Byla 2A-380-460/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Aušra Maškevičienė, kolegijos teisėjai Žydrūnas Bertašius ir Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant atsakovo UAB „ Jurtinga“ atstovui advokatui Eligijui Karbauskui, trečiojo asmens Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovui Vaclovui Daukšai, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Ketonas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Ketonas“ ieškinį atsakovui UAB „Jurtinga“, trečiajam asmeniui Klaipėdos apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl baudos paskyrimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2UAB „Ketonas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš UAB „Jurtinga“ 5000 litų baudos bei įpareigoti atsakovę UAB „Jurtinga“ per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išsivežti savo produkciją, esančią UAB „Ketonas“ sandėlyje. Nurodė, kad tarp šalių sudaryta 2006 m. sausio 10 d. prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis Nr. 182, pagal kurią uždaroji akcinė bendrovė „Jurtinga“ perdavė muitinės sandėlio savininkui saugoti muitinės sandėlyje prekes, kuriomis jis turi teisę disponuoti. Uždaroji akcinė bendrovė „Jurtinga“ paliko saugoti 4 tonas jautienos iš Argentinos, skirtos išvežti į Ukrainą. Jautienos galiojimo laikas baigėsi 2006-10-12. UAB „Jurtinga“ įsipareigojo prekes išgabenti iš muitinės sandėlio iki saugojimo termino pabaigos. Ieškovas siuntė raginimus atsakovui dėl minėtos produkcijos išvežimo, tačiau pastarasis nesureagavo, produkcijos neišvežė ir nesunaikino. Nurodė, kad dėl to privalo visą atsakomybę prisiimti Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

3Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Prašė taikyti sutrumpintą ieškinio terminą dėl baudų išieškojimo. Paaiškino, kad termino eiga prasidėjo 2006-10-13. Ieškinį uždaroji akcinė bendrovė „Ketonas“ pareiškė tik 2008-01-21. Atsiliepime nurodė, kad ieškovo nurodytas krovinys priklauso užsienio įmonei „Bunbury investments ILC“, kuris buvo skirtas išvežti į Ukrainą. Jų įmonė vykdė krovinio ekspedijavimo paslaugas, todėl negali priiminėti sprendimo dėl krovinio likimo, kartu ir dėl krovinio išvežimo iš muitinės sandėlio. Ieškovas keldamas klausimą dėl baudos skyrimo privalo įrodyti jų įmonės neteisėtus veiksmus. 2006-02-15 jų įmonė kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kad būtų leista iš UAB „Ketonas“ pasikrauti šaldytą jautieną ir išsiųsti ją gamintojui, tačiau Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jiems nepateikė nei leidimo, nei atsisakymo jį išduoti. Dėl jų kaltės krovinys liko neišvežtas. Nurodė, kad jų įmonė nėra tinkamas atsakovas šioje byloje.

4Trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsakomybės neprisiėmė ir nurodė, kad atsakovas privalėjo ieškovui pateikti dokumentus, kurie lydi krovinį. Be to, išvežti krovinį be atsakovo sutikimo negali.

5Klaipėdos m. apylinkės teismas 2008-10-22 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė iš uždarosios akcinės bendrovės „Jurtinga“ 5000 Lt baudos ir 150 Lt žyminio mokesčio uždarajai akcinei bendrovei „Ketonas“. Kitos ieškinio dalies dėl įpareigojimo išvežti produkcija iš uždarosios akcinės bendrovės „Ketonas“ sandėlio netenkino. Teismas nustatė, kad ginčas kilo iš sutartinių teisinių santykių. Atsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų. Pagal sutarties Nr. 182 str. 6.4 p. disponentas, t. y. atsakovas, privalėjo perduoti visas muitinės sandėlyje saugomas jo perduotas prekes valstybės nuosavybėn arba prižiūrint muitinei jas sunaikinti. Uždaroji akcinė bendrovė „Ketonas“ ne kartą kreipėsi į uždarąją akcinę bendrovę „Jurtinga“ išvežti produkciją, sušaldytą jautieną, pasibaigus jos galiojimo laikui. Tačiau į pranešimus atsakovas nereagavo ir savo sutartinių įsipareigojimų iki šios dienos neįvykdė. Atsakymuose nurodė, kad už sandėlyje likusią šaldytą jautieną atsakinga yra Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir atskiri pareigūnai, jie privalo prisiimti atsakomybę. Be to, prekės savininkas yra ne jie, o siuntėjai, su kuriais nutraukta sutartis. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų neįvykdė. Todėl minėtu pagrindu taikyti ieškinio senaties termino nėra teisinio pagrindo. Sutarties Nr. 182, 14 p. numatyta 5000 Lt bauda už sutarties 5.2 p. nevykdymą. Ginčijamu atveju bauda numatyta sutartyje. Šalys išreiškė savo valią aptardamos sutarties aplinkybes, kurioms esant kaltoji šalis sumoka 5000 Lt baudą. Tarp šalių sudaryta prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis Nr. 182. Šioje sutartyje numatyta, kad pasibaigus produkcijos terminui produkcija išvežama arba utilizuojama. Dėl įpareigojimo išvežti produkciją iš UAB „Ketonas“ nurodė, kad neįvykdžius sutarties sąlygų yra numatyta sankcija – 5000 Lt. Teismas šią sankciją taikė, todėl nurodė, kad du procesiniai sprendimai tiesiogiai susiję už sutartinių įsipareigojimų vykdymą, netaikytini. Be to, atlikti šią procedūrą reikalinga pateikti produkcijai lydimuosius dokumentus, gauti veterinarijos bei produkcijos savininko leidimą. Įpareigojimas išvežti produkciją yra susijęs ne tik su atsakovu, bet ir su trečiuoju asmeniu bei krovinio savininku. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 266 str. draudžia spręsti klausimo dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų.

6Ieškovė UAB „Ketonas“ pateikė apeliacinį skundą dėl 2008-10-22 Klaipėdos m. apylinkės teismo sprendimo prašydami pakeisti jo dalį dėl UAB „Jurtinga“ įpareigojimo išvežti produkciją iš UAB „Ketonas“ sandėlio. Kitą sprendimo dalį prašo palikti nepakeistą. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo, bei netesybas. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jei šios sąlygos pagal jų esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo. Prekės saugojimo muitinės sandėlyje sutartis pagal savo esmę yra pasaugos sutartis. Pasibaigus pasaugos sutarties terminui, davėjas privalo nedelsiant atsiimti saugoti perduotą daiktą. Motyvas, kad produkcijos išvežimui reikalinga gauti leidimą, neturi įtakos nagrinėjamo ginčo sprendimui. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad negali gauti atitinkamų institucijų leidimų. Sprendimas įpareigoti UAB „Jurtinga“ išvežti produkciją iš UAB „Ketonas“ sandėlio nėra susijęs su trečiųjų asmenų teisėmis ir pareigomis. Atsakovas iki šiol yra saugomų prekių disponentas, jis nepateikė įrodymų, kad jo sutartis su prekių savininku nutraukta, todėl atskiro savininko leidimo išvežti produkciją iš sandėlio nereikia. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad nustatyta tvarka kreipėsi dėl leidimų išvežti ar utilizuoti krovinį.

7Atsakovė UAB „Jurtinga“ pateikė apeliacinį skundą dėl 2008-10-22 Klaipėdos m. apylinkės teismo sprendimo. Prašo panaikinti 2008-10-22 Klaipėdos m. apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skunde nurodė, kad ieškovas yra muitinės sandėlio savininkas, kuris vykdo teisės aktais reglamentuotą veiklą, saugodamas muitinės sandėlyje prekes. Jų įmonė pagal sutarties 6.4 punktą turėjo teisę, o ne pareigą teisės aktų nustatyta tvarka perduoti visas muitinės sandėlyje saugomas prekes valstybės nuosavybėn ar prižiūrint muitinei jas sunaikinti. Nei teisės aktai, nei sutartis nenustato jų įmonei prievolės perduoti muitinės sandėlyje esantį krovinį valstybei ar jį sunaikinti. Būtent ieškovas turėjo pareigą atlikti veiksmus, kurių neatlikimu kaltina jų įmonę. Be to, jų įmonė buvo pareiškusi reikalavimą taikyti ieškinio senatį. Teismas turėjo nustatyti momentą, nuo kurio ieškovui atsirado teisė į ieškinį, t. y. ieškinio senaties termino pradžios momentą. Jų manymu, ieškinio senaties termino pradžia yra 2006-10-12, t. y. tada, kai baigėsi krovinio galiojimo termino pabaiga. Senaties terminas pasibaigęs. Be to, teismas, tenkindamas ieškinį iš dalies, nepaskirstė atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų.

8Trečiojo asmens Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas paaiškino, kad už krovinio tvarkymą atsakinga UAB „Jurtinga“ tol, kol krovinys bus išvežtas iš Europos Sąjungos šalies. Pirmiausia UAB „ Jurtinga“ turėjo užpildyti dokumentus, tačiau to nepadarė. Dokumentus užpildžius, krovinį bus galima utilizuoti.

9UAB „Ketonas“ apeliacinis skundas tenkintinas, UAB „Jurtinga“ apeliacinis skundas atmestinas.

102006 m. sausio 10 d. tarp šalių sudaryta prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis Nr. 182, pagal kurią uždaroji akcinė bendrovė „Jurtinga“ perdavė muitinės sandėlio savininkui UAB „Ketonas“ saugoti muitinės sandėlyje prekes, kuriomis jis turi teisę disponuoti. Uždaroji akcinė bendrovė „Jurtinga“ paliko saugoti 4 tonas jautienos iš Argentinos, skirtos išvežti į Ukrainą. Jautienos galiojimo laikas baigėsi 2006-10-12. Ieškovas siuntė raginimus atsakovui dėl minėtos produkcijos išvežimo, tačiau pastarasis nesureagavo, produkcijos neišvežė ir nesunaikino. Ginčas kilo iš sutartinių teisinių santykių. Atsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų. Pagal sutarties Nr. 182 str. 6.4 p. disponentui, t. y. UAB „Jurtinga“, nustatyta teisė perduoti visas muitinės sandėlyje saugomas jo perduotas prekes valstybės nuosavybėn arba prižiūrint muitinei jas sunaikinti. Apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad nei teisės aktai, nei sutartis nenustato jų įmonei prievolės perduoti muitinės sandėlyje esantį krovinį valstybei ar jį sunaikinti. Būtent ieškovas turėjo pareigą atlikti veiksmus, kurių neatlikimu kaltina jų įmonę. Teisėjų kolegijos nuomone, šie argumentai nepagrįsti, nes 2006-01-10 Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis Nr. 182 (toliau Sutartis) pagal savo esmę yra pasaugos sutartis. LR CK 6.843 str. nustato, kad pasibaigus pasaugos sutarties terminui, taip pat saugotojo nustatytam terminui, per kurį daiktas turi būti atsiimtas, davėjas privalo nedelsdamas atsiimti saugoti perduotą daiktą. Tokia pat pareiga yra numatyta Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarties Nr. 182 4.10 punkte, kuris nustato, kad disponentas, t. y. atsakovė UAB „Jurtinga“, įsipareigoja muitinės sandėlyje saugomas disponento perduotas prekes išgabenti iš muitinės sandėlio iki jų laikino saugojimo arba sutartinio saugojimo laikotarpio pabaigos.

11Šalys neginčijo, kad krovinio galiojimo laikas pasibaigė 2006-10-12. Sutartis buvo nutraukta 2008-02-11, todėl akivaizdu, jog iki ieškinio padavimo dienos buvo įvykusios abi Sutarties 4.10 punkte numatytos sąlygos, nors atsakovo pareiga išgabenti iš muitinės sandėlio saugomas disponento perduotas prekes atsirado jau po vienos iš Sutarties 4.10 punkte numatytų sąlygų atsiradimo.

12Pagal LR CK 6.189 str. sutarties nuostatos turi įstatymo galią sutarties šalims. Taip pat LR CK 6.38 str. nustato, kad sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytu terminu pagal įstatymą ar sutarties nurodymus. LR CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę.

13UAB „Jurtinga“ yra įmonė, kuri teikė paslaugas užsienio įmonei organizuojant krovinio pervežimą. LR CK 6.256 str. 4 d. nustato, kad kai sutartinių prievolių neįvykdo įmonė, tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai arba sutartis nenustato ko kita. Atsakovas neįvykdė Sutarties 4.10 punkte numatytos pareigos, todėl ieškovas įgijo teisę (bet ne pareigą) pateikti muitinės sandėlyje saugomas disponento perduotas prekes muitinės sankcionuotiems veiksmams. Kartu atsakovui kilo pareiga, numatyta Sutarties 14 punkte, atlyginti visas muitinės sandėlio savininko išlaidas ir sumokėti mokesčius, susijusius su 5.2 punkte nurodytų muitinės sankcionuotų veiksmų atlikimu, ir sumokėti 5000 litų baudą.

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiga atlyginti muitinės sandėlio išlaidas ir sumokėti 5000 litų baudą yra bendrojo pobūdžio sankcijos už sutarties sąlygų pažeidimą, ji Klaipėdos m. apylinkės teismo sprendimu pripažinta UAB „Jurginta“, todėl ši Klaipėdos m. apylinkės teismo sprendimo dalis teisėta ir pagrįsta ir paliktina nepakeista.

15Atsakovo apeliacinio skundo argumentai dėl senaties termino taikymo, teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti, nes LR CK 1.127 str. numato, kad pažeidimui esant tęstinio pobūdžio, ieškinio senaties terminas dėl veiksmų atlikimo ar neatlikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną.

162006-01-10 Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis Nr. 182 buvo sudaryta tarp UAB „Ketonas“ ir UAB „Jurtinga“. Sutartyje atsakovas UAB „Jurtinga“ nurodyta kaip asmuo, turintis teisę disponuoti saugojamomis muitinės sandėlyje prekėmis. Su tikru krovinio savininku ieškovas UAB „Ketonas“ neturėjo jokių sutartinių santykių ir kontaktų. Disponentas UAB „Jurtinga“ prisiėmė pareigą perduoti muitinės sandėlio savininkui saugoti muitinės sandėlyje prekes (Sutarties 1 punktas), pareigą išgabenti prekes iš muitinės sandėlio (Sutarties 4.10 punktas), pareigą sumokėti už prekių saugojimą muitinės sandėlyje (Sutarties 10 punktas), ir kitas Sutartyje numatytas pareigas, todėl galima konstatuoti, kad atsakovė UAB „Jurtinga“ prisiėmė prekių siuntėjo pareigas. Ieškovė UAB „Ketonas“ tinkamai vykdė 2002-07-17 LR Vyriausybės nutarimą „Dėl laikinojo prekių saugojimo sandėlių (importo ir eksporto terminalų) steigimo ir veiklos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 1157 ir dėjo visas įmanomas pastangas tam, kad būtų grąžintos saugomos prekės, t. y. tinkamai vykdė savo pareigas pagal Sutartį ir teisės aktus.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareigą išvežti produkcijai iš UAB „Ketonas“ sandėlio turi atsakovė, t. y. UAB „Jurtinga“, todėl Klaipėdos m. apylinkės teismo sprendimas keistinas, ieškovės UAB „Ketonas“ reikalavimą įpareigoti UAB „Jurtinga“ išvežti produkciją iš UAB „Ketonas“ sandėlio tenkinant.

18Esant nurodytoms aplinkybėms, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-10-22 sprendimas keistinas netinkamai įvertinus šiai bylai reikšmingas aplinkybes bei pažeidus materialinės teisės normas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 330 straipsnis).

19Keičiant teismo sprendimą, keistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Kadangi visi ieškovo reikalavimai patenkinti, todėl iš ieškovo valstybei žyminis mokestis nepriteistinas, o žyminis mokestis, ieškovo sumokėtas paduodant apeliacinį skundą, priteistinas iš atsakovo.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.1d.3p., 331 str. teisėjų kolegija

Nutarė

21Klaipėdos m. apylinkės teismo 2008-10-22 sprendimo dalį dėl įpareigojimo UAB „Jurtinga“ išvežti produkciją iš UAB „Ketonas“ sandėlio pakeisti ir įpareigoti UAB „Jurtinga“ išvežti produkciją iš UAB „Ketonas“ sandėlio.

22Pakeisti 2008-10-22 Klaipėdos m. teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, vietoje žodžių „priteisti iš UAB „ Ketonas“ 115 litų žyminį mokestį valstybei“ įrašant: UAB „Ketonas“ iš UAB „Jurtinga“ priteisti 115 litų sumokėtą žyminį mokestį.

23Kitą 2008-10-22 sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. UAB „Ketonas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš... 3. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Prašė taikyti sutrumpintą ieškinio... 4. Trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos... 5. Klaipėdos m. apylinkės teismas 2008-10-22 sprendimu ieškinį patenkino iš... 6. Ieškovė UAB „Ketonas“ pateikė apeliacinį skundą dėl 2008-10-22... 7. Atsakovė UAB „Jurtinga“ pateikė apeliacinį skundą dėl 2008-10-22... 8. Trečiojo asmens Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas... 9. UAB „Ketonas“ apeliacinis skundas tenkintinas, UAB „Jurtinga“... 10. 2006 m. sausio 10 d. tarp šalių sudaryta prekių saugojimo muitinės... 11. Šalys neginčijo, kad krovinio galiojimo laikas pasibaigė 2006-10-12.... 12. Pagal LR CK 6.189 str. sutarties nuostatos turi įstatymo galią sutarties... 13. UAB „Jurtinga“ yra įmonė, kuri teikė paslaugas užsienio įmonei... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiga atlyginti muitinės sandėlio... 15. Atsakovo apeliacinio skundo argumentai dėl senaties termino taikymo, teisėjų... 16. 2006-01-10 Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis Nr. 182 buvo... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareigą išvežti produkcijai iš UAB... 18. Esant nurodytoms aplinkybėms, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-10-22... 19. Keičiant teismo sprendimą, keistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326... 21. Klaipėdos m. apylinkės teismo 2008-10-22 sprendimo dalį dėl įpareigojimo... 22. Pakeisti 2008-10-22 Klaipėdos m. teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi... 23. Kitą 2008-10-22 sprendimo dalį palikti nepakeistą....