Byla 2-104-647/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, sekretoriaujant Vaivai Liaubienei, dalyvaujant ieškovo atstovei I. Zaikienei, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovei J. V., trečiojo asmens Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijos atstovui A. Abromavičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros ieškinį atsakovams I. I. ir Z. I., Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Vilniaus raj. 1 notarų biurui, Vilniaus m. 4 notarų biurui, SB „Dovana“ dėl žemės pirkimo – pardavimo sutarties panaikinimo ir restitucijos taikymo,

Nustatė

3Ieškovas, patikslinęs reikalavimus, prašo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007-04-20 įsakymą Nr. 2.3-3876-41 „Dėl sodo sklypo pardavimo I. I. sodininkų bendrijoje „Dovana" Vilniaus rajone, kuriuo leista parduoti 0,06 ha žemės sklypą Nr. 212 (kadastro Nr. duomenys neskelbtini), esantį duomenys neskelbtini),, I. I.; panaikinti 2007-05-11 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 1-3049, kuria žemės sklypas Nr. 212 (kadastro Nr. duomenys neskelbtini),) parduotas I. I. ir Z. I.; taikyti restituciją, priteisiant iš I. I. ir Z. I. Lietuvos Respublikos valstybės naudai sklypą natūra.

4Ieškinyje nurodo, kad I. I. 2007-01-17 Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui padavė prašymą parduoti 0,06 ha žemės sklypą Nr. 212, esantį ( - ), teritorijoje, duomenys neskelbtini). Vilniaus apskrities viršininkas 2007-04-20 įsakymu Nr. 2.3-3876-41 leido parduoti I. I. minėtą valstybinės žemės sklypą, o 2007-05-11 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 1-3049 šis žemės sklypas parduotas I. I. ir Z. I.. I. I. ir Z. I. 2008-05-27 pirkimo - pardavimo sutartimi pardavė minėtą žemės sklypą trečiajam asmeniui G. L. už 30 000 Lt. Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 1-3049 sudarymo dieną galiojo ir šiuo metu galioja Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalies nuostata, pagal kurią fiziniams asmenims mėgėjiško sodo teritorijoje be aukciono parduodami jų naudojami žemės sklypai. Žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 2 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad žemės naudotoju laikomas žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, žemės sklypas, esantis mėgėjiško sodo teritorijoje, be aukciono gali būti parduodamas jį naudojantiems fiziniams asmenims, kuriems jis suteiktas įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu. Pagal minėtos sutarties Nr. 1-3049 sudarymo metu galiojusias Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 2 punkto nuostatas valstybinės žemės sklypai buvo parduodami be aukciono tuo atveju, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjiško sodo teritorijoje esantys žemės sklypai - jų naudotojams. Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius Nacionalinei žemės tarnybai pateikė tik sodininkų bendrijos „Dovana" valdybos pirmininko S. K. pasirašytą išrašo iš protokolo Nr. 7 kopiją, kurioje nurodyta, kad svarstytas sodininkų bendrijos „Dovana" narės I. I. prašymas privatizuoti žemės sklypą Nr. 212 bei kad šį žemės sklypą I. I. prižiūri, moka nario mokestį, todėl nutarta leisti I. I. jį privatizuoti. Šiame išraše nenurodytas protokolo surašymo teisinis pagrindas ir data bei protokolą surašiusio asmens teisinis statusas. Kadangi ne sodininkų bendrijos valdyba, bet apskrities viršininkas įstatymais įgaliotas priimti sprendimą dėl valstybinės žemės sklypo privatizavimo, todėl išrašas negalėjo būti pagrindas valstybinės žemės sklypui parduoti. Sodininkų bendrijų įteisinimas ir žemės sklypų juose paskyrimas priklausė miestų ir rajonų vykdomųjų komitetų kompetencijai, o bendrijos nariams žemės sklypus bendrijoje galėjo paskirstyti bendrijos valdyba. Darytina išvada, kad dokumentų, patvirtinančių, jog I. I. 1987 m. ar po sodininkų bendrijos „Dovana" įstatų įregistravimo 1991-12-09 nustatyta tvarka suteiktas 0,06 ha žemės sklypas Nr. 212 (kadastro Nr. duomenys neskelbtini),) šios bendrijos teritorijoje, galėtų būti Vilniaus miesto vykdomojo komiteto arba sodininkų bendrijos „Dovana" valdybos dokumentas, kuriame būtų nurodytas minėto sodo sklypo skyrimo I. I. faktas. Kadangi šis dokumentas su prašymu parduoti minėtą žemės sklypą nepateiktas, sudarius valstybinės žemės sklypo 2007-05-11 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 1-3049 pažeistos Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalies, Žemės įstatymo 2 straipsnio 11 dalies, 10 straipsnio 5 dalies 2 punkto bei Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių 21 punkto nuostatos. Vilniaus apskrities archyvas informavo, kad Vilniaus miesto Spalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto fonde sprendimų dėl žemės sklypo skyrimo sodininkų bendrijos „Dovana" teritorijoje I. I. ir Z. I. bei duomenų apie I. I. ir Z. I. 1987-1990 m. darbą „Dovanos" gamybiniame meno, verslų ir suvenyrų susivienijime šiame archyve nerasta. Šių duomenų nerasta ir kitose užklaustose institucijose. Sodininkų bendrijos „Dovana" valdybos pirmininkas S. K. pateikė šios bendrijos įregistravimo pažymėjimo kopiją bei tokį bendrijos narių sąrašą, koks buvo, S. K. teigimu, bendrijos įregistravimo dieną (1991-12-09), bet pačiame sąraše jo sudarymo data nenurodyta. Šio sąrašo 212 numeriu įrašyta I. A., gyvenanti duomenys neskelbtini), tačiau minėtas sąrašas nepatvirtina fakto, kad I. I. 0,06 ha žemės sklypas Nr. 212 sodininkų bendrijos „Dovana" teritorijoje suteiktas įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu ir kad I. I. šiuo žemės sklypu naudojosi. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apskrities viršininko 2007-04-20 įsakymas Nr. 2.3-3876-41 priimtas pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, jis turėtų būti panaikintas, 2007-05-11 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-3049, sudaryta minėto apskrities viršininko įsakymo pagrindu, turėtų būti pripažinta negaliojančia. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė, prašė ieškinį tenkinti.

5A. I. ir Z. I. atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes nurodytas žemės sklypas jiems buvo suteiktas 1987 m. tuometinės „Dovanos“ gamybinio susivienijimo administracijos ir profsąjungos komiteto sprendimu, nes 44 ha žemės sklypas sodininkų bendrijai buvo skirtas iš „Arvydų“ tarybinio ūkio valdomos žemės, už tai „Arvydų“ tarybinio ūkio darbuotojams skirti 6 a sklypai, tarp jų ir atsakovų šeimai. Už sklypą mokėjo talonais arba investiciniais čekiais, tačiau nerado kvito, todėl teko mokėti antrą kartą ir kreiptis į Vilniaus apskrities viršininko administraciją dėl sprendimo priėmimo, nes bendrijoje nebuvo dokumentų, kurie patvirtintų, kad nors vienam bendrijos nariui sklypas suteiktas, o po to privatizuotas laikantis įstatymų (b.l. 92).

6A. I. ir Z. I. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti atsakovų I. I. ir Z. I. nuosavybės teises į 6 arų žemės sklypą Nr. 212 (kadastro Nr. duomenys neskelbtini), esantį duomenys neskelbtini), (t 2, b.l. 2-8). Bylos nagrinėjimo metu atsakovai pateikė pareiškimą dėl priešieškinio reikalavimų atsiėmimo, kuris buvo patenkintas.

7A. I. Ikanevičienė teismo posėdžio metu (t 1, b.l. 90-91) paaiškino, kad pareiškimą rašė profsąjungai ir sodų bendrijos valdybai 1987 m., ar 1988 m. 1987 m. vyko bendrijos kūrimasis. Pagrindas skirti žemę buvo SB „Dovana“ sprendimas.

8A. Z. I. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant (LR CPK 247 str.).

9Atsakovų atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti.

10Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovas su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti.

11Tretysis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime nurodė, kad savarankiško intereso, įrodymų, paaiškinimų, kitų dokumentų, susijusių su ieškiniu, neturi ir prašo nagrinėti bylą teismo nuožiūra (t 1, b.l. 96). Posėdyje trečiojo asmens atstovas sutiko su ieškiniu, prašė jį tenkinti.

12Tretysis asmuo Vilniaus m. 4 notarų biuras prašo nagrinėti civilinę bylą teismo nuožiūra (b.l. 78). Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant (LR CPK 247 str.).

13Tretysis asmuo Vilniaus m. 1 notarų biuras atsiliepime su ieškiniu dalyje dėl 2007-05-11 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia nesutiko. Nurodė, kad tvirtinant sutartį atlikti visi tokio sandorio tvirtinimui būtini veiksmai, nustatyti visi tam reikalingi faktai, patikrinti visi būtini, originalūs, abejonių nekeliantys oficialūs dokumentai, nustatyti tikrieji šalių ketinimai ir jų valia dėl sutarties sudarymo. Šioje dalyje prašo ieškinį atmesti (t 1, b.l. 88-89). Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant ( LR CPK 247 str.).

14Trečiojo asmens SB „Dovana“ atstovas S. K. posėdyje (t 1, b.l. 103-104) nurodė, kad Ikanevičiai nuo 1991 m. yra sodų bendrijos nariai, 1992 m. buvo vykdoma sklypų privatizacija, sodininkai sklypus gavo per profsąjungas, šiuo metu negali privatizuot sklypų, nes neturi gavimą patvirtinančių dokumentų. Sklypas atsakovams buvo priskirtas profsąjungos ir „Dovana“ administracijos sprendimu. Sodo bendrijos knygelė buvo pagrindinis dokumentas, kad asmuo gali naudotis sklypu. Atsakovai buvo eiliniai bendrijos nariai.

15Ieškinys tenkintinas.

16Byloje nustatyta, kad I. I. 2007-01-17 Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui padavė prašymą parduoti 0,06 ha žemės sklypą Nr. 212, esantį sodininkų bendrijos „Dovana" teritorijoje, Ąžuolinės kaime, Vilniaus rajone, kuriame nurodė, kad minėtas sklypas jai skirtas 1987 metais (t 1, b.l. 14). Vilniaus apskrities viršininkas 2007-04-20 įsakymu Nr. 2.3-3876-41 leido parduoti I. I. minėtą valstybinės žemės sklypą (t 1, b.l. 20-21), o 2007-05-11 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 1-3049 šis žemės sklypas (kadastro Nr. 4107/1202:212) parduotas I. I. ir Z. I. (t 1, b.l. 22-24). I. I. ir Z. I. 2008-05-27 pirkimo - pardavimo sutartimi pardavė minėtą žemės sklypą trečiajam asmeniui G. L. už 30 000 Lt (t 1, b.l. 61-67). 2010-02-18 I. I. ir Z. I. bei G. L. sudarė susitarimą anuliuoti 2008-05-27 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį bei, kad nuosavybės teisė į žemės sklypą pereina atgal I. I. ir Z. I. (t 1, b.l. 167-170).

172007-05-11 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu galiojo Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalies nuostata, pagal kurią fiziniams asmenims mėgėjiško sodo teritorijoje be aukciono parduodami jų naudojami žemės sklypai. Pagal minėtos sutarties metu galiojusią Žemės įstatymo 2 straipsnio 11 dalį numatyta, kad žemės naudotoju laikomas žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, žemės sklypas, esantis mėgėjiško sodo teritorijoje, be aukciono gali būti parduodamas jį naudojantiems fiziniams asmenims, kuriems jis suteiktas įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu. Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 2 punktas nustatė, kad valstybinės žemės sklypai buvo parduodami be aukciono tuo atveju, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjiško sodo teritorijoje esantys žemės sklypai - jų naudotojams. Pagal šiuo metu galiojančią minėto punkto redakciją (įsigaliojo 2008-11-25) sodo sklypai, sodininkų bendrijos valdybos sprendimais suteikti bendrijų nariams ir naudotojams iki 1995 m. gegužės 18 d., prilyginami suteiktiems teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo dieną valstybinės žemės sklypų mėgėjiško sodo teritorijoje pardavimo tvarką reglamentavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje" bei šiuo nutarimu patvirtintos Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklės. Sodininkų bendrijų nariai ir kiti fiziniai asmenys, tuo metu mėgėjiško sodo teritorijoje pageidavę pirkti jų naudojamus valstybinės žemės sklypus, žemėtvarkos skyriui pagal valstybinės žemės sklypų buvimo vietą turėjo pateikti dokumentus (arba teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), nurodytus minėtų taisyklių 21 punkte. Pagal šį punktą, be kitų dokumentų, asmenys turėjo pateikti dokumentą, kurio pagrindu jie naudojasi pageidaujamu pirkti valstybinės žemės sklypu, jeigu jame nėra statinių, o jeigu šiame sklype yra statiniai - šių statinių teisinio registravimo dokumentus.

18Sodininkų bendrijos „Dovana" valdybos pirmininko S. K. pasirašytame išraše iš protokolo Nr. 7 nurodyta, kad svarstytas sodininkų bendrijos „Dovana" narės I. I. prašymas privatizuoti žemės sklypą Nr. 212 bei, kad šį žemės sklypą I. I. prižiūri, moka nario mokestį, todėl nutarta leisti I. I. jį privatizuoti (t 1, b.l. 19). Matyti, kad šiame dokumente patartas sklypo privatizavimo klausimas, tačiau jis neįrodo sklypo teisėto skyrimo atsakovei, todėl šis dokumentas nelaikytinas dokumentu, galinčiu būti pagrindu valstybinės žemės sklypui parduoti. Be to, remiantis Žemės įstatymo 10 straipsnio 1 dalies bei 32 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatomis, apskrities teritorijoje apskrities viršininkas parduoda ar kitaip perleidžia savivaldybių ir privačion nuosavybėn valstybinę žemę, todėl ne sodininkų bendrijos valdyba, bet apskrities viršininkas įstatymais įgaliotas priimti sprendimą dėl valstybinės žemės sklypo privatizavimo. Taip pat matyti, kad šiame išraše nenurodytas protokolo surašymo teisinis pagrindas ir data bei protokolą surašiusio asmens teisinis statusas. Išnagrinėjus byloje pateiktus dokumentus, nenustatyta ir jokių kitų dokumentų, kurie patvirtintų teisėtą, pagal tuo metu galiojusios įstatymus, atsiradusį pagrindą atsakovei (atsakovams) naudotis minėtu žemės sklypu.

19Pažymėtina, kad iki 1994 m. liepos 12 d. galiojusio Žemės kodekso 13 straipsnyje buvo nurodyta, kad žemės sklypai suteikiami naudotis skyrimo tvarka, t. y. žemės sklypai vienai ar kitai veiklai buvo skiriami pagal M. T. nutarimą arba miesto, rajono, gyvenvietės vykdomojo komiteto sprendimą. LR Vyriausybės 1991 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 205 „D. S. bendrijos laikinųjų pavyzdinių įstatų patvirtinimo" 2.2 punkte buvo nustatyta, kad sodininkų bendrija laikoma įsteigta, kai jos įstatus įregistruoja miesto (rajono), kurio teritorijoje yra bendrijos sodui skiriamas žemės sklypas, valdyba. P. S. bendrijos laikinųjų pavyzdinių įstatų 6 punktą narius į bendriją priimdavo ir šalindavo iš jos, žemės sklypelius skirdavo bendrijos valdyba. Byloje pateiktas Vilniaus miesto Spalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1988-06-22 sprendimas Nr. 205, kuriuo nuspręsta sodininkų bendrijai, turinčiai 43,8 ha žemės sklypą Vilniaus rajono Arvydų žuvininkystės ūkio teritorijoje, suteikti „Dovanos" gamybinio meno verslų ir suvenyrų susivienijimo darbininkų ir tarnautojų sodininkų bendrijos „Dovana" pavadinimą bei įregistruoti sodininkų bendrijos įstatus (lydraštis 2008-08-13 Nr. (8.12.)-V5-3151) (t 1, b.l. 29). Tačiau, nagrinėjamu atveju duomenų (dokumentų), galinčių patvirtinti, jog I. I. 1987 m. ar po sodininkų bendrijos „Dovana" įstatų įregistravimo 1991-12-09 nustatyta tvarka, t.y. bendrijos valdybos, būtų suteiktas 0,06 ha žemės sklypas Nr. 212 (kadastro Nr. 4107/1202:212) šioje bendrijoje, toks dokumentas kartu su prašymu parduoti minėtą žemės sklypą nebuvo pateiktas. Žemės sklypo skyrimo atsakovams faktą pagrindžiančio dokumento nebuvimą rodo ir kiti bylos dokumentai, t.y. Vilniaus apskrities archyvo 2008-07-14 ir 2008-08-13 raštai, kuriuose informuojama, kad Vilniaus rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimų dėl žemės sklypo skyrimo sodininkų bendrijos „Dovana" teritorijoje I. I. ir Z. I. fondo dokumentuose nerasta (b.l. 26, 28), taip pat nerasta duomenų apie I. I. ir Z. I. 1987-1990 m. darbą „Dovanos“ gamybiniame meno, verslų ir suvenyrų susivienijime. Sodų bendrijos „Dovana“ 2008-11-16 rašte nurodyta, kad duomenų, kokiu pagrindu atsakovei skirtas nurodytas sklypas bendrija neturi (t 1, b.l. 42). Nors I. I. pateikė darbo knygelę, jog ji 1976-1992 m. dirbo Arvydų žuvininkystės ūkyje (Žuvininkystės valdyba prie Lietuvos TSR M. T.) ir jos teigimu, sodininkų bendrijos „Dovana" teritorijoje sodo sklypai buvo skiriami ir Arvydų žuvininkystės ūkio darbuotojams, tačiau tokių duomenų Vilniaus apskrities archyvo Arvydų žuvininkystės fondo dokumentuose nerasta (t 1, b.l. 73), jų nepateikė ir atsakovai.

20Tinkamas valstybės institucijų ir pareigūnų funkcijų vykdymas yra viešojo intereso dalis. Kiekvienas valstybės pareigūnas ir institucija privalo be jokių išlygų laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jeigu valstybės institucija ar pareigūnas pažeidžia įstatymą arba kitą teisės aktą, pakertamas piliečių pasitikėjimas valstybe, o kartu pažeidžiamas ir viešasis interesas, kad valstybės institucijų veikloje būtų užtikrintas teisėtumas ir jos tarnautų žmonėms (Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalis). (...) Nustačius faktą, kad valstybės institucijos priimtas aktas prieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms, neabejotinai yra viešasis interesas, kad šis pažeidimas būtų kuo greičiau pašalintas. Dėl to prokuroras, nustatęs valstybės institucijos veikloje neteisėtumo faktą, ne tik turi teisę, bet ir privalo į tokį faktą reaguoti įstatymo nustatytomis priemonėmis (LR Aukščiausiojo teismo 2006-03-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-194/2006). Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja

21Įvertinus šias įstatymų nuostatas, yra pagrindas konstatuoti, kad priimant Vilniaus apskrities viršininko 2007-04-20 įsakymą Nr. 2.3-3876-41 buvo pažeisti imperatyvūs teisės aktų reikalavimai, todėl darytina išvada, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir yra pagrindas šį įsakymą naikinti bei jo pagrindu sudarytą 2007-05-11 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-3049 pripažinti negaliojančia.

22Kai sandoris, pagal kurį asmuo gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio, taikoma restitucija, t.y. kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (CK 1.80 str. 2 d., 6.145 str. 1 d.). Restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma, ar sukeltų didelių nepatogumų šalims (CK 6.146 str.). Atsižvelgiant į išdėstytą, pripažinus sandorį niekiniu ir negaliojančiu, taikytina restitucija natūra - įpareigojant atsakovus grąžinti valstybei žemės 0,06 ha žemės sklypą Nr. 212 (kadastro Nr. 4107/1202:212), esantį sodininkų bendrijos „Dovana" teritorijoje, Ąžuolinės kaime, Vilniaus rajone.

23Ieškovas - prokuroras, gindamas viešąjį interesą yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Kadangi imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujantį sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmė Vilniaus apskrities viršininko administracija (dabar Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos ne iš visų atsakovų, o tik iš šio atsakovo. Kadangi atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų, todėl bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto (CPK 88, 93, 96 str.).

24A. I. Ikanevičienė ir Z. I. pateikė pareiškimą dėl priešieškinio reikalavimų atsiėmimo. Byloje dalyvaujantys asmenys neprieštaravo atsakovų prašymui, todėl nustačius, kad priešieškinio atsiėmimas neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia niekieno interesų, priešieškinio atsiėmimas priimtinas, priešieškinis paliktinas nenagrinėtas (CPK 296 str.1 d. 10 p., 139 str.).

25Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93 str.,96 str.,185 str., 270 str., 296 str. 1 d. 10 p. str.,

Nutarė

26Ieškinį tenkinti.

27Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007-04-20 įsakymą Nr. 2.3-3876-41 „Dėl sodo sklypo pardavimo I. I. sodininkų bendrijoje „Dovana" Vilniaus rajone, kuriuo leista parduoti 0,06 ha žemės sklypą Nr. 212 ( - ), esantį sodininkų bendrijos „Dovana" teritorijoje, Ąžuolinės kaime, Vilniaus rajone, I. I..

28Pripažinti negaliojančia 2007-05-11 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 1-3049, kuria žemės sklypas Nr. 212 ( - ),) parduotas I. I. ir Z. I..

29Į. I. I., a.k. ( - ) ir Z. I., a.k. ( - ) grąžinti valstybei 0,06 ha žemės sklypą Nr. 212 (kadastro Nr. duomenys neskelbtini), esantį sodininkų bendrijos duomenys neskelbtini).

30A. I. Ikanevičienės ir Z. I. priešieškinį dėl nuosavybės teisių pripažinimo palikti nenagrinėtą.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos... 3. Ieškovas, patikslinęs reikalavimus, prašo panaikinti Vilniaus apskrities... 4. Ieškinyje nurodo, kad I. I. 2007-01-17 Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui... 5. A. I. ir Z. I. atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes nurodytas... 6. A. I. ir Z. I. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti atsakovų... 7. A. I. Ikanevičienė teismo posėdžio metu (t 1, b.l. 90-91) paaiškino, kad... 8. A. Z. I. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai,... 9. Atsakovų atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti.... 10. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovas su ieškiniu sutiko, prašė... 11. Tretysis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime nurodė, kad... 12. Tretysis asmuo Vilniaus m. 4 notarų biuras prašo nagrinėti civilinę bylą... 13. Tretysis asmuo Vilniaus m. 1 notarų biuras atsiliepime su ieškiniu dalyje... 14. Trečiojo asmens SB „Dovana“ atstovas S. K. posėdyje (t 1, b.l. 103-104)... 15. Ieškinys tenkintinas.... 16. Byloje nustatyta, kad I. I. 2007-01-17 Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui... 17. 2007-05-11 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu... 18. Sodininkų bendrijos „Dovana" valdybos pirmininko S. K. pasirašytame... 19. Pažymėtina, kad iki 1994 m. liepos 12 d. galiojusio Žemės kodekso 13... 20. Tinkamas valstybės institucijų ir pareigūnų funkcijų vykdymas yra viešojo... 21. Įvertinus šias įstatymų nuostatas, yra pagrindas konstatuoti, kad priimant... 22. Kai sandoris, pagal kurį asmuo gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab... 23. Ieškovas - prokuroras, gindamas viešąjį interesą yra atleistas nuo... 24. A. I. Ikanevičienė ir Z. I. pateikė pareiškimą dėl priešieškinio... 25. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93 str.,96 str.,185 str., 270 str., 296 str. 1... 26. Ieškinį tenkinti.... 27. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007-04-20 įsakymą Nr. 2.3-3876-41... 28. Pripažinti negaliojančia 2007-05-11 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo... 29. Į. I. I., a.k. ( - ) ir Z. I., a.k. ( - ) grąžinti valstybei 0,06 ha žemės... 30. A. I. Ikanevičienės ir Z. I. priešieškinį dėl nuosavybės teisių... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...