Byla e2-2796-340/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; tretieji asmenys - uždaroji akcinė bendrovė „Infes“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Hidraulikos pasaulis“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Strefa“ ieškinį atsakovei Širvintų rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; tretieji asmenys - uždaroji akcinė bendrovė „Infes“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Hidraulikos pasaulis“,

Nustatė

2

 1. ieškovas UAB „Strefa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Širvintų rajono savivaldybės administracijai, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Perkančiosios organizacijos 2017-09-25 rašte Nr. (6.20)-13-2606 nurodytą sprendimą dėl Tiekėjo pasiūlymo III Pirkimo dalyje atmetimo; pripažinti neteisėtu ir panaikinti Perkančiosios organizacijos 2017-09-26 rašte Nr. (6.20)-13-2630 nurodytą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, laimėjusio pasiūlymo paskelbimo ir sutarties su laimėtoju sudarymo III Pirkimo dalyje.
 2. Nurodė, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą „Pusiau požeminių ir antžeminių konteinerių įsigijimo, pusiau požeminių ir antžeminių konteinerių projektavimo bei įrengimo statybos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr.188234). Ieškovė pateikė pasiūlymą. 2017-09-25 raštu perkančioji organizacija pranešė, kad tiekėjo pasiūlymas III pirkimo dalyje buvo atmestas. Ieškovė 2017-10-09 pateikė pretenziją.2017-10-16 atsakovė pretenziją atmetė, 2017-10-31 ieškovė kreipėsi į teismą. Perkančioji organizacija 2017-09-25 rašte nurodė, kad tiekėjo siūlomą konteinerio požeminę ir antžeminę dalį sudaro vientisa viena dalis (techniniame dokumente įvardinta kaip „požeminis metalinis konteineris“ ant kurios šonų viršuje tvirtinama viršutinė dalis- apdaila, o taip pat dangtis. Perkančioji organizacija padarė išvadą, kad pažeidus tokio konteinerio antžeminę dalį, tektų remontuoti/keisti ir požeminį metalinį konteinerį, kadangi konteineris neturi atskiros antžeminės dalies. Perkančioji organizacija konstatavo, kad ieškovės siūlomi konteineriai neatitinka Techninės specifikacijos 10 p. reikalavimo, nes siūlomų konteinerių konstrukciniai elementai neužtikrina, kad konteinerio konstrukcija būtų nesunkiai remontuojama ar keičiama, nekeičiant visos sistemos.
 3. Tačiau tokia perkančiosios organizacijos išvada nieko nepagrįsta, tiekėja niekur pasiūlyme nenurodė, kad siūlomo įrenginio požeminę ir antžeminę dalį sudaro vientisa viena dalis. Pagal Pirkimo sąlygų 5.4 p. pasiūlymas yra tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų visuma, t. y. perkančioji organizacija atmetusi pasiūlymą tik tuo pagrindu, kad pasiūlymo vienoje vietoje yra nurodyta sąvoka „Požeminis metalinis konteineris“ ir padariusi išvadą, jog siūlomas konteineris neturi atskiros antžeminės dalies, nesilaikė savo pačios paskelbtų pirkimo sąlygų.
 4. Be to, jeigu perkančiai organizacija iš tiesų buvo neaiškus tiekėjo techninis pasiūlymas, perkančioji organizacija turėjo galimybę ir pareigą kreiptis į tiekėją su prašymu paaiškinti pasiūlymą. Perkančioji organizacija atsisakė vykdyti šią pareigą; tokios pareigos nevykdymas lemia viešųjų pirkimų skaidrumo principo pažeidimą.
 5. Ieškovė iš karto po pasiūlymo atmetimo kartu su pretenzija pateikė perkančiai organizacijai rašytinį konteinerio gamintojo Zaklad Elektryczno-Metaliowy BOEM J. B. paaiškinimą; pagal gamintojo pateiktą paaiškinimą, antžeminė dalis yra aiškiai atskirta nuo požeminės dalies; matmuo 2.300 mm galioja bendram antžeminio korpuso (įskaitant apsaugines sieneles) ir požeminės dalies (į žemę įleidžiamos talpyklos), o ne visos metalinės talpyklos aukščiui. Gamintojo atstovas paaiškino, kad ne visi kataloge pateikiami brėžiniai yra detalūs - tai yra dėl to, kad buvo grupuojami elementai, esantys dvejuose skirtinguose sluoksniuose, o brėžinius operatorius eksportavo iš programos Solid World. Tokiu būdu operatorius atlikęs 3D grafikos modeliavimą, supaprastino siūlomo produkto vaizdą. Į žemę įleidžiamos talpyklos aukštis yra 1.535 mm, likę lementai, atrodantys kaip į žemę įkasamos talpyklos tęsinys, tai papildoma apsauginė plokštė, kuriuos aukštis yra maždaug 90 mm. Perkančioji organizacija, atmesdama pretenziją nepagrįstai nurodė kartu su pretenzija pateikiami paaiškinimai negali būti vertinami, kadangi jais akivaizdžiai siūlomas kitas, nei nurodytas pasiūlyme, techninis sprendimas, t.y. keičiama pasiūlymo esmė. Ieškovė pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos atsakymas į pretenziją yra nemotyvuotas, nes perkančioji organizacija neapaiškino, kuo remiantis padarė minėtas išvadas.
 6. Ieškovė pažymėjo, kad jos pasiūlymo kaina Pirkimo III daliai 316 153, 64 Eur su PVM, o pirkimo laimėjusios trečiųjų asmenų pasiūlymo kaina – 708 344 Eur su PVM). Ieškovės vertinimu, perkančiosios organizacijos sprendimas pažeidžia racionalaus pirkimui skirtų lėšų panaudojimo principą.
 7. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė klaidingai teigia, jog ieškovės pasiūlymas neva atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus, t.y. ieškovės siūlomi konteineriai visiškai atitinka Techninės specifikacijos 10 p.. Ieškovė III pirkimo daliai pasiūlė konteinerį, kuris susideda iš vienos 2300 mm aukščio metalinės talpyklos, kurios sienos storis ne mažiau nei 4 mm dugno storis ne mažiau, nei 6 mm., sienelės susideda iš atskirų segmentų (sienelių) ir kuriuos 1500 mm sumontuojama po žeme, likusi dalis išsikiša virš žemės, o virš žemės išsikišančios metalinės talpyklos dalyje gali būti sumontuojamas rėmas ir dekoratyvinės profiliuotos skardos plokštės. Toks pasiūlymas neatitinka Pirkimo Techninės specifikacijos 10 p. nustatytų reikalavimų, nes konteinerį privalo sudaryti atskira požeminė dalis (kuriuos sienelių storis ne mažiau nei 6 mm ir kuriuos aukštis ne mažiau 1400 mm) ir atskira antžeminė dalis (kuriuos šoninės ir priekinė dalis turi būti pagaminta iš atsparaus nerūdijančio perforuoto šlifuoto lakšto ( ne mažiau nei 1,5 mm storio) arba lygiavertės medžiagos, kuri sujungiama iš keturių atskirų segmentų, kurie kiekvienas atskirai galėtų būti lengvai pakeičiami mechaninio pažeidimo atveju, nekeičiant konstrukcijos. Kiekvieno atskiro konteinerio konstrukciniai elementai turi užtikrinti, kad konteinerio konstrukcija būtų nesunkiai remontuojama ar keičiama, nekeičiant pilnai visos sistemos, kiekvienam konteineriui turi būti suteikiamas ne mažesnis, nei 10 metu garantinis laikotarpis.
 8. Pagal ieškovės techninį pasiūlymą siūlomo konteinerio požeminė ir antžeminę dalį sudaro vientisa viena dalis (pasiūlyme įvardinta kaip „požeminis metalinis konteineris“, arba „požeminė metalinė talpykla“), ant kurios šonų gali būti tvirtinamas rėmas ir apdaila, taip pat dangtis. Taigi ieškovo pasiūlytų konteinerių konstrukciniai elementai (vientisa konstrukcija) neužtikrina, kad konteinerio konstrukcija būtų nesunkia remontuojama ar keičiami jos atskiri elementai, nekeičiant visos sistemos. Ieškovė savo pasiūlyme nepasiūlė atskiros antžeminės dalies, kuri susidėtų iš atskirų segmentų (sienelių) ir būtų pagaminta iš perforuoto plieno lakšto, kuriuo storis ne mažesnis, nei 1,5 mm. Atsakovė pagrįstai nurodė, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 10 p. reikalavimų ir jį atmetė.
 9. Atsakovė nesutiko, kad ji pažeidė savo pareigą kreiptis į tiekėją (ieškovę) dėl pasiūlymo paaiškinimo. Nurodė, kad perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo paaiškinti pasiūlymą, jeigu perkančiai organizacijai kilo klausimų ar abejonių dėl ieškovės pasiūlymo, tačiau šiuo atveju iš pateikto pasiūlymo buvo aišku, kad jis akivaizdžiai neatitinka Pirkimo sąlygų, taigi atsakovė neturėjo pareigos prašyti patikslinti pasiūlymą. Tai, kad ieškovė pasiūlyme pasiūlė vientisą metalinę talpą, patvirtina ir Techninio pasiūlymo brėžiniai.
 10. Atsakovė nurodė, kad kartu su pretenzija pateikta nauja informacija (ieškovės jungtinės veiklos partnerės paaiškinimai bei brėžiniai) negali būti laikomi ieškovės pateikto pasiūlymo paaiškinimais, kadangi jais akivaizdžiai siūlomas kitas, nei pirminiame pasiūlyme, sprendimas, t.y. keičiama ieškovės pasiūlymo esmė: kartu su pretenzija pateiktuose brėžiniuose yra pavaizduota požeminė dalis ir atskira antžeminė dalis, susidedanti iš atskirų segmentų (sienelių) ant kurių kuriuos montuojama apdaila. Ieškovė nepagrįstai savo nesugebėjimą pateikti tinkamą pasiūlymą mėgina pateisinti darbu su programomis. Ieškovė nepagrįstai nurodė, kad atsakymas į jos pretenziją yra nemotyvuotas. Kartu su pretenzija pateikti nauji paaiškinimai ir brėžiniai pakeičia pateikto pasiūlymo esmę, todėl jais negalima remtis vertinant ieškovės pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos 10 p. nustatytiems reikalavimams.
 11. Atsakovė nesutiko, kad jos sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą pažeidžia racionalaus lėšų panaudojimo tikslą, nes perkančioji organizacija neturi teisės leisti pirkime dalyvauti tiems tiekėjams, kurių pasiūlymai neatitinka nustatytų reikalavimų, nors tokie tiekėjai ir pasiūlė mažiausią kaina; ieškovės teiginiai dėl ieškovės ir pirkimo laimėtojų pasiūlytų kainų skirtumo neturi teisinės reikšmės nagrinėjamoje byloje.
 12. Trečiais asmuo UAB „Infes“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Pažymėjo, kad Pirkimo dokumentų 4 priedo „Pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo Širvintų mieste techninė specifikacija“ 10 p. aiškiai ir nedviprasmiškai nustatė techninius reikalavimus konteinerių konstrukcijai, pagal kurias konstrukcija privalo turėti: a) dangtį, b) pakeliamą rėmą ir vidinę dalį (šiukšlių maišą); c) antžeminę dalį (šonines ir priekinę bei galinę sieneles), pagamintą iš atsparaus vandeniui ir atmosferos pokyčiams nerūdijančio perforuoto šlifuoto plieno lakšto (ne mažiau nei 1,5 mm storio), arba lygiavertės medžiagos, sujungiama iš keturių atskirų segmentų (sienelių), kurie kiekvienas atskirai jei būtų mechaniškai pažeisti galėtų būti lengvai pakeičiami, nekeičiant visos konstrukcijos; d) požeminę dalį (korpusą): iš specialaus plieno (ar kitos analogiškos medžiagos), sienelių storis– ne mažiau nei 4 mm, dugno storis – ne mažiau nei 6 mm, kas leistų užtikrinti tvirtą ir ilgaamžę konstrukciją, atsparią išorinei grunto jėgai (gniuždymui) ir kitiems pažeidimams ar deformacijai, ugniai ir karščiui, korozijai bei visiškai nepralaidaus vandeniui tiek iš išorės, tiek iš vidaus; e) inkarą (konteinerių tvirtinimui tarpusavyje bei papildomam inkaravimui į žemę). Taip pat buvo numatyti bendri konstrukcijos reikalavimai : kiekvieno atskiro konteinerio konstrukciniai elementai turi užtikrinti, kad konteinerio konstrukcija būtų nesunkiai remontuojama ar keičiama, nekeičiant pilnai visos sistemos (pvz. esant poreikiui pakeisti antžeminę konteinerio dalį (ar atskiras jos dalis) nebūtina keisti viso konteinerio korpuso, įskaitant ir požeminę konteinerio dalį). Konteinerio aukštis (apie 260 cm. ± 40 cm.) ir požeminės dalies korpuso aukštis (nemažiau nei 140 cm.) sumontuojamas taip, kad atliekas lengvai galėtų išmesti ir fizinę negalią turintys asmenys. Taip pat numatyta, kad kiekvienam konteineriui turi būti suteikiamas ne mažesnis nei 10 metų garantinis laikotarpis.
 13. Ieškovė III Pirkimo daliai pateikė pasiūlymą, kuriuo atsakovei pasiūlė konteinerį, kuris susideda iš vienos 2300 mm aukščio metalinės talpyklos, kurios sienelių storis – ne mažiau nei 4 mm, dugno storis – ne mažiau nei 6 mm, kurios sienelės nesusideda iš atskirų segmentų (sienelių) ir kurios 1533 mm sumontuojama po žeme, likusi dalis išsikiša virš žemės, o virš žemės išsikišančios metalinės talpyklos dalyje gali būti sumontuotas rėmas ir dekoratyvinės profiliuotos skardos (iki 1,5 mm storio) plokštės,. Dėl to perkančioji organizacija pagrįstai padarė išvadą, kad ieškovės pasiūlytas konteineris ne tik nesusideda iš atskirų pažeminės ir antžeminės dalių, tačiau metalinė talpykla taip pat nesusideda iš keturių atskirų segmentų (sienelių) kurie kiekvienas atskirai mechaninio pažeidimo atvejų gali būti lengvai pakeičiami, nekeičiant visos metalinės talpyklos konstrukcijos; atsakovė pagrįstai priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų. Trečiais asmuo nurodė, kad perkančioji organizacija neturėjo pareigos kreiptis į tiekėją (ieškovę) dėl jos pasiūlymo paaiškinimo; ieškovės cituojama teismų praktika nagrinėjamoje byloje negali būti taikoma. Ieškovė kartu su pretenzija pateikė konteinerių gamintojo paaiškinimą su brėžiniais, kurie neva patvirtina siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos 10 p. reikalavimus, tačiau akivaizdžiai siūlomas kitas, nei nurodytas tiekėjo pateiktame pasiūlyme sprendimas, t.y. keičiama pasiūlymo esmė.
 14. Trečiais asmuo pažymėjo, kad nagrinėjamos bylos kontekste ieškovės teiginiai, jog perkančioji organizacija pažeidė racionalų lėšų panaudojimo tikslą ir tai sudaro pagrindą tam, kad perkančiosios organizacijos sprendimai būtų panaikinami, atmestini. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais jį priima ir vertina pirkimo sąlygų neatitinkantį tiekėjo pasiūlymą, pripažįstami neteisėtais dėl skaidrumo principo pažeidimo, nepaisant aplinkybės, kad šio tiekėjo pasiūlyta kaina yra mažiausia.
 15. Ieškovė pateikė teismui dubliką, o atsakovė tripliką, kuriuose palaiko savo procesiniuose dokumentuose išsakytus argumentus.

3Ieškinys atmestinas.

 1. Atsakovė vykdo viešąjį pirkimą „Pusiau požeminių ir antžeminių konteinerių įsigijimo, pusiau požeminių ir antžeminių konteinerių projektavimo bei įrengimo statybos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr.188234); pirkimas paskelbtas CVP IS 2017-06-09, t.y. nagrinėjamoje byloje taikytina Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d. (toliau – VPĮ).
 2. Ieškovė pateikė pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2017-09-25 raštu Nr. (6.20)-13-2606pranešė apie sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo III Pirkimo dalyje atmetimo; 2017-09-26 raštu Nr. (6.20)-13-2630 pranešė apie sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, laimėjusio pasiūlymo paskelbimo ir sutarties su laimėtoju sudarymo III Pirkimo dalyje. 2017-10-19 ieškovė pateikė pretenziją 2017-10-16 raštu Nr. (6.20)-13-2805 atmetė ieškovės pretenziją. 2017-10-31 ieškovė kreipėsi į teismą.
 3. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys. Ieškovė tinkamai pasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka.
 4. Šalių ginčo dalykas – perkančiosios organizacijos sprendimo dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo dėl neatitikimo Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 10 p. reikalavimams, teisėtumas ir pagrįstumas. Teismo vertinimu Pirkimo dokumentų 4 priedo „Pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo Širvintų mieste techninė specifikacija“ 10 p. aiškia ir nedviprasmiškai nustatė techninius reikalavimus konteinerių konstrukcijai, pagal kurias konstrukcija privalo turėti: a) dangtį , b) pakeliamą rėmą ir vidinę dalį (šiukšlių maišą); c) antžeminę dalį (šonines ir priekinę bei galinę sieneles), pagamintą iš atsparaus vandeniui ir atmosferos pokyčiams nerūdijančio perforuoto šlifuoto plieno lakšto (ne mažiau nei 1,5 mm storio), arba lygiavertės medžiagos, sujungiama iš keturių atskirų segmentų (sienelių), kurie kiekvienas atskirai jei būtų mechaniškai pažeisti galėtų būti lengvai pakeičiami, nekeičiant visos konstrukcijos; d) požeminę dalį (korpusą): iš specialaus plieno (ar kitos analogiškos medžiagos), sienelių storis – ne mažiau nei 4 mm, dugno storis – ne mažiau nei 6 mm, kas leistų užtikrinti tvirtą ir ilgaamžę konstrukciją, atsparią išorinei grunto jėgai (gniuždymui) ir kitiems pažeidimams ar deformacijai, ugniai ir karščiui, korozijai bei visiškai nepralaidaus vandeniui tiek iš išorės, tiek iš vidaus; e) inkarą (konteinerių tvirtinimui tarpusavyje bei papildomam inkaravimui į žemę). Taip pat buvo numatyti bendri konstrukcijos reikalavimai : kiekvieno atskiro konteinerio konstrukciniai elementai turi užtikrinti, kad konteinerio konstrukcija būtų nesunkiai remontuojama ar keičiama, nekeičiant pilnai visos sistemos (pvz. esant poreikiui pakeisti antžeminę konteinerio dalį (ar atskiras jos dalis) nebūtina keisti viso konteinerio korpuso, įskaitant ir požeminę konteinerio dalį). Konteinerio aukštis (apie 260 cm. ± 40 cm.) ir požeminės dalies korpuso aukštis (nemažiau nei 140 cm.) sumontuojamas taip, kad atliekas lengvai galėtų išmesti ir fizinę negalią turintys asmenys. Taip pat numatyta, kad kiekvienam konteineriui turi būti suteikiamas ne mažesnis nei 10 metų garantinis laikotarpis.
 5. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju ginčo dėl Techninės specifikacijos 10 p. turinio aiškinimo tarp šalių nėra; byloje nėra duomenų, kad tiekėjai viešojo pirkimo procedūros metų kreiptųsi dėl šio punkto paaiškinimo ar pakeitimo. Ieškovės argumentai, jog Pirkimo sąlygose niekur nėra nustatyta reikalavimo, kad pasiūlyme būtų aiškiai nurodyta, kad konteinerio viršutinė dalis yra atskirą, atmestinas, nes Techninės specifikacijos 10 p. ne tik aiškiai nurodo, kad siūlomas konteineris turi turėti 4 dalis, bet ir nustato atskirus reikalavimus antžeminei daliai: ji turi būti pagaminta iš keturių atskirų segmentų (sienelių), kurie kiekvienas atskirai jei būtų mechaniškai pažeisti galėtų būti lengvai pakeičiami, nekeičiant visos konstrukcijos.
 6. Ieškovės manymu, perkančioji organizacija pernelyg formaliai aiškino jos pasiūlymo Techninę dalį ir be pakankamo pagrindo padarė išvadą, jos ji siūlo konteinerį, kuris susideda iš vienos vientisos 2300 mm aukščio metalinės talpyklos, kurios 1533 mm sumontuojama po žeme, likusi dalis išsikiša virš žemės, o virš žemės išsikišančios metalinės talpyklos dalyje gali būti sumontuotas rėmas ir dekoratyvinės profiliuotos skardos. Ieškovė teigia, kad savo pasiūlyme niekur nenurodė, kad siūlomo konteinerio požeminę ir antžeminę dalį sudaro vientisa viena dalis. Techniniame pasiūlyme yra nurodyta, kad antžeminė talpyklos dalies gali būti sumontuotas (apdailinis) korpusas, kurį sudaro nerūdijančios plokštės ir metalinis cinkuotas rėmas, tačiau tai nepatvirtina, kad antžeminė talpyklos dalis yra vientisa su požemine talpykla, priešingai – aiškiai nurodyta, kad egzistuoja būtent antžeminė talpyklos dalis. Perkančioji organizacija nereikalavo, kad tiekėjai turi pateikti kokius nors brėžinius; tačiau ieškovės vertinimu, kartu su pateiktuose brėžiniuose yra aiškiai pavaizduota, kad konteinerio viršutinė dalis yra atskira: konteinerio viršutinė dalis yra išskirta kaip atskiras konteinerio elementas.
 7. Teismas atmeta ieškovės paaiškinimus, kaip subjektyvius ir nepagrįstus. Kaip jau buvo paminėta, Techninės specifikacijos 10 punkte aiškia nurodyta, kad siūlomas gaminis turi būti sudarytas iš keturių dalių, tarp jų antžeminės ir požeminės dalies, antžeminiai daliai taip pat buvo nustatyti tam tikri atskiri techniniai reikalavimai - ji turi būti pagaminta iš atsparaus vandeniui ir atmosferos pokyčiams nerūdijančio perforuoto šlifuoto plieno lakšto (ne mažiau nei 1,5 mm storio), arba lygiavertės medžiagos, sujungiama iš keturių atskirų segmentų (šoninių ir priekinės bei galinės sienelių), kurie kiekvienas atskirai jei būtų mechaniškai pažeisti galėtų būti lengvai pakeičiami, nekeičiant visos konstrukcijos. Ieškovės pasiūlyme nėra nurodyta, kad jos siūlomas gaminis turi atskirą antžeminę dalį, susidedančią iš keturių atskirų segmentų (sienelių), kurie gali būti pakeičiami. Ieškovės techniniame pasiūlyme paminėta antžeminė talpyklos dalis, ant kuriuos gali būti sumontuotas (apdailinis) korpusas, kurį sudaro nerūdijančios plokštės ir metalinis cinkuotas rėmas, tačiau nenurodyta, kad antžeminė dalis yra atskira konteinerio konstrukcijos dalis, kurį taip pat susideda iš atskirų dalių. Ieškovė nurodė, kad Pirkimo dokumentuose nebuvo reikalavimo patiekti konstrukcijos brėžinio, tačiau ieškovė pateikė tokius brėžinius savo iniciatyva, ir jie tapo pasiūlymo dalimi. Priešingai, nei teigia ieškovė, brėžiniuose nėra pavaizduota, kad konteinerio viršutinė dalis yra atskira ir atskirai montuojama iš atskirų sienelių; brėžiniuose pavaizduota vientisa talpykla, virš žemės išsikišanti talpyklos dalis atskirta linija, tačiau tai nepatvirtina, kad antžeminė dalis yra atskirai montuojama; pažymėtina, kad ieškovė faktiškai pripažįsta, jog brėžiniuose pateikta konstrukcija neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, nes kartu su pretenzija pateikė kitus brėžinius, kuriuose pavaizduota antžeminė dalis, susidedantį iš keturių sienelių. Taigi kartu su pasiūlymu pateikto brėžinio informacija sutampa su Techninio pasiūlymo teksto turiniu; teismas sutinka, kad ieškovės pasiūlymas buvo vertinamas kaip vientisas dokumentas, o ne atskirai dalimis. Perkančioji organizacija, vertindama ieškovės pasiūlymą, Pirkimo sąlygų 5.4. p. nepažeidė. Pažymėtina, kad ieškovės pasiūlyta vientisa konstrukcija neužtikrina, kad konteinerio konstrukcija būtų nesunkiai remontuojama ar keičiama, nekeičiant pilnai visos sistemos. Sprendžiama, kad atsakovė teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimų.
 8. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos pasiūlyti tiekėjui paaiškinti pasiūlymą.
 9. Ieškovė nurodė, kad jeigu perkančioji organizacija vertino, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas yra neaiškus perkančioji organizacija turėjo suteikti ieškovei teisę paaiškinti pasiūlymą, siekiant paaiškinti tiekėjo pasiūlymo neaiškumus (VPĮ 39 straipsnio 1 dalis).
 10. Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos numato galimybę tiekėjui pakeisti pasiūlymą įstatymo nustatyta tvarka - kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gavo prieš pasiūlymų pateikimo (VPĮ 29 str. 4 d.). Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus (VPĮ 39 str. 1 d.).
 11. Siekiant įgyvendinti tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidumo principus viešojo pirkimo procedūroje, visiems tiekėjams turi būti sudaromos vienodos sąlygos dalyvauti pirkime ir teikti dokumentus. Tais atvejais, kai tiekėjas dokumentų nepateikė ar pateikė ne visus reikalingus dokumentus, o pasiūlymų pateikimo terminai pasibaigė, tokio tiekėjo naujų dokumentų pateikimas po pasiūlymų pateikimo termino suteiktų vienam iš pirkimo dalyvių pranašumo, pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.
 12. Dėl VPĮ 39 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo kasacinis teismas taip pat konstatavo, kad tais atvejais, kai perkančioji organizacija nustato, jog tiekėjo (-ų) pasiūlyme (-uose) yra tokio pobūdžio trūkumų, kuriuos leidžiama paaiškinti ar patikslinti a fortiori nekeičiant pasiūlymo esmės, ji (pirkėja) privalo kreiptis į tiekėją jam siūlydama (prašydama) paaiškinti redakcinio pobūdžio, paprastai ištaisytinus ar paaiškintinus netikslumus.<...>Perkančiosios organizacijos diskrecija taikant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas iš esmės reiškiasi ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015).
 13. Teismas sutinka su atsakovės pozicija, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas negali būti vertinamas kaip neaiškus pasiūlymas su trūkumais, kurie gali būti lengvai pataisyti, nekeičiant pasiūlymo esmės. Priešingai, nei teigia ieškovė, jos pasiūlymas aiškiai neatitinka Techninės specifikacijos dalies 10 p. reikalavimo ir neužtikrina, kad konteinerio konstrukcija būtų nesunkiai remontuojama ar keičiama, nekeičiant visos sistemos.
 14. Ieškovė kartu su pretenzija pateikė perkančiai organizacijai rašytinį konteinerio gamintojo Zaklad Elektryczno-Metaliowy BOEM J. B. paaiškinimą, pagal kurį antžeminė konstrukcijos dalis yra aiškiai atskirta nuo požeminės dalies. Gamintojo atstovas taip paaiškino, kad ne visi kataloge pateikiami brėžiniai yra detalūs - tai yra dėl to, kad buvo grupuojami elementai, esantys dvejuose skirtinguose sluoksniuose, o brėžinius operatorius eksportavo iš programos Solid World, t.y. siūlomo produkto vaizdas buvo supaprastintas. Kartu su paaiškinimais buvo pateikti atnaujinti brėžiniai, kuriuose pasiūlytos konstrukcijos antžeminė dalis yra atskira ir susideda iš keturių atskirų segmentų (sienelių).
 15. Teismas sutinka, kad kartu su ieškovės pretenzija perkančiai organizacijai buvo pasiūlytas kitas, nei nurodytas pirminiame pasiūlyme, techninis sprendimas, t.y. buvo mėginama keisti pasiūlymo esmę, taip, kad jis atitiktų Techninės specifikacijos 10 p. Dėl to perkančioji organizacija, atmesdama pretenziją, pagrįstai nurodė, kad kartu su pretenzija pateikiami paaiškinimai negali būti vertinami, kaip pasiūlymo dalis ir nesivadovavo pateiktais paaiškinimais ir brėžiniais. Paaiškinimus pateikusi įmonė yra ieškovės jungtinės veiklos partneris, viešajame pirkime jie veikia kaip vienas tiekėjas, viešojo pirkimo dalyvis. Teismas pažymi, kad viešojo pirkimo dalyvio (prekių gamintojo) paaiškinimai negali būti vertinami kaip oficialus įrodymas nagrinėjamoje byloje (CPK 197 str.).
 16. Teismas taip pat atmeta ieškovės argumentus dėl atsakovės sprendimo, kurio buvo nepatenkinta ieškovės pretenziją, motyvų nepakankamumo. Teismo vertinimu, atsakymas į pretenziją yra pakankamai motyvuotas (ieškinio 11 priedas); ieškovė savo procesinėse dokumentuose cituoja ir ginčija atsakymo į pretenziją motyvus, t.y. netiesiogiai patvirtina, kad atsakymo į pretenziją motyvai buvo pakankami.
 17. Dėl racionalaus lėšų naudojimo tikslo pažeidimo. VPĮ nustatytas pirkimų tikslas – racionalus lėšų, skirtų viešųjų pirkimų sutarčiai sudaryti naudojimas (VPĮ 3 str. 2 d.), tačiau tokių lėšų naudojimo racionalumas neatsiejamas nuo įsigyjamų prekių, paslaugų ar darbų kokybės, todėl pirkimo dokumentai turi būti parengti taip, kad pirkimu būtų užtikrintas ir viešųjų pirkimų principų laikymasis, ir racionalus lėšų panaudojimas. Teismas sutinka su atsakovės ir trečiojo asmens pozicija, jog nagrinėjamoje situacijoje, kaip ieškovės pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 10 p., aplinkybė, jog ieškovės netinkamo pasiūlymo kaina buvo mažiausia, neturi teisinės reikšmės. Trečiais asmuo pagrįstai nurodė, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais jį priima ir vertina pirkimo sąlygų neatitinkantį tiekėjo pasiūlymą, ir, leidusi pakeisti pasiūlymą, vėliau jį pripažįsta laimėjusiu, pripažįstami neteisėtais dėl skaidrumo principo pažeidimo, nepaisant aplinkybės, kad šio tiekėjo pasiūlyta kaina yra mažiausia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).
 18. Dėl bylos medžiagos dalies pripažinimo nevieša.
 19. Ieškovė pateikė prašymą pripažinti ieškovės pasiūlymo forma, pasiūlymo techninės dalies nuorašą bei pretenzijos nuorašą (ieškinio priedai Nr. 6,7,10) nevieša bylos dalimi. Nurodė, kad dalis su ieškiniu susijusios informacijos sudaro jos komercinę paslaptį.
 20. Prašymas netenkinamas. Asmuo, teikiantis teismui dokumentus, kuriuose esantys duomenys sudaro profesinę ar komercinę paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti (CPK 10 str. 2, 4 d.).
 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017-07-06 nutartyje (civilinė byla Nr. e3K-233-701/2017) konstatavo, kad šalis, teikianti prašymą dėl informacijos pripažinimo nevieša turi pagrįsti jos atitikti saugotinos informacijos reikalavimams; vien informacijos, kuri vienos iš ginčo šalių įvardijama ar pagal ginčo šalių sudarytus susitarimus laikytina konfidencialia pateikimas teismui, neįvertinus, ar šioje informacijoje esanti informacija sudaro komercinę ar kitokią paslaptį, ar yra saugotina privataus gyvenimo požiūriu, nėra pakankamas pagrindas laikyti šią medžiagą nevieša. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-02-05 nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-7-706/2016) konstatavo, kad informacija gali būti pripažinta komercine paslaptimi, kai yra tenkinami trys kriterijai: slaptumas, vertingumas ir protingos pastangos, nukreiptos šiai informacijai išsaugoti.
 22. Teismas pažymi, kad ieškovė nagrinėjamoje dalyje nepateikė jokių svarių argumentų, patvirtinančių, jog pasiūlyme, techninėje pasiūlymo dalyje ir pretenzijoje nurodyta informacija (siūlomo konteinerio matmenys ir pagrindiniai konstrukcijos elementai) yra slapta ir komerciškai vertinga. Ieškovė siūlo pirkimui gamintojo Zaklad Elektryczno-Metaliowy BOEM standartinį gaminį, paprastai tokių gaminių techninės specifikacijos viešai skelbiamos internete komerciniais, reklaminiais tikslais. Byloje nėra duomenų, kad ieškovės pasiūlyme nurodytas konteineris turi išskirtinių techninių savybių, dėl ko informacija apie jo pagrindinius konstrukcinius elementus yra slapta ir komerciškai vertinga. Ieškovė taip pat nepateikė duomenų, kad jos pasiūlymo forma ir pasiūlymo techninė dalis buvo įslaptinta viešojo pirkimo procedūros metu, t.y. kad buvo imtasi kokių nors veiksmų informacijai apie konteinerį išsaugoti.
 23. Kiti ieškovės nurodyti argumentai neturi reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl teismas dėl jų nepasisako. Teismas sprendžia, kad atsakovė, atmetusi ieškovės pasiūlymą, nepažeidė viešojo pirkimo sąlygų, imperatyviųjų teisės normų (viešųjų pirkimo principų bei tikslo (VPĮ 3, 39 str.)), dėl to ieškinys atmetamas.
 24. Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo išlaidų nėra.
 25. Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovės) patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Atsakovė Širvintų rajono savivaldybės administracija patyrė 2 151 Eur atstovavimo išlaidų, trečiasis asmuo UAB „Infes“ nagrinėjamoje byloje patyrė 2 299 Eur atstovavimo išlaidų, kurias prašo priteisti. Prašymai tenkinami (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

5atmesti UAB „Strefa“ ieškinį atsakovei Širvintų rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

6Priteisti iš ieškovės UAB „Strefa“ (juridinio asmens kodas 123031842) atsakovei Širvintų rajono savivaldybės administracijai (kodas 188722373) 2 151 Eur, trečiajam asmeniui UAB „Infes“ (juridinio asmens kodas 302947360) iš ieškovės 2 299 Eur atstovavimo išlaidų.

7Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai