiniu. Todėl toks ieškinys nagrinėtinas ne Kauno apygardos, o Kauno miesto apylinkės teisme. Atskirajame skunde ieškovai taip pat pareiškė nuomonę, kad įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertė yra 98800 Lt, dėl ko Kauno miesto apylinkės teismas nepagrįstai vertino, jog ieškinio kaina yra didesnė nei 150000 Lt.

8Atsiliepimą į atskirąjį skundą (b.l.25-27) pateikusi atsakovės BUAB „Rangesta“ atstovė advokatė Rūta Čilinskaitė ieškovų atskirąjį skundą prašo atmesti. Ji pareiškė nuomonę, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, jog ieškovų reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu yra turtinis. Ieškovai, kurie yra BUAB „Rangesta“ kreditoriai, ginčijamu sandoriu siekia turtinės naudos. Jie siekia į bankrutuojančios bendrovės turto masę sugrąžinti įkeistą turtą, kad jį pardavus būtų tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Aplinkybė, kad ieškovai atsakovams pareikštu ieškiniu neprašo taikyti restitucijos, nepanaikina ieškinio turtinio reikalavimo pobūdžio. Nustatant ieškinio sumą reikėtų vadovautis ginčijamame hipotekos lakšte nurodyta turto verte.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutarties tenkintinas iš dalies.

11Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d. 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

12Apeliantai skundžia Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartį, kuria šis teismas atsisakė priimti ieškovų ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Paliana pagrindu, nurodydamas, kad ieškinys yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma yra didesnė nei 150000 Lt, dėl ko byla pagal tokį ieškinį yra teisminga Kauno apygardos teismui. Apeliantai savo atskirąjį skundą grindžia tuo, kad Kauno miesto apylinkės teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, nepagrįstai pripažino, kad ieškinys yra turtinis.

13Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad ieškovų actio Pauliana pagrindu pareikštas ieškinio dalykas – pripažinti negaliojančiu įkeitimo sandorį – yra turtinis reikalavimas. Ieškovai siekia, kad būtų panaikintas tarp atsakovų sudarytas skolos grąžinimą užtikrinantis nekilnojamojo turto įkeitimo sutartine hipoteka sandoris. Patenkinus tokį ieškinį, atsakovė UAB „Elektros zona“ netektų teisės patenkinti savo turtinius reikalavimus arba iš lėšų, gautų už parduotą jai įkeistą turtą, arba perimdama įkeistą turtą, jei šis nebūtų parduotas Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, o ieškovai kartu su kitais atsakovės BUAB „Rangesta“ kreditoriais įgytų teisę patenkinti savo reikalavimus iš to paties turto. Taigi ieškovų reikalavimas susijęs su atsakovių teisėmis į turtą, konkrečiai atsakovės UAB „Elektros zona“ teise patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto vertės pirmiau už kitus kreditorius. Ginčas dėl tokios teisės yra turtinis ginčas.

14Reikšdamas ieškiniu turtinio pobūdžio reikalavimus, ieškovas privalo nurodyti ieškinio sumą (CPK 85 str. 2 d.). Ieškinio suma yra reikšminga nustatant mokėtino žyminio mokesčio dydį, o taip pat ir nustatant, kokiam teismui teisminga byla pagal pateikiamą ieškinį, kadangi CPK 27 str. 1 d. 1 p. nustato, kad bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 150000 Lt, išskyrus šeimos ir, darbo santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo, nagrinėja apygardos teismai, kaip pirmos instancijos teismai.

15Byloje nagrinėjamu atveju ieškovai nenurodė ieškinio sumos, nepagrįstai teigdami, kad ginčas yra neturtinis. Kauno miesto apylinkės teismas apskųstojoje nutartyje nurodė, kad ieškinio suma, nurodyta hipotekos lakšte, yra didesnė nei 150000 Lt. Kadangi CPK 85 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, jog tuo atveju, kai nurodyta suma aiškiai neatitinka tikrosios išreikalaujamo turto vertės, ieškinio sumą nustato teismas, negalima pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas neturėjo teisės nustatyti ieškinio sumą. Tačiau, kaip vertina apeliacinės instancijos teismas, ieškinio suma Kauno miesto apylinkės teismo 2012 12 12 nutartimi nustatyta neteisingai. CPK 85 str. 1 d. 11 p. nustato, kad bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ieškinio suma nustatoma pagal grąžintinas sumas arba atsakovo grąžintino turto vertę, jei pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija. Ieškinio suma nustatytina pagal šio įstatymo nustatytas taisykles, nes, patenkinus tokį ieškinį, kokį pateikė ieškovai, atsakovė UAB „Elektros zona“ netektų teisės patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto vertės pirmiau už kitus kreditorius, teisė patenkinti reikalavimus iš to paties daikto vertės pereitų visiems kreditoriams.

16Ieškovų pateikto ieškinio suma, kaip vertina apeliacinės instancijos teismas, yra 98800 Lt. Tokia įkeisto turto vidutinė rinkos vertė yra nurodyta Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše (b.l. 21-22). Todėl pirmosios instancijos teismas apskųstąja 2012 12 12 nutartimi nepagrįstai atsisakė priimti ieškinį, nurodydamas, kad ieškovai turėtų kreiptis į Kauno apygardos teismą. Ši nutartis panaikintina, Kauno miesto apylinkės teismui klausimas dėl ieškinio priėmimo perduotinas nagrinėti iš naujo.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu, teismas

Nutarė

18atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

19Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai