Byla e2-5976-429/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Promneta“ ieškinį atsakovei DNSB „Rumpiškija“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 21 709,62 EUR skolos, 390,77 EUR delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

32015-05-12 šalių pasirašyta taikos sutartis, kuria šalys susitarė dėl skolos dydžio ir jos mokėjimo tvarkos, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo.

4Taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

5Taikos sutartimi šalys susitarė dėl skolos dydžio ieškovei ir jos mokėjimo tvarkos, taip pat bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą ir laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo klausimą. Šalys nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo pasekmės, numatytos CPK 294 str. 2 d. ir CK 6.985 str. 1 d.

6Susipažinus su taikos sutartimi nustatyta, kad šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja įstatymo imperatyvioms nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, todėl priimtina ir tvirtintina (CPK 42 str.,140 str.1 d., 3 d., 293 str.1 d. 5 p., 294 str., CK 6.983 str., 6.985 str.). Civilinė byla nutrauktina CPK 293 str. 1 d. 5 p. pagrindu.

7Šalys susitarė, kad procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei atlygins atsakovė. Iš atsakovės valstybei priteistina 4,53 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 96 str.).

8Vadovaudamasis CK 6.983 str., 6.985 str., CPK 42 str., 87 str. 2 d., 92 str., 140 str., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 290 str. 6 d., teismas

Nutarė

9Patvirtinti ieškovės BUAB „Promneta“, įmonės kodas 302449153, ir atsakovės DNSB „Rumpiškija“, įmonės kodas 302699865, pasirašytą taikos sutartį, sudarytą raštu 2015-05-12 tokiomis sąlygomis:

 1. DSNB „Rumpiškija“ įsipareigoja už statybos darbus, atliktus pagal 2012-05-31 Statybos rangos sutarties Nr. PR 120531-1 2012-10-02 papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau-Susitarimas), sumokėti BUAB „Promneta“ 10 854,81 EUR (dešimt tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt keturis EUR 81 ct) (37 479,49 Lt) kainą.
 2. DSNB „Rumpiškija“ įsipareigoja šioje taikos sutartyje nurodytą 10 854,81 EUR EUR (dešimt tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt keturis EUR 81 ct) (37 479,49 Lt) kainą sumokėti per 6 mėnesius nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
 3. BUAB „Promneta“ patvirtina, kad šioje taikos sutartyje sutarta kaina, mokėtina už darbus atliktus pagal Susitarimą, atitinka BUAB „Promneta“ interesus ir yra nustatyta įvertinus 2013-10-02 Nekokybiškai atliktų darbų akte Nr. 09/26 užfiksuotų trūkumų ištaisymo kainą bei atsižvelgiant į tai, kad DSNB „Rumpiškija“ atsisako reikalauti 2013-10-02 Nekokybiškai atliktų darbų akte Nr. 09/26 užfiksuotų trūkumų ištaisymo.
 4. DSNB „Rumpiškija“ patvirtina, kad BUAB „Promneta“ sutikus sumažinti statybos darbų kainą, mokėtiną už darbus atliktus pagal Susitarimą, DSNB „Rumpiškija“ atsisako reikalauti iš BUAB „Promneta“ 2013-10-02 Nekokybiškai atliktų darbų akte Nr. 09/26 užfiksuotų trukumų ištaisymo.
 5. DSNB „Rumpiškija“ 10 854,81 EUR (37 479,49 Lt) kainos nesumokėjus per 6 mėnesius nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos, DSNB „Rumpiškija“ privalės BUAB „Promnėta“ sumokėti visą statybos darbų kainą, t.y. 21 709,62 EUR (dvidešimt vieną tūkstantį septynis šimtus devynis EUR 62 ct) (74.958,98 Lt). Visi mokėjimai pagal šią taikos sutartį atliekami į BUAB „Promneta“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB DNB bankas.
 6. DSNB „Rumpiškija“ patvirtina, kad šios taikos sutarties sąlygos yra suderintos su bendrijos nariais ir gali būti patvirtintos bei vykdomos ir DSNB „Rumpiškija“ atstovas turi pilnus įgalinimus derinti ir pasirašyti šią taikos sutartį DSNB „Rumpiškija“ vardu.
 7. BUAB „Promneta“ patvirtina, kad BUAB „Promneta“ atstovas turi pilnus įgalinimus derinti ir pasirašyti šią taikos sutartį BUAB „Promneta“ vardu.
 8. DSNB „Rumpiškija“ įsipareigoja atlyginti BUAB „Promneta“ patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios sudaro 870,00 EUR (aštuoni šimtai septyniasdešimt EUR 00 ct) advokato pagalbai ir 80,00 EUR (aštuoniasdešimt EUR 00 ct) būtinosios vykdymo išlaidos, viso 950,00 EUR (devyni šimtai penkiasdešimt EUR 00 ct). DSNS „Rumpiškija“ nereikalaus bylinėjimosi išlaidų atlyginimo iš BUAB „Promneta“.
 9. Šioje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki visiško taikos sutarties įvykdymo.
 10. Šalys susitaria, kad Teismo turėtas išlaidas, jei tokios buvo, padengia Atsakovas.
 11. Šalys susitaria, kad pateiks Nutartį patvirtinti Teismui, nagrinėjančiam civilinę bylą Nr. e2-5976-429/2015, prašant tai padaryti rašytinio proceso tvarka nedalyvaujant Sutartį pasirašiusioms Šalims.
 12. Šalys pareiškia, kad taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, joms yra žinomos.
 13. Šalys pareiškia ir garantuoja, jog taikos sutartis nereglamentuoja klausimų, Susijusių su šalių teisiniu statusu ir teisnumu, viešąja tvarka, kartu nereglamentuoja klausimų, kurie išspręsti imperatyviomis teisės normomis. Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, viešajai tvarkai ir/ar gerai moralei, nėra kitų aplinkybių, kurios galėtų būti teisiniu pagrindu pripažinti Taikos sutartį negaliojančia ir/ar niekine, Šalys turi pilną teisnumą, teises ir įgalinimus pagal taikytinus įstatymus ir kitus teisės aktus.

10Civilinę bylą Nr. e2-5976-429/2015 nutraukti.

11Priteisti iš atsakovės DNSB „Rumpiškija“, kodas 302699865, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. ( - ), bankas Swedbank, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660) 4,53 EUR (keturis EUR 53 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai