Byla 2-1509-479/2013
Dėl perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Žydrūnas Bertašius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Sweco hidroprojektas“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmiui UAB „Sweco Lietuva“ dėl perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė UAB „Sweco hidroprojektas“ 2013-09-13 kreipėsi su ieškiniu į Klaipėdos apygardos teismą ir nurodė, kad ji dalyvavo 2013-04-11 atsakovės paskelbtame atvirame konkurse „Teritorijos tarp ( - ), detaliojo plano parengimo paslaugos“. Ieškovė 2013-06-03 pateikė pasiūlymą. Atsakovė 2013-07-04 paprašė ieškovės pateikti papildomus duomenis, kurie pagrįstų ieškovės atitikimą konkurso sąlygų 14 p. 1 lentelės 9 p. numatytam kvalifikaciniam reikalavimui, tai yra jog tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos įvykdė bent 1 teritorijų detaliojo plano rengimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 150 000 Lt. Ieškovė pateikė UAB „Sweco Lietuva“ įvykdytų sutarčių sąrašą, nes ši įmonė dalyvavo konkurse kaip subrangovas. Atsakovė 2013-07-04 rašte nurodė ieškovei, kad minėtą reikalavimą turi atitikti tiekėjas, t. y. ieškovė, o ne subrangovas. Dėl to atsakovė 2013-08-26 atmetė ieškovės pasiūlymą dėl jo neatitikimo konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams. 2013-09-02 ieškovė pateikė pretenziją, tačiau 2013-09-09 sprendimu atsakovė ieškovės pretenziją atmetė. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad jos pasiūlymas atitiko kvalifikacinius reikalavimus, nes techninius ar profesinius pajėgumus ieškovė turėjo teisę patvirtinti ir kitų ūkio subjektų pajėgumais bei turima kvalifikacija. Ieškovė prašė teismo panaikinti atsakovės sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės pasiūlymas.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nurodė, kad ieškinys nepagrįstas ir turi būti atmestas. Atsakovė patvirtino, kad ieškovė ieškiniu nepagrįstai ginčija konkurso sąlygas, nors pateikdama pasiūlymą ieškovė buvo nurodžiusi, kad su paskelbtomis konkurso sąlygomis ji sutinka. Atsakovė nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigė, jog konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi teisę atitikti subrangovas, nes konkurso sąlygose nurodyta apie kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos turi atitikti tiekėjas. Atsakovė patvirtino, kad subrangovams taikytini reikalavimai nustatyti kituose sąlygų punktuose, tai yra konkurso sąlygų 25 p. 2 lentelėje.

5Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje iškilo ginčas dėl to, ar kvalifikacinį reikalavimą dėl reikiamos patirties darbams atlikti ieškovė turi teisę įrodinėti ne ieškovės, bet trečiojo asmens UAB „Sweco Lietuva“ turima patirtimi. Teismas atsižvelgia į tai, kad konkurso sąlygų 3 skirsnio 14 punkto 1 lentelės 9 dalyje yra nurodyta, kokius reikalavimus turi atitikti tiekėjas (b. l. 7 t. 2). Šioje lentelės dalyje yra aiškiai nurodyta, jog tiekėjas privalo turėti konkurso sąlygose nurodytą patirtį, tai yra tiekėjas turi būti įvykdęs bent vieną detaliojo plano rengimo sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 150 000 Lt. Tuo patvirtinama, jog atsakovė siekė sudaryti sutartį su reikiamą patirtį turinčiu asmeniu, tuo atsakovė siekė sumažinti riziką dėl netinkamo darbų atlikimo, nes atsakovė pirko itin svarbią atsakovei paslaugą – detaliojo plano parengimą. Nuo detaliojo plano tinkamo parengimo priklauso ir kitų atsakovės planuojamų vykdyti darbų įgyvendinimo kokybė, terminai.

8Taigi byloje ieškovė nepateikė įrodymų apie tai, kad ji turi konkurso sąlygose nurodytą patirtį, tai yra ieškovė yra įvykdžiusi bent vieną detaliojo plano rengimo sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 150 000 Lt (LR CPK 178 str.). Ieškovės pasiūlyme (b. l. 38 t. 1) yra nurodyta, kad pasiūlymą atsakovei padavė tiekėja UAB „Sweco hidroprojektas“. Pasiūlyme nėra nurodyta, kad pasiūlymą teikia subjektų grupė. Pasiūlyme nurodyta ir tai, kad ieškovė ketina sutarties įvykdymui užtikrinti pasitelkti subrangovą, tai yra trečiąjį asmenį UAB „Sweco Lietuva“. Atsakovė pagrįstai atsiliepime nurodė, kad subrangovui nustatyti reikalavimai išdėstyti konkurso sąlygų 25 punkte bei šio punkto 2 lentelėje (b. l. 8,9 t. 2). Akivaizdu, kad atsakovė pagal konkurso sąlygas nereikalavo, jog subrangovas turėtų reikiamą patirtį darbams atlikti.

9LR viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. yra nustatyta, jog tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jeigu šie ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tai patvirtina, kad tiekėjas gali sutarties vykdymo laikotarpiu pasiremti kitų ūkio subjektų turimais pajėgumais, bet tiekėjo kvalifikacija yra individuali tiekėjo savybė. Paslaugų pirkimo sutarties sudarymas su patirties neturinčiu asmeniu reikštų atsakovės teisėtų lūkesčių paneigimą, pašalintų atsakovės teisę sumokėti atlyginimą už geriausią darbo atlikimą (LR CK 6. 947 str.).

10Dėl to atsakovė pagrįstai pripažino, jog atsakovė negali įrodinėti atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams trečiojo asmens įgyta patirtimi ir atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą. Kadangi ieškovės ieškinys neįrodytas, ieškinys yra atmestinas (LR CPK 178 str.).

11Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

12atmesti ieškovės UAB „Sweco hidroprojektas“ ieškinį.

13Sprendimą per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai