Byla e2YT-30334-595/2016
Dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „G ir G partneriai“ prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo,

Nustatė

2teisme gautas pareiškėjo UAB „G ir G partneriai“ prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę bei iki kol bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio D. K. veiksmų priimant 2016-06-29 nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas bei patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, sustabdyti antstolio D. K. procesinius veiksmus, atliekamus pagal skundžiamus procesinius dokumentus vykdomosiose bylose Nr. 0174/16/01212 ir 0174/14/21969. Skunde pareiškėjas nurodo, kad antstolis nepagrįstai nurodė nuo jo sąskaitos nurašyti ženkliai didesnes sumas, nei reikia išieškomai sumai padengti, neteisėtai paskaičiavo atlygį antstoliui, nusprendė išieškoti vykdymo išlaidas. Šie antstolio procesiniai sprendimai yra nemotyvuoti, pažeidžiantys skolininko interesus.

3Pareiškėjo prašymas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje yra įtvirtinta kiekvieno asmens teisė į teisminę gynybą, kai pažeidžiamos jo teisės ar laisvės. Tokia asmens teisių gynyba turi būti užtikrinama ir vykdymo procese, kuriame atliekami veiksmai paliečia ne tik skolininko ir išieškotojo, bet ir trečiųjų asmenų interesus. Vykdymo procese pažeistos teisės gali būti ginamos paduodant skundą dėl antstolio veiksmų arba ginant pažeistas teises ginčo teisenos tvarka. Teisė paduoti skundą dėl antstolio veiksmų suteikiama asmenims tiesiogiai dalyvaujantiems vykdymo procese, kurių teises arba teisėtus interesus sprendimo vykdymo proceso metu pažeidžia antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus arba jų neatlikdamas (CPK 510 str.). Skundas dėl antstolio veiksmų pateikiamas antstoliui. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios pasaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

5Nustatyta, kad antstolis D. K. vykdo išieškojimą iš skolininko UAB „G ir G partneriai“ išieškotojo UAB „Cornis“ naudai (Vykdomosios bylos Nr. 0174/16/01212, 0174/14/21969).

6Vykdymo procese antstolis D. K. 2016-06-29 priėmė nurodymą priverstinai nurašyti nuo skolininko UAB „G ir G partneriai“ sąskaitų 169 898,06 eurų sumą, lėšas pervedant į antstolio depozitinę sąskaitą bei 2016-06-29 priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Šiuos procesinius dokumentus pareiškėjas skundžia. 2016-07-07 yra pateikęs skundą dėl antstolio veiksmų ir tuo pagrindu prašo teismo stabdyti antstolio 2016-06-29 priimtų procesinių dokumentų (nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas bei patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo) vykdymą.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas. Atsižvelgiant į šią laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančią teisės normą, laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – teismo sprendimo (skundo), kuris palankus ieškovui (pareiškėjui), įvykdymo užtikrinimas, o pagrindas – egzistuojanti teismo sprendimo neįvykdymo ar įvykdymo pasunkėjimo grėsmė, kuri pateisintų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Būtinumas užtikrinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamo tikslo įgyvendinimą nustatyti šių priemonių taikymo pagrindą bei vadovautis ekonomiškumo, teisingumo, proporcingumo, asmenų lygybės principais suponuoja teismui pareigą, sprendžiant dėl konkrečios laikinųjų apsaugos priemonių rūšies taikymo ir jos taikymo masto, preliminariai įvertinti skundu pareikštus reikalavimus, pateiktus įrodymus.

8Atsižvelgiant į tai, kad antstolio D. K. kontoroje yra gautas skolininko UAB „G ir G partneriai“ skundas dėl antstolio 2016-06-29 nurodymo ir patvarkymo, kuriuos pareiškėjas skundžia, remiantis CPK 510 str. 1 d., 145 str. 1 d. 10 p. taikytina laikinoji apsaugos priemonė bei stabdytinas antstolio D. K. 2016-06-29 priimto nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas bei 2016-06-29 patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo vykdymas iki kol bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų bei įsiteisės šiuo klausimu priimtas teismo procesinis sprendimas.

9Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 144 ir 151 straipsniais,

Nutarė

10Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

11Sustabdyti antstolio D. K. 2016-06-29 priimto nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. 2-DK-T-1026 bei 2016-06-29 patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. 2-DK-T-1028 vykdymą vykdomosiose bylose Nr. 0174/16/01212, Nr. 0174/14/21969 iki bus išnagrinėtas pareiškėjo UAB “G ir G partneriai” skundas dėl antstolio D. K. veiksmų bei įsiteisės šiuo klausimu priimtas teismo procesinis sprendimas.

12Ši nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai