Byla II-878-629/2010
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė, susipažinusi su M. B. (M. B.) skundu dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2010 m. balandžio 6 d. gautas M. B. (M. B.) skundas dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010 m. kovo 22 d. nutarimo Nr.1275750-7 panaikinimo.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 122 straipsnio 1 dalimi, skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Tokia pati norma įtvirtinta ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 293 straipsnyje. Remiantis ABTĮ 122 straipsnio 5 dalimi bei 34 straipsnio 1 dalimi, jeigu skundas pateiktas praleidus skundo padavimo terminą, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, pripažinęs, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1-7 punktuose. Svarbiomis priežastimis gali būti pripažįstamos tik objektyvios, nuo praleidusio terminą asmens valios nepriklausančios aplinkybės, kurios kliudė nustatytu terminu kreiptis į teismą.

5Iš bylos medžiagos matyti, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimą Nr.1275750-7 M. B. atžvilgiu priėmė 2010 m. kovo 22 d., vadinasi, paskutinė skundo padavimo teismui diena, vadovaujantis ATPK 293 straipsniu bei ABTĮ 66 straipsniu, 122 straipsnio 1 dalimi buvo 2010 m. balandžio 1 d. M. B. skundą teismui paštu išsiuntė 2010 m. balandžio 3 d., t.y. jau praleidęs įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti.

6Kaip minėta, vadovaujantis ABTĮ 34 straipsniu, pareiškėjo prašymu terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, teismui pripažinus, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Pažymėtina, jog tokiu atveju su skundu yra pateikiamas prašymas atnaujinti terminą, jame nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai.

7M. B. prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti nepateikė.

8Atsižvelgiant į išdėstytą, M. B. skundą atsisakytina priimti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, nes praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti.

9Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 149 straipsniu teisėja,

Nutarė

10atsisakyti priimti M. B. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010 m. kovo 22 d. nutarimo Nr.1275750-7 panaikinimo.

11M. B. išaiškinti, kad jis turi teisę pateikti teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti nurodant svarbias termino praleidimo priežastis ir pateikiant praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus. Kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą turi būti paduodamas skundas.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui M. B..

13Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai