Byla 2A-1635-730/2018
Dėl konkurso rezultatų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kristinos Domarkienės, Jolantos Gailevičienės, Erinijos Kazlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Skuodo rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. B. ieškinį atsakovei Skuodo rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui V. K. dėl konkurso rezultatų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti atrankos į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas 2018 m. kovo 26 d. protokolą Nr. A25-36, įsakymą dėl konkurso laimėtojo paskyrimo į pareigas, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovės veiksmai, organizuojant bei vykdant konkursą viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti, atlikti pažeidžiant teisės aktų nuostatas, buvo pažeistos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintame Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše įtvirtintos procedūros ir taisyklės. Nurodė, kad konkurso pretendentai komisijos narių buvo įvertinti neobjektyviai.

72.

8Atsakovė su ieškovo ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovas vadovaujasi ne tais teisės aktais, kurie reglamentuoja viešosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovo atrinkimo į pareigas procedūras, nustatyta tvarka sudaryta komisija konkursą vykdė pagal Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T9-187 patvirtintus Viešų konkursų į Skuodo rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų pareigas nuostatus ir jokių procedūrų nepažeidė, visi dokumentai, garso įrašai yra tinkamai įforminti ir saugomi, konkurso pretendentų vertinimas yra kiekvieno konkurso komisijos nario diskrecija.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

103.

11Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmai 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino, panaikino 2018 m. kovo 26 d. atrankos į viešosios įstaigos Skuodo priminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas protokolą Nr. A25-36 ir 2018 m. balandžio 5 d. Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkį Nr. M3-29 dėl viešosios įstaigos Skuodo priminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus ( - ) darbo santykių tęsimo, priteisė iš atsakovės ieškovo naudai 100 EUR bylinėjimosi išlaidas. Pagrindiniai sprendimo motyvai:

123.1.

13Dėl konkurso procedūras reglamentuojančių teisės aktų pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju viešasis konkursas organizuotas direktoriaus, su kuriuo sudaroma darbo sutartis, pareigoms užimti. Atsižvelgdamas į tai, konstatavo, kad atranka į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas turėjo būti organizuojama ir vykdoma vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T9-187 patvirtintais Viešų konkursų į Skuodo rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų pareigas nuostatais.

143.2.

15Dėl konkurso organizavimo ir vykdymo reikalavimų užtikrinimo pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovė organizuodama konkursą į direktoriaus pareigas gavo dviejų asmenų prašymus dalyvauti viešame konkurse įstaigos direktoriaus pareigoms eiti: ieškovo G. B. ir trečiojo asmens V. K.. Konkursas į įstaigos direktoriaus pareigas įvyko 2018 m. kovo 26 d., konkurso laimėtoju pripažintas pretendentas V. K.. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, konstatavo, kad ieškinyje nurodyti konkurso procedūriniai reikalavimai, kurie sudarytų pagrindą panaikinti konkurso rezultatus, nenustatyti.

163.3.

17Dėl konkurso organizavimo skaidrumo principo užtikrinimo pirmosios instancijos teismas nurodė, kad konkurso metu buvo vadovautasi Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M2-16. Pretendentų vertinimo kriterijus konkurso metu nustatė Nuostatų 17 punktas, kuriame numatyta, kad vertinama pretendento profesinė ar darbo patirtis ir dalykinės savybės. Teismas konstatavo, kad nuostatos lakoniškos, nepakankamai atskleistos jų sąvokos. Papildomai nurodė, kad iš trečiojo asmens V. K. gyvenimo aprašymo matyti, kad trečiasis asmuo ilgą laiką dirbo ( - ) ir šiuo metu yra ( - ). Atsižvelgdamas į tai, konstatavo, kad tarp įstaigos direktoriaus ir nurodytų asmenų yra tiesioginės atskaitomybės ryšys. Visi byloje kaip liudytojai apklausti komisijos nariai patvirtino, kad darbo santykiais yra susiję su vienu iš konkurso pretendentų V. K.. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad buvo pažeistas skaidrumo principas, kadangi pretendentas, siekiantis užimti direktoriaus pareigas, buvo susijęs su konkurso nariais.

183.4.

19Dėl komisijos narės E. G. kompetencijos pirmosios instancijos teismas nurodė, kad komisijos narė E. G. bylos nagrinėjimo teisme metu pripažino, kad vertinant pretendentus, sunkumų jai sudarė tai, jog neturi 1 metų vadovavimo patirties, su nuostatais nebuvo susipažinusi, konkurse kaip komisijos narė dalyvavo pirmą kartą. Teismo vertinimu, sudarant komisiją, kurios nariams suteikiama teisė vertinti pretendentus, kandidatuojančius į pakankamai aukšto lygio pareigybę – gydymo įstaigos, kurios teikiamos paslaugos turi visuomeninę reikšmę, vadovo pareigas, komisijos nariai turi būti parenkami atsakingai, pagal jų kompetenciją ir turimą patirtį atitinkamai galintys kompetentingai ir objektyviai įvertinti pretendentų tinkamumą užimti šias pareigas.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

214.

22Apeliaciniu skundu atsakovė Skuodo rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo ieškinį. Pagrindiniai apeliacinio skundo motyvai:

234.1.

24Dėl konkurso skaidrumo principų darbo santykių kontekste apeliantė nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad konkurso metu komisija galėjo būti šališka. Teigia, kad nors pretendentas V. K. daug metų dirbo ( - ) ir iki šiol dirba ( - ), tačiau, kadangi vykdomas konkursas buvo įstaigos vadovo pareigoms užimti, būtent savivaldybės meras ne tik turėjo teisę kaip darbdavys sudaryti konkurso komisiją, bet ir diskrecijos teisę skirti narius iš asmenų, kurie tiesiogiai žino ir supranta įstaigos vadovo pareigas. Papildomai nurodo, kad siekiant įrodyti skaidrumo principo pažeidimą būtina nustatyti objektyvų pagrindą, turi būti nustatyti faktai apie komisijos narių ir konkurso dalyvių sąsajumą. Apeliantė teigia, kad nė vienas iš komisijos narių nėra giminystės ryšiais ar kitokiais asmeninį suinteresuotumą sudarančiais ryšiais susijęs su pretendentais, todėl nėra pagrindo teigti, kad yra galimybė būti šališkiems dėl vieno ar kito kandidato. Nurodo, kad ieškovas komisijos narių šališkumą grindžia prielaidomis ir samprotavimais, kurių nepatvirtina byloje esantys duomenys.

254.2.

26Dėl konkurso skaidrumo principo nuostatų kontekste apeliantė nurodo, kad jie buvo parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, todėl, apeliantės teigimu, tinkamai parengti nuostatai neturėtų būti interpretuojami kaip neaiškiai suprantami.

274.3.

28Dėl komisijos narės E. G. kompetencijos apeliantė nurodo, kad ji komisijos nare paskirta pagrįstai ir teisėtai, ši narė ėjo kitos sveikatos priežiūros įstaigos vadovo pareigas, tai yra ji sutiko pagal savo išsilavinimą, žinias ir patirtį jas vykdyti, todėl yra tinkama būti konkurso komisijos nare, be to, ši narė įvardijo, kad konkurso komisijos nario pareigos jai asmeniškai buvo sunkus ir atsakingas darbas, tačiau ji neįvardijo, kad negalėjo vykdyti nario pareigų ar buvo netinkama jas eiti. Pažymėjo, kad ši komisijos narė abiem pretendentams skyrė vienodą įvertinimą, tai yra po 8 balus.

295.

30Atsiliepimu ieškovas G. B. prašo apeliacinio skundo netenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

315.1.

32Dėl konkurso skaidrumo principų darbo santykių kontekste ieškovas nurodo, kad konkursą vykdžiusios komisijos sudėtis, pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytų atitinkamų narių šališkumas ir kompetencijos trūkumas vertinant pretendentus, esant nustatytam viešo konkurso nuostatų nekonkretumui (nenustatyti konkretūs pretendentų vertinimo kriterijai) ir tokiu atveju plačiai komisijos narių diskrecijai spręsti dėl pretendentų tinkamumo, lemia išvadą, kad konkurso metu nebuvo užtikrintas pretendentų nešališkas ir objektyvus vertinimas, buvo pažeistas konkurso skaidrumo principas, neužtikrintas konkurso sąlygų aiškus taikymas.

335.2.

34Dėl konkurso skaidrumo principo procedūrinių pažeidimų ir nuostatų kontekste ieškovas nurodo, kad atsakovės veiksmai, organizuojant bei vykdant konkursą viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti, atlikti pažeidžiant teisės aktų nuostatas, padaryti esminiai procedūriniai pažeidimai, konkurso nugalėtojas nustatytas vadovaujantis neobjektyviu pretendentų vertinimu. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas detaliai ištyrė bylos įrodymus ir vadovaudamasis jau minėtais įrodymų vertinimo kriterijais padarė pagrįstą išvadą, kad organizuojant ir vykdant konkursą buvo pažeistas skaidrumo principas.

356.

36Atsiliepimu trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, V. K. prašo tenkinti apeliantės apeliacinį skundą, panaikinti Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinio netenkinti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

376.1.

38Trečiasis asmuo V. K. nurodo, kad atsakovė konkurso organizavimą ir vykdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nepažeidė, pritaria apeliantės apeliaciniame skunde išdėstytiems argumentams, jog pirmosios instancijos teismo motyvai nėra pagrįsti. Teigia, kad konkursas buvo vykdomas vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T9-187 „Dėl viešų konkursų į Skuodo rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų pareigas nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Viešų konkursų į Skuodo rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų pareigas nuostatais. Pažymėjo, kad minėti nuostatai priimti vadovaujantis aukštesnės hierarchijos teisės akto pagrindu – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.

396.2.

40Nurodo, kad sutinka su apeliantės pozicija dėl komisijos narės E. G. kompetencijos tinkamumo. Teigia, kad ši pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis paremta prielaidomis, nes nėra ginčo dėl to, kad ši komisijos narė faktiškai atliko visas komisijos nario funkcijas, teikė klausimus pretendentams, vertino jų atsakymus, žymėjo pretendentų vertinimą ir rezultatą. Pažymėjo ir tai, kad, ginčijant viešo konkurso rezultatus dėl skaidrumo principo pažeidimo, nepakanka subjektyvaus įsitikinimo, jog šio principo reikalavimai pažeisti – tam būtini atitinkami objektyvūs duomenys, konkretūs faktai. Tokių faktų ir aplinkybių ieškovas nagrinėjamoje byloje nenurodė ir neįrodinėjo, o pirmosios instancijos teismas be teisinio ir faktinio pagrindo priėmė netinkamai motyvuotą aplinkybių vertinimą, lėmusį nepagrįsto ir neteisėto sprendimo priėmimą.

41Teisėjų kolegija

konstatuoja:

42IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

437.

44Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

458.

46Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinio skundo bei atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus, daro išvadą, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

47Faktinės aplinkybės

489.

492017 m. rugsėjo 28 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T9-187 patvirtinti Viešų konkursų į Skuodo rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų pareigas nuostatai (b. l. 60–64, 72–73). 2018 m. sausio 10 d. Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M2-2 patvirtinti viešosios įstaigos Skuodo priminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareiginiai nuostatai (b. l. 71–73). 2018 m. vasario 19 d. Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M2-16 buvo paskelbtas konkursas į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas (b. l. 9). 2018 m. kovo 14 d. Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M2-19 buvo sudaryta konkurso į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas atrankos komisija (b. l. 10). 2018 m. kovo 26 d. įvyko konkursas į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas, konkurse dalyvavo du pretendentai – V. K. ir G. B., konkurso laimėtoju pripažintas pretendentas V. K., surinkęs 8,4 balo, pretendentas G. B. surinko 7 balus (b. l. 11–12, 104–105). Komisijos narys P. P. G. B. įvertino 4 balais ir V. K. įvertino 9 balais (b. l. 36). Komisijos narė E. G. G. B. ir V. K. įvertino 8 balais (b. l. 37). Komisijos narys P. P. G. B. ir V. K. įvertino 7 balais (b. l. 38). Komisijos narys Ž. R. G. B. įvertino 9 balais ir V. K. įvertino 8 balais (b. l. 39). Komisijos narė D. B. G. B. įvertino 7 balais ir V. K. įvertino 10 balų (b. l. 40). Po konkurso, tai yra 2018 m. balandžio 5 d., Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M3-29 buvo pratęsti Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus ( - ) darbo santykiai nuo 2018 m. balandžio 17 d. iki 2023 m. balandžio 16 d. (b. l. 35).

5010.

51Byloje pirmosios instancijos teisme iš esmės buvo nagrinėjamas tarp šalių kilęs ginčas dėl konkurso rezultatų teisėtumo, vykdant konkursą į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, esminiais nesutikimo motyvais nurodo tai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog vykdant konkursą buvo pažeistas skaidrumo principas, kadangi konkurso laimėtojas V. K. yra susijęs darbo santykiais su konkurso metu dalyvavusiais komisijos nariais, vienas iš komisijos narių neturėjo reikiamos kompetencijos dalyvauti konkurse, kadangi konkurso komisijos nariams pieš konkursą nebuvo nustatyti aiškūs ir iš anksto žinomi pretendentų vertinimo kriterijai, ne visiems komisijos nariams buvo žinomi ir pretendentams keliami reikalavimai. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka, jog ši pirmosios instancijos teismo išvada nepagrįsta.

52Dėl skaidrumo principo (ne)pažeidimo šalis siejusių darbo santykių kontekste

5311.

54Nagrinėjamu atveju buvo paskelbtas konkursas į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas. Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 41 straipsnio 3 dalis numato, kad pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą ir konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, išskyrus įstaigas, kuriose pareigybių, dėl kurių gali būti rengiamas konkursas, sąrašą ir konkursų organizavimo ir vykdymo tvarką nustato specialūs įstatymai.

5512.

56Priimant į darbą konkurso būdu siekiama užtikrinti, kad į konkursines pareigas būtų atrinkti labiausiai kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys asmenys, o pagal konkurso sąlygas pripažintas nugalėtoju asmuo įgyja specialią teisę – teisę sudaryti darbo sutartį. Dėl to konkursą organizuojantis asmuo privalo konkursą organizuoti ir vykdyti nepažeisdamas ne tik atitinkamu aktu nustatytos jo organizavimo tvarkos, bet ir bendrųjų teisės, darbo teisės, konkursų organizavimo principų, neišskiriant ir skaidrumo principo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252-248/2016). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje šios kategorijos bylose nurodoma, kad vadovaujantis skaidrumo principu turi būti užtikrinta: 1) konkurso sąlygų aiškus ir suprantamas išdėstymas, jų paskelbimas ir taikymas; 2) konkurso sąlygų keitimas įstatymo ar konkurso sąlygų nustatyta tvarka; 3) vienodas požiūris į konkurso dalyvius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-83/2009). Kasacinio teismo taip pat išaiškinta, kad skaidrumas, kaip viešo konkurso principas, susideda iš konkurso sąlygų išdėstymo aiškiai ir suprantamai, jų nekintamumo (konkurso sąlygų keitimas galimas įstatymo ar konkurso sąlygų nustatyta tvarka), jų laikymosi tokiu būdu, kad pagal deklaruotas sąlygas sprendimai būtų nuspėjami, vienodo požiūrio į konkurso dalyvius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2013).

5713.

58Teisėjų kolegija, vertindama konkurso komisijos sudėties teisėtumą, skaidrumo principo aiškinimą, pažymi, kad nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl skaidrumo principo užtikrinimo vykdant konkursą viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų veiklos, jos valstybinio reguliavimo pagrindus, valdymo ypatumus reglamentuoja Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas. Šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina atitinkamos įstaigos steigėjas arba visuotinis dalininkų susirinkimas. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Šios įstatymo nuostatos sudaro prielaidas tikėtis, kad į minėtas pareigas būtų atrenkami tinkamiausi, labiausiai kvalifikuoti specialistai, turintys ne tik aukščiausius profesinius įgūdžius, tačiau pasižymintys ir vadybiniais bei organizaciniais gebėjimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2013).

5914.

60Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2017 m. rugsėjo 28 d. patvirtinti Viešų konkursų į Skuodo rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų pareigas nuostatai ir 2018 m. sausio 10 d. patvirtinti viešosios įstaigos Skuodo priminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareiginiai nuostatai. 2018 m. vasario 19 d. buvo paskelbtas konkursas į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas. Įrodymų, kad konkurso paskelbimo metu ir atrankos metu buvo keičiamos konkurso sąlygos ir (ar) jos buvo šalims neaiškios, nėra (CPK 178 straipsnis) ir šalys to neginčija, todėl remiantis tuo, kas išdėstyta šios nutarties 12 punkte, būtina įvertinti, ar buvo užtikrintas vienodas požiūris į konkurso dalyvius.

6115.

622018 m. kovo 26 d. įvyko konkursas į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas, konkurse dalyvavo du pretendentai – V. K. ir G. B., konkurso laimėtoju pripažintas pretendentas V. K.. Po konkurso, tai yra 2018 m. balandžio 5 d., Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkiu buvo pratęsti Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus V. K. darbo santykiai.

6316.

64Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas skaidrumo principo pažeidimą darbo santykių kontekste, iš esmės konstatavo, kad skaidrumo principas buvo pažeistas todėl, kad trečiasis asmuo V. K. ilgą laiką dirbo ( - ) ir nuo 2013 m. birželio 14 d. iki šiol trečiasis asmuo yra ( - ), be to, visi byloje kaip liudytojai apklausti komisijos nariai patvirtino, kad darbo santykiais yra susiję su V. K.. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, siekiant maksimaliai užtikrinti skaidrumo ir objektyvumo reikalavimų laikymąsi konkurso metu, sudarant konkurso komisiją, bent pusė jos narių turėjo būti parinkti iš kitų, ne Skuodo rajono savivaldybės, institucijų.

6517.

66Su šia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinkama. Vienodas požiūris į konkurso dalyvius suprantamas kaip konkursą vykdžiusios komisijos sudėties vienodumas, jos narių (ne)šališkumas, kompetencija vertinant pretendentus, vienodi užduodami klausimai. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad komisijos nariai galėjo būti šališki dėl komisijos narių ir V. K. darbo santykių. Viešų konkursų į Skuodo rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovo pareigas nuostatų 15 punkte nustatyta, kad komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, kurie yra pretendentų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktiniai, sugyventiniai, taip pat pretendentų sutuoktinių, sugyventinių vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai. Komisijos nariais taip pat negali būti asmenys, dėl kurių nešališkumo kelia abejonių kitos aplinkybės ir kuriems atitinkamai taikomi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyti nušalinimo pagrindai ir tvarka. CPK įtvirtina nušalinimo atvejus, kai šalys susijusios giminystės, globos ir ar kitais ryšiais, todėl akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju tai, kad toks komisijos narių pasirinkimas pažeidžia skaidrumo principą dėl buvusių darbo santykių, yra tik prielaida preziumuojant galimą nesąžiningą komisijos elgesį.

6718.

68Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjamu atveju apeliaciniu skundu ir ieškovo atsiliepimu neginčijamos aplinkybės dėl procedūrinių pažeidimų (CPK 320 straipsnio 1 dalis), iš 2018 m. kovo 26 d. atrankos į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas protokolo matyti, kad konkurso rezultatų skirtumas nebuvo didelis (1,4 balo) (b. l. 11–12), byloje pateiktas atrankos garso įrašas, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad atrankos metu komisija buvo šališka ar buvo padaryti tokie procedūriniai pažeidimai, kurie keltų abejonių dėl komisijos šališkumo.

6919.

70Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, jų pagrindu nustatytas aplinkybes, neturi pagrindo pritarti pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytiems motyvams, jog konkurse dalyvavusi komisija buvo šališka, ir (ar) nustatyti, kad konkurso dalyviams buvo taikomi skirtingi reikalavimai, suteikiant trečiajam asmeniui V. K. nepagrįstą pranašumą prieš G. B., tai yra nesilaikyta skaidrumo principo reikalavimų organizuojant ir vykdant konkursą į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas.

7120.

72Ieškovas, pareiškęs reikalavimą atsakovei, neginčytinų įrodymų dėl vykusio viešo konkurso rezultatų neteisėtumo, teisės aktų, konkurso tvarkos pažeidimų, komisijos narių nekompetentingumo ar šališkų sprendimų vertinant viešo konkurso dalyvius nepateikė, o vien faktas, kad asmuo nelaimėjo konkurso, nesudaro pagrindo panaikinti konkurso rezultatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2013). Priešingas situacijos vertinimas, tai yra preziumavimas, kad galbūt dėl darbo santykių komisija buvo šališka, reikštų, kad teismas sprendimą grindžia prielaidomis, kai kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismas, priimdamas sprendimą, remtis prielaidomis negali (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2013). Be to, toks išaiškinimas, jog dėl buvusių ir (ar) esančių darbo santykių negalima įtraukti į komisijos narių sudėtį asmenų, kurie darbo santykiais buvo susiję su iki tol dirbusiu asmeniu, apribotų siekiančio dalyvauti konkurse asmens, kuris anksčiau dirbo toje įstaigoje, galimybes įsidarbinti įstaigoje, kurioje pretendentas iki to laiko dirbo.

73Dėl skaidrumo principo (ne)pažeidimo šalių vertinimo konkurso metu kontekste

7421.

75Apeliantė apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog konkurso pretendentai komisijos narių buvo įvertinti neobjektyviai ir nekompetentingai, kadangi konkurso komisijos nariams pieš konkursą nebuvo nustatyti aiškūs ir iš anksto žinomi pretendentų vertinimo kriterijai, ne visiems komisijos nariams buvo žinomi ir pretendentams keliami reikalavimai.

7622.

77Konkurso skaidrumo principo nuostatų kontekste apeliantė nurodo, kad jie buvo parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, todėl, apeliantės teigimu, tinkamai parengti nuostatai neturėtų būti interpretuojami kaip neaiškūs ir nesuprantami.

7823.

79Dėl konkurso organizavimo skaidrumo principo užtikrinimo pirmosios instancijos teismas nurodė, kad konkurso metu, kuris vyko žodžiu, buvo vadovautasi 2018 m. vasario 19 d. Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M2-16. Pretendentų vertinimo kriterijus konkurso metu nustatė Nuostatų 17 punktas, kuriame numatyta, kad vertinama pretendento profesinė ar darbo patirtis ir dalykinės savybės. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nuostatos yra lakoniškos, nepakankamai atskleistos sąvokos, todėl komisijos nariai ir pretendentai galėjo skirtingai suprasti ir vertinti keliamus reikalavimus.

8024.

81Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, jų pagrindu nustatytas faktines aplinkybes, neturi pagrindo pritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nebuvo nustatyti aiškūs konkurso dalyvių vertinimo kriterijai ar jiems buvo taikomi skirtingi reikalavimai, suteikiant trečiajam asmeniui V. K. nepagrįstą pranašumą prieš G. B..

8225.

83Vertinant byloje pateiktus rašytinius įrodymus nustatyta, kad pagal viešo konkurso Nuostatų 17 punkte nustatytus pretendentų vertinimo kriterijus yra vertinama pretendento profesinė ir (ar) darbo patirtis, dalykinės savybės, vertinami pretendentų vadovavimo gebėjimai. Pagal šių nuostatų 21 punktą komisijos pirmininkas ir komisijos nariai kiekvieną pretendentą vertina individualiai. Atsižvelgiant į tai, laikoma, kad kiekvienas komisijos narys turėjo teisę individualiai atsižvelgti į savo asmeninę patirtį ir žinias, susijusias su pretendentų dalykinėmis savybėmis. Viešo konkurso nuostatuose, reglamentuojančiuose konkurso organizavimo tvarką, detaliai vertinimo kriterijai – profesinė ir (ar) darbo patirtis, dalykinės savybės – nereglamentuoti, tačiau tai nesudaro pagrindo spręsti, jog nevienodas vertinimo kriterijų suvokimas ar jų taikymas, remiantis subjektyvia patirtimi, leidžia spręsti konkursą įvykus neskaidriai, neužtikrinant vienodo požiūrio į konkurso dalyvius. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju kaip komisijos narys dalyvavo P. P., turintis aukštąjį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį ir dirbantis ( - ), komisijos narė D. B. yra įgijusi aukštąjį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį ir dirba ( - ), komisijos narys P. P. yra įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą, užima ( - ) pareigas, komisijos narys Ž. R. yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį ir dirba ( - ), komisijos narė E. G. yra įgijusi aukštąjį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį ir dirba ( - ). Todėl atsižvelgiant į komisijos narių užimamas darbo pareigas, išsilavinimą, laikoma, kad jiems turėjo būti suprantami vertinimo kriterijai, tai yra ką reiškia ir kas yra pretendento profesinė ir (ar) darbo patirtis, dalykinės savybės, vadovavimo gebėjimai. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad komisijos nariais buvo skirtingų sričių specialistai, tai yra ( - ), todėl laikoma, kad komisijos narių kompetencija yra pakankama įvertinti pretendentą, siekiantį užimti vadovaujamas pareigas.

8426.

85Pažymėtina, kad vien tai, kad konkurso komisijos nariai savo nuožiūra sprendė, kas lemia pretendentų profesinę patirtį ir jų dalykines savybes, nesudaro pagrindo konkursą pripažinti vykus pažeidžiant skaidrumo principą, nes viešo konkurso nuostatai detaliai nurodytų kriterijų nereglamentuoja. Toks konkurso kriterijų reglamentavimas, atsižvelgiant į konkurso pobūdį, suteikia komisijos nariams laisvę savo nuožiūra spręsti dėl nurodytų kriterijų turinio. Būtent objektyvių duomenų pagrindu susidaryta subjektyvi nuomonė leidžia konkurso komisijos nariams priimti vienokį ar kitokį sprendimą dėl pretendentų ir balsuojant objektyviai išreikšti savo požiūrį dėl jų tinkamumo ir ta aplinkybė, kad nagrinėjamu atveju komisijos narys P. P. pretendentus įvertino skirtingai, atitinkamai ieškovą 4 balais ir trečiąjį asmenį 9 balais, nesudaro pagrindo teigti, kad komisijos narys buvo nesąžiningas pretendentų atžvilgiu, kadangi komisijos narys yra laisvas spręsti dėl pretendentų atsakymų tikslumo ir atitinkamu balu juos įvertinti.

8627.

87Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kasacinio teismo išaiškinimai, kuriais remiasi pirmosios instancijos teismas, pateikti byloje, kurios faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. gegužės 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2014, sprendė dėl viešo konkurso į gydytojo oftalmologo pareigas ir būtent atsižvelgdama į tai, jog konkursas vyko dėl konkrečios srities gydytojo pareigų, pasisakė dėl pretendentų vertinimo tvarkos lakoniškumo, konkrečių vertinimo kriterijų apibrėžtumo, nepakankamai atskleistų sąvokų „profesinė patirtis“, „dalykinės savybės“, be to, kai kurių komisijos narių kompetencijos trūkumo. Nagrinėjamu atveju sprendžiama ne dėl konkurso į tam tikros srities gydytojo pareigas, bet į asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos vadovo pareigas. Dėl to įvardytojoje kasacinio teismo nutartyje pateikti išaiškinimai negali būti taikomi, neatsižvelgiant į šį svarbų skirtumą. Be to, kasacinio teismo nagrinėtoje byloje buvo nustatyti objektyvūs duomenys apie komisijos nario sąsajas su konkursą laimėjusiu asmeniu, apie kito komisijos nario konfliktiškus santykius su konkursą pralaimėjusiu asmeniu, dar vienas komisijos narys pripažino kompetencijos, vertinant kandidatus į gydytojo specialisto (oftalmologo) pareigas, stoką ir vertinimo derinimą su kitais komisijos nariais.

8828.

89Vertinant konkurso organizavimo skaidrumo principo užtikrinimą, šiuo atveju pažymėtina tai, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl viešo konkurso organizavimo principų ir jų pažeidimo teisinės reikšmės, yra nurodęs, kad organizuojant viešą konkursą dėl priėmimo į darbą pagal konkurso sąlygas pripažintas jo nugalėtoju asmuo įgyja specialiąją teisę – teisę sudaryti darbo sutartį. Viešo konkurso sąlygos turi būti aiškios ir suprantamos, o jų taikymas turi būti toks, kad pagal viešo konkurso sąlygas rezultatas būtų prognozuojamas (objektyviai nuspėjamas). Tai reiškia, kad viešą konkursą skelbiant, jį vykdant ir nustatant jo laimėtoją turi būti laikomasi skaidrumo principo. Skaidrumas, kaip viešo konkurso principas, susideda iš konkurso sąlygų išdėstymo aiškiai ir suprantamai, jų nekintamumo, taip pat jų laikymosi tokiu būdu, kad pagal deklaruotas sąlygas sprendimai būtų nuspėjami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-83/2009; 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2014). Taigi atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios nutarties 18 punkte, konstatuojama, kad nagrinėjamu atveju šalis sieję darbo santykiai per se nesuponuoja esant skaidrumo principo pažeidimą, šią aplinkybę turėjo įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2013), kas šiuo atveju nebuvo padaryta. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta nutarties 23 punkte, konstatuojama, kad nuostatai, kuriais buvo vadovaujamas organizuojant ir vykdant konkursą, turėjo būti pakankamai aiškūs atrankos komisijos nariams atsižvelgiant į jų kompetenciją ir einamas pareigas. Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, konstatuojama, kad nagrinėjamu atveju neįrodyta, kad vykdant atranką į Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas buvo pažeistas skaidrumo principas.

90Dėl komisijos narės E. G. kompetencijos

9129.

92Bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atrankos komisija galbūt buvo nekompetentinga, šią aplinkybę teismas pagrindė tuo, kad komisijos narė E. G. bylos nagrinėjimo teisme metu pripažino, kad vertinant pretendentus, kaip vadovus, sunkumų jai sudarė tai, jog pati neturi 1 metų vadovavimo patirties, parodė, kad su konkurso nuostatais prieš konkursą nebuvo susipažinusi, konkurse kaip komisijos narė dalyvavo pirmą kartą. Atsižvelgdamas į tai, konstatavo esant komisijos nario galimą kompetencijos trūkumą, sprendžiant dėl pretendentų tinkamumo eiti įstaigos vadovo pareigas.

9330.

94Dėl komisijos sudėties teisėtumo ir narių (ne)šališkumo nutartyje jau pasisakyta (nutarties 23 ir 26 punktai). Pirmosios instancijos teismo motyvą, kad komisijos narei E. G. galbūt stigo kompetencijos ir ji negebėjo įvertinti konkurso dalyvių atitikties pareigoms lygio, teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstą. Nors, remiantis byloje pateiktų Viešų konkursų į Skuodo rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų pareigas nuostatų 4 skyriumi „Komisijos sudarymas ir pretendentų atranka“, matyti, kad nėra nustatytas reikalavimas komisijos nariui būti įgijusiam atitinkamą išsilavinimą, tačiau nagrinėjamu atveju E. G. yra įgijusi ( - ) išsilavinimą, dirba ( - ), laikinai eina ( - ) pareigas. Todėl, atsižvelgiant į organizuotą konkursą – Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti, darytina išvada, kad tiek E. G. išsilavinimas, tiek jos profesinė patirtis yra pakankama įvertinti pretendentų į įstaigos vadovus gebėjimus. Nors pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad E. G. turėjo sunkumų įvertinti pretendentus, tačiau pati E. G. posėdžio metu nurodė, kad įvertinusi ir apsvarsčiusi galimybes, ar ji gali dalyvauti komisijoje, padarė išvadą, kad dalyvauti komisijoje jai nėra kliūčių (2018 m. liepos 17 d. teismo posėdžio garso įrašo 2.31.30–2.31.50). Be to, nurodė, kad nors konkurse kaip komisijos narė dalyvavo pirmą kartą, tačiau likus savaitei iki konkurso susipažino su pretendentų veiklos ataskaitomis, jai buvo išaiškinta, kad pretendentus turi vertinti individualiai ir objektyviai, taip pat nurodė, kad jokio spaudimo dėl pretendentų vertinimo nepatyrė (2018 m. liepos 17 d. teismo posėdžio garso įrašo 2.20.15–2.25.00). Taigi, atsižvelgiant į tai, ką paaiškino pirmosios instancijos teismo posėdyje E. G., atsižvelgiant į jos kompetenciją ir einamas pareigas, nėra pagrindo daryti išvadą, kad E. G. buvo nekompetentinga.

9531.

96Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta nutarties 27 ir 28 punktuose, konstatuojama, kad byloje nustatyti objektyvūs duomenys apie komisijos narės tinkamumą būti komisijos nare, sąsajų su konkursą laimėjusiu asmeniu nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad tokių ir (ar) panašių aplinkybių nenustatyta, todėl esant nurodytam faktinių aplinkybių visetui daroma išvada, kad nenustatyta aplinkybių, jog atrankos komisija buvo nekompetentinga įvertinti pretendentus į įstaigos vadovo pareigas.

97Dėl procesinės bylos baigties

9832.

99Esant nustatytoms nutarties 23, 26 ir 29 punktuose nurodytomis aplinkybėms, skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovo ieškinys atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

10033.

101Pažymėtina ir tai, kad pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagal CPK 320 straipsnį apeliacinio skundo ribas paprastai nustato faktiniai ir teisiniai argumentai, kurių pagrindu ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2013). Byloje nustatyta, kad ieškovas pareikštą ieškinį iš esmės grindė viešo konkurso pažeidimais ir procesiniais pažeidimais, tačiau atsižvelgiant į tai, kad apeliantė apeliaciniu skundu ir ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų ir išvados dėl procesinių pažeidimų nebuvimo, laikytina, kad nagrinėjamu atveju apeliacinio skundo reikalavimo ribos yra skaidrumo principo (ne)pažeidimo konstatavimas vykdant konkursą ir komisijos narės E. G. galimumas būti komisijos nare atsižvelgiant į jos kompetenciją.

102Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

10334.

104Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 5 dalimi, apeliacinės instancijos teismui priėmus naują sprendimą atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, jog patyrė 100 EUR žyminio mokesčio išlaidų, kurios pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistos iš atsakovės. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą – ieškinį atmetus ir remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi ieškovo patirtos 100 EUR žyminio mokesčio sumokėjimo išlaidos neatlyginamos. Ieškovas, atsakovė, tretieji asmenys pirmosios instancijos teismui nepateikė duomenų apie kitas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

105Bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme

10635.

107Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovė (apeliantė) pateikė rašytinius įrodymus, kad patyrė 100 EUR žyminio mokesčio išlaidų už apeliacinio skundo padavimą (CPK 80 straipsnio 4 dalis), atsižvelgiant į tai iš ieškovo G. B. priteisiamos 100 EUR žyminio mokesčio sumokėjimo išlaidos atsakovės Skuodo rajono savivaldybės administracijos naudai. Kitų duomenų ieškovas, atsakovė, tretieji asmenys apie patirtas bylinėjimosi išlaidas bylą nagrinėjant apeliacine proceso tvarka nepateikė.

108Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

109Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

110Ieškinį atmesti.

111Priteisti iš ieškovo G. B. 100 EUR žyminio mokesčio sumokėjimo išlaidų atsakovei Skuodo rajono savivaldybės administracijai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti atrankos į... 7. 2.... 8. Atsakovė su ieškovo ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmai 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu... 12. 3.1.... 13. Dėl konkurso procedūras reglamentuojančių teisės aktų pirmosios... 14. 3.2.... 15. Dėl konkurso organizavimo ir vykdymo reikalavimų užtikrinimo pirmosios... 16. 3.3.... 17. Dėl konkurso organizavimo skaidrumo principo užtikrinimo pirmosios... 18. 3.4.... 19. Dėl komisijos narės E. G. kompetencijos pirmosios instancijos teismas... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 21. 4.... 22. Apeliaciniu skundu atsakovė Skuodo rajono savivaldybės administracija prašo... 23. 4.1.... 24. Dėl konkurso skaidrumo principų darbo santykių kontekste apeliantė nurodo,... 25. 4.2.... 26. Dėl konkurso skaidrumo principo nuostatų kontekste apeliantė nurodo, kad jie... 27. 4.3.... 28. Dėl komisijos narės E. G. kompetencijos apeliantė nurodo, kad ji komisijos... 29. 5.... 30. Atsiliepimu ieškovas G. B. prašo apeliacinio skundo netenkinti ir priteisti... 31. 5.1.... 32. Dėl konkurso skaidrumo principų darbo santykių kontekste ieškovas nurodo,... 33. 5.2.... 34. Dėl konkurso skaidrumo principo procedūrinių pažeidimų ir nuostatų... 35. 6.... 36. Atsiliepimu trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, V.... 37. 6.1.... 38. Trečiasis asmuo V. K. nurodo, kad atsakovė konkurso organizavimą ir vykdymą... 39. 6.2.... 40. Nurodo, kad sutinka su apeliantės pozicija dėl komisijos narės E. G.... 41. Teisėjų kolegija... 42. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 43. 7.... 44. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 45. 8.... 46. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai... 47. Faktinės aplinkybės... 48. 9.... 49. 2017 m. rugsėjo 28 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T9-187... 50. 10.... 51. Byloje pirmosios instancijos teisme iš esmės buvo nagrinėjamas tarp šalių... 52. Dėl skaidrumo principo (ne)pažeidimo šalis siejusių darbo santykių... 53. 11.... 54. Nagrinėjamu atveju buvo paskelbtas konkursas į viešosios įstaigos Skuodo... 55. 12.... 56. Priimant į darbą konkurso būdu siekiama užtikrinti, kad į konkursines... 57. 13.... 58. Teisėjų kolegija, vertindama konkurso komisijos sudėties teisėtumą,... 59. 14.... 60. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2017 m. rugsėjo 28 d.... 61. 15.... 62. 2018 m. kovo 26 d. įvyko konkursas į viešosios įstaigos Skuodo pirminės... 63. 16.... 64. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas skaidrumo principo pažeidimą... 65. 17.... 66. Su šia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinkama. Vienodas požiūris... 67. 18.... 68. Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjamu atveju apeliaciniu skundu ir ieškovo... 69. 19.... 70. Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, jų pagrindu... 71. 20.... 72. Ieškovas, pareiškęs reikalavimą atsakovei, neginčytinų įrodymų dėl... 73. Dėl skaidrumo principo (ne)pažeidimo šalių vertinimo konkurso metu... 74. 21.... 75. Apeliantė apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas... 76. 22.... 77. Konkurso skaidrumo principo nuostatų kontekste apeliantė nurodo, kad jie buvo... 78. 23.... 79. Dėl konkurso organizavimo skaidrumo principo užtikrinimo pirmosios... 80. 24.... 81. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų... 82. 25.... 83. Vertinant byloje pateiktus rašytinius įrodymus nustatyta, kad pagal viešo... 84. 26.... 85. Pažymėtina, kad vien tai, kad konkurso komisijos nariai savo nuožiūra... 86. 27.... 87. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kasacinio teismo išaiškinimai, kuriais... 88. 28.... 89. Vertinant konkurso organizavimo skaidrumo principo užtikrinimą, šiuo atveju... 90. Dėl komisijos narės E. G. kompetencijos... 91. 29.... 92. Bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atrankos... 93. 30.... 94. Dėl komisijos sudėties teisėtumo ir narių (ne)šališkumo nutartyje jau... 95. 31.... 96. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta nutarties 27 ir 28 punktuose,... 97. Dėl procesinės bylos baigties... 98. 32.... 99. Esant nustatytoms nutarties 23, 26 ir 29 punktuose nurodytomis aplinkybėms,... 100. 33.... 101. Pažymėtina ir tai, kad pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos... 102. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 103. 34.... 104. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 5 dalimi, apeliacinės instancijos teismui... 105. Bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme... 106. 35.... 107. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas... 108. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų... 109. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą... 110. Ieškinį atmesti.... 111. Priteisti iš ieškovo G. B. 100 EUR žyminio mokesčio sumokėjimo išlaidų...