Byla 2S-1905-524/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Klaipėdos tranzito centras“ atstovo advokato Evaldo Greičiaus atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-06 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės S. R. komercinės įmonės ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos tranzito centras“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-09-23 nutartimi atsakovės atstovui advokatui Evaldui Greičiui už neatvykimą į 2014-09-22 teismo posėdį paskyrė 300 Lt baudą.

32014-09-24 advokatas Evaldas Greičius pateikė prašymą panaikinti paskirtą baudą. Nurodė, kad nesiekė veikti prieš greitą bylos išnagrinėjimą ir nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-06 nutartimi advokato prašymą dėl baudos panaikinimo atmetė. Teismas pažymėjo, kad šalies atstovo užimtumas kitoje byloje paprastai nelaikomas svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi, o gauti šalių prašymai, įskaitant ir prašymus dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, yra nagrinėjami teismo posėdžio metu, išklausius byloje dalyvaujančių asmenų nuomonę dėl pareikštų prašymų. Teismo vertinimu, atsakovės atstovo procesinis elgesys nepatvirtina jo prašyme nurodytų aplinkybių dėl atsakovės suinteresuotumo kuo greičiau užbaigti šios civilinės bylos nagrinėjimą, nes nebuvo bandoma išnaudoti procesines galimybes prašant pripažinti ieškovės atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis nesvarbiomis ir tuo pagrindu ieškinį palikti nenagrinėtą arba nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant. Taip pat pažymėta, kad atsakovę byloje atstovauja advokatai Remigijus Bukėnas, Inga Umbrasaitė bei Evaldas Greičius, t. y. advokatų profesinės bendrijos „Euroteisės biuras“, veikiančios ne tik Vilniaus mieste, bet ir Klaipėdoje advokatai, todėl atsakovės atstovas turėjo galimybę pasirūpinti tinkamu atsakovės atstovavimu ir nevykstant iš Vilniaus į Klaipėdą.

5Atskiruoju skundu atsakovės atstovas advokatas Evaldas Greičius prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-06 nutartimi paskirtą 300 Lt baudą. Nurodo, kad jo darbo vieta yra Vilniuje, tad sužinojęs, jog S. R. komercinės įmonės atstovas advokatas Donatas Lengvinas nedalyvaus teismo posėdyje (kadangi jo, kaip ir apelianto dalyvavimas buvo pripažintas būtinu, suprato, jog teismo posėdis be ieškovės atstovo tikrai neįvyks), siekdamas sutaupyti kliento lėšų bei savo laiko, nusprendė nevykti į 2014-09-22 teismo posėdį. Nurodo, kad UAB „Klaipėdos tranzito centras“ atstovavimo sutartį šioje byloje yra pasirašiusi ne su kitas kontoros darbuotojais, o su apeliantu, kuris ir gilinosi į nagrinėjamą bylą, ją analizavo, todėl kiti advokatai tinkamai atstovauti kliento interesų negalėjo. Nurodo, kad neturėjo tikslo vilkinti procesą ir į paskirtą teismo posėdį neatvyko tik dėl suklaidinimo, jog teismo posėdis tikrai bus atidėtas.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

8CPK 246 str. 3 d., atidedant bylos nagrinėjimą, numato teismui teisę neatvykusiai šaliai paskirti iki vieno tūkstančio litų baudą, jeigu įstatymai nustato šios šalies pareigą dalyvauti teismo posėdyje arba teismas pripažįsta šalies dalyvavimą teismo posėdyje būtinu ir negalima sprendimo priimti už akių, taip pat teisę skirti minėtą baudą, kai be svarbių priežasčių neatvyksta į teismo posėdį šalies atstovas ir dėl to teismas atideda bylos nagrinėjimą. Įstatymas taip pat įpareigoja proceso dalyvius ne tik sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bet ir bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus.

9Iš bylos duomenų nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-08 nutartimi atnaujintas bylos nagrinėjimas iš esmės, civilinė byla skirta nagrinėti žodinio proceso tvarka teismo posėdyje 2014-09-22, taip pat ieškovo ir atsakovo atstovų dalyvavimas teismo posėdyje pripažintas būtinu. Atsakovės atstovui advokatui Evaldui Greičiui apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai. Nustatyta, kad 2014-09-17 ieškovės atstovas advokatas Donatas Lengvinas pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą (arba padaryti pertrauką) dėl užimtumo kitoje byloje. Apeliantas nurodo, kad 2014-09-19 ieškovės atstovas telefonu informavo apeliantą, jog 2014-09-22 teismo posėdyje nedalyvaus. Apeliantas manė, kad teismo posėdis be ieškovės atstovo tikrai neįvyks, todėl nusprendė nevykti į teismo posėdį minėtą dieną.

10Šalių prašymai, tarp jų ir prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, nagrinėjami teismo posėdžio metu, išklausius kitų byloje dalyvaujančių asmenų nuomonę (CPK 245 str.). Bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis; neatvykimas dėl atstovo užimtumas kitose bylose paprastai nelaikomas svarbiomis priežastimis (CPK 246 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovės atstovas prašė atidėti 2014-09-22 paskirtą bylos nagrinėjimą arba padaryti pertrauką ir, esant galimybei, teismo posėdį prašė skirti nurodytomis datomis, tarp kurių taip pat nurodė ir 2014-09-22 po pietų. Pažymėtina, kad teismo nutartimi būtinu buvo pripažintas ir atsakovo atstovo dalyvavimas teismo posėdyje. Pagrindinis principas, leidžiantis šaliai (jos atstovui) išvengti neigiamų procesinių teisinių padarinių neatvykus į teismo posėdį, yra pareiga laiku informuoti teismą apie nedalyvavimą teismo posėdyje ir pateikti įrodymus apie neatvykimą pateisinančias priežastis (CPK 246 str. 1, 2 d.). Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad apeliantas, žinodamas apie nustatytą teismo įpareigojimą dalyvauti teismo posėdyje, nepateikė teismui prašymo, informuojančio apie neatvykimo į teismo posėdį priežastis, jų svarbą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės atstovo procesinis elgesys nepatvirtina siekio operatyviai užbaigti civilinės bylos nagrinėjimą – nebuvo bandoma išnaudoti procesines galimybes prašant pripažinti ieškovės atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis nesvarbiomis ir tuo pagrindu ieškinį palikti nenagrinėtą arba nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant, skirti pertrauką byloje.

11Įvertinęs bylos medžiagą apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas ir pagrįstai konstatavo, jog apeliantas netinkamai naudojosi procesinėmis teisėmis, nesirūpino greitu bylos išnagrinėjimu. Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, nesudaro pagrindo tenkinti atskirąjį skundą, t. y. panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 str., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-06 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai