Byla e2-1478-635/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė, sekretoriaujant Irenai Valužienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Valitekas“ ieškinį atsakovui V. N. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant ir tenkinti ieškinį.

4Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai – viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

5Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2015,74 € skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ir ieškinyje nurodo, kad Šilutės rajono apylinkės teismo 2009-07-22 nutarimu atsakovas buvo pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą ir nubaustas administracine tvarka, todėl transporto priemonė, kurią vairuodamas jis padarė administracinį teisės pažeidimą, buvo konfiskuota ir saugoma stovėjimo aikštelėje pagal 2009-07-12 Transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą. Transporto priemonę transportavo ir saugojo UAB „Valitekas“ pagal 2009-03-02 Bendradarbiavimo sutartį Nr. ST2-9-54, kurios 4.1 p. nurodyta, kad už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą iš transporto priemonės savininko arba kito asmens UAB „Valitekas“ turi teisę reikalauti atlyginti saugojimo išlaidas pagal nustatytus įkainius, atitinkančius to laikotarpio, tos vietos vidutinės rinkos kainas. Atsakovas turi „pareigą atlyginti dėl teisės pažeidimo padarinių pašalinimo trečiųjų asmenų patirtas išlaidas“ (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 26 str., 2013-04-26 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis c. b. Nr. 3K-3-280/2013), todėl jam tenka pareiga atlyginti transporto priemonės priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidas. Atsakovo 2015,74 € skolą sudaro neatlygintos transporto priemonės „Opel Omega“, valst. Nr. ( - ) transportavimo ir saugojimo išlaidos transporto priemonių stovėjimo aikštelėje nuo 2009-07-12 iki 2010-04-16 (transporto priemonė buvo nuvežta 2009-07-12 Transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto ir atiduota 2010-04-16 Perdavimo-priėmimo akto Nr. 012 pagrindu): 96,80 Lt (80,00 Lt + 21 proc. PVM) administravimo mokestis, 121,00 Lt (100,00 Lt + 21 proc. PVM) pakrovimo - nukrovimo mokestis, 14,52 Lt (12,00 Lt (= 4 km × 3 Lt/km) + 21 proc. PVM) transportavimo išlaidos, 6727,60 Lt (24,20 Lt (20,00 Lt + 21 proc. PVM) × 278 d.) automobilio saugojimo aikštelėje išlaidos laikotarpiu 2009-07-12 iki 2010-04-10 (278 d.). Išlaidos apskaičiuotos pagal kainoraštį, patvirtintą savininko UAB „Valitekas“ direktoriaus V. V. 2009-03-02 įsakymu Nr. 4/09, kuriame nustatytos kainos atitinka realią rinkos vertę.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas Šilutės rajono apylinkės teismo 2009-07-22 nutarimu atsakovas V. N. buvo pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą ir nubaustas administracine tvarka, todėl transporto priemonė „Opel Omega“, valst. Nr. ( - ) kurią vairuodamas jis padarė administracinį teisės pažeidimą, buvo konfiskuota ir saugoma stovėjimo aikštelėje pagal 2009-07-12 Transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą. Transporto priemonę transportavo ir saugojo UAB „Valitekas“ pagal 2009-03-02 Bendradarbiavimo sutartį Nr. ST2-9-54, kurios 4.1 p. nurodyta, kad už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą iš transporto priemonės savininko arba kito asmens UAB „Valitekas“ turi teisę reikalauti atlyginti saugojimo išlaidas pagal nustatytus įkainius, atitinkančius to laikotarpio, tos vietos vidutinės rinkos kainas. Atsakovas turi „pareigą atlyginti dėl teisės pažeidimo padarinių pašalinimo trečiųjų asmenų patirtas išlaidas“ (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 26 str., 2013-04-26 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis c. b. Nr. 3K-3-280/2013). Kaip nurodo ieškovas ir kaip matyti iš bylos medžiagos, automobilis iš atsakovo buvo paimtas 2008-08-26 ir laikomas iki 2010-04-20, kai šis automobilis buvo atiduotas kitam saugotojui pagal Klaipėdos apskrities VPK Šilutės r. PK prašymą Nr. 30-94-S-4963, šiam automobiliui perėjus valstybės nuosavybėn (b.l. 7).

8Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę, šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Išlaidos turi būti atlygintos iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės. Taigi šioje įstatymo normoje nustatyti du subjektai – transporto priemonės savininkas ir valdytojas, kurie privalo solidariai atlyginti transporto priemonės priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidas.

9Paslauga už laikotarpį nuo tada, kai automobilis buvo konfiskuotas iki perdavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti apmokama pagal pateiktus skaičiavimus įstatymo vykdymą nustatančių aktų tvarka. Tais atvejais, kai valstybei perduotiną turtą būtina saugoti, valstybės institucijos, kurių žinioje yra valstybei perduotinas turtas, privalo užtikrinti, kad su asmenimis, teikiančiais saugojimo paslaugas, būtų sudaromos ekonomiškai pagrįstos saugojimo sutartys, t. y. kad teikiamų saugojimo paslaugų kaina būtų nustatyta vadovaujantis protingumo kriterijais ir atitiktų rinkoje teikiamų analogiškų saugojimo paslaugų kainą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintų bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 5 p.) (Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-21 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-786-513-2012).

10Nagrinėjamos bylos atveju transporto priemonės savininkas (valdytojas) keitėsi. Transporto priemonė į automobilių saugojimo aikštelę buvo nugabenta po padaryto administracinio teisės pažeidimo, t.y. 2009-07-22, automobilis Šilutės rajono apylinkės teismo nutarimu buvo konfiskuotas, šis nutarimas įsiteisėjo 2009-08-04, todėl atsakovas V. N. nuo nutarimo įsiteisėjimo, t.y. nuo 2009-08-04 prarado nuosavybės teisę į šį automobilį, automobilis tapo valstybės nuosavybe. Todėl atsakingais asmenimis už susidariusių išlaidų atlyginimą turėtų būti ne tik atsakovas, bet ir valstybė, taip pat valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos.

11Esant šioms aplinkybėms, atsakovas V. N. yra atsakingas už atlyginimą išlaidų, susidariusių už priverstinį transporto priemonės transportavimą ir saugojimą iki tol, kol jis buvo teisėtas transporto priemonės savininkas. Todėl iš atsakovo V. N. priteistina: 96,80 Lt administravimo mokesčio, 121,00 Lt pakrovimo - nukrovimo mokesčio, 14,52 Lt transportavimo išlaidų, 556,60 Lt automobilio saugojimo aikštelėje išlaidų laikotarpiu nuo 2009-07-12 iki 2009-08-04 (23 d.). Viso iš atsakovo ieškovui priteistina suma lygi 788,92 Lt (228,49 €).

12Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.59 str.).

13Atsakovas prievolę mokėti už paslaugas pažeidė, todėl iš atsakovo priteistina 228,49 € (788,92 Lt) skola ieškovei (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p.). Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

14Taip pat iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 35,00 € išlaidų teisinei pagalbai apmokėti ieškovei ir 15 € žyminio mokesčio bei 1,59 € pašto išlaidų, iš viso 16,59 € į valstybės biudžetą (CPK 93 str., 96 str.).

15Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-05-05 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo turtui paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, o jį įvykdžius, panaikintinos (CPK 150 str. 5 d.).

16Teismas, vadovaudamasis CPK 149 str., 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš V. N., asmens kodas ( - )

19- 228,49 € skolos,

20- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 228,49 € sumą nuo 2015-05-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

21- 35,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei BUAB „Valitekas“, įmonės kodas 301047536,

22- 16,59 € bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

23Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-05-05 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo V. N. turtui palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, o jį įvykdžius, panaikinti.

24Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas nagrinėti... 4. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką... 5. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2015,74 € skolos, 5 proc. metinių... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas Šilutės rajono apylinkės teismo... 8. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalyje nustatyta,... 9. Paslauga už laikotarpį nuo tada, kai automobilis buvo konfiskuotas iki... 10. Nagrinėjamos bylos atveju transporto priemonės savininkas (valdytojas)... 11. Esant šioms aplinkybėms, atsakovas V. N. yra atsakingas už atlyginimą... 12. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (Lietuvos... 13. Atsakovas prievolę mokėti už paslaugas pažeidė, todėl iš atsakovo... 14. Taip pat iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 35,00 € išlaidų... 15. Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-05-05 nutartimi taikytos laikinosios... 16. Teismas, vadovaudamasis CPK 149 str., 259 str., 260 str., 270... 17. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš V. N., asmens kodas ( - )... 19. - 228,49 € skolos,... 20. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 228,49 € sumą nuo 2015-05-04... 21. - 35,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei BUAB „Valitekas“, įmonės... 22. - 16,59 € bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.... 23. Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-05-05 nutartimi taikytas laikinąsias... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...