Byla 2-2732-362/2013
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės vaiko rūpybos ir gyvenamosios vietos nustatymo, rūpintojos bei turto administratorės paskyrimo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, sekretoriaujant Sigitai Batulevičienei, dalyvaujant ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovams Andriui Ščevinskui ir Jolantai Šiuparienei, išvadą duodančios institucijos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Alai Ivanovai, trečiajam asmeniui E. B., nedalyvaujant atsakovei S. B., apie posėdį jai pranešta tinkamai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei S. B., trečiajam asmeniui E. B., dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės vaiko rūpybos ir gyvenamosios vietos nustatymo, rūpintojos bei turto administratorės paskyrimo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovo atstovai prašo neterminuotai apriboti motinos S. B. valdžią sūnaus F. B., gim. 1995-12-28, atžvilgiu, vaikui nustatyti nuolatinę rūpybą, jo rūpintoja ir turto administratore paskirti E. B., F. B. rūpybos vietą nustatyti E. B. gyvenamojoje vietoje, bei priteisti iš atsakovės išlaikymą vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 400,00 Lt nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki vaiko pilnametystės. Nurodo, kad F. B. yra rūpinamas močiutės E. B.. Vaiko motina S. B. nuolat girtauja, vaiku nesirūpina. Vaiko tėvas A. B. mirė 2005-07-17. S. B. šeima įrašyta į Šiaulių rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą. Šeima į apskaitą įrašyta dėl girtavimo, nepakankamos vaikų priežiūros. Namui reikalingas remontas, dėl nepakankamo šildymo, drėgmės pelija lubos, sienos. Namuose šalta, netvarkinga.

4Atsakovė S. B. atsiliepimo teismui nepateikė, nepareiškė jokios nuomonės dėl ieškinio reikalavimų, procesiniai dokumentai jai įteikti tinkamai, apie teismo posėdžius informuota tinkamai.

5Tretysis asmuo E. B. su ieškiniu sutinka ir nurodė, jog jau daugiau nei metai rūpinasi anūku F. ir sutinka toliau juo rūpintis.

6Teismo posėdyje apklaustas vaikas F. B. teismui sakė, kad jį prižiūri močiutė. Mama tinkamai rūpintis juo negali. Nori gyventi pas močiutę, kuri juo rūpinasi.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje esančio gimimo liudijimo nuorašo ir 2012-01-31 gimimo įrašo kopijos matyti, kad F. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), vaiko motina S. B., a. k. ( - ) vaiko tėvas A. B. (mirė 2005-07-17). Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 11 d. įsakymu A-29(8.1) S. B. šeima įrašyta į Šiaulių rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą. 2012-08-22 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu F. B. nustatyta laikinoji rūpyba, jo rūpintoja paskirta E. B.. Iš buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų matyti, jog atsakovė neturi tinkamų sąlygų vaikui gyventi. Iš pakartotinių šeimos aplankymo aktų ir tarnybinių pranešimų matyti, jog atsakovė nuolat girtauja, nors gydėsi dėl priklausomybės alkoholiui, tačiau ne kartą rasta neblaivi. Iš VSDFV ir Lietuvos darbo biržos duomenų matyti, jog atsakovė nuo 2011-10-08 niekur nedirba. Darbo biržoje neregistruota, išbraukta 2012-10-30 be teisės registruotis darbo biržoje 6 mėnesius. 2011-11-10 S. B. dėl tėvų valdžios nepanaudojimo Šiaulių rajono apylinkės teismo nutarimu nubausta įspėjimu. Už pakartotiną pažeidimą - už vaikų nepriežiūrą - Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012-03-15 nutarimu S. B. skirta 100 litų bauda.

9Tretysis asmuo E. B. atitinka globėjams/rūpintojams keliamus reikalavimus: yra neteista, nebausta administracine tvarka, pagal sveikatos būklę gali būti rūpintoja. E. B. yra našlė, gauna 887,31 senatvės pensiją bei 100,05 Lt našlės pensiją. E. B. nuosavybės teise priklauso 2-jų kambarių butas. F. yra skirtas atskiras kambarys, plotas apie 14 kv. m. kambarys pilnai apstatytas baldais. Vaiko vystymuisi sudarytos tinkamos sąlygos. E. B. iki rūpybos nustatymo beveik metus rūpinosi anūku. 2012-10-25 Šiaulių miesto VTAS specialistai lankėsi E. B. namuose. Išvada - F. B. rūpinasi tinkamai. Rūpintinio ir rūpintojos santykiai šilti, draugiški. Rūpintiniui sudarytos sąlygos augti, vystytis.

10Iš ieškovo atstovų, trečiojo asmens paaiškinimų bei byloje esančių rašytinių ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų nustatyta, kad atsakovė savo teisių ir pareigų dorai auklėti ir prižiūrėti vaiką rūpintis jo sveikata, išlaikyti jį atsižvelgiant į jo fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje, nevykdo. Atsakovė dėl savo kaltės yra nusišalinusi nuo vaiko auklėjimo ir priežiūros ir nėra jokių duomenų, kad ateityje situacija pasikeistų. Pagal įstatymą tėvai privalo vykdyti savo pareigas vaikams, todėl ir tėvų valdžios neįgyvendinimas dėl tingumo ir aplaidumo, abejingumo savo pareigoms laikytinas kaltais veiksmais, kai vengiama atlikti savo pareigas, ar veiksmais, kai nesirūpinama savo vaikais. Teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, konstatuoja, kad atsakovė tinkamai nesirūpina savo sūnumi F., todėl atsakovei motinos valdžia sūnaus F. B. atžvilgiu apribotina neterminuotai (CK 3.180 str. 1 d., 2 d.).

11CK 3.248 str. 1 d. numato, jog vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą, priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai ir tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. CK 3.256 str. numato, jog vaiko nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų priežiūros likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Vaiko teisių konvencijos 3 str. taip pat pabrėžta, kad, imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia – vaiko interesai. Atsižvelgiant į vaiko nuomonę, išsakytą teismo posėdyje, į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinyje nurodytas aplinkybes, Vaiko teisių apsaugos skyriaus patikrinimo aktus bei kitus įrodymus, be tėvų globos likusiam F. B. nustatytina nuolatinė rūpyba, visus rūpintojai keliamus reikalavimus atitinkanti E. B. paskirtina F. B. rūpintoja ir turto administratore, F. B. rūpybos vieta nustatytina E. B. gyvenamojoje vietoje.

12Pagal CK 3.192 str. atsakovė privalo materialiai išlaikyti savo nepilnametį vaiką, todėl, atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko poreikius, atsakovės amžių, turtinę padėtį, turimas galimybes išlaikyti vaiką, iš atsakovės S. B. priteistinas ieškovo prašomas išlaikymas vaikui F. B. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 400,00 Lt nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t. y. 2013-03-12, iki vaiko pilnametystės, rūpintojai E. B. pavestina tvarkyti uzufrukto teise rūpintinio F. B. išlaikymui mokamas visas pinigines lėšas, našlaičio pašalpą.

13Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (10,00 litų) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 str., 406 str., 407 str., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180 str., 3.183 str., 3.194 str., 3.195 str., 3.252 str. 1 d. 2 p., 2 d. 1 p., 3.259 str., 3.263 str., 3.264 str. 3 d., 3.265 str. 1 d. 1 p., 3.271 – 3.272 str., 3.274 – 3.276 str., teismas,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Neterminuotai apriboti motinos S. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valdžią vaiko F. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), atžvilgiu.

17Nustatyti F. B. nuolatinę rūpybą.

18Paskirti F. B. rūpintoja ir turto administratore E. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ).

19Nustatyti F. B. rūpybos vietą rūpintojos E. B. gyvenamoje vietoje.

20Priteisti iš atsakovės S. B., asmens kodas ( - ) išlaikymą vaikui F. B., asmens kodas ( - ) po 400,00 Lt (keturis šimtus litų) periodinių išmokų, mokamų kas mėnesį, nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t. y. 2013-03-13, iki vaiko pilnametystės.

21Pavesti rūpintojai E. B. tvarkyti uzufrukto teise rūpintinio F. B. išlaikymui mokamas visas pinigines lėšas.

22Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Ieškovo atstovai prašo neterminuotai apriboti motinos S. B. valdžią sūnaus... 4. Atsakovė S. B. atsiliepimo teismui nepateikė, nepareiškė jokios nuomonės... 5. Tretysis asmuo E. B. su ieškiniu sutinka ir nurodė, jog jau daugiau nei metai... 6. Teismo posėdyje apklaustas vaikas F. B. teismui sakė, kad jį prižiūri... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Iš byloje esančio gimimo liudijimo nuorašo ir 2012-01-31 gimimo įrašo... 9. Tretysis asmuo E. B. atitinka globėjams/rūpintojams keliamus reikalavimus:... 10. Iš ieškovo atstovų, trečiojo asmens paaiškinimų bei byloje esančių... 11. CK 3.248 str. 1 d. numato, jog vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti... 12. Pagal CK 3.192 str. atsakovė privalo materialiai išlaikyti savo nepilnametį... 13. Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 str.,... 15. Ieškinį patenkinti visiškai.... 16. Neterminuotai apriboti motinos S. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valdžią... 17. Nustatyti F. B. nuolatinę rūpybą.... 18. Paskirti F. B. rūpintoja ir turto administratore E. B., asmens kodas ( - )... 19. Nustatyti F. B. rūpybos vietą rūpintojos E. B. gyvenamoje vietoje.... 20. Priteisti iš atsakovės S. B., asmens kodas ( - ) išlaikymą vaikui F. B.,... 21. Pavesti rūpintojai E. B. tvarkyti uzufrukto teise rūpintinio F. B.... 22. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...