Byla e2-1927-592/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant Vasarei Kašinskei, dalyvaujant ieškovės atstovei Eglei Mikštaitei, atsakovams J. R. ir V. R. (V. R.), atsakovės atsakovui advokatui Dmitrijui Bogdanovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams J. R. ir V. R. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama solidariai priteisti iš atsakovų 503,67 Eur skolos, 32,16 Eur delspinigių už būsto nuomą, 686,32 Eur už šilumos energiją, karštą vandenį ir su tuo susijusias išlaidas, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovė nurodo, kad butas, esantis Subačiau g. 45-3, Vilniuje, nuosavybės teise priklausantis Vilniaus miesto savivaldybei, 2008 m. gegužės 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-474 visos savivaldybei priklausančias gyvenamosios patalpos patikėjimo teise perduotos valdyti savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“. 2014 m. rugpjūčio 28 d. minėtas butas buvo išnuomotas atsakovams Gyvenamųjų patalpų (bendrabučio) nuomos sutarties Nr. 1.40-BT14/0268 pagrindu. Įsiskolinimas už buto nuomą nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. liepos 31 d. sudaro 503,67 Eur, už suteiktas paslaugas nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. liepos 31 d. – 686,32 Eur, delspinigiai už buto nuomą – 32,16 Eur.

6Atsakovė J. R. atsiliepimu su ieškovės pateiktu ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovė nepateikė ieškinyje nurodytam skolos dydžiui pagrįsti būtinų rašytinių įrodymų, skolos apskaičiavimas nėra detalizuotas. Pažymi, kad bendro naudojimo patalpos (koridoriai) name, kuriame gyvena atsakovai, nėra šildomos ir mokestis už bendro naudojimo patalpų šildymą nėra pagrįstas (jei toks mokestis buvo įskaičiuotas). Prašo ieškinį atmesti, o patenkinus ieškinį, teismo sprendimą išdėstyti kuo ilgesniam laikotarpiui dėl atsakovų turtinės padėties. Priteisti bylinėjimosi išlaidas valstybei.

7Atsakovas V. R. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8Teismo posėdyje šalių atstovai palaikė savo reikalavimus ir atsikirtimus procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais ir motyvais. Atsakovės atstovas prašė sprendimo vykdymą išdėstyti penkeriems metams.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis butas, esantis Subačiaus g. 45-3, Vilniuje 9B. L. 5-6), patikėjimo teise perduotas naudoti ir valdyti ieškovei. 2014 m. ieškovė ir atsakovas V. R. sudarė Gyvenamųjų patalpų (bendrabučio) nuomos sutartį Nr. 1.40-BT14/0268 (toliau - Sutartis), pagal kurią atsakovui ir jo šeimai buvo suteikta gyvenamoji patalpa, esanti Subačiaus g. 45-3, Vilniuje, nuomininkas įsipareigojo kas mėnesį mokėti nuomos mokestį ir komunalinių paslaugų mokesčius (Sutarties 12, 28 p.) (b. l. 7-11). Minėtame bute atsakovai yra deklaravę savo gyvenamąją vietą (b. l. 4). Atsakovų įsiskolinimas už buto nuomą nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. liepos 31 d. 503,67 Eur (b. l. 12, 68-76). Įsiskolinimas už šilumos energiją ir su tuo susijusias paslaugas nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. liepos 31 d. – 686,32 Eur (b. l. 16-18, 77-85). Už nuomos mokesčio mokėjimo termino praleidimą ieškovė paskaičiavo 32,16 Eur delspinigių nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2016 m. liepos 31 d. Sutarties 35 punkto pagrindu (b. l. 13). Ieškovės pateikti į bylą mokomieji pranešimai ir PVM sąskaitos faktūros patvirtina, kad atsakovai neatsiskaitė su ieškove už buto nuomą, šilumos energiją ir su tuo susijusias paslaugas ieškovės nurodytais laikotarpiais.

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pagal CK 6.576 straipsnį, 6.583 straipsnio 1 dalį, 6.584 straipsnį nuomininkas turi pareigą naudotis patalpomis pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį bei mokesčius už vandenį, energiją bei komunalinius mokesčius. CK 6.589 straipsnio 1 dalis numato, kad gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos nariai turi tokias pat teises ir pareigas, atsirandančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kaip ir nuomininkas. Atsakovai nepateikė teismui įrodymų, kad yra įvykdę prievolę atsiskaityti su ieškove, o ieškovės pateikti mokomieji pranešimai ir PVM sąskaitos faktūros patvirtina, kad atsakovai neatsiskaitė su ieškove už buto nuomą, šilumos energiją ir su tuo susijusias paslaugas ieškovės nurodytais laikotarpiais (CPK 178 straipsnis). Tokiu atveju darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų 503,67 Eur nuomos mokesčio ir 686,32 Eur įsiskolinimo už šilumos energiją ir su tuo susijusias paslaugas yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai (CK 3.109 straipsnio 2 dalis, 6.1, 6.4, 6.6, 6.38, 6.63, 6.383, 6.388, 6.477 straipsniai, Sutarties 12, 28 p.).

12Ieškovė už pavėluotą prievolės mokėti nuomos mokestį vykdymą paskaičiavo 32,16 Eur dydžio delspinigius, kuriuos prašo solidariai priteisti iš atsakovų. Delspinigiai skaičiuojami vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 28 d. Sutarties 35 punktu. Konstatavus, kad atsakovai tinkamai neįvykdė savo prievolės, reikalavimas priteisti 32,16 Eur delspinigių yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.71 straipsnis).

13CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovų solidariai penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016 m. rugsėjo 26 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Ieškovė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 83 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindi yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Atsakovei J. R. Valstybinės garantuojamos teisinės tarnybos 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 2.2-(NTP-2)16-T-4125-18911 suteikta antrinė teisinė pagalba, ji 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir kitų bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovas V. R. neatleistas nuo bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju byloje įrodymų, pagrindžiančių atsakovų solidariąją prievolę atlyginti valstybei bylinėjimosi išlaidas, nėra, atsakovų solidarioji prievolė įstatyme nenumatyta (CK 6.6 straipsnio 1 dalis), todėl atsižvelgiant į tai, kad piniginė prievolė atlyginti bylinėjimosi išlaidas pagal prigimtį yra dali, pripažintina dalinė atsakovų prievolė dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Kadangi atsakovė nuo bylinėjimosi išlaidų atleista, tai iš atsakovo V. R. į valstybės biudžetą priteistina ½ dalis žyminio mokesčio ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, t. y. 13,50 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas) ir 1,25 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas), nes iš šalies pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį į valstybės biudžetą išieškotina bendra bylinėjimosi išlaidų suma, t.y. 14,75 Eur, yra didesnė negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 92 straipsnis).

15CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti jo vykdymo tvarką.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, įvertinus, ar išdėstant teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio mėn. 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

17Nagrinėjamu atveju teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę, kad atsakovė prašo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą penkiems metams, turi kitų kreditorių, nepateikė įrodymų, pagrindžiančių išdėstymo pagrįstumą, konstatuoja, kad byloje nėra pagrindo šį prašymą tenkinti. Pažymėtina, kad formalus prašymo tenkinimas, nesant realios atsakovų galimybės vykdyti išdėstytą teismo sprendimą, neatitiktų įstatymo dėl sprendimų įvykdymo ar išdėstymo tvarkos reikalavimų bei pažeistų kreditoriaus ir skolininko interesų pusiausvyrą, protingumo, teisingumo, lygiateisiškumo bei sąžiningumo ir teisėtų lūkesčių principus (CK 1.5 straipsnis, CPK 17 straipsnis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270 straipsniais teismas

Nutarė

19Patenkinti ieškovės savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams V. R. (V. R.) ir J. R. dėl skolos priteisimo.

20Priteisti solidariai iš atsakovų V. R. (V. R.), asmens kodas ( - ) atsakovės J. R., asmens kodas ( - ) ieškovei savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“, juridinio asmens kodas 124568293, 503,67 Eur (penkis šimtus tris eurus 67 ct) skolos už būsto nuomą, 686,32 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus 32 ct) įsiskolinimo už šilumos energiją ir su tuo susijusias paslaugas, 32,16 Eur (trisdešimt du eurus 16 ct) delspinigių, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 222,15 Eur sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos - 2016 m. rugsėjo 26 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti iš atsakovo V. R. (V. R.), asmens kodas 383032211349, į valstybės biudžetą 14,75 Eur (keturiolika eurų 75 ct) bylinėjimosi išlaidų. Valstybei priteista suma mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įstaigos kodas - 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas - 5660.

22Atmesti atsakovės J. R. prašymą išdėstyti teismo sprendimo vykdymą.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama solidariai priteisti... 5. Ieškovė nurodo, kad butas, esantis Subačiau g. 45-3, Vilniuje, nuosavybės... 6. Atsakovė J. R. atsiliepimu su ieškovės pateiktu... 7. Atsakovas V. R. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 8. Teismo posėdyje šalių atstovai palaikė savo reikalavimus ir atsikirtimus... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis butas, esantis... 11. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje... 12. Ieškovė už pavėluotą prievolės mokėti nuomos mokestį vykdymą... 13. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs... 14. Ieškovė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 83... 15. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad sprendimo... 17. Nagrinėjamu atveju teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę, kad atsakovė... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270... 19. Patenkinti ieškovės savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“... 20. Priteisti solidariai iš atsakovų V. R. ( 21. Priteisti iš atsakovo V. R. (V. R.),... 22. Atmesti atsakovės J. R. prašymą išdėstyti teismo... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...