Byla 2S-872-538/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės, Audriaus Saulėno, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės Neringos savivaldybės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 6 d. nutarties civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, G. Š., A. S., UAB „Geotransa“, UAB „Hansa lizingas“, A. Č. dėl administracinių teisės aktų bei sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys (ieškovo pusėje) - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, tretieji asmenys (atsakovo pusėje) - Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, UAB SINE MODUM (ankstesnis pavadinimas – UAB „Baltic property“), A. Č., I. Č., AB „Sampo“ bankas, AB bankas „Hansabankas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, pareiškė ieškinį, prašydamas pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. T1-292, Neringos savivaldybės administracijos 2005 m. rugpjūčio 23 d. projektavimo

4sąvadą Nr. 32, išduotą poilsio pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai, Neringos savivaldybės 2004 m. gruodžio 27 d. sutartis „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytas su atsakovais G. Š. (Nr. 42), su UAB „Hansa lizingas“, lizingo gavėju UAB „Geotransa“ ir A. Č. (Nr. 43), su

5UAB „Hansa lizingas“ ir lizingo gavėju UAB „Geotransa“ (Nr. 44). Kol byla bus išnagrinėta, ieškovas prašė uždrausti atsakovei Neringos savivaldybei išduoti projektavimo sąlygų sąvadą bei statybos leidimą pastatų, esančių ( - ), rekonstrukcijai bei uždrausti atsakovei Neringos savivaldybei išduoti statybos leidimą pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai ir pagalbinio statinio statybai.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartimi ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo patenkintas. Minėta pirmosios instancijos teismo nutartis, išnagrinėjus atsakovės Neringos savivaldybės atskirąjį skundą, Klaipėdos apygardos teismo

72007 m. vasario 14 d. nutartimi buvo palikta nepakeista.

8Paskyrus bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2007 m. liepos 16 d. buvo gautas atsakovės A. S. prašymas pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutarties dalį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės pastatui, esančiam ( - ). Nurodė, kad minėti statiniai yra susidėvėję, todėl jiems reikalingas skubus remontas ir rekonstrukcija, kuriai neprieštarauja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.

9Analogišką prašymą pirmosios instancijos teismui pateikė ir atsakovas UAB „Hansa lizingas“, nurodydamas, jog UAB „Hansa lizingas“ priklausantys pastatai, esantys ( - ), pagal šioje byloje ginčijamą detalųjį planą, patvirtintą Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-292, yra suformuotame žemės sklype Nr. ( - ), kurio paskirtis lieka tokia pati, kaip ir buvo iki detaliojo plano patvirtinimo. Dėl nurodytų priežasčių, atsakovo manymu, taikyti laikinųjų apsaugos priemonių jam nėra pagrindo.

10Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 25 d. nutartimi atsakovų A. S. ir

11UAB „Hansa lizingas“ prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartimi, dalies pastatams, esantiems Pervalkos g. 6, Neringos mieste, panaikinimo, t. y. dėl draudimo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą, buvo atmesti. Ši pirmosios instancijos teismo nutartis Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 19 d. nutartimi buvo palikta nepakeista.

122007 m. liepos 20 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismui buvo pateiktas atsakovės Neringos savivaldybės prašymas taikyti atsakomybę LR CPK 149 straipsnio nustatyta tvarka Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai už Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą. Nurodė, kad Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 2007 m. liepos 2 d. raštu Nr. S1-(1.15/7)-565 išdavė projektavimo sąlygas pastatui, esančiam ( - ).

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi atsakovės Neringos savivaldybės pareiškimas dėl atsakomybės už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą taikymo buvo atmestas. Teismas nurodė, kad atsakovės pateikto pareiškimo tenkinti nėra pagrindo, nes jis nepagrįstas įrodymais. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija atsakovei A. S. būtų išdavusi projektavimo sąlygas pastatui, esančiam ( - ). Iš byloje esančio Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 2007 m. liepos 2 d. rašto Nr. S1-(1.15/7)-565 „Dėl projektavimo sąlygų ( - )“, adresuoto atsakovei A. S., turinio matyti, kad tai nėra projektavimo sąlygų sąvadas.

14Atskiruoju skundu atsakovė Neringos savivaldybė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 6 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes teismas neišsamiai ištyrė byloje esančius rašytinius įrodymus ir jų nevertino, pažeidė kooperacijos principą (LR CPK 8 str.). Teigia, kad Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 2007 m. liepos 2 d. raštu

15Nr. S1-(1.15/7)-565 išdavė projektavimo sąlygas pastatui, esančiam ( - ). Kadangi atsakovei A. S. yra išduotos projektavimo sąlygos Neringos savivaldybės administracijos direktorius privalo priimti administracinį sprendimą dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo (neišdavimo) (Statybos įst. 20 str. 3-5 d.). Apelianto manymu, tokie Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos veiksmai vertintini kaip piktnaudžiavimas valdžia ir spaudimas Neringos savivaldybės administracijai pažeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai turėtų būti taikoma atsakomybė už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą.

16Ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pateiktame atsiliepime į atsakovės Neringos savivaldybės atskirąjį skundą teigiama, kad atskirojo skundo tenkinti nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo priimta nutartis paliktina nepakeista.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinių ir teisinių pagrindų bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

19Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas, gindamas viešąjį interesą, pareiškė ieškinį, prašydamas pripažinti negaliojančiais administracinius teisės aktus ir atsakovų sudarytus sandorius, kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymų normoms. Pareikšto ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartimi, kuri Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 14 d. nutartimi buvo palikta nepakeista, byloje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos atsakovei Neringos savivaldybei buvo uždrausta išduoti projektavimo sąlygų sąvadą bei statybos leidimą pastatų, esančių ( - ), rekonstrukcijai ir statybos leidimą pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai ir pagalbinio statinio statybai.

20Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti atsakomybę už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, nes šiai institucijai, kaip matyti iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutarties turinio, jokie apribojimai ir draudimai nebuvo taikyti. Kadangi Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai nebuvo uždrausta išduoti projektavimo sąlygas pastatams, dėl kurių šioje byloje kilo ginčas, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl atsakomybės taikymo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą LR CPK 149 straipsnio nustatyta tvarka.

21Kaip nepagrįstas atmestinas atskirajame skunde nurodytas argumentas, kad Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai išdavus atsakovei A. S. projektavimo sąlygas pastatui, esančiam ( - ), atsakovės Neringos savivaldybės administracijos direktorius privalo vykdyti LR statybos įstatymo 20 straipsnio 3-5 dalyse nurodytas pareigas ir spręsti klausimą priimant administracinį sprendimą dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo (neišdavimo). LR CPK 18 straipsnyje įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ir nutarimo privalomumo principas, todėl, galiojant Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovės Neringos savivaldybės administracijos direktorius neturi teisės spręsti klausimų, susijusių su projektavimo sąlygų sąvado bei statybos leidimo pastatų, esančių ( - ), rekonstrukcijai ir statybos leidimo pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai ir pagalbinio statinio statybai išdavimu.

22Dėl nurodytų priežasčių kiti atskirajame skunde išdėstyti motyvai tampa teisiškai nereikšmingais šio ginčo sprendimui, todėl jų apeliacinės instancijos teismas išsamiau neanalizuoja.

23Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta anksčiau, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bei aiškino teisės normas, priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį (LR CPK 328 str., 338 str.), kurios atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra teisinio pagrindo (LR CPK 337 str.

241 d.).

25Vadovaudamasi LR CPK 290-291 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

26Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 4. sąvadą Nr. 32, išduotą poilsio pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai,... 5. UAB „Hansa lizingas“ ir lizingo gavėju UAB „Geotransa“ (Nr. 44). Kol... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartimi ieškovo... 7. 2007 m. vasario 14 d. nutartimi buvo palikta nepakeista.... 8. Paskyrus bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2007 m. liepos 16 d.... 9. Analogišką prašymą pirmosios instancijos teismui pateikė ir atsakovas UAB... 10. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 25 d. nutartimi atsakovų A.... 11. UAB „Hansa lizingas“ prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių,... 12. 2007 m. liepos 20 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismui buvo pateiktas... 13. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi... 14. Atskiruoju skundu atsakovė Neringos savivaldybė prašo panaikinti Klaipėdos... 15. Nr. S1-(1.15/7)-565 išdavė projektavimo sąlygas pastatui, esančiam ( - ).... 16. Ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pateiktame atsiliepime į... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinių ir... 19. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas, gindamas viešąjį interesą,... 20. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti atsakomybę už... 21. Kaip nepagrįstas atmestinas atskirajame skunde nurodytas argumentas, kad... 22. Dėl nurodytų priežasčių kiti atskirajame skunde išdėstyti motyvai tampa... 23. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta anksčiau, darytina išvada, kad pirmosios... 24. 1 d.).... 25. Vadovaudamasi LR CPK 290-291 straipsniais, teisėjų kolegija... 26. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti...