Byla 1A-91-380-2013

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aurelijos Sadauskaitės, teisėjų Savinijaus Katausko, Stasio Valužio, sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, dalyvaujant prokurorui Romui Jasevičiui, nuteistajam J. V., jo gynėjui advokatui Aivarui Surbliui, nuteistajam S. P., jo gynėjai advokatei Tatjanai Borik,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Romo Jasevičiaus apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 19 d. nuosprendžio, kuriuo J. V. (J. V.) pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 259 str. 2 d. ir jam paskirta 20 MGL dydžio (2600 Lt) bauda. Vadovaujantis BK 66 str. į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2012 m. balandžio 16 d. iki 2012 m. balandžio 30 d., skaičiuojant, kad viena laisvės atėmimo diena prilyginama 2 MGL dydžio baudai, ir nustatyta, kad J. V. bausmę yra atlikęs.

3S. P. (S. P.) pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 259 str. 2 d., šioje dalyje nuosprendis apeliacine tvarka neskundžiamas.

4Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5J. V. nuteistas už tai, kad jis neteisėtai įgijo, laikė ir gabeno nedidelį kiekį narkotinių medžiagų, neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, o būtent: jis, 2012-04-16 nenustatytomis aplinkybėmis, neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 4,54 g narkotinės medžiagos – kanapių (ir jų dalių), iš jų 0,11 g kanapių (ir jų dalių), įpakuotų folijos lankstinuke, jas laikė ir gabeno automobiliu „BMW“, valst. Nr. ( - ) kol 2012-04-16 apie 22.15 val. ( - ) namo, išlipęs iš automobilio buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

6Apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Romas Jasevičius prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 19 d. nuosprendį. Pripažinti J. V. kaltu pagal BK 260 str. 1 d. už neteisėtą kanapių (ir jų dalių) įgijimą, laikymą ir gabenimą turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti ir paskirti 4 m. laisvės atėmimo bausmę. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose. Apeliaciniame skunde teigia, kad teismas perkvalifikavęs J. V. veiką iš BK 260 str. 1 d. į BK 259 str. 2 d., padarė išvadas, neatitinkančias bylos aplinkybių, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir J. V. paskyrė savo rūšimi ir dydžiu aiškiai per švelnią, t. y. neteisingą bausmę. Skundžiamame nuosprendyje teismas nurodė, kad nesurinkta pakankamai neginčijamų įrodymų dėl J. V. narkotinių medžiagų platinimo. Tokią bylos aplinkybių neatitinkančią išvadą sąlygojo tai, kad teismas išsamiai neišnagrinėjo visų bylos aplinkybių ir tinkamai neįvertino byloje surinktų įrodymų. Nuo 2012-02-07 pradėjus kontroliuoti J. V. elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją buvo gauta duomenų, kad J. V. narkotinių medžiagų įsigyja ne tik sau, bet ir paprašytas įvairių asmenų. Tokias aplinkybes patvirtina J. V. elektroninių ryšių tinklais perduota informacija. Apeliaciniame skunde teigiama, kad J. V. ir A. B. parodymai yra skirtingi. Tai, kad pas J. V. rastas kanapes (ir jų dalis) jis buvo įsigijęs ne tik sau, bet ir turėdamas tikslą jas platinti savo pažįstamiems asmenims patvirtina tai, kad J. V. vyko susitikti su A. B., L. ir I., kurie anksčiau ne kartą užmaskuotai buvo prašę J. V. pagalbos, ir kad J. V. buvo sulaikytas nešantis 5 folijos lankstinukus su kanapėmis (ir jų dalimis), kurių jam vienam surūkyti būtų buvę aiškiai per daug. Nesutinka su teismo išvada, kad nesurinkta pakankamai neginčijamų įrodymų, kokiomis aplinkybėmis J. V. 0,11 g kanapių (ir jų dalių) perdavė S. P., nes iš byloje esančių įrodymų matyti, kad J. V. ne mažiau kaip 4,54 g kanapių ir jų dalių įgijo iki 22 val. įvykusio susitikimo su S. P., apie 22.15 val. J. V. ir S. P. jau buvo sulaikyti, todėl per šį laiko tarpą, šio susitikimo metu J. V. ir perdavė S. P. 0,11 g kanapių (ir jų dalių). Apeliaciniame skunde teigia, kad teismas turėjo tinkamai įvertinti byloje surinktus įrodymus bei motyvuotai pasisakyti dėl to, ar pas J. V. ir jo automobilyje rastas kanapes (ir jų dalis) jis laikė ir gabeno turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti ar tokio tikslo neturėdamas. Nors J. V. nurodė, kad pas jį rastas kanapes (ir jų dalis) buvo įsigijęs neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti, tačiau būtina įvertinti ne tik subjektyvius bylos baigtimi suinteresuoto kaltinamojo parodymus, bet ir visas kitas objektyvias bylos aplinkybes. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad J. V. turėjo tokį tikslą, todėl teismas turėjo pripažinti J. V. kaltu pagal BK 260 str. 1 d., nes pas jį rastas kanapes J. V. laikė ir gabeno turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti. Skiriant bausmę J. V. būtina įvertinti tai, kad J. V. disponuodavo kanapėmis, t. y. ne pačiomis pavojingiausiomis narkotinėmis medžiagomis, jas platindavo tik savo draugų ir bičiulių tarpe, nedideliais kiekiais ir tai nebuvo pagrindinis jo pajamų šaltinis. Nors byloje yra užtektinai įrodymų J. V. atkakliai nepripažino savo kaltės, davė melagingus parodymus apie asmenis, iš kurių gaudavo narkotines medžiagas, nė vieno tokio asmens tiesiogiai nenurodė. Siekdamas kovoti su labai sparčiai Lietuvos Respublikos visuomenėje plintančiomis narkotinėmis medžiagomis įstatymų leidėjas už narkotinių medžiagų platinimą Baudžiamajame kodekse nustatė labai griežtas bausmes. Nesant J. V. atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir esant anksčiau išvardintoms aplinkybėms, J. V. turi būti paskirta laisvės atėmimo bausmė, tik nedaug mažesnė už straipsnio sankcijoje numatytą vidurkį.

7Nuteistieji ir jų gynėjai advokatai prašo apeliacinį skundą atmesti.

8Prokuroras prašo apeliacinį skundą tenkinti.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Bylą nagrinėdamas apeliacine tvarka, teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, bei patikrina, ar nėra padaryta esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų (BPK 320 str. 3 d.).

11Teisėjų kolegija išnagrinėjusi baudžiamąją bylą konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, pagrįstai nuteistojo J. V. nusikalstamą veiką iš BK 260 str. 1 d. perkvalifikavo į BK 259 str. 2 d.

12Pagal BK 260 str. 1 d. atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė arba kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas. BK 259 str. įtvirtinta nusikalstamos veikos sudėtis skiriasi tuo, kad visi minėti neteisėti veiksmai su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis atliekami neturint tikslo jas parduoti ar kitaip platinti. Pagal BK 259 str. 2 d. veika kvalifikuojama tada, kai asmuo nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neteisėtai gamina, perdirba, įgyja, laiko, gabena ar siunčia turėdamas tikslą jas suvartoti, t.y. jos reikalingos jam priklausomybės nuo narkotinių medžiagų poreikiui patenkinti.

13Nagrinėjamoje byloje J. V. buvo nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijo, gabeno ir laikė nedidelį kiekį ne mažiau kaip 4,54 g narkotinės medžiagos – kanapių (ir jų dalių), neturėdamas tikslo jų parduoti ir kitaip platinti. Tačiau teismas nepripažino, kad iš jų 0,11 g kanapių (ir jų dalių), įpakuotų folijos lankstinuke, J. V. pardavė S. P.. 2012-04-16 apie 22.15 val. ( - ) namo, išlipęs iš automobilio J. V. buvo sulaikytas policijos pareigūnų, pas jį buvo rasta 4,43 g. narkotinės medžiagos (1 t. b. l. 54, 55-57,64-66). Todėl J. V. turėjo būti nuteistas ne už 4,54 g narkotinės medžiagos – kanapių (ir jų dalių), neteisėtą įgijimą, gabenimą ir laikymą, o tik už 4,43 g. Tačiau pats nuteistasis savo kaltę pripažįsta, jis neneigia neteisėtai disponavęs 4,54 g narkotinės medžiagos kiekiu, apeliaciniame skunde prokuroras taip pat neprašo palengvinti nuteistojo padėties, todėl nėra pagrindo ir apeliacinės instancijos teismui dėl to keisti nuosprendį. Be to šis 0,11 g. narkotinių medžiagų kiekis nuteistojo veikos kvalifikavimui reikšmės neturi.

14Prokuroras savo apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl J. V. veikos perkvalifikavimo į BK 259 str. 2 d. ir prašo J. V. pripažinti kaltu pagal BK 260 str. 1 d. už neteisėtą kanapių (ir jų dalių) įgijimą, laikymą ir gabenimą turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti.

15Kaip matyti iš bylos medžiagos ikiteisminio tyrimo pirmosios apklausos metu J. V. neigė platinęs narkotines medžiagas (1 t., b. l. 72-76), bet vėliau, jam paskyrus kardomąją priemonę –suėmimą, apklausiamas įtariamuoju prisipažino, jog dalį narkotinės medžiagos pardavė S. P. (1 t., b. l. 84-85, 87-88). Vėlesnėse apklausose ir teisiamojo posėdžio metu J. V. vėl neigė platinęs narkotines medžiagas. S. P. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžio metu neigė, narkotines medžiagas įsigijęs iš J. V.. Jis sakė, kad narkotines medžiagas rado kartu su cigaretėmis gatvėje (2 t., b. l. 66). Pas S. P. buvo rasta tik 0,11 g narkotinės medžiagos – kanapių. Apeliacinio skundo argumentas, kad J. V. susitikimo metu, nuo 22 val. iki 22.15 val., S. P. perdavė 0,11 g kanapių (ir jų dalių) yra nepagrįstas, nes byloje nėra įrodymų, jog S. P. susitikdamas su J. V. neturėjo 0,11 g kanapių (ir jų dalių). S. P. teigė, kad cigarečių pakelį, kuriame buvo rastos narkotinės medžiagos, jis rado prieš dieną ar sulaikymo dieną (2 t., b. l. 66). Byloje nėra jokių įrodymų, kad J. V. pardavė 0,11 g kanapių (ir jų dalių) S. P.. Nepaneigti nuteistojo S. P. parodymai, kad jis gatvėje rado kanapes (ir jų dalis) cigarečių pakelyje.

16Prokuroras prašydamas pripažinti J. V. kaltu pagal BK 260 str. 1 d., rėmiasi prie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolo pateiktomis pokalbių suvestinėmis. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pradėjus kontroliuoti J. V. elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją buvo gauta duomenų, kad J. V. narkotinių medžiagų įsigyja ne tik sau, bet ir paprašytas įvairių asmenų. Pirmosios instancijos teismas, išklausė teisiamojo posėdžio metu J. V. telefoninius pokalbius, padarė išvadą, jog negalima vienareikšmiškai teigti, jog pokalbių metu yra kalbama apie narkotikų platinimą, iš šių pokalbių galima daryti tik prielaidą, jog buvo kalbama apie narkotines medžiagas. Apeliaciniame skunde analizuojami pokalbiai tarp J. V. ir A. B.. A. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad į J. V. dėl kanapių įsigijimo nesikreipė. J. V. prašė pagalbos dėl sugedusio automobilio, gal ieškojo merginų, kalbėjosi dėl aukso 2 g įsigijimo, nes norėjo perdaryti papuošalą (2 t., b. l. 69). J. V. paaiškino, jog su A. B. galėjo kalbėti apie pinigus, apie merginų parūpinimą, apie auksą, nes turėjo auksinę grandinėlę ir norėjo ją parduoti (2 t., 73). J. V. ir A. B. nepatvirtino, kad A. B. užmaskuotai prašė J. V. pagalbos dėl narkotinių medžiagų įsigijimo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog J. V. sulaikytas ir narkotinės medžiagos pas jį rastos 2012-04-16, tačiau jokių tos dienos telefoninių pokalbių ar trumpųjų žinučių, iš kurių būtų galima daryti išvadą, jog būtent tą dieną, t.y. 2012-04-16, J. V. vyko parduoti ar kitaip platinti turimą narkotinę medžiagą, byloje nėra. Iš nuteistojo J. V. elektroninių ryšių tinklais perduotos informacijos, galima daryti tik prielaidą, kad jis galėjo turėti tikslą įgytas narkotines medžiagas parduoti ar kitaip platinti. Tačiau šios prielaidos kiti įrodymai nepatvirtina. Nuteistasis J. V. neprisipažino, kad narkotines medžiagas pardavinėjo ar kitaip platino kitiems asmenims, nenustatyti ir asmenys įsigiję iš jo tokias medžiagas.

17Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad BK 260 str. numatyto nusikaltimo sudėties požymis – tikslas parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas – suprantamas kaip sąmoningas siekis už atlygį ar be jo tokias medžiagas perduoti kitiems asmenims. Tikslo turėjimas yra vertinamasis kriterijus, nustatomas vertinant surinktus įrodymus bendrajame bylos kontekste. Sprendžiant, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi šių medžiagų kiekis, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar anksčiau jas yra platinęs, ir kiti objektyvūs bylos duomenys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-113/2011, 2K-119/2011).

18Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad J. V. 2012-04-16 neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 4,54 g narkotinės medžiagos – kanapių (ir jų dalių). Tačiau toks įgytų narkotinių medžiagų nedidelis kiekis tikrai nerodo, kad J. V. turėjo tikslą jas parduoti ar platinti. Apeliacinio skundo argumentas, kad tokio kiekio jis negalėjo turėti savo reikmėms yra visiškai nepagrįstas. J. V. parodymai, kad įgijo sau 5 lankstinukus ir maišelį kanapių, kurias būtų surūkęs per 5 kartus, kad kartais parūko kanapių (2 t., b. l. 66-67), bei tai, kad anksčiau nebuvo teistas už tokią nusikalstamą veiką, leidžia daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad nedidelis kiekis kanapių (ir jų dalių) buvo įgytas asmeniniams poreikiams.

19Ištyrus prokuroro pateiktus dokumentus, t. y. 2012 m. kovo 14 d. pranešimą apie įtarimą D. K. ir D. K. papildomos 2012-03-14 apklausos protokolą, matyti, kad baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) D. K. pareikštas įtarimas dėl neteisėto įgijimo, laikymo, gabenimo narkotinių medžiagų, turint tikslą jas parduoti ir jų pardavimo. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, D. K. nėra kaltinamas ir pats nenurodo, kad narkotines medžiagas pardavė J. V.. Iš telefoninių pokalbių suvestinių matyti, jog J. V. skambindavo D. K.. J. V. paaiškino, kad D. K. skambindavo norėdamas įsigyti kontrabandines cigaretes (2 t., b. l. 71). Tačiau, prokuroro teigimu D. K. ikiteisminis tyrimas atliekamas ne dėl neteisėto disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, o dėl neteisėto narkotinių medžiagų – kanapių ir jų dalių platinimo. Ikiteisminio tyrimo metu jokių duomenų, kad D. K. neteisėtai disponuotų kontrabandinėmis cigaretėmis, nebuvo gauta. Atlikus kratą D. K. gyvenamojoje vietoje jokių kontrabandinių cigarečių nebuvo rasta. Tačiau D. K. apklausos metu nenurodė, jog J. V. pas jį įsigijo narkotinių medžiagų. Nors D. K. gyvenamojoje vietoje kratos metu nebuvo aptikta kontrabandinių cigarečių ir jam nepareikštas įtarimas dėl neteisėto disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, bet tai dar nereiškia, J. V. negalėjo apie cigaretes su juo kalbėti. Tai, kad D. K. pareikštas įtarimas dėl neteisėto įgijimo, laikymo ir gabenimo narkotinių medžiagų, turint tikslą jas parduoti ir tokiu būdu platinti, neįrodo, jog J. V. įsigijo iš D. K. narkotines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar platinti.

20Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai J. V. veiką kvalifikavo pagal BK 259 str. 2 d., neteisėtai įgijus, laikius ir gabenus nedidelį kiekį narkotinių medžiagų – kanapių (ir jų dalių), neturint tikslo jų parduoti ar kitaip platinti.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Romo Jasevičiaus apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. S. P. (S. P.) pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 259 str. 2 d., šioje... 4. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. J. V. nuteistas už tai, kad jis neteisėtai įgijo, laikė ir gabeno nedidelį... 6. Apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų... 7. Nuteistieji ir jų gynėjai advokatai prašo apeliacinį skundą atmesti.... 8. Prokuroras prašo apeliacinį skundą tenkinti.... 9. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. Bylą nagrinėdamas apeliacine tvarka, teismas patikrina bylą tiek, kiek to... 11. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi baudžiamąją bylą konstatuoja, kad... 12. Pagal BK 260 str. 1 d. atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo,... 13. Nagrinėjamoje byloje J. V. buvo nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijo,... 14. Prokuroras savo apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 15. Kaip matyti iš bylos medžiagos ikiteisminio tyrimo pirmosios apklausos metu... 16. Prokuroras prašydamas pripažinti J. V. kaltu pagal BK 260 str. 1 d., rėmiasi... 17. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad BK 260 str. numatyto nusikaltimo... 18. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad J. V. 2012-04-16 neteisėtai įgijo... 19. Ištyrus prokuroro pateiktus dokumentus, t. y. 2012 m. kovo 14 d. pranešimą... 20. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 22. Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos...