Byla B2-767-357/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „Galmija“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo mažosios bendrijos (toliau – MB) „Galmija“ vadovo V. J. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „Galmija“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2016-07-01 priimtas ieškovo MB „Galmija“ vadovo V. J. ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „Galmija“. Ieškinyje nurodyta, kad MB „Galmija“ yra nemoki, kelis kartus nesėkmingai bandyta iškelti MB „Galmija“ restruktūrizavimo bylą.

3MB „Galmija“ keltina bankroto byla.

4Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 str. 1, 2 p., 5 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad įmonės vadovas gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6MB „Galmija“ įsiskolinimas darbuotojams sudaro 28 753 Eur. Iš bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad įmonės turtas 2013 metais sudarė 34 267,00 Eur, 2014 metais – 41 084,00 Eur, 2015 metais – 64 194,00 Eur, 2016 m. kovo 22 d. – 89 934 Eur. Didžioji turto dalis mašinos ir įrengimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2013 m. sudarė 30 963 Eur, 2014 m. – 72 956 Eur, 2015 m. – 134634 Eur, 2016 m. kovo 22 d. – 151 794 Eur. Įsipareigojimai kreditoriams didėja. 2014 metais įmonė patyrė 31 873 Eur nuostolių, 2015 m. – 70 440 Eur nuostolių. 2016 m. kovo 22 d. – įmonė gavo 7112 Eur pelno. Aptarti duomenys patvirtina aplinkybę, jog MB „Galmija“ jau keletą metų turi pradelstų įsipareigojimų kreditoriams ir jie didėja, todėl įmonės finansiniai sunkumai negali būti vertinami kaip laikini. Paminėti duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad MB „Galmija“ pradelsti įsipareigojimai kreditoriams (151 794 Eur) sudaro daugiau nei pusę balanse nurodyto turto vertės (89 934 Eur), todėl įmonė yra nemoki (IBĮ 2 straipsnio 8 punktas). Kadangi MB „Galmija“ yra nemoki ir negali tęsti savo veiklos, nesant ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalyje numatytų atsisakymo kelti bankroto bylą pagrindų, MB „Galmija“ keltina bankroto byla.

7Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, MB „Galmija“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Bankroto administravimo partneriai“, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

8Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 10 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 9 str. 5 d., 10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

10Iškelti bankroto bylą MB „Galmija“ (juridinio asmens kodas 145559810, buveinės adresas Šiauliai, Vairo g. 7).

11Bankrutuojančios MB „Galmija“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo partneriai“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA136) (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

12Areštuoti MB „Galmija“ (įmonės kodas 145559810) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

13Uždrausti MB „Galmija“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

14Nustatyti MB „Galmija“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

15Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

16Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

17MB „Galmija“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

18Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos MB „Galmija“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

19Apie iškeltą MB „Galmija“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, paskirtam bankroto administratoriui, atsakovei.

20Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Šiaulių apygardos teisme 2016-07-01 priimtas ieškovo MB „Galmija“ vadovo... 3. MB „Galmija“ keltina bankroto byla. ... 4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 str. 1, 2... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p.... 6. MB „Galmija“ įsiskolinimas darbuotojams sudaro 28 753 Eur. Iš bylos ir... 7. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį... 8. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 5... 10. Iškelti bankroto bylą MB „Galmija“ (juridinio asmens kodas 145559810,... 11. Bankrutuojančios MB „Galmija“ bankroto administratoriumi paskirti UAB... 12. Areštuoti MB „Galmija“ (įmonės kodas 145559810) kilnojamąjį ir... 13. Uždrausti MB „Galmija“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 14. Nustatyti MB „Galmija“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30... 15. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties... 16. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 17. MB „Galmija“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties... 18. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos MB „Galmija“ įgyja... 19. Apie iškeltą MB „Galmija“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos,... 20. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...