Byla 2S-1476-123/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Resota“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Resota“ prašymą suinteresuotiems asmenims INTERSEROH Scrap and Metals Trading GmbH, antstoliui A. S. dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio A. S. 2013-06-11 priimto patvarkymo Nr. S1-209389 vykdymą ir nutartį pavesti vykdyti skubiai. Nurodė, kad antstolis, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2012-07-16 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria nutarta areštuoti skolininkės nekilojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o tik jo nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas už 3 538 314,37 Lt,

32012-07-20 turto aprašu Nr. S1-149097 aprašė ir areštavo UAB „Resota“ nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, kurios buvo įvertintos rinkos kainomis bei 2012-08-06 turto aprašu Nr.

4S1-151951 aprašė turtines teises. 2013-06-11 priėmė patvarkymą Nr. S1-209389, kuriame nurodė, kad turto aprašu Nr. S1-149097 aprašyto turto vertinimas dar nėra atliktas, o kol nebus įvykdyti patvarkymo Nr. S1-206200 dėl turto įvertinimo reikalavimai, bus tęsiami vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/02434, t. y. bus areštuojamos UAB „Resota“ piniginės lėšos. Antstolis areštavo įmonės sąskaitoje esančią 1 516 639,10 Lt sumą, todėl pareiškėja mano, kad antstolis uždėdamas areštą piniginėms lėšoms nesilaikė 2012-07-16 nutartyje nurodyto turto arešto eiliškumo, ir dėl tokių veiksmų įmonė nebegali vykdyti veiklos.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-06-17 nutartimi pareiškėjos UAB „Resota“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Nurodė, kad prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėja išdėstė aplinkybes dėl antstolio veiksmų, areštuojant pareiškėjos lėšas, neteisėtumo. Tačiau pareiškėja, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepagrindė prašyme išdėstytų aplinkybių, t. y., kad antstoliui, areštavus pareiškėjos pinigines lėšas, įmonė nebegali vykdyti veiklos.

6Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Resota“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-17 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti antstolio A. S. 2013-06-11 priimto patvarkymo Nr. S1-209389 vykdymą ir nutartį pavesti vykdyti skubiai. Nurodo, kad 1,5 milijono litų piniginių lėšų sumos areštavimas įmonei sukelia itin sunkias pasekmes. 2013-01-03 turto apraše Nr. S1-178766 nurodoma, kad areštuota įmonės turto už 5 340 434 Lt, kai bendras arešto mastas mažesnis – 5 132 720,40 Lt. Mano, kad patvarkymu, kurio vykdymą prašoma sustabdyti, yra pažeistas 2012-07-16 nutartimi nustatytas turto arešto eiliškumas, visos įmonės lėšos sąskaitose yra areštuotos – įmonės veikla faktiškai sustabdyta.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis A. S. nurodo, kad mano, jog skundžiama nutartis yra pagrįsta, tačiau atskirąjį skundą prašo nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodo, kad turto aprašuose, kuriais buvo aprašytas skolininkui priklausantis turtas, jis buvo aprašytas pagal vertes, nurodytas VĮ Registrų centro pažymose. Pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų sudarant 2013-01-03 turto aprašą Nr. S1-178766 yra atmestas. Turto vertinimas nebuvo atliktas, nes pareiškėja nepateikė turto vertinimui reikalingų dokumentų.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos UAB „Resota“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – antstolio A. S. 2013-06-11 priimto patvarkymo Nr. S1-209389 vykdymo sustabdymo, teisėtumo ir pagrįstumo.

10Antstolis A. S. vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/02434 priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą – 2012-07-16 nutartį, priimtą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-5254-464/2012 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio užsienio arbitraže pareiškimo dienos, kuria tenkintas kreditoriaus INTERSEROCH Scrap and Metals Trading GmbH prašymas ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas skolininkės UAB „Resota“ nekilojamasis ir kilnojamasis turtas, o jo nesant, ar esant nepakankamai, piniginės lėšos už 3 538 314,37 Lt. Antstolis 2013-06-11 priėmė patvarkymą Nr. S1-209389, kuriame nurodė, kad 2012-07-20 turto aprašu Nr. S1-149097 aprašyto turto vertinimas dar nėra atliktas, o kol nebus įvykdyti 2013-05-27 patvarkymo Nr. S1-206200 dėl turto įvertinimo reikalavimai, bus tęsiami vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/02434, t. y. bus areštuojamos UAB „Resota“ piniginės lėšos. Vykdydamas 2013-06-11 patvarkymą Nr. S-209389, antstolis 2013-06-12 priėmė patvarkymus Nr. S1-209521, Nr. S1-209527, Nr.S1-209526, Nr. S1209528, Nr. S1-209535, kuriuose nurodė, kad areštuoja skolininko įmonės pinigines lėšas už 1 516 639, 10 Lt sumą, patenkančias į įmonės kasą bei bankų sąskaitose.

11Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-9006-323/2013 pagal pareiškėjos UAB „Resota“ skundą suinteresuotiems asmenims INTERSEROH Scrap and Metals Trading ir GmbH, antstoliui A. S. dėl antstolio veiksmų. Šioje byloje pareiškėja UAB „Resota“ prašo teismo vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/02434 panaikinti 2013-06-11 patvarkymą Nr. S1-209389 ir skubiai panaikinti areštą įmonės UAB „Resota“ piniginėms lėšoms. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-07-12 nutartimi pareiškėjos UAB „Resota“ skundą patenkino – vykdomojoje byloje Nr. 11010/12/02434 panaikino antstolio A. S. 2013-06-11 patvarkymą Nr. S1-209389, 2013-06-12 turto aprašą Nr. S1-209521, 2013-06-12 patvarkymus Nr. S1-209527, Nr. S1-209526, Nr. S1209528, Nr. S1-209535. Nutartį nutarė vykdyti skubiai ir nurodė, kad nutarties apskundimas jos vykdymo nesustabdo. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-07-12 nutartis buvo apskųsta atskiruoju skundu, civilinės bylos Nr. 2S-1606-460/2013 nagrinėjimas apeliacine tvarka paskirtas 2013-11-06. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-07-12 skubiai vykdytina nutartimi (CPK 282 str. 1 d., 588 str.) civilinėje byloje Nr. 2-9006-323/2013 pareiškėjos UAB „Resota“ skundą patenkino – vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/02434 panaikino antstolio A. S. 2013-06-11 patvarkymą Nr. S1-209389, kurio vykdymo sustabdymo klausimas sprendžiamas šioje civilinėje byloje, konstatuotina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje būtų perteklinis, skundas pirmosios instancijos teisme išnagrinėtas iš esmės, todėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemonės nėra.

12Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Dėl nurodyto teisinio reglamentavimo papildomai pažymėtina, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių turi būti sprendžiamas civilinėje byloje, kurioje nagrinėjamas antstolio veiksmų teisėtumo klausimas.

13Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvadomis, skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, pagrindo keisti ar naikinti teismo nutartį atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str.

141 d. 1 p.).

15Vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai